Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Mittner

Martin Mittner
Country Manager | Nestlé Slovensko, s.r.o.

Otázka Odpoveď Komentár

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno Domnievam sa, že štát by mal prijímať systémové kroky, ktoré budú podporovať zodpovedné správanie občanov a zároveň bojovať proti zneužívaniu tzv. exekučných amnestií. Navrhované opatrenie môže pomôcť v boji proti „profesionálnym neplatičom“ a špekulantom.
Domnievam sa, že štát by mal prijímať systémové kroky, ktoré budú podporovať zodpovedné správanie občanov a zároveň bojovať proti zneužívaniu tzv. exekučných amnestií. Navrhované opatrenie môže pomôcť v boji proti „profesionálnym neplatičom“ a špekulantom.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

je to nikdy nekončiaci sa proces Proces zaškolenia zamestnanca závisí od náročnosti a špecifických požiadaviek každej pracovnej pozície. Noví zamestnanci prechádzajú v priebehu prvých troch mesiacov integračným programom, ktorý im umožňuje základnú integráciu na pracovisku. Po uplynutí tohto obdobia sa programovo usilujeme o ich ďalší kvalifikačný rast.
Proces zaškolenia zamestnanca závisí od náročnosti a špecifických požiadaviek každej pracovnej pozície. Noví zamestnanci prechádzajú v priebehu prvých troch mesiacov integračným programom, ktorý im umožňuje základnú integráciu na pracovisku. Po uplynutí tohto obdobia sa programovo usilujeme o ich ďalší kvalifikačný rast.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr nie Domnievam sa, že takáto podpora nepredstavuje udržateľné riešenie. Vláda SR by mala podnikať kroky k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Slovenska a k vytváraniu priaznivého podnikateľského prostredia pre všetkých.
Domnievam sa, že takáto podpora nepredstavuje udržateľné riešenie. Vláda SR by mala podnikať kroky k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Slovenska a k vytváraniu priaznivého podnikateľského prostredia pre všetkých.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Z vlastných zdrojov a z 2% podporujeme viaceré filantropické projekty. Nestlé v spoločenskej zodpovednosti uplatňuje koncept „Vytvárania zdieľaných hodnôt“, kde nestaviame do popredia charitatívne projekty, ale projekty, z ktorých majú merateľný prospech všetky zainteresované strany. Zameriavame sa predovšetkým na environmentálnu oblasť, vzdelávanie detí a mládeže v oblasti zdravej výživy a podporu mladých ľudí pri uplatnení na trhu práce.
Z vlastných zdrojov a z 2% podporujeme viaceré filantropické projekty. Nestlé v spoločenskej zodpovednosti uplatňuje koncept „Vytvárania zdieľaných hodnôt“, kde nestaviame do popredia charitatívne projekty, ale projekty, z ktorých majú merateľný prospech všetky zainteresované strany. Zameriavame sa predovšetkým na environmentálnu oblasť, vzdelávanie detí a mládeže v oblasti zdravej výživy a podporu mladých ľudí pri uplatnení na trhu práce.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Áno, open space predstavuje moderné a efektívne riešenie, ktoré poskytuje najmä zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi zamestnancami. Za posledné obdobe však prešlo značným vývojom. K úspešnému fungovaniu a zvýšeniu produktivity otvoreného pracoviska je potrebné vytvárať vhodnú kombináciu prostredia pre prácu a odpočinok. Firmy pochopili, že je dôležité vytvoriť príjemné pracovné prostredie, ktorého cieľom je zvýšiť spokojnosť zamestnancov.
Áno, open space predstavuje moderné a efektívne riešenie, ktoré poskytuje najmä zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi zamestnancami. Za posledné obdobe však prešlo značným vývojom. K úspešnému fungovaniu a zvýšeniu produktivity otvoreného pracoviska je potrebné vytvárať vhodnú kombináciu prostredia pre prácu a odpočinok. Firmy pochopili, že je dôležité vytvoriť príjemné pracovné prostredie, ktorého cieľom je zvýšiť spokojnosť zamestnancov.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno Áno, podľa posledného vývoja sa zdá, že dynamika rastu slovenskej ekonomiky sa spomalí najmä vplyvom externých faktorov, ako sú negatívny vývoj v eurozóne, riziko tvrdého brexitu, či obchodný konflikt medzi USA a Čínou. Je možné predpokladať, že spomenuté faktory sa prenesú i do nižšej spotreby domácností.
Áno, podľa posledného vývoja sa zdá, že dynamika rastu slovenskej ekonomiky sa spomalí najmä vplyvom externých faktorov, ako sú negatívny vývoj v eurozóne, riziko tvrdého brexitu, či obchodný konflikt medzi USA a Čínou. Je možné predpokladať, že spomenuté faktory sa prenesú i do nižšej spotreby domácností.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti Služby externých firiem využívame len výnimočne, top pozície v našej spoločnosti obsadzujeme predovšetkým z interných zdrojov. Z tohto dôvodu systematicky sledujeme a vyhodnocujeme výkony a osobnostný potenciál našich zamestnancov, s cieľom ponúknuť im nové kariérne príležitosti.
Služby externých firiem využívame len výnimočne, top pozície v našej spoločnosti obsadzujeme predovšetkým z interných zdrojov. Z tohto dôvodu systematicky sledujeme a vyhodnocujeme výkony a osobnostný potenciál našich zamestnancov, s cieľom ponúknuť im nové kariérne príležitosti.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

skôr nie V Nestlé sa zameriavame predovšetkým na dlhodobé odborné stáže. V rámci našich „trainee programov“ majú študenti možnosť získať relevantné pracovné skúsenosti na najrôznejších oddeleniach, napríklad v marketingu, predaji, HR alebo logistike. Iniciovali sme taktiež vznik lokálnej platformy- Aliancie pre mladých, ktorá združila 24 partnerských firiem z rôznych odvetví za účelom spolupráce pri realizácii rozvojových programov pre študentov.
V Nestlé sa zameriavame predovšetkým na dlhodobé odborné stáže. V rámci našich „trainee programov“ majú študenti možnosť získať relevantné pracovné skúsenosti na najrôznejších oddeleniach, napríklad v marketingu, predaji, HR alebo logistike. Iniciovali sme taktiež vznik lokálnej platformy- Aliancie pre mladých, ktorá združila 24 partnerských firiem z rôznych odvetví za účelom spolupráce pri realizácii rozvojových programov pre študentov.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta Domnievam sa, že efektívny upomienkovací proces je jedným z najúčinnejších nástrojov na optimalizáciu inkasa pohľadávok. Snažíme sa mať neustály prehľad o vekovej štruktúre pohľadávok v reálnom čase a zákazníkov telefonicky kontaktovať po lehote splatnosti. Ak nedôjde k náprave, pristupujeme k inkasu pohľadávok právnou cestou.
Domnievam sa, že efektívny upomienkovací proces je jedným z najúčinnejších nástrojov na optimalizáciu inkasa pohľadávok. Snažíme sa mať neustály prehľad o vekovej štruktúre pohľadávok v reálnom čase a zákazníkov telefonicky kontaktovať po lehote splatnosti. Ak nedôjde k náprave, pristupujeme k inkasu pohľadávok právnou cestou.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Áno, seniori sa už v krátkej dobe stanú rozhodujúcou skupinou spotrebiteľov, čo dokumentuje i vývoj demografickej krivky na Slovensku. Hovorí sa o nástupe tzv. „striebornej ekonomiky“. Inovatívne produkty a služby pre zvyšovanie kvality života seniorov predstavujú nové podnikateľské príležitosti.
Áno, seniori sa už v krátkej dobe stanú rozhodujúcou skupinou spotrebiteľov, čo dokumentuje i vývoj demografickej krivky na Slovensku. Hovorí sa o nástupe tzv. „striebornej ekonomiky“. Inovatívne produkty a služby pre zvyšovanie kvality života seniorov predstavujú nové podnikateľské príležitosti.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Áno, v súčasnosti sme začali využívať systém RPA- Robotic Process Automation – na účely spracovávania dát. Zvažujeme i zavedenie iných technológií v teréne. Domnievam sa, že zavádzanie umelej inteligencie súvisí s obrovskou expanziou dát. Ich hodnota je pre podnikanie je neoceniteľná. Preto firmy, ktoré budú schopné vyťažiť z „veľkých dát“, budú mať obrovskú konkurenčnú výhodu.
Áno, v súčasnosti sme začali využívať systém RPA- Robotic Process Automation – na účely spracovávania dát. Zvažujeme i zavedenie iných technológií v teréne. Domnievam sa, že zavádzanie umelej inteligencie súvisí s obrovskou expanziou dát. Ich hodnota je pre podnikanie je neoceniteľná. Preto firmy, ktoré budú schopné vyťažiť z „veľkých dát“, budú mať obrovskú konkurenčnú výhodu.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr nie Domnievam sa, že investície štátu do ľudského kapitálu v zmysle vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, rozvoja školstva nie sú dostatočné. Naopak, firmy i samotní ľudia si uvedomujú túto potrebu čoraz naliehavejšie, čo súvisí so zvyšujúcimi sa požiadavkami na vzdelávanie a s technologickým pokrokom. Ľudský kapitál je jedným z kľúčových determinantov ekonomického rastu, i keď jeho návratnosť je spravidla dlhodobého charakteru.
Domnievam sa, že investície štátu do ľudského kapitálu v zmysle vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, rozvoja školstva nie sú dostatočné. Naopak, firmy i samotní ľudia si uvedomujú túto potrebu čoraz naliehavejšie, čo súvisí so zvyšujúcimi sa požiadavkami na vzdelávanie a s technologickým pokrokom. Ľudský kapitál je jedným z kľúčových determinantov ekonomického rastu, i keď jeho návratnosť je spravidla dlhodobého charakteru.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Cenu v konkurenčnom prostredí má určiť trh, nie štát. Navrhovaná regulácia obchodných marží môže vytvoriť nerovnováhu a paradoxne zapríčiniť rast cien, obmedzenie sortimentu a zhoršenie kvality na domácom trhu. Cesta ku kvalitnejším a lacnejším potravinám vedie cez intenzívnejšiu konkurenciu.
Cenu v konkurenčnom prostredí má určiť trh, nie štát. Navrhovaná regulácia obchodných marží môže vytvoriť nerovnováhu a paradoxne zapríčiniť rast cien, obmedzenie sortimentu a zhoršenie kvality na domácom trhu. Cesta ku kvalitnejším a lacnejším potravinám vedie cez intenzívnejšiu konkurenciu.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr áno Koučing môže byť nástrojom na aktivizáciu pracovníkov, či už v smere výkonnostnom alebo kariérnom. Dnes sú na pracovisku potrebné hodnoty ako dôvera, viera v ľudí a v ich potenciál, rešpekt a spolupráca. Koučovanie môže podporiť tieto potreby.
Koučing môže byť nástrojom na aktivizáciu pracovníkov, či už v smere výkonnostnom alebo kariérnom. Dnes sú na pracovisku potrebné hodnoty ako dôvera, viera v ľudí a v ich potenciál, rešpekt a spolupráca. Koučovanie môže podporiť tieto potreby.

Máte pocit, že sa tento rok posunulo Slovensko ďalej z hľadiska budovania uvedomelej občianskej spoločnosti a silnejšieho právneho štátu?

17.12.2018

skôr áno Obcianske protesty Za slusne Slovensko, odsudenie ex-ministrov za nastenkovy tender, vysetrovanie vrazdy novinara a jeho snubenice naznacuju posun spravnym smerom, no od pravneho statu na urovni vyspelych demokracii nas deli este dlha cesta.
Obcianske protesty Za slusne Slovensko, odsudenie ex-ministrov za nastenkovy tender, vysetrovanie vrazdy novinara a jeho snubenice naznacuju posun spravnym smerom, no od pravneho statu na urovni vyspelych demokracii nas deli este dlha cesta.

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Negatívne Je ťažké nájsť argumenty, ktoré by obhájili zavedenie dane z poistenia vo verejnom záujme. Nová daň spôsobí zdražovanie poistiek. Pre podnikateľov povedie nová daň z poistenia k zvýšeniu nákladov, nárastu cien tovarov a služieb a k zníženiu konkurencieschopnosti. V neposlednom rade to môže obmedziť investície do nových technológií, čo je obzvlášť aktuálne dnes, v čase digitalizácie priemyslu... Ide o ďalší zo série vážnych zásahov vlády do súkromného sektora, ktorý navyše zaťažuje podnikateľov v čase, keď sa daňové príjmy štátu každým rokom zvyšujú.
Je ťažké nájsť argumenty, ktoré by obhájili zavedenie dane z poistenia vo verejnom záujme. Nová daň spôsobí zdražovanie poistiek. Pre podnikateľov povedie nová daň z poistenia k zvýšeniu nákladov, nárastu cien tovarov a služieb a k zníženiu konkurencieschopnosti. V neposlednom rade to môže obmedziť investície do nových technológií, čo je obzvlášť aktuálne dnes, v čase digitalizácie priemyslu... Ide o ďalší zo série vážnych zásahov vlády do súkromného sektora, ktorý navyše zaťažuje podnikateľov v čase, keď sa daňové príjmy štátu každým rokom zvyšujú.

Ktorý z nasledujúcich indikátorov podľa vás najlepšie vystihuje životnú úroveň v krajine?

19.11.2018

priemerná (resp. mediánová) mzda Z ponúknutých indikátorov najbližšie popisuje realitu úroveň miezd. Aj toto meranie má však svoje nedostatky. Presnejšie hodnotenie životnej úrovne poskytuje napr. World Hapiness Index od OSN, ktorý v sebe kombinuje viaceré parametre, vrátane HDP či dĺžky dožitia, ale hodnotí tiež úroveň sociálnej podpory alebo vnímanej miery korupcie v krajine.
Z ponúknutých indikátorov najbližšie popisuje realitu úroveň miezd. Aj toto meranie má však svoje nedostatky. Presnejšie hodnotenie životnej úrovne poskytuje napr. World Hapiness Index od OSN, ktorý v sebe kombinuje viaceré parametre, vrátane HDP či dĺžky dožitia, ale hodnotí tiež úroveň sociálnej podpory alebo vnímanej miery korupcie v krajine.

Je podľa vás rozumné a legitímne, ak štát cez odvody z obratu presúva zdroje medzi prepojenými odvetviami tak, ako to teraz pri obchodných reťazcoch a farmároch presadzuje SNS?

29.10.2018

rozhodne nie Odvod z obchodných reťazcov poškodí drvivú väčšinu subjektov v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci, vrátane farmárov, a tiež imidž Slovenska ako dobrej krajiny na podnikanie. Nemožno očakávať, že reťazce zrazu otvoria zázračný mešec a odvod zaplatia bez toho, aby sa to neprenieslo do cien – tak na strane spotrebiteľov ako aj dodávateľov.
Odvod z obchodných reťazcov poškodí drvivú väčšinu subjektov v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci, vrátane farmárov, a tiež imidž Slovenska ako dobrej krajiny na podnikanie. Nemožno očakávať, že reťazce zrazu otvoria zázračný mešec a odvod zaplatia bez toho, aby sa to neprenieslo do cien – tak na strane spotrebiteľov ako aj dodávateľov.

Zažili ste niekedy v podnikaní nátlak, kde by niekto využíval v konkurenčnom boji politický, prípadne iný mocenský vplyv?

22.10.2018

skôr nie Priamy tlak na firmu sme síce nezažili, ale nie raz sme sa stretli s takými legislatívnymi úpravami, kde malé skupiny s dobrým spojením na politikov získavali výhody na úkor väčšiny.
Priamy tlak na firmu sme síce nezažili, ale nie raz sme sa stretli s takými legislatívnymi úpravami, kde malé skupiny s dobrým spojením na politikov získavali výhody na úkor väčšiny.

Je podľa Vás na Slovensku dosť odborne zdatných a morálne bezúhonných ľudí, ktorí by mohli kandidovať do Ústavného súdu?

08.10.2018

skôr áno Kvalitných ľudí, ktorí by mohli kandidovať, Slovensko určite má. Otázne však je, či by oni samotní o takú kandidatúru mali záujem a ešte otáznejšie, či by prešli politickým sitom v parlamente.
Kvalitných ľudí, ktorí by mohli kandidovať, Slovensko určite má. Otázne však je, či by oni samotní o takú kandidatúru mali záujem a ešte otáznejšie, či by prešli politickým sitom v parlamente.