Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Jacko

Martin Jacko
managing partner | Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

neviem / nevyjadruje sa / iné

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

inkasné spoločnosti

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

skôr nie

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

skôr áno

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Nie. Ak sú ale nejaké výnimočne situácie, ktoré by vstup štátu mohli odôvodňovať, tak iba v nevyhnutnej miere.
Nie. Ak sú ale nejaké výnimočne situácie, ktoré by vstup štátu mohli odôvodňovať, tak iba v nevyhnutnej miere.

Ako vnímate, že podpredseda vlády a člen vedenia najsilnejšej strany sa plánuje stať guvernérom apolitickej NBS?

03.12.2018

Pozitívne Minister financií je vnímaný ako odborník a teda mal by byť prínosom pre túto funkciu. Obava z nestrannosti s ohľadom na jeho aktuálne stranícke postavenie je namieste, avšak nie úplne zriedkavé informácie o prejavoch jeho autonómie môžu dávať dôvod na optmizmus.
Minister financií je vnímaný ako odborník a teda mal by byť prínosom pre túto funkciu. Obava z nestrannosti s ohľadom na jeho aktuálne stranícke postavenie je namieste, avšak nie úplne zriedkavé informácie o prejavoch jeho autonómie môžu dávať dôvod na optmizmus.

Máte pocit, že máte dostatočné informácie o kandidátoch a priebehu komunálnych volieb?

05.11.2018

skôr áno

Zažili ste niekedy v podnikaní nátlak, kde by niekto využíval v konkurenčnom boji politický, prípadne iný mocenský vplyv?

22.10.2018

neviem/nevyjadrujem sa/iné

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Skôr politici Štát určuje zakladné koncepcie, princípy a pravidlá fungovania školstva, preto by som primárnu zodpovednosť videl u politikov. Učitelia sa pohybujú v takto vytvorenom rámci a teda aj keby boli proaktívni, tento rámec ich dokáže limitovať a dokonca až v mnohých prípadoch demotivovať, avšak česť výnimkám. Na druhej strane skostnatelý a spiatočnícky prístup niektorých pedagógov dokáže značne brzdiť rozvoj a rovnako sa podpisuje pod nekvalitu. Majúc na zreteli kľúčový dopad úrovne vzdelávania na kvalitu budúcich pracovníkov v národnom hospodárstve, by malo byť nájdenie správnej koncepcie vzdelávania, jej implementácia a udržiavanie nastavených mechanizmov jednou z dlhodobých priorít štátu.
Štát určuje zakladné koncepcie, princípy a pravidlá fungovania školstva, preto by som primárnu zodpovednosť videl u politikov. Učitelia sa pohybujú v takto vytvorenom rámci a teda aj keby boli proaktívni, tento rámec ich dokáže limitovať a dokonca až v mnohých prípadoch demotivovať, avšak česť výnimkám. Na druhej strane skostnatelý a spiatočnícky prístup niektorých pedagógov dokáže značne brzdiť rozvoj a rovnako sa podpisuje pod nekvalitu. Majúc na zreteli kľúčový dopad úrovne vzdelávania na kvalitu budúcich pracovníkov v národnom hospodárstve, by malo byť nájdenie správnej koncepcie vzdelávania, jej implementácia a udržiavanie nastavených mechanizmov jednou z dlhodobých priorít štátu.

Zažili ste už, alebo niekto z vášho okolia, kybernetickú hrozbu, ktorá by ohrozila osobné alebo firemné financie?

17.09.2018

nie

Vysporiadali sa, podľa vás, Slováci ako národ dostatočne s rokom 1968 a následnou normalizáciou?

20.08.2018

skôr áno Ťažko povedať, či sa s tým Slováci vysporiadali, ale skôr áno. Treba ale povedať, že alarmujúcou je nízka informovanosť spoločnosti, hlavne mladej generácie, o týchto udalostiach, ich súvislostiach a o minulom režime ako takom. Potom sa nemôžeme čudovať vzrastajúcim preferenciám politikov, od ktorých hrozí riziko nášho uvrhnutia do podobnej neslobody ako tomu bolo kedysi. O to viac sa cenia kampane zamerané na osvetu v tejto oblasti.
Ťažko povedať, či sa s tým Slováci vysporiadali, ale skôr áno. Treba ale povedať, že alarmujúcou je nízka informovanosť spoločnosti, hlavne mladej generácie, o týchto udalostiach, ich súvislostiach a o minulom režime ako takom. Potom sa nemôžeme čudovať vzrastajúcim preferenciám politikov, od ktorých hrozí riziko nášho uvrhnutia do podobnej neslobody ako tomu bolo kedysi. O to viac sa cenia kampane zamerané na osvetu v tejto oblasti.

Myslíte si, že odporúčania existujúcich zamestnancov (referral programy) môžu byť prínosné pre vašu firmu pri nábore nových pracovníkov?

06.08.2018

skôr áno Myslím si, že takýto program umožní zamestnávateľovi rozšíriť zdroje pri hľadaní nových zamestnancov. Zamestnávateľ ale určite musí mať nastavený vlastný systém tak, aby dokázal sám objektívne uchádzača o zamestnanie posúdiť a nespoliehal sa iba na názor svojho zamestnanca.
Myslím si, že takýto program umožní zamestnávateľovi rozšíriť zdroje pri hľadaní nových zamestnancov. Zamestnávateľ ale určite musí mať nastavený vlastný systém tak, aby dokázal sám objektívne uchádzača o zamestnanie posúdiť a nespoliehal sa iba na názor svojho zamestnanca.

How would you rate the English skills of young employees?

23.07.2018

2 - very good

Môže dlhodobý a intenzívny tlak súkromného sektora na štát zmeniť zaužívané spôsoby verejného obstarávania?

16.07.2018

skôr áno

Mal podľa vás prokurátor Vasiľ Špirko informovať verejnosť o podozrivom korupčnom prípade?

18.06.2018

neviem / nevyjadrujem sa /iné Neviem to úplne posúdiť keďže smerodajné sú interné pravidlá orgánov činných v trestnom konaní (prokuratúry) ohľadom informovania verejnosti. Ak ale vychádzame zo zverejnených informácií, je alarmujúce, že tak vážny prípad mohol byť postupom prokuratúry takto marginalizovaný.
Neviem to úplne posúdiť keďže smerodajné sú interné pravidlá orgánov činných v trestnom konaní (prokuratúry) ohľadom informovania verejnosti. Ak ale vychádzame zo zverejnených informácií, je alarmujúce, že tak vážny prípad mohol byť postupom prokuratúry takto marginalizovaný.

Myslíte si, že slovenské firmy okrádajú ich vlastní zamestnanci a manažéri?

11.06.2018

Neviem / nevyjadrujem sa /iné Žiaľ, takéto prípady na Slovensku sú, avšak netrúfnem si odhadnúť mieru ich výskytu.
Žiaľ, takéto prípady na Slovensku sú, avšak netrúfnem si odhadnúť mieru ich výskytu.

Vláda uvoľňuje pravidlá pre zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ. Pocítili ste ako zamestnávateľ zjednodušenie tohto procesu?

28.05.2018

Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú

Ako ste vyhodnotili vyhlásenie prezidenta Andreja Kisku, že už nebude kandidovať v prezidentských voľbách?

21.05.2018

Neviem/nevyjadrujem sa /iné Myslím, že prezident si necháva širší priestor na ďalšie politické aktivity, pričom konkrétnu formu (vlastná platforma, spolupráca s inými stranami alebo hnutiami) zvolí v daný čas s ohľadom na aktuálnu situáciu a premenné, ktoré bude musieť zohľadniť.
Myslím, že prezident si necháva širší priestor na ďalšie politické aktivity, pričom konkrétnu formu (vlastná platforma, spolupráca s inými stranami alebo hnutiami) zvolí v daný čas s ohľadom na aktuálnu situáciu a premenné, ktoré bude musieť zohľadniť.

Vplýva nejako na výhľad vášho podnikania do budúcnosti fakt, že slovenské verejné financie sú stále dlhodobo neudržateľné?

07.05.2018

rozhodne áno Samozrejme, že stav a stabilita verejných financií vplýva aj na stabilitu podnikateľského prostredia, právnu istotu a určitú mieru predvídateľnosti krokov vlády a teda vplýva to aj na výhľady podnikania. Nestabilita verejných financií, prinášajúca hrozbu riešenia akútnych problémov hlavne zvyšovaním záťaže podnikateľov namiesto dlhodobých koncepčných riešení, nesie viacero rizík. Jedným z nich je demotivácia malých podnikateľov, ktorí svoje podnikanie radšej zrušia, zamestnajú sa a ich potenciál prispieť k HDP nebude využitý. Ďalším rizikom môže byť nezáujem väčších spoločností podnikať na Slovensku následkom čoho na Slovensko zahraničné spoločnosti neprídu vôbec alebo po dobe vyčerpania štátnej podpory zo Slovenska odídu. Pri domácich väčších spoločnostiach hrozí riziko hľadania obchodných modelov a daňových optimalizácií mimo Slovenska. Je načase aby si spoločnosť začala klásť otázky nielen ako reagovať na tendencie starnutia obyvateľstva (ktoré zvýši verejné výdavky), ale aj ako správne nastaviť dlhodobo udržateľné verejné financie, a to tak aby sa výsledky pozitívnych rokov dokázali využiť na preklenutie náročnejších období. Týmto by sme mohli predísť šokovým opatreniam v čase, keď už na tieto úvahy bude neskoro. Myslím, že odborný celospoločenský dialóg by mohol byť dobrým začiatkom.
Samozrejme, že stav a stabilita verejných financií vplýva aj na stabilitu podnikateľského prostredia, právnu istotu a určitú mieru predvídateľnosti krokov vlády a teda vplýva to aj na výhľady podnikania. Nestabilita verejných financií, prinášajúca hrozbu riešenia akútnych problémov hlavne zvyšovaním záťaže podnikateľov namiesto dlhodobých koncepčných riešení, nesie viacero rizík. Jedným z nich je demotivácia malých podnikateľov, ktorí svoje podnikanie radšej zrušia, zamestnajú sa a ich potenciál prispieť k HDP nebude využitý. Ďalším rizikom môže byť nezáujem väčších spoločností podnikať na Slovensku následkom čoho na Slovensko zahraničné spoločnosti neprídu vôbec alebo po dobe vyčerpania štátnej podpory zo Slovenska odídu. Pri domácich väčších spoločnostiach hrozí riziko hľadania obchodných modelov a daňových optimalizácií mimo Slovenska. Je načase aby si spoločnosť začala klásť otázky nielen ako reagovať na tendencie starnutia obyvateľstva (ktoré zvýši verejné výdavky), ale aj ako správne nastaviť dlhodobo udržateľné verejné financie, a to tak aby sa výsledky pozitívnych rokov dokázali využiť na preklenutie náročnejších období. Týmto by sme mohli predísť šokovým opatreniam v čase, keď už na tieto úvahy bude neskoro. Myslím, že odborný celospoločenský dialóg by mohol byť dobrým začiatkom.