Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Mittner

Martin Mittner
Country Manager | Nestlé Slovensko, s.r.o.

Otázka Odpoveď Komentár

Od októbra 2020 bude možné, aby štát vymazal z obchodného registra neaktívne firmy, ktoré si nesplnia povinnosti. Využijú to podľa vás podnikatelia na to, aby sa zbavili nechcených firiem?

20.01.2020

skôr áno Domnievam, že áno. Už dlhšiu dobu sa apelovalo na zjednodušenie procesu likvidácie spoločností. Mnohí podnikatelia v snahe vyhnúť náročnému procesu likvidácie (bez ohľadu na veľkosť a rozsah činností firmy) preferovali ponechať v OR tzv. prázdnu schránku. Novela rieši iba dôsledok a nie príčinu tohto stavu. Nová legislatíva by mala nazerať na obchodné spoločnosti novou optikou a reflektovať aktuálny vývoj.
Domnievam, že áno. Už dlhšiu dobu sa apelovalo na zjednodušenie procesu likvidácie spoločností. Mnohí podnikatelia v snahe vyhnúť náročnému procesu likvidácie (bez ohľadu na veľkosť a rozsah činností firmy) preferovali ponechať v OR tzv. prázdnu schránku. Novela rieši iba dôsledok a nie príčinu tohto stavu. Nová legislatíva by mala nazerať na obchodné spoločnosti novou optikou a reflektovať aktuálny vývoj.

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

skôr nie Štrajk, ako krajné riešenie, má veľkú mobilizačnú kapacitu a zvyšuje tlak na presadenie požiadaviek. Rizikom je, že môže viesť k prijatiu opatrení, ktoré nie sú optimálne a udržateľné. Aby splnil svoj účel, mal by byť spojený so snahou o konštruktívny dialóg a opierať sa o realistické očakávania.
Štrajk, ako krajné riešenie, má veľkú mobilizačnú kapacitu a zvyšuje tlak na presadenie požiadaviek. Rizikom je, že môže viesť k prijatiu opatrení, ktoré nie sú optimálne a udržateľné. Aby splnil svoj účel, mal by byť spojený so snahou o konštruktívny dialóg a opierať sa o realistické očakávania.

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku?

09.12.2019

rozhodne áno Áno, vo všeobecnosti vítame každé opatrenie, ktoré zjednoduší daňový systém a prispeje k efektívnejšiemu výberu daní. V neposlednom rade ide, podľa daňových expertov, o veľmi účinný nástroj v boji proti daňovým únikom. Zavedeniu by mala predchádzať odborná diskusia a kvalitne vypracovaná legislatíva.
Áno, vo všeobecnosti vítame každé opatrenie, ktoré zjednoduší daňový systém a prispeje k efektívnejšiemu výberu daní. V neposlednom rade ide, podľa daňových expertov, o veľmi účinný nástroj v boji proti daňovým únikom. Zavedeniu by mala predchádzať odborná diskusia a kvalitne vypracovaná legislatíva.

Najmä o čom by podľa vás mala byť predvolebná kampaň politických strán?

25.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Myslím si, že predvolebná kampaň by mala predovšetkým vecne a zrozumiteľne komunikovať ciele a programy jednotlivých strán. Mala by jasne informovať o ich prioritách a strategickom smerovaní, tak aby sa voliči mohli zodpovedne rozhodnúť komu dajú hlas.
Myslím si, že predvolebná kampaň by mala predovšetkým vecne a zrozumiteľne komunikovať ciele a programy jednotlivých strán. Mala by jasne informovať o ich prioritách a strategickom smerovaní, tak aby sa voliči mohli zodpovedne rozhodnúť komu dajú hlas.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie Pôvodne bolo toto opatrenie deklarované ako dočasné a účelovo viazané na vykrytie prípadných finančných kríz. Zhoršenie ziskovosti bankového sektora môže mať negatívne následky najmä pre malé a stredné banky, dokonca spôsobiť ich odliv. Vo všeobecnosti môže navýšený odvod, v rozpore s jeho pôvodným zámerom, spôsobiť zhoršenie stability bankového sektora.
Pôvodne bolo toto opatrenie deklarované ako dočasné a účelovo viazané na vykrytie prípadných finančných kríz. Zhoršenie ziskovosti bankového sektora môže mať negatívne následky najmä pre malé a stredné banky, dokonca spôsobiť ich odliv. Vo všeobecnosti môže navýšený odvod, v rozpore s jeho pôvodným zámerom, spôsobiť zhoršenie stability bankového sektora.

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

výrazne Zvýši príplatky a vyvolá ekonomicky neodôvodnený tlak na zvyšovanie miezd, aby sa zachoval odstup našich miezd od minimálnej. Bude tomu tak nielen u nás, ale v celej ekonomike. Minimálna mzda by mala byť naviazaná predovšetkým na produktivitu práce tak, aby neohrozovala pozíciu nízko kvalifikovaných zamestnancov.
Zvýši príplatky a vyvolá ekonomicky neodôvodnený tlak na zvyšovanie miezd, aby sa zachoval odstup našich miezd od minimálnej. Bude tomu tak nielen u nás, ale v celej ekonomike. Minimálna mzda by mala byť naviazaná predovšetkým na produktivitu práce tak, aby neohrozovala pozíciu nízko kvalifikovaných zamestnancov.

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno Domnievam sa, že štát by mal prijímať systémové kroky, ktoré budú podporovať zodpovedné správanie občanov a zároveň bojovať proti zneužívaniu tzv. exekučných amnestií. Navrhované opatrenie môže pomôcť v boji proti „profesionálnym neplatičom“ a špekulantom.
Domnievam sa, že štát by mal prijímať systémové kroky, ktoré budú podporovať zodpovedné správanie občanov a zároveň bojovať proti zneužívaniu tzv. exekučných amnestií. Navrhované opatrenie môže pomôcť v boji proti „profesionálnym neplatičom“ a špekulantom.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

je to nikdy nekončiaci sa proces Proces zaškolenia zamestnanca závisí od náročnosti a špecifických požiadaviek každej pracovnej pozície. Noví zamestnanci prechádzajú v priebehu prvých troch mesiacov integračným programom, ktorý im umožňuje základnú integráciu na pracovisku. Po uplynutí tohto obdobia sa programovo usilujeme o ich ďalší kvalifikačný rast.
Proces zaškolenia zamestnanca závisí od náročnosti a špecifických požiadaviek každej pracovnej pozície. Noví zamestnanci prechádzajú v priebehu prvých troch mesiacov integračným programom, ktorý im umožňuje základnú integráciu na pracovisku. Po uplynutí tohto obdobia sa programovo usilujeme o ich ďalší kvalifikačný rast.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr nie Domnievam sa, že takáto podpora nepredstavuje udržateľné riešenie. Vláda SR by mala podnikať kroky k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Slovenska a k vytváraniu priaznivého podnikateľského prostredia pre všetkých.
Domnievam sa, že takáto podpora nepredstavuje udržateľné riešenie. Vláda SR by mala podnikať kroky k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Slovenska a k vytváraniu priaznivého podnikateľského prostredia pre všetkých.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Z vlastných zdrojov a z 2% podporujeme viaceré filantropické projekty. Nestlé v spoločenskej zodpovednosti uplatňuje koncept „Vytvárania zdieľaných hodnôt“, kde nestaviame do popredia charitatívne projekty, ale projekty, z ktorých majú merateľný prospech všetky zainteresované strany. Zameriavame sa predovšetkým na environmentálnu oblasť, vzdelávanie detí a mládeže v oblasti zdravej výživy a podporu mladých ľudí pri uplatnení na trhu práce.
Z vlastných zdrojov a z 2% podporujeme viaceré filantropické projekty. Nestlé v spoločenskej zodpovednosti uplatňuje koncept „Vytvárania zdieľaných hodnôt“, kde nestaviame do popredia charitatívne projekty, ale projekty, z ktorých majú merateľný prospech všetky zainteresované strany. Zameriavame sa predovšetkým na environmentálnu oblasť, vzdelávanie detí a mládeže v oblasti zdravej výživy a podporu mladých ľudí pri uplatnení na trhu práce.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Áno, open space predstavuje moderné a efektívne riešenie, ktoré poskytuje najmä zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi zamestnancami. Za posledné obdobe však prešlo značným vývojom. K úspešnému fungovaniu a zvýšeniu produktivity otvoreného pracoviska je potrebné vytvárať vhodnú kombináciu prostredia pre prácu a odpočinok. Firmy pochopili, že je dôležité vytvoriť príjemné pracovné prostredie, ktorého cieľom je zvýšiť spokojnosť zamestnancov.
Áno, open space predstavuje moderné a efektívne riešenie, ktoré poskytuje najmä zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi zamestnancami. Za posledné obdobe však prešlo značným vývojom. K úspešnému fungovaniu a zvýšeniu produktivity otvoreného pracoviska je potrebné vytvárať vhodnú kombináciu prostredia pre prácu a odpočinok. Firmy pochopili, že je dôležité vytvoriť príjemné pracovné prostredie, ktorého cieľom je zvýšiť spokojnosť zamestnancov.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno Áno, podľa posledného vývoja sa zdá, že dynamika rastu slovenskej ekonomiky sa spomalí najmä vplyvom externých faktorov, ako sú negatívny vývoj v eurozóne, riziko tvrdého brexitu, či obchodný konflikt medzi USA a Čínou. Je možné predpokladať, že spomenuté faktory sa prenesú i do nižšej spotreby domácností.
Áno, podľa posledného vývoja sa zdá, že dynamika rastu slovenskej ekonomiky sa spomalí najmä vplyvom externých faktorov, ako sú negatívny vývoj v eurozóne, riziko tvrdého brexitu, či obchodný konflikt medzi USA a Čínou. Je možné predpokladať, že spomenuté faktory sa prenesú i do nižšej spotreby domácností.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti Služby externých firiem využívame len výnimočne, top pozície v našej spoločnosti obsadzujeme predovšetkým z interných zdrojov. Z tohto dôvodu systematicky sledujeme a vyhodnocujeme výkony a osobnostný potenciál našich zamestnancov, s cieľom ponúknuť im nové kariérne príležitosti.
Služby externých firiem využívame len výnimočne, top pozície v našej spoločnosti obsadzujeme predovšetkým z interných zdrojov. Z tohto dôvodu systematicky sledujeme a vyhodnocujeme výkony a osobnostný potenciál našich zamestnancov, s cieľom ponúknuť im nové kariérne príležitosti.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

skôr nie V Nestlé sa zameriavame predovšetkým na dlhodobé odborné stáže. V rámci našich „trainee programov“ majú študenti možnosť získať relevantné pracovné skúsenosti na najrôznejších oddeleniach, napríklad v marketingu, predaji, HR alebo logistike. Iniciovali sme taktiež vznik lokálnej platformy- Aliancie pre mladých, ktorá združila 24 partnerských firiem z rôznych odvetví za účelom spolupráce pri realizácii rozvojových programov pre študentov.
V Nestlé sa zameriavame predovšetkým na dlhodobé odborné stáže. V rámci našich „trainee programov“ majú študenti možnosť získať relevantné pracovné skúsenosti na najrôznejších oddeleniach, napríklad v marketingu, predaji, HR alebo logistike. Iniciovali sme taktiež vznik lokálnej platformy- Aliancie pre mladých, ktorá združila 24 partnerských firiem z rôznych odvetví za účelom spolupráce pri realizácii rozvojových programov pre študentov.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta Domnievam sa, že efektívny upomienkovací proces je jedným z najúčinnejších nástrojov na optimalizáciu inkasa pohľadávok. Snažíme sa mať neustály prehľad o vekovej štruktúre pohľadávok v reálnom čase a zákazníkov telefonicky kontaktovať po lehote splatnosti. Ak nedôjde k náprave, pristupujeme k inkasu pohľadávok právnou cestou.
Domnievam sa, že efektívny upomienkovací proces je jedným z najúčinnejších nástrojov na optimalizáciu inkasa pohľadávok. Snažíme sa mať neustály prehľad o vekovej štruktúre pohľadávok v reálnom čase a zákazníkov telefonicky kontaktovať po lehote splatnosti. Ak nedôjde k náprave, pristupujeme k inkasu pohľadávok právnou cestou.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Áno, seniori sa už v krátkej dobe stanú rozhodujúcou skupinou spotrebiteľov, čo dokumentuje i vývoj demografickej krivky na Slovensku. Hovorí sa o nástupe tzv. „striebornej ekonomiky“. Inovatívne produkty a služby pre zvyšovanie kvality života seniorov predstavujú nové podnikateľské príležitosti.
Áno, seniori sa už v krátkej dobe stanú rozhodujúcou skupinou spotrebiteľov, čo dokumentuje i vývoj demografickej krivky na Slovensku. Hovorí sa o nástupe tzv. „striebornej ekonomiky“. Inovatívne produkty a služby pre zvyšovanie kvality života seniorov predstavujú nové podnikateľské príležitosti.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Áno, v súčasnosti sme začali využívať systém RPA- Robotic Process Automation – na účely spracovávania dát. Zvažujeme i zavedenie iných technológií v teréne. Domnievam sa, že zavádzanie umelej inteligencie súvisí s obrovskou expanziou dát. Ich hodnota je pre podnikanie je neoceniteľná. Preto firmy, ktoré budú schopné vyťažiť z „veľkých dát“, budú mať obrovskú konkurenčnú výhodu.
Áno, v súčasnosti sme začali využívať systém RPA- Robotic Process Automation – na účely spracovávania dát. Zvažujeme i zavedenie iných technológií v teréne. Domnievam sa, že zavádzanie umelej inteligencie súvisí s obrovskou expanziou dát. Ich hodnota je pre podnikanie je neoceniteľná. Preto firmy, ktoré budú schopné vyťažiť z „veľkých dát“, budú mať obrovskú konkurenčnú výhodu.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr nie Domnievam sa, že investície štátu do ľudského kapitálu v zmysle vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, rozvoja školstva nie sú dostatočné. Naopak, firmy i samotní ľudia si uvedomujú túto potrebu čoraz naliehavejšie, čo súvisí so zvyšujúcimi sa požiadavkami na vzdelávanie a s technologickým pokrokom. Ľudský kapitál je jedným z kľúčových determinantov ekonomického rastu, i keď jeho návratnosť je spravidla dlhodobého charakteru.
Domnievam sa, že investície štátu do ľudského kapitálu v zmysle vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie, rozvoja školstva nie sú dostatočné. Naopak, firmy i samotní ľudia si uvedomujú túto potrebu čoraz naliehavejšie, čo súvisí so zvyšujúcimi sa požiadavkami na vzdelávanie a s technologickým pokrokom. Ľudský kapitál je jedným z kľúčových determinantov ekonomického rastu, i keď jeho návratnosť je spravidla dlhodobého charakteru.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Cenu v konkurenčnom prostredí má určiť trh, nie štát. Navrhovaná regulácia obchodných marží môže vytvoriť nerovnováhu a paradoxne zapríčiniť rast cien, obmedzenie sortimentu a zhoršenie kvality na domácom trhu. Cesta ku kvalitnejším a lacnejším potravinám vedie cez intenzívnejšiu konkurenciu.
Cenu v konkurenčnom prostredí má určiť trh, nie štát. Navrhovaná regulácia obchodných marží môže vytvoriť nerovnováhu a paradoxne zapríčiniť rast cien, obmedzenie sortimentu a zhoršenie kvality na domácom trhu. Cesta ku kvalitnejším a lacnejším potravinám vedie cez intenzívnejšiu konkurenciu.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr áno Koučing môže byť nástrojom na aktivizáciu pracovníkov, či už v smere výkonnostnom alebo kariérnom. Dnes sú na pracovisku potrebné hodnoty ako dôvera, viera v ľudí a v ich potenciál, rešpekt a spolupráca. Koučovanie môže podporiť tieto potreby.
Koučing môže byť nástrojom na aktivizáciu pracovníkov, či už v smere výkonnostnom alebo kariérnom. Dnes sú na pracovisku potrebné hodnoty ako dôvera, viera v ľudí a v ich potenciál, rešpekt a spolupráca. Koučovanie môže podporiť tieto potreby.