Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Vozár

Juraj Vozár
výkonný riaditeľ | Biomin, a.s, Cífer

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy V našom odvetví je to základný kameň úspešného napredovania, ochrany a uchovávania si strategických informácií. Ochrana dát v dnešnej digitálnej dobe, kedy útoky sú automatizované formou robotov a na dennej báze je samozrejmosť a nutnosť. Veľký riziko je však človek ako taký. Žiadne šifrovanie nie je dostatočnou ochranou, teda kontinuálne edukácia zamestnancov a preventívne opatrenia sú tu rovnako na mieste.
V našom odvetví je to základný kameň úspešného napredovania, ochrany a uchovávania si strategických informácií. Ochrana dát v dnešnej digitálnej dobe, kedy útoky sú automatizované formou robotov a na dennej báze je samozrejmosť a nutnosť. Veľký riziko je však človek ako taký. Žiadne šifrovanie nie je dostatočnou ochranou, teda kontinuálne edukácia zamestnancov a preventívne opatrenia sú tu rovnako na mieste.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Plánujeme s tým začať čoskoro Máme to v pláne, akokoľvek zápasíme aktuálne s presne opačným problémom, nedostatok vhodných a dostupných výrobných pracovníkov + neustále silnejúci tlak legislatívnych zmien nás núti riešiť existenčné problémy. Hoci neustále tieto hlasy silnejú, tvorcovia legislatívy akoby nepočuli a nepotrebovali pripravovať ekonomiku, aby ju to zasiahlo čo najmenej.
Máme to v pláne, akokoľvek zápasíme aktuálne s presne opačným problémom, nedostatok vhodných a dostupných výrobných pracovníkov + neustále silnejúci tlak legislatívnych zmien nás núti riešiť existenčné problémy. Hoci neustále tieto hlasy silnejú, tvorcovia legislatívy akoby nepočuli a nepotrebovali pripravovať ekonomiku, aby ju to zasiahlo čo najmenej.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

rozhodne nie Situácia na trhu práce je dlhodobo destabilizovaná, akútny trhový nedostatok pracovníkov tento jav nijako pozitívne neovplyvní, zároveň možnosť nájsť si prácu pre týchto zamestnancov je takmer istá. Plus každé neštandardné ohýbanie systému pridáva na legislatívnom chaose a zamestnávateľom spôsobuje zmenu predikcií.
Situácia na trhu práce je dlhodobo destabilizovaná, akútny trhový nedostatok pracovníkov tento jav nijako pozitívne neovplyvní, zároveň možnosť nájsť si prácu pre týchto zamestnancov je takmer istá. Plus každé neštandardné ohýbanie systému pridáva na legislatívnom chaose a zamestnávateľom spôsobuje zmenu predikcií.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Považujem to za normálne a malo by to byť samozrejmé. Podpora či už vo svojom okolí alebo v medzinárodnom rozmere z nás robí lepších ľudí. Vidieť a môcť sa dotknúť silných príbehov balansuje v nás pýchu a vracia nás do reality. Tá radosť takýchto okamihov je napĺňajúca.
Považujem to za normálne a malo by to byť samozrejmé. Podpora či už vo svojom okolí alebo v medzinárodnom rozmere z nás robí lepších ľudí. Vidieť a môcť sa dotknúť silných príbehov balansuje v nás pýchu a vracia nás do reality. Tá radosť takýchto okamihov je napĺňajúca.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

rozhodne nie Domnievam sa, že uvedený trend už ustupuje. Osobný hygienický priestor a komfort je tak výrazne narušený, že pracovníci sa nemôžu adekvátne sústrediť na prácu z čoho plynie aj slabší finálny výkon. 4 steny okrem súkromia majú aj psychologický efekt bezpečia a podvedomej blízkosti, istoty. Časté narúšanie pracovného procesu vravou kolegov a hygiena ovzdušia rovnako neprispievajú k stabilným a maximálnym výkonom.
Domnievam sa, že uvedený trend už ustupuje. Osobný hygienický priestor a komfort je tak výrazne narušený, že pracovníci sa nemôžu adekvátne sústrediť na prácu z čoho plynie aj slabší finálny výkon. 4 steny okrem súkromia majú aj psychologický efekt bezpečia a podvedomej blízkosti, istoty. Časté narúšanie pracovného procesu vravou kolegov a hygiena ovzdušia rovnako neprispievajú k stabilným a maximálnym výkonom.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno Naša situácia je plne previazaná na celosvetovú a teda akýkoľvek globálny pohyb bude mať priamy dosah aj na nás. Teda solitárne tu nebude žiadna volatilita. Určité signály spomalenia tu už sú, či ide o dlhodobú mieru poklesu ukáže čas. Za seba by som mierny pokles privítal, nakoľko situácia na trhu práce je kritická.
Naša situácia je plne previazaná na celosvetovú a teda akýkoľvek globálny pohyb bude mať priamy dosah aj na nás. Teda solitárne tu nebude žiadna volatilita. Určité signály spomalenia tu už sú, či ide o dlhodobú mieru poklesu ukáže čas. Za seba by som mierny pokles privítal, nakoľko situácia na trhu práce je kritická.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v menšom rozsahu ako v minulosti Súčasný stav na trhu práce výrazne zredukoval tieto možnosti. Dostupných kádrov je žalostne málo. Aktuálne ideálnu možnosť vidím len cez osobné odporučenie, alebo aktívne interné hľadanie nových kolegov.
Súčasný stav na trhu práce výrazne zredukoval tieto možnosti. Dostupných kádrov je žalostne málo. Aktuálne ideálnu možnosť vidím len cez osobné odporučenie, alebo aktívne interné hľadanie nových kolegov.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Určite má, ide aj o dva ďalšie významy, psychologický a výchovný. Samozrejme je škoda, že štát nedokáže zároveň zabezpečiť zhodnotenie takto získanej suroviny.
Určite má, ide aj o dva ďalšie významy, psychologický a výchovný. Samozrejme je škoda, že štát nedokáže zároveň zabezpečiť zhodnotenie takto získanej suroviny.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Vnímam to ako ideálnu príležitosť na ich zoznámenie sa s realitou. Skutočná práca je na míle vzdialená od teoretickej príprave niekde v aule alebo prednáškovej sále. Často sa následne divíme ako vzdialené predstavy môžu študenti mať.
Vnímam to ako ideálnu príležitosť na ich zoznámenie sa s realitou. Skutočná práca je na míle vzdialená od teoretickej príprave niekde v aule alebo prednáškovej sále. Často sa následne divíme ako vzdialené predstavy môžu študenti mať.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta Vždy preferujem osobný kontakt a dohovor. Akokoľvek život píše situácie kedy sa slušné cesty vyčerpajú. Tu ale vyvstáva druhý problém a to je vymožiteľnosť práva u nás, kedy sa už vopred počíta s tým, že ani táto cesta úspech neprinesie + je dlhá a strastiplná.
Vždy preferujem osobný kontakt a dohovor. Akokoľvek život píše situácie kedy sa slušné cesty vyčerpajú. Tu ale vyvstáva druhý problém a to je vymožiteľnosť práva u nás, kedy sa už vopred počíta s tým, že ani táto cesta úspech neprinesie + je dlhá a strastiplná.

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

nedostatočne Kozmetické úpravy ktoré sú využité s marketingovým a komunikačným efektom majú prekryť výrazné systémové chyby a deštrukcie. Podniká sa čoraz ťažšie, zvyšuje sa byrokracia, systém sa znepriehľadňuje a zaťažuje reguláciami. Odkaz na potrebné úpravy z dôvodu korporácií neprihliada na majoritnú skupinu malých a stredných podnikateľov čím ich vlastne marginalizuje a tlačí do zániku.
Kozmetické úpravy ktoré sú využité s marketingovým a komunikačným efektom majú prekryť výrazné systémové chyby a deštrukcie. Podniká sa čoraz ťažšie, zvyšuje sa byrokracia, systém sa znepriehľadňuje a zaťažuje reguláciami. Odkaz na potrebné úpravy z dôvodu korporácií neprihliada na majoritnú skupinu malých a stredných podnikateľov čím ich vlastne marginalizuje a tlačí do zániku.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

rozhodne áno Ide o veľmi častý jav. Nastavenie kontroly a formy výkazov nahráva do rúk štátu silný nástroj na šikanovanie podnikateľov, kedy na druhej strane nie je žiaden prínos a uvedená agenda stojí čas a peniaze. Rozhoduje farba pera, miesto podpisu a pod. Oveľa smutnejší je však prístup zo strany úradnej moci. Kedy to nie je o : prosím mohli by ste opraviť, ale ak to nebude dovtedy tak bude pokuta, alebo to neuhradíme. Takto partneri nespolupracujú.
Ide o veľmi častý jav. Nastavenie kontroly a formy výkazov nahráva do rúk štátu silný nástroj na šikanovanie podnikateľov, kedy na druhej strane nie je žiaden prínos a uvedená agenda stojí čas a peniaze. Rozhoduje farba pera, miesto podpisu a pod. Oveľa smutnejší je však prístup zo strany úradnej moci. Kedy to nie je o : prosím mohli by ste opraviť, ale ak to nebude dovtedy tak bude pokuta, alebo to neuhradíme. Takto partneri nespolupracujú.

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne áno Všetky sociálne site sa snažíme využívať, vrátane tejto. Akokoľvek je to len prvý a základný kanál na oslovenie klienta, kde nasleduje personalizovaná cesta daľších informácií.
Všetky sociálne site sa snažíme využívať, vrátane tejto. Akokoľvek je to len prvý a základný kanál na oslovenie klienta, kde nasleduje personalizovaná cesta daľších informácií.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Demografická krivka je neúprosná. Rovnako stúpa kvalita zdravotníctva a pri súčasnom pokroku spoločnosti sa bude tento segment klientov vyznačovať signifikantnou kúpnou silou.
Demografická krivka je neúprosná. Rovnako stúpa kvalita zdravotníctva a pri súčasnom pokroku spoločnosti sa bude tento segment klientov vyznačovať signifikantnou kúpnou silou.

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

rozhodne áno Ide o sumár záťaže, je to dielčia súčasť komplexného zdanenia firiem. Akokoľvek solitérne číslo nemusí byť vysoké v celkom súčte ide o vysokú položku.
Ide o sumár záťaže, je to dielčia súčasť komplexného zdanenia firiem. Akokoľvek solitérne číslo nemusí byť vysoké v celkom súčte ide o vysokú položku.

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno Na čokoľvek čo sa dá predvídať, kalkulovať, má ekonomické racio a bude odrážať realitu. Inštitút MZ je u nás zneužívaný na politický marketing, neodráža realitu možností podnikateľov. Sme na prahu neúnosnej záťaže a s tým spojenými korekciami a konzekvenciami.
Na čokoľvek čo sa dá predvídať, kalkulovať, má ekonomické racio a bude odrážať realitu. Inštitút MZ je u nás zneužívaný na politický marketing, neodráža realitu možností podnikateľov. Sme na prahu neúnosnej záťaže a s tým spojenými korekciami a konzekvenciami.

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Rozhodne nie Uvedené na moje správanie nemá žiaden význam. Vlastné prípravy ako mentálne tak ekonomické som dávno začal. Pri pohľade na demografický vývoj je zrejmé, že súčasný systém dôchodkov je neudržateľný. Je to len populistické opatrenie, ktoré sa bude musieť v čase revidovať.
Uvedené na moje správanie nemá žiaden význam. Vlastné prípravy ako mentálne tak ekonomické som dávno začal. Pri pohľade na demografický vývoj je zrejmé, že súčasný systém dôchodkov je neudržateľný. Je to len populistické opatrenie, ktoré sa bude musieť v čase revidovať.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Skôr áno Akokoľvek je predmet nášho podnikania vysoko špecifický, bolo by to prínosom. Narážame tu na špecifický fenomén: ľudský faktor je v našom podnikaní zatiaľ prínosnejší, jeho manažment a motivácia čoraz obtiažnejší.
Akokoľvek je predmet nášho podnikania vysoko špecifický, bolo by to prínosom. Narážame tu na špecifický fenomén: ľudský faktor je v našom podnikaní zatiaľ prínosnejší, jeho manažment a motivácia čoraz obtiažnejší.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Rozhodne nie Dovolím si to ale individualizovať. Štát neinvestuje. Veľa do ľudí investujú firmy, s cieľom priblížiť človeka svojim interným normám a požiadavkám pre pracovníkov. A ľudia - to je individuálne. Časť sa len vezie ( poprípade kritizuje ako je všetko zlé) časť sa pozerá po okolí a vidí príležitosti, kedy musí per svoje uplatnenie niečo zmeniť a tak dosiahnuť svoje uplatnenie.
Dovolím si to ale individualizovať. Štát neinvestuje. Veľa do ľudí investujú firmy, s cieľom priblížiť človeka svojim interným normám a požiadavkám pre pracovníkov. A ľudia - to je individuálne. Časť sa len vezie ( poprípade kritizuje ako je všetko zlé) časť sa pozerá po okolí a vidí príležitosti, kedy musí per svoje uplatnenie niečo zmeniť a tak dosiahnuť svoje uplatnenie.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

rozhodne nie Určite nie. Aktuálne technické možnosti dojazdu sú pre naše potreby nevyhovujúce. Elektro autá osobne vnímam rezervovane ako dočasnú a slepú uličku tohoto priemyslu.
Určite nie. Aktuálne technické možnosti dojazdu sú pre naše potreby nevyhovujúce. Elektro autá osobne vnímam rezervovane ako dočasnú a slepú uličku tohoto priemyslu.