Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Vozár

Juraj Vozár
výkonný riaditeľ | Biomin, a.s, Cífer

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

rozhodne áno Je to základná sloboda a právo demokratickej spoločnosti. Inou témou je cieľ a forma jednotlivého štrajku. Je na škodu veci, že pri veľkých národných problémoch sa spoločnosť nevie viac zomknúť a ukázať na nefunkčnosť a veľkosť toho ktorého problému napr. aj formou štrajku. Kde štrajk dopravcov je výborný príklad.
Je to základná sloboda a právo demokratickej spoločnosti. Inou témou je cieľ a forma jednotlivého štrajku. Je na škodu veci, že pri veľkých národných problémoch sa spoločnosť nevie viac zomknúť a ukázať na nefunkčnosť a veľkosť toho ktorého problému napr. aj formou štrajku. Kde štrajk dopravcov je výborný príklad.

Najmä do čoho by ste odporúčali investovať v roku 2020?

03.01.2020

alternatívne investície Očakávam v blížiacom období pravidelnú sinusoidnálnu korekciu trhu, teda momentálne rozhodnutie o dobrej investícii je ťažké. Treba investovať "out of scope" resp. využiť možnosti krátkodobého zhodnotenia na akciovom trhu, ktoré bude ťažiť z pozitívnych výsledkov a spájania korporácií.
Očakávam v blížiacom období pravidelnú sinusoidnálnu korekciu trhu, teda momentálne rozhodnutie o dobrej investícii je ťažké. Treba investovať "out of scope" resp. využiť možnosti krátkodobého zhodnotenia na akciovom trhu, ktoré bude ťažiť z pozitívnych výsledkov a spájania korporácií.

Priniesol uplynulý rok pozitívne zmeny pre vaše podnikanie?

16.12.2019

Skôr áno Celý rok sa niesol v priaznivom duchu navzdory veľkému úsiliu vládneho establišmentu o jeho rozklad a maximalizáciu deformácií. Sumár častých a nekoncepčných zmien núti podnikateľskú obec sa zaoberať netargetovou agendou a tak plytvá časom mimo core oblastí. Škoda! Ide o základ dobre fungujúcej ekonomiky.
Celý rok sa niesol v priaznivom duchu navzdory veľkému úsiliu vládneho establišmentu o jeho rozklad a maximalizáciu deformácií. Sumár častých a nekoncepčných zmien núti podnikateľskú obec sa zaoberať netargetovou agendou a tak plytvá časom mimo core oblastí. Škoda! Ide o základ dobre fungujúcej ekonomiky.

Ste za to aby v zdravotníctve jeden privátny vlastník nemohol vlastniť spoločnosti naprieč celou vertikálou od zdravotnej poisťovne až po nemocnice?

02.12.2019

Rozhodne nie Každá regulácia prináša do systému deviáciu. Na prvý pohľad sa aj pozitívna vec môže obrátiť v neprospech celého úmyslu. Obzvlášť ak by šlo o zmenu in medias res. Deregulácia, viac informácií a viac možností, ako by mohol pacient, prijímateľ starostlivosti ovplyvniť celý systém, by tento problém vyriešil. Bude hlasovať nohami.
Každá regulácia prináša do systému deviáciu. Na prvý pohľad sa aj pozitívna vec môže obrátiť v neprospech celého úmyslu. Obzvlášť ak by šlo o zmenu in medias res. Deregulácia, viac informácií a viac možností, ako by mohol pacient, prijímateľ starostlivosti ovplyvniť celý systém, by tento problém vyriešil. Bude hlasovať nohami.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie Neviem prečo sa toto stalo už bežnou súčasťou režimu kompenzácií rozpočtových chýb našej vlády, ale zásadne nie. Ide o nesystémovú požiadavku, kde sa opäť raz menil sľub trvania opatrenia vlády podnikateľom. Na takto netransparentné a hlavne neočakavateľné opatrenia sa nedá pripraviť a vzbudzujú oprávane obavy pre iné sektory podnikania, ako ich to zasiahne nabudúce. Celkovo to zhoršuje podnikateľské prostredie a neprispieva k atraktivite udržania podnikania u nás.
Neviem prečo sa toto stalo už bežnou súčasťou režimu kompenzácií rozpočtových chýb našej vlády, ale zásadne nie. Ide o nesystémovú požiadavku, kde sa opäť raz menil sľub trvania opatrenia vlády podnikateľom. Na takto netransparentné a hlavne neočakavateľné opatrenia sa nedá pripraviť a vzbudzujú oprávane obavy pre iné sektory podnikania, ako ich to zasiahne nabudúce. Celkovo to zhoršuje podnikateľské prostredie a neprispieva k atraktivite udržania podnikania u nás.

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Možnosť súťažiť a rásť Jedinečnosť slobody a rozhodovania sa podľa svojich predstáv. Sloboda je základ budúcnosti, nakoľko otvára nekonečnú bránu kreativite a možného každému.
Jedinečnosť slobody a rozhodovania sa podľa svojich predstáv. Sloboda je základ budúcnosti, nakoľko otvára nekonečnú bránu kreativite a možného každému.

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

veľmi výrazne Otázka sa opakuje, situácia sa opakuje, dopad sa opakuje. Vláda nevidí problematiku komplexne a situáciu malého a stredného podnikania a jej daňového zaťaženia v SR dlhodobo prehliada. Stav je na pokraji svojich možností, ak nie už za nimi. Pri prvom, hoc aj malom, zakolísaní ekonomiky sa tento dlhodobý pardox k produktivite zásadne prejaví na zamestnanosti. Náraz bude zásadný.
Otázka sa opakuje, situácia sa opakuje, dopad sa opakuje. Vláda nevidí problematiku komplexne a situáciu malého a stredného podnikania a jej daňového zaťaženia v SR dlhodobo prehliada. Stav je na pokraji svojich možností, ak nie už za nimi. Pri prvom, hoc aj malom, zakolísaní ekonomiky sa tento dlhodobý pardox k produktivite zásadne prejaví na zamestnanosti. Náraz bude zásadný.

Akým spôsobom majú obce primárne zabezpečovať výstavbu nájomných bytov?

28.10.2019

v spolupráci so súkromným sektorom Vždy je prepojenie nášho s mojim ideálna kombinácia. Nám záleží na tom aby to bolo, mne aby to malo kvalitu s ktorou prichádza následný zisk. Sú oblasti (napr. okolie Trnavy), kde segment ovláda len privátny sektor a teda často to nezapadá do plánov obce, celkového spolunažívania a plní len primárny účel, bez náhľadu a dohľadu.
Vždy je prepojenie nášho s mojim ideálna kombinácia. Nám záleží na tom aby to bolo, mne aby to malo kvalitu s ktorou prichádza následný zisk. Sú oblasti (napr. okolie Trnavy), kde segment ovláda len privátny sektor a teda často to nezapadá do plánov obce, celkového spolunažívania a plní len primárny účel, bez náhľadu a dohľadu.

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Nie každá entita mimo územia SR je priamo prepojená na vyššie uvedené odpovede. V rámci zákonov a obmedzení nielen našich, ale aj iných je vhodné a výhodné vyžívať 3-iu stranu. Ako príklad môže slúžiť obchod medzi arabskými krajinami a Izraelom, alebo EU a Ruskom. Pravidelné posúvanie takýchto faktov o Cypre zľudovelo a stalo sa synonymom pre korupciu. Často to je na škodu veci.
Nie každá entita mimo územia SR je priamo prepojená na vyššie uvedené odpovede. V rámci zákonov a obmedzení nielen našich, ale aj iných je vhodné a výhodné vyžívať 3-iu stranu. Ako príklad môže slúžiť obchod medzi arabskými krajinami a Izraelom, alebo EU a Ruskom. Pravidelné posúvanie takýchto faktov o Cypre zľudovelo a stalo sa synonymom pre korupciu. Často to je na škodu veci.

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

rozhodne nie Je to pomoc, ale nie je to zásadný krok. V každej oblasti života sa nájdu ľudia aj s takýmto prístupom. Je na nás, spoločnosti, ich vzájomnou spoluprácou a koordináciou eliminovať. Štát by mohol pomôcť ľahkým prístupom k dátam o takýchto činoch a tak spoločnosť varovať pred spoluprácou.
Je to pomoc, ale nie je to zásadný krok. V každej oblasti života sa nájdu ľudia aj s takýmto prístupom. Je na nás, spoločnosti, ich vzájomnou spoluprácou a koordináciou eliminovať. Štát by mohol pomôcť ľahkým prístupom k dátam o takýchto činoch a tak spoločnosť varovať pred spoluprácou.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Je to otázka šírky pohľadu. Ak by rovnaké podmienky ochrany platili pre celý segment rovnako, tak zabezpečenie rastu by riešila konkurencieschopnosť. Akonáhle je oblasť silne nerovnovážne regulovaná dochádza k narušeniu balansu v prospech tých, ktorí tieto podmienky nedodržiavajú alebo majú menej striktne nastavené.
Je to otázka šírky pohľadu. Ak by rovnaké podmienky ochrany platili pre celý segment rovnako, tak zabezpečenie rastu by riešila konkurencieschopnosť. Akonáhle je oblasť silne nerovnovážne regulovaná dochádza k narušeniu balansu v prospech tých, ktorí tieto podmienky nedodržiavajú alebo majú menej striktne nastavené.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

rozhodne nie Ide o úplne scestné kritérium. Odmeňovanie zamestnanca kdekoľvek vo svete a pozícií by malo byť v prvom rade o jeho odbornosti a erudícii, následne o osobnom performance. Akokoľvek kritérium sa uplatňuje dnes v korporátnom prostredí na národnej úrovni. So stupňom pozície sa však nadnárodné rozdiely vyrovnávajú.
Ide o úplne scestné kritérium. Odmeňovanie zamestnanca kdekoľvek vo svete a pozícií by malo byť v prvom rade o jeho odbornosti a erudícii, následne o osobnom performance. Akokoľvek kritérium sa uplatňuje dnes v korporátnom prostredí na národnej úrovni. So stupňom pozície sa však nadnárodné rozdiely vyrovnávajú.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

tri mesiace až pol roka Výroba liekov je exaktný proces bez možnosti odchýlok, teda zaškolenie do plnej samostatnosti je viac ako 3 mesiace. Zvládnuť a osvojiť si problematiku štandartných výrobných postupov je kontinuálny proces, ruka v ruke s meniacou sa legislatívou. Pravidelné školenia sú u nás bežnou súčasťou praxe aj u zamestnancov ktorí u nás pracujú viac ako 30 rokov.
Výroba liekov je exaktný proces bez možnosti odchýlok, teda zaškolenie do plnej samostatnosti je viac ako 3 mesiace. Zvládnuť a osvojiť si problematiku štandartných výrobných postupov je kontinuálny proces, ruka v ruke s meniacou sa legislatívou. Pravidelné školenia sú u nás bežnou súčasťou praxe aj u zamestnancov ktorí u nás pracujú viac ako 30 rokov.

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Rozhodne áno Uvedené kroky vedú k úplnej destabilizácii malého a stredného podnikania. Ekonomická záťaž bola skúškou už minulý rok. Trh práce je významne depolarizovaný v prospech zamestnancov. Nedoráža reálnu ekonomickú silu zamestnávateľov a nijako nereflektuje produktivitu práce.
Uvedené kroky vedú k úplnej destabilizácii malého a stredného podnikania. Ekonomická záťaž bola skúškou už minulý rok. Trh práce je významne depolarizovaný v prospech zamestnancov. Nedoráža reálnu ekonomickú silu zamestnávateľov a nijako nereflektuje produktivitu práce.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

rozhodne nie Namiesto hľadania príčin, prečo naša legislatíva sa nedokáže promptne a úspešne vysporiadať s touto problematikou volíme zlú cestu hromadného presunu do inej kolónky. Každý veriteľ by mal mať maximálnu šancu získať pohľadávku od dlžníka a štát by mal stáť vždy na jeho strane. Problém sa len a len odkladá.
Namiesto hľadania príčin, prečo naša legislatíva sa nedokáže promptne a úspešne vysporiadať s touto problematikou volíme zlú cestu hromadného presunu do inej kolónky. Každý veriteľ by mal mať maximálnu šancu získať pohľadávku od dlžníka a štát by mal stáť vždy na jeho strane. Problém sa len a len odkladá.

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Rozhodne nie Zásadne nie. Na oko to možno tak vyzerá, ale flexibilita, dedikovanosť, individuálny prístup sa kompletne vytratili. V ponuke je podpriemerný štandard, bez pridanej hodnoty za vysoký poplatok. Mediálny obraz naráža na tvrdé vytriezvenie skutočnosťou, kedy klient naozaj ničo potrebuje.
Zásadne nie. Na oko to možno tak vyzerá, ale flexibilita, dedikovanosť, individuálny prístup sa kompletne vytratili. V ponuke je podpriemerný štandard, bez pridanej hodnoty za vysoký poplatok. Mediálny obraz naráža na tvrdé vytriezvenie skutočnosťou, kedy klient naozaj ničo potrebuje.

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy V našom odvetví je to základný kameň úspešného napredovania, ochrany a uchovávania si strategických informácií. Ochrana dát v dnešnej digitálnej dobe, kedy útoky sú automatizované formou robotov a na dennej báze je samozrejmosť a nutnosť. Veľký riziko je však človek ako taký. Žiadne šifrovanie nie je dostatočnou ochranou, teda kontinuálne edukácia zamestnancov a preventívne opatrenia sú tu rovnako na mieste.
V našom odvetví je to základný kameň úspešného napredovania, ochrany a uchovávania si strategických informácií. Ochrana dát v dnešnej digitálnej dobe, kedy útoky sú automatizované formou robotov a na dennej báze je samozrejmosť a nutnosť. Veľký riziko je však človek ako taký. Žiadne šifrovanie nie je dostatočnou ochranou, teda kontinuálne edukácia zamestnancov a preventívne opatrenia sú tu rovnako na mieste.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Plánujeme s tým začať čoskoro Máme to v pláne, akokoľvek zápasíme aktuálne s presne opačným problémom, nedostatok vhodných a dostupných výrobných pracovníkov + neustále silnejúci tlak legislatívnych zmien nás núti riešiť existenčné problémy. Hoci neustále tieto hlasy silnejú, tvorcovia legislatívy akoby nepočuli a nepotrebovali pripravovať ekonomiku, aby ju to zasiahlo čo najmenej.
Máme to v pláne, akokoľvek zápasíme aktuálne s presne opačným problémom, nedostatok vhodných a dostupných výrobných pracovníkov + neustále silnejúci tlak legislatívnych zmien nás núti riešiť existenčné problémy. Hoci neustále tieto hlasy silnejú, tvorcovia legislatívy akoby nepočuli a nepotrebovali pripravovať ekonomiku, aby ju to zasiahlo čo najmenej.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

rozhodne nie Situácia na trhu práce je dlhodobo destabilizovaná, akútny trhový nedostatok pracovníkov tento jav nijako pozitívne neovplyvní, zároveň možnosť nájsť si prácu pre týchto zamestnancov je takmer istá. Plus každé neštandardné ohýbanie systému pridáva na legislatívnom chaose a zamestnávateľom spôsobuje zmenu predikcií.
Situácia na trhu práce je dlhodobo destabilizovaná, akútny trhový nedostatok pracovníkov tento jav nijako pozitívne neovplyvní, zároveň možnosť nájsť si prácu pre týchto zamestnancov je takmer istá. Plus každé neštandardné ohýbanie systému pridáva na legislatívnom chaose a zamestnávateľom spôsobuje zmenu predikcií.