Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Wiedermann

Martin Wiedermann
generálny riaditeľ | Centrálny depozitár cenných papierov SR

Otázka Odpoveď Komentár

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno Rozhodne to bude klásť vyššie nároky na etiku v podnikaní. V prípade podvodníkov a špekulantov to rozhodne na mieste je. Sú však aj výnimky - drobní podnikatelia, ktorí sa dostali do druhotnej platobnej neschopnosti kvôli neetickému správaniu ich odberateľov. Pre nich je to môže byť diskriminačné...
Rozhodne to bude klásť vyššie nároky na etiku v podnikaní. V prípade podvodníkov a špekulantov to rozhodne na mieste je. Sú však aj výnimky - drobní podnikatelia, ktorí sa dostali do druhotnej platobnej neschopnosti kvôli neetickému správaniu ich odberateľov. Pre nich je to môže byť diskriminačné...

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Je to len otázka zdravého rozumu, ochoty a úsilia. Ak nebudeme mať zdravé životné prostredie a zničíme si planétu, kde budeme hospodársky napredovať? Načo nám bude hospodársky rozvoj, keď nebudeme mať kde žiť? Ten kto vraví, že starostlivosť o životné prostredie brzdí hospodársky rozvoj je buď lenivý, hlúpy, chamtivý, alebo kombinácia týchto vlastností. Dnes nie je možné uvažovať o hospodárskom rozvoji rovnako ako pred 100 rokmi, to je rovnako nerozumné, ako keby sme používali v medicíne rovnaké postupy ako pred 100 rokmi. Je nutné brať do úvahy nové poznatky, inovatívne postupy a dbať skôr o udržateľnosť hospodárskeho rastu spolu s udržateľnosťou životného prostredia. Nie je rozumné uvažovať o rozvoji na úkor životného prostredia. Je to krátkozraký a egoistický prístup, ktorý neberie do úvahy kvalitu prežitia ďalších generácií.
Je to len otázka zdravého rozumu, ochoty a úsilia. Ak nebudeme mať zdravé životné prostredie a zničíme si planétu, kde budeme hospodársky napredovať? Načo nám bude hospodársky rozvoj, keď nebudeme mať kde žiť? Ten kto vraví, že starostlivosť o životné prostredie brzdí hospodársky rozvoj je buď lenivý, hlúpy, chamtivý, alebo kombinácia týchto vlastností. Dnes nie je možné uvažovať o hospodárskom rozvoji rovnako ako pred 100 rokmi, to je rovnako nerozumné, ako keby sme používali v medicíne rovnaké postupy ako pred 100 rokmi. Je nutné brať do úvahy nové poznatky, inovatívne postupy a dbať skôr o udržateľnosť hospodárskeho rastu spolu s udržateľnosťou životného prostredia. Nie je rozumné uvažovať o rozvoji na úkor životného prostredia. Je to krátkozraký a egoistický prístup, ktorý neberie do úvahy kvalitu prežitia ďalších generácií.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

skôr áno Hlavne by mali byť diferencovane odmeňovaný podľa výsledkov ktoré dosahujú. Napr. rovnaký plat pre dobrého a zlého učiteľa je demotivujúci a jednou z prekážok pri dosahovaní kvalitnejšieho vzdelávania.
Hlavne by mali byť diferencovane odmeňovaný podľa výsledkov ktoré dosahujú. Napr. rovnaký plat pre dobrého a zlého učiteľa je demotivujúci a jednou z prekážok pri dosahovaní kvalitnejšieho vzdelávania.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

je to individuálne Do veľkej miery to závisí od komplexnosti pracovnej pozície. Ak máme brať do úvahy naozaj plnohodnotnú integráciu, tak je to individuálne a má na to silný vplyv tak osobnosť a postoj zamestnanca, ako aj kolegov a nadriadených. Ak má zamestnávateľ správne spísaný popis pracovnej činnosti a HR vypracovaný postup zaškolenia, tak pre väčšinu pozícií by 1-2 mesiace mali stačiť a do 3. mesiaca by mal byť zamestnávateľ schopný vyhodnotiť produktivitu, prínos zamestnanca a rozhodnúť sa či zotrvá. Pre niektoré, špeciálne pozície nestačí pol roka ani na routing proces. V takýchto prípadoch musí HR a nadriadení voliť iné postupy.
Do veľkej miery to závisí od komplexnosti pracovnej pozície. Ak máme brať do úvahy naozaj plnohodnotnú integráciu, tak je to individuálne a má na to silný vplyv tak osobnosť a postoj zamestnanca, ako aj kolegov a nadriadených. Ak má zamestnávateľ správne spísaný popis pracovnej činnosti a HR vypracovaný postup zaškolenia, tak pre väčšinu pozícií by 1-2 mesiace mali stačiť a do 3. mesiaca by mal byť zamestnávateľ schopný vyhodnotiť produktivitu, prínos zamestnanca a rozhodnúť sa či zotrvá. Pre niektoré, špeciálne pozície nestačí pol roka ani na routing proces. V takýchto prípadoch musí HR a nadriadení voliť iné postupy.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

skôr nie Týmto krokom len podporujeme nezdravý princíp, že "platiť na čas sa neoplatí", resp., že "dohody netreba plniť, alebo dodržiavať". Nielenže dávame zlý príklad ďalším generáciám, ale aj zvyšujeme náklady oprávneným veriteľom.
Týmto krokom len podporujeme nezdravý princíp, že "platiť na čas sa neoplatí", resp., že "dohody netreba plniť, alebo dodržiavať". Nielenže dávame zlý príklad ďalším generáciám, ale aj zvyšujeme náklady oprávneným veriteľom.

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Rozhodne áno

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Plánujeme s tým začať čoskoro

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

skôr áno O skutočnej filantropii sa nehovorí. Tá sa robí bez toho, aby sa využívala na PR.
O skutočnej filantropii sa nehovorí. Tá sa robí bez toho, aby sa využívala na PR.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Skôr áno, ale do veľkej miery to závisí od druhu a charakteru práce.
Skôr áno, ale do veľkej miery to závisí od druhu a charakteru práce.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

vzťahy s nadriadenými Z mojej skúsenosti je to v drvivej väčšine prípadov vzťah s nadriadenými a v menšine prípadov plat a vzťahy s kolegami.
Z mojej skúsenosti je to v drvivej väčšine prípadov vzťah s nadriadenými a v menšine prípadov plat a vzťahy s kolegami.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Myslím, že áno pretože to bude ľudí viac motivovať k separácii a odovzdávaniu odpadu. Skôr, alebo neskôr budeme vedieť surovinu úplne spracovať a ak nie, tak je možné ju predať do iných krajín.
Myslím, že áno pretože to bude ľudí viac motivovať k separácii a odovzdávaniu odpadu. Skôr, alebo neskôr budeme vedieť surovinu úplne spracovať a ak nie, tak je možné ju predať do iných krajín.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

skôr nie

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

skôr nie využívame inú sociálnu sieť
využívame inú sociálnu sieť

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

rozhodne áno

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Skôr áno Je množstvo činností, ktoré sa dajú automatizovať a ľudský potenciál je tak možné využiť v dôležitejších oblastiach. V riadení fy. o tom neuvažujeme.
Je množstvo činností, ktoré sa dajú automatizovať a ľudský potenciál je tak možné využiť v dôležitejších oblastiach. V riadení fy. o tom neuvažujeme.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr nie