Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Vozár

Juraj Vozár
výkonný riaditeľ | Biomin, a.s, Cífer

Otázka Odpoveď Komentár

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

rozhodne nie Je to pomoc, ale nie je to zásadný krok. V každej oblasti života sa nájdu ľudia aj s takýmto prístupom. Je na nás, spoločnosti, ich vzájomnou spoluprácou a koordináciou eliminovať. Štát by mohol pomôcť ľahkým prístupom k dátam o takýchto činoch a tak spoločnosť varovať pred spoluprácou.
Je to pomoc, ale nie je to zásadný krok. V každej oblasti života sa nájdu ľudia aj s takýmto prístupom. Je na nás, spoločnosti, ich vzájomnou spoluprácou a koordináciou eliminovať. Štát by mohol pomôcť ľahkým prístupom k dátam o takýchto činoch a tak spoločnosť varovať pred spoluprácou.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Je to otázka šírky pohľadu. Ak by rovnaké podmienky ochrany platili pre celý segment rovnako, tak zabezpečenie rastu by riešila konkurencieschopnosť. Akonáhle je oblasť silne nerovnovážne regulovaná dochádza k narušeniu balansu v prospech tých, ktorí tieto podmienky nedodržiavajú alebo majú menej striktne nastavené.
Je to otázka šírky pohľadu. Ak by rovnaké podmienky ochrany platili pre celý segment rovnako, tak zabezpečenie rastu by riešila konkurencieschopnosť. Akonáhle je oblasť silne nerovnovážne regulovaná dochádza k narušeniu balansu v prospech tých, ktorí tieto podmienky nedodržiavajú alebo majú menej striktne nastavené.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

rozhodne nie Ide o úplne scestné kritérium. Odmeňovanie zamestnanca kdekoľvek vo svete a pozícií by malo byť v prvom rade o jeho odbornosti a erudícii, následne o osobnom performance. Akokoľvek kritérium sa uplatňuje dnes v korporátnom prostredí na národnej úrovni. So stupňom pozície sa však nadnárodné rozdiely vyrovnávajú.
Ide o úplne scestné kritérium. Odmeňovanie zamestnanca kdekoľvek vo svete a pozícií by malo byť v prvom rade o jeho odbornosti a erudícii, následne o osobnom performance. Akokoľvek kritérium sa uplatňuje dnes v korporátnom prostredí na národnej úrovni. So stupňom pozície sa však nadnárodné rozdiely vyrovnávajú.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

tri mesiace až pol roka Výroba liekov je exaktný proces bez možnosti odchýlok, teda zaškolenie do plnej samostatnosti je viac ako 3 mesiace. Zvládnuť a osvojiť si problematiku štandartných výrobných postupov je kontinuálny proces, ruka v ruke s meniacou sa legislatívou. Pravidelné školenia sú u nás bežnou súčasťou praxe aj u zamestnancov ktorí u nás pracujú viac ako 30 rokov.
Výroba liekov je exaktný proces bez možnosti odchýlok, teda zaškolenie do plnej samostatnosti je viac ako 3 mesiace. Zvládnuť a osvojiť si problematiku štandartných výrobných postupov je kontinuálny proces, ruka v ruke s meniacou sa legislatívou. Pravidelné školenia sú u nás bežnou súčasťou praxe aj u zamestnancov ktorí u nás pracujú viac ako 30 rokov.

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Rozhodne áno Uvedené kroky vedú k úplnej destabilizácii malého a stredného podnikania. Ekonomická záťaž bola skúškou už minulý rok. Trh práce je významne depolarizovaný v prospech zamestnancov. Nedoráža reálnu ekonomickú silu zamestnávateľov a nijako nereflektuje produktivitu práce.
Uvedené kroky vedú k úplnej destabilizácii malého a stredného podnikania. Ekonomická záťaž bola skúškou už minulý rok. Trh práce je významne depolarizovaný v prospech zamestnancov. Nedoráža reálnu ekonomickú silu zamestnávateľov a nijako nereflektuje produktivitu práce.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

rozhodne nie Namiesto hľadania príčin, prečo naša legislatíva sa nedokáže promptne a úspešne vysporiadať s touto problematikou volíme zlú cestu hromadného presunu do inej kolónky. Každý veriteľ by mal mať maximálnu šancu získať pohľadávku od dlžníka a štát by mal stáť vždy na jeho strane. Problém sa len a len odkladá.
Namiesto hľadania príčin, prečo naša legislatíva sa nedokáže promptne a úspešne vysporiadať s touto problematikou volíme zlú cestu hromadného presunu do inej kolónky. Každý veriteľ by mal mať maximálnu šancu získať pohľadávku od dlžníka a štát by mal stáť vždy na jeho strane. Problém sa len a len odkladá.

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Rozhodne nie Zásadne nie. Na oko to možno tak vyzerá, ale flexibilita, dedikovanosť, individuálny prístup sa kompletne vytratili. V ponuke je podpriemerný štandard, bez pridanej hodnoty za vysoký poplatok. Mediálny obraz naráža na tvrdé vytriezvenie skutočnosťou, kedy klient naozaj ničo potrebuje.
Zásadne nie. Na oko to možno tak vyzerá, ale flexibilita, dedikovanosť, individuálny prístup sa kompletne vytratili. V ponuke je podpriemerný štandard, bez pridanej hodnoty za vysoký poplatok. Mediálny obraz naráža na tvrdé vytriezvenie skutočnosťou, kedy klient naozaj ničo potrebuje.

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy V našom odvetví je to základný kameň úspešného napredovania, ochrany a uchovávania si strategických informácií. Ochrana dát v dnešnej digitálnej dobe, kedy útoky sú automatizované formou robotov a na dennej báze je samozrejmosť a nutnosť. Veľký riziko je však človek ako taký. Žiadne šifrovanie nie je dostatočnou ochranou, teda kontinuálne edukácia zamestnancov a preventívne opatrenia sú tu rovnako na mieste.
V našom odvetví je to základný kameň úspešného napredovania, ochrany a uchovávania si strategických informácií. Ochrana dát v dnešnej digitálnej dobe, kedy útoky sú automatizované formou robotov a na dennej báze je samozrejmosť a nutnosť. Veľký riziko je však človek ako taký. Žiadne šifrovanie nie je dostatočnou ochranou, teda kontinuálne edukácia zamestnancov a preventívne opatrenia sú tu rovnako na mieste.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Plánujeme s tým začať čoskoro Máme to v pláne, akokoľvek zápasíme aktuálne s presne opačným problémom, nedostatok vhodných a dostupných výrobných pracovníkov + neustále silnejúci tlak legislatívnych zmien nás núti riešiť existenčné problémy. Hoci neustále tieto hlasy silnejú, tvorcovia legislatívy akoby nepočuli a nepotrebovali pripravovať ekonomiku, aby ju to zasiahlo čo najmenej.
Máme to v pláne, akokoľvek zápasíme aktuálne s presne opačným problémom, nedostatok vhodných a dostupných výrobných pracovníkov + neustále silnejúci tlak legislatívnych zmien nás núti riešiť existenčné problémy. Hoci neustále tieto hlasy silnejú, tvorcovia legislatívy akoby nepočuli a nepotrebovali pripravovať ekonomiku, aby ju to zasiahlo čo najmenej.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

rozhodne nie Situácia na trhu práce je dlhodobo destabilizovaná, akútny trhový nedostatok pracovníkov tento jav nijako pozitívne neovplyvní, zároveň možnosť nájsť si prácu pre týchto zamestnancov je takmer istá. Plus každé neštandardné ohýbanie systému pridáva na legislatívnom chaose a zamestnávateľom spôsobuje zmenu predikcií.
Situácia na trhu práce je dlhodobo destabilizovaná, akútny trhový nedostatok pracovníkov tento jav nijako pozitívne neovplyvní, zároveň možnosť nájsť si prácu pre týchto zamestnancov je takmer istá. Plus každé neštandardné ohýbanie systému pridáva na legislatívnom chaose a zamestnávateľom spôsobuje zmenu predikcií.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Považujem to za normálne a malo by to byť samozrejmé. Podpora či už vo svojom okolí alebo v medzinárodnom rozmere z nás robí lepších ľudí. Vidieť a môcť sa dotknúť silných príbehov balansuje v nás pýchu a vracia nás do reality. Tá radosť takýchto okamihov je napĺňajúca.
Považujem to za normálne a malo by to byť samozrejmé. Podpora či už vo svojom okolí alebo v medzinárodnom rozmere z nás robí lepších ľudí. Vidieť a môcť sa dotknúť silných príbehov balansuje v nás pýchu a vracia nás do reality. Tá radosť takýchto okamihov je napĺňajúca.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

rozhodne nie Domnievam sa, že uvedený trend už ustupuje. Osobný hygienický priestor a komfort je tak výrazne narušený, že pracovníci sa nemôžu adekvátne sústrediť na prácu z čoho plynie aj slabší finálny výkon. 4 steny okrem súkromia majú aj psychologický efekt bezpečia a podvedomej blízkosti, istoty. Časté narúšanie pracovného procesu vravou kolegov a hygiena ovzdušia rovnako neprispievajú k stabilným a maximálnym výkonom.
Domnievam sa, že uvedený trend už ustupuje. Osobný hygienický priestor a komfort je tak výrazne narušený, že pracovníci sa nemôžu adekvátne sústrediť na prácu z čoho plynie aj slabší finálny výkon. 4 steny okrem súkromia majú aj psychologický efekt bezpečia a podvedomej blízkosti, istoty. Časté narúšanie pracovného procesu vravou kolegov a hygiena ovzdušia rovnako neprispievajú k stabilným a maximálnym výkonom.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno Naša situácia je plne previazaná na celosvetovú a teda akýkoľvek globálny pohyb bude mať priamy dosah aj na nás. Teda solitárne tu nebude žiadna volatilita. Určité signály spomalenia tu už sú, či ide o dlhodobú mieru poklesu ukáže čas. Za seba by som mierny pokles privítal, nakoľko situácia na trhu práce je kritická.
Naša situácia je plne previazaná na celosvetovú a teda akýkoľvek globálny pohyb bude mať priamy dosah aj na nás. Teda solitárne tu nebude žiadna volatilita. Určité signály spomalenia tu už sú, či ide o dlhodobú mieru poklesu ukáže čas. Za seba by som mierny pokles privítal, nakoľko situácia na trhu práce je kritická.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v menšom rozsahu ako v minulosti Súčasný stav na trhu práce výrazne zredukoval tieto možnosti. Dostupných kádrov je žalostne málo. Aktuálne ideálnu možnosť vidím len cez osobné odporučenie, alebo aktívne interné hľadanie nových kolegov.
Súčasný stav na trhu práce výrazne zredukoval tieto možnosti. Dostupných kádrov je žalostne málo. Aktuálne ideálnu možnosť vidím len cez osobné odporučenie, alebo aktívne interné hľadanie nových kolegov.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Určite má, ide aj o dva ďalšie významy, psychologický a výchovný. Samozrejme je škoda, že štát nedokáže zároveň zabezpečiť zhodnotenie takto získanej suroviny.
Určite má, ide aj o dva ďalšie významy, psychologický a výchovný. Samozrejme je škoda, že štát nedokáže zároveň zabezpečiť zhodnotenie takto získanej suroviny.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Vnímam to ako ideálnu príležitosť na ich zoznámenie sa s realitou. Skutočná práca je na míle vzdialená od teoretickej príprave niekde v aule alebo prednáškovej sále. Často sa následne divíme ako vzdialené predstavy môžu študenti mať.
Vnímam to ako ideálnu príležitosť na ich zoznámenie sa s realitou. Skutočná práca je na míle vzdialená od teoretickej príprave niekde v aule alebo prednáškovej sále. Často sa následne divíme ako vzdialené predstavy môžu študenti mať.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta Vždy preferujem osobný kontakt a dohovor. Akokoľvek život píše situácie kedy sa slušné cesty vyčerpajú. Tu ale vyvstáva druhý problém a to je vymožiteľnosť práva u nás, kedy sa už vopred počíta s tým, že ani táto cesta úspech neprinesie + je dlhá a strastiplná.
Vždy preferujem osobný kontakt a dohovor. Akokoľvek život píše situácie kedy sa slušné cesty vyčerpajú. Tu ale vyvstáva druhý problém a to je vymožiteľnosť práva u nás, kedy sa už vopred počíta s tým, že ani táto cesta úspech neprinesie + je dlhá a strastiplná.

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

nedostatočne Kozmetické úpravy ktoré sú využité s marketingovým a komunikačným efektom majú prekryť výrazné systémové chyby a deštrukcie. Podniká sa čoraz ťažšie, zvyšuje sa byrokracia, systém sa znepriehľadňuje a zaťažuje reguláciami. Odkaz na potrebné úpravy z dôvodu korporácií neprihliada na majoritnú skupinu malých a stredných podnikateľov čím ich vlastne marginalizuje a tlačí do zániku.
Kozmetické úpravy ktoré sú využité s marketingovým a komunikačným efektom majú prekryť výrazné systémové chyby a deštrukcie. Podniká sa čoraz ťažšie, zvyšuje sa byrokracia, systém sa znepriehľadňuje a zaťažuje reguláciami. Odkaz na potrebné úpravy z dôvodu korporácií neprihliada na majoritnú skupinu malých a stredných podnikateľov čím ich vlastne marginalizuje a tlačí do zániku.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

rozhodne áno Ide o veľmi častý jav. Nastavenie kontroly a formy výkazov nahráva do rúk štátu silný nástroj na šikanovanie podnikateľov, kedy na druhej strane nie je žiaden prínos a uvedená agenda stojí čas a peniaze. Rozhoduje farba pera, miesto podpisu a pod. Oveľa smutnejší je však prístup zo strany úradnej moci. Kedy to nie je o : prosím mohli by ste opraviť, ale ak to nebude dovtedy tak bude pokuta, alebo to neuhradíme. Takto partneri nespolupracujú.
Ide o veľmi častý jav. Nastavenie kontroly a formy výkazov nahráva do rúk štátu silný nástroj na šikanovanie podnikateľov, kedy na druhej strane nie je žiaden prínos a uvedená agenda stojí čas a peniaze. Rozhoduje farba pera, miesto podpisu a pod. Oveľa smutnejší je však prístup zo strany úradnej moci. Kedy to nie je o : prosím mohli by ste opraviť, ale ak to nebude dovtedy tak bude pokuta, alebo to neuhradíme. Takto partneri nespolupracujú.