Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Jacko

Martin Jacko
managing partner | Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Prečo chcú politické strany po voľbách urýchlene budovať cez miliardové úvery predovšetkým diaľnice?

03.02.2020

neviem /nevyjadrujem sa /iné V politicky a hodnotovo vyzretom štáte by diaľnice mali byť na vysokej priečke národných priorít. Mali by sme predsa mať záujem konečne dobudovať hlavnú cestnú tepnu naprieč celou krajinou (v prospech investorov, ale aj samotných občanov). Nepovažujem za zodpovedné v rámci predvolebného zápasu sľubovať voličom častokrát právne pochybné a ekonomicky nerealistické riešenia. Týmto často chýba koncepčnosť a trvalá udržateľnosť presahujúca jedno volebné obdobie. V predvolebnom boji pôjde zrejme primárne o zaujatie voliča atraktívnou a rýchlo uchopiteľnou témou, pričom mnoho strán volí tento prístup z dôvodu ich ideovej vyprahnutosti. Je faktom, že sľubované riešenia majú potenciál vytvoriť živnú pôdu pre spomínané negatívne javy, ostáva nám iba dúfať, že toto nie je ten prípad.
V politicky a hodnotovo vyzretom štáte by diaľnice mali byť na vysokej priečke národných priorít. Mali by sme predsa mať záujem konečne dobudovať hlavnú cestnú tepnu naprieč celou krajinou (v prospech investorov, ale aj samotných občanov). Nepovažujem za zodpovedné v rámci predvolebného zápasu sľubovať voličom častokrát právne pochybné a ekonomicky nerealistické riešenia. Týmto často chýba koncepčnosť a trvalá udržateľnosť presahujúca jedno volebné obdobie. V predvolebnom boji pôjde zrejme primárne o zaujatie voliča atraktívnou a rýchlo uchopiteľnou témou, pričom mnoho strán volí tento prístup z dôvodu ich ideovej vyprahnutosti. Je faktom, že sľubované riešenia majú potenciál vytvoriť živnú pôdu pre spomínané negatívne javy, ostáva nám iba dúfať, že toto nie je ten prípad.

Od októbra 2020 bude možné, aby štát vymazal z obchodného registra neaktívne firmy, ktoré si nesplnia povinnosti. Využijú to podľa vás podnikatelia na to, aby sa zbavili nechcených firiem?

20.01.2020

skôr áno Ak sa možnosť nechať spoločnosť zrušiť priamo zo zákona (bez likvidácie) bude javiť hospodárnejšia, určite to niektorí podnikatelia využijú. To ale neznamená, že takýmto postupom sa podnikatelia vyhnú rizikám možnej dodatočnej likvidácie ak by na to boli splnené podmienky a preto by som s týmto inštitútom pracoval opatrnejšie.
Ak sa možnosť nechať spoločnosť zrušiť priamo zo zákona (bez likvidácie) bude javiť hospodárnejšia, určite to niektorí podnikatelia využijú. To ale neznamená, že takýmto postupom sa podnikatelia vyhnú rizikám možnej dodatočnej likvidácie ak by na to boli splnené podmienky a preto by som s týmto inštitútom pracoval opatrnejšie.

Najmä do čoho by ste odporúčali investovať v roku 2020?

03.01.2020

reality Profesionálne sa investíciám nevenujem, avšak za najvhodnejšiu považujem kombináciu investícii do nehnuteľností a akcií.
Profesionálne sa investíciám nevenujem, avšak za najvhodnejšiu považujem kombináciu investícii do nehnuteľností a akcií.

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku?

09.12.2019

skôr áno Skôr áno. Určite je ale vhodné sa pred prijatím tejto zmeny zoznámiť so skúsenosťami s fungovaním tohto systému v krajinách kde je to už zavedené a urobiť si analýzu dopadov v našom právnom a ekonomickom prostredí.
Skôr áno. Určite je ale vhodné sa pred prijatím tejto zmeny zoznámiť so skúsenosťami s fungovaním tohto systému v krajinách kde je to už zavedené a urobiť si analýzu dopadov v našom právnom a ekonomickom prostredí.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie Bez prezentovania širších súvislostí a dopadov považujem návrh za nesystémový, nehovoriac o jeho možnej protiústavnosti. Obávam sa, že získané prostriedky budú použité hlavne na krátkodobé nekoncepčné účely a banky odvod automaticky prekonvertujú do zvýšenia poplatkov. Nakoniec to z veľkej časti zaplatia klienti bánk, teda my všetci.
Bez prezentovania širších súvislostí a dopadov považujem návrh za nesystémový, nehovoriac o jeho možnej protiústavnosti. Obávam sa, že získané prostriedky budú použité hlavne na krátkodobé nekoncepčné účely a banky odvod automaticky prekonvertujú do zvýšenia poplatkov. Nakoniec to z veľkej časti zaplatia klienti bánk, teda my všetci.

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

minimálne

Akým spôsobom majú obce primárne zabezpečovať výstavbu nájomných bytov?

28.10.2019

v spolupráci so súkromným sektorom

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

neviem / nevyjadruje sa / iné

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

inkasné spoločnosti

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

skôr nie

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

skôr áno

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Nie. Ak sú ale nejaké výnimočne situácie, ktoré by vstup štátu mohli odôvodňovať, tak iba v nevyhnutnej miere.
Nie. Ak sú ale nejaké výnimočne situácie, ktoré by vstup štátu mohli odôvodňovať, tak iba v nevyhnutnej miere.

Ako vnímate, že podpredseda vlády a člen vedenia najsilnejšej strany sa plánuje stať guvernérom apolitickej NBS?

03.12.2018

Pozitívne Minister financií je vnímaný ako odborník a teda mal by byť prínosom pre túto funkciu. Obava z nestrannosti s ohľadom na jeho aktuálne stranícke postavenie je namieste, avšak nie úplne zriedkavé informácie o prejavoch jeho autonómie môžu dávať dôvod na optmizmus.
Minister financií je vnímaný ako odborník a teda mal by byť prínosom pre túto funkciu. Obava z nestrannosti s ohľadom na jeho aktuálne stranícke postavenie je namieste, avšak nie úplne zriedkavé informácie o prejavoch jeho autonómie môžu dávať dôvod na optmizmus.

Máte pocit, že máte dostatočné informácie o kandidátoch a priebehu komunálnych volieb?

05.11.2018

skôr áno

Zažili ste niekedy v podnikaní nátlak, kde by niekto využíval v konkurenčnom boji politický, prípadne iný mocenský vplyv?

22.10.2018

neviem/nevyjadrujem sa/iné

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Skôr politici Štát určuje zakladné koncepcie, princípy a pravidlá fungovania školstva, preto by som primárnu zodpovednosť videl u politikov. Učitelia sa pohybujú v takto vytvorenom rámci a teda aj keby boli proaktívni, tento rámec ich dokáže limitovať a dokonca až v mnohých prípadoch demotivovať, avšak česť výnimkám. Na druhej strane skostnatelý a spiatočnícky prístup niektorých pedagógov dokáže značne brzdiť rozvoj a rovnako sa podpisuje pod nekvalitu. Majúc na zreteli kľúčový dopad úrovne vzdelávania na kvalitu budúcich pracovníkov v národnom hospodárstve, by malo byť nájdenie správnej koncepcie vzdelávania, jej implementácia a udržiavanie nastavených mechanizmov jednou z dlhodobých priorít štátu.
Štát určuje zakladné koncepcie, princípy a pravidlá fungovania školstva, preto by som primárnu zodpovednosť videl u politikov. Učitelia sa pohybujú v takto vytvorenom rámci a teda aj keby boli proaktívni, tento rámec ich dokáže limitovať a dokonca až v mnohých prípadoch demotivovať, avšak česť výnimkám. Na druhej strane skostnatelý a spiatočnícky prístup niektorých pedagógov dokáže značne brzdiť rozvoj a rovnako sa podpisuje pod nekvalitu. Majúc na zreteli kľúčový dopad úrovne vzdelávania na kvalitu budúcich pracovníkov v národnom hospodárstve, by malo byť nájdenie správnej koncepcie vzdelávania, jej implementácia a udržiavanie nastavených mechanizmov jednou z dlhodobých priorít štátu.

Zažili ste už, alebo niekto z vášho okolia, kybernetickú hrozbu, ktorá by ohrozila osobné alebo firemné financie?

17.09.2018

nie

Vysporiadali sa, podľa vás, Slováci ako národ dostatočne s rokom 1968 a následnou normalizáciou?

20.08.2018

skôr áno Ťažko povedať, či sa s tým Slováci vysporiadali, ale skôr áno. Treba ale povedať, že alarmujúcou je nízka informovanosť spoločnosti, hlavne mladej generácie, o týchto udalostiach, ich súvislostiach a o minulom režime ako takom. Potom sa nemôžeme čudovať vzrastajúcim preferenciám politikov, od ktorých hrozí riziko nášho uvrhnutia do podobnej neslobody ako tomu bolo kedysi. O to viac sa cenia kampane zamerané na osvetu v tejto oblasti.
Ťažko povedať, či sa s tým Slováci vysporiadali, ale skôr áno. Treba ale povedať, že alarmujúcou je nízka informovanosť spoločnosti, hlavne mladej generácie, o týchto udalostiach, ich súvislostiach a o minulom režime ako takom. Potom sa nemôžeme čudovať vzrastajúcim preferenciám politikov, od ktorých hrozí riziko nášho uvrhnutia do podobnej neslobody ako tomu bolo kedysi. O to viac sa cenia kampane zamerané na osvetu v tejto oblasti.

Myslíte si, že odporúčania existujúcich zamestnancov (referral programy) môžu byť prínosné pre vašu firmu pri nábore nových pracovníkov?

06.08.2018

skôr áno Myslím si, že takýto program umožní zamestnávateľovi rozšíriť zdroje pri hľadaní nových zamestnancov. Zamestnávateľ ale určite musí mať nastavený vlastný systém tak, aby dokázal sám objektívne uchádzača o zamestnanie posúdiť a nespoliehal sa iba na názor svojho zamestnanca.
Myslím si, že takýto program umožní zamestnávateľovi rozšíriť zdroje pri hľadaní nových zamestnancov. Zamestnávateľ ale určite musí mať nastavený vlastný systém tak, aby dokázal sám objektívne uchádzača o zamestnanie posúdiť a nespoliehal sa iba na názor svojho zamestnanca.