Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Wiedermann

Martin Wiedermann
generálny riaditeľ | Centrálny depozitár cenných papierov SR

Otázka Odpoveď Komentár

Od októbra 2020 bude možné, aby štát vymazal z obchodného registra neaktívne firmy, ktoré si nesplnia povinnosti. Využijú to podľa vás podnikatelia na to, aby sa zbavili nechcených firiem?

20.01.2020

neviem / nevyjadrujem sa / iné Vyvodiť konzekvencie voči tým, čo si neplnia povinnosti treba. Aj napríklad výmazom z ORSR. Výmazom by však nemali končiť záväzky konateľa voči nesplneným povinnostiam. Akciové spoločnosti, ktoré majú vydané listinné cenné papiere, si často neplnia svoju povinnosť registrovať zoznam akcionárov v depozitári. Viem si predstaviť, že aj na tieto by sa vzťahoval výmaz z ORSR.
Vyvodiť konzekvencie voči tým, čo si neplnia povinnosti treba. Aj napríklad výmazom z ORSR. Výmazom by však nemali končiť záväzky konateľa voči nesplneným povinnostiam. Akciové spoločnosti, ktoré majú vydané listinné cenné papiere, si často neplnia svoju povinnosť registrovať zoznam akcionárov v depozitári. Viem si predstaviť, že aj na tieto by sa vzťahoval výmaz z ORSR.

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

neviem / nevyjadrujem sa / iné Akýkoľvek štrajk je istou formou nátlaku a vydierania. Preferujem odbornú diskusiu a rozumné jednanie. Neviem či je účinným prostriedkom, rozhodne ho nepovažujem za efektívny a racionálny. Mal by to byť až hraničný prostriedok, ktorí sa použije iba v nevyhnutných prípadoch ak zlyhali všetky ostatné možnosti.
Akýkoľvek štrajk je istou formou nátlaku a vydierania. Preferujem odbornú diskusiu a rozumné jednanie. Neviem či je účinným prostriedkom, rozhodne ho nepovažujem za efektívny a racionálny. Mal by to byť až hraničný prostriedok, ktorí sa použije iba v nevyhnutných prípadoch ak zlyhali všetky ostatné možnosti.

Priniesol uplynulý rok pozitívne zmeny pre vaše podnikanie?

16.12.2019

Rozhodne áno

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku?

09.12.2019

rozhodne áno Každé zjednodušenie systému je vítané!
Každé zjednodušenie systému je vítané!

Najmä o čom by podľa vás mala byť predvolebná kampaň politických strán?

25.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné V prvom rade by mala byť o ekonomickej prosperite krajiny, ktorá nemôže dlhodobo fungovať bez toho aby udržateľným spôsobom (aj ekologicky) prosperovali veľké, stredné či malé podniky. K tomu je o.i potrebné zlepšiť vymožiteľnosť práva a spravodlivosti. Vytvorenie kooperatívnej atmosféry v spoločnosti bez jej zbytočnej polarizácie a radikalizácie, spločnosti, kde sa uplatňujú schopnosti, výsledky a fakty pred domnienkami a názormi. Až potom môžeme hovoriť o ochrane sociálnych istôt. Sľubovať zabezpečenie sociálnych istôt bez vyrovnaného resp. prebytkového štátneho rozpočtu je nezodpovedným naháňaním lacných hlasov tých, ktorí tomu málo rozumejú, a pozerajú, hlavne krátkodobo, na vlastné záujmy.
V prvom rade by mala byť o ekonomickej prosperite krajiny, ktorá nemôže dlhodobo fungovať bez toho aby udržateľným spôsobom (aj ekologicky) prosperovali veľké, stredné či malé podniky. K tomu je o.i potrebné zlepšiť vymožiteľnosť práva a spravodlivosti. Vytvorenie kooperatívnej atmosféry v spoločnosti bez jej zbytočnej polarizácie a radikalizácie, spločnosti, kde sa uplatňujú schopnosti, výsledky a fakty pred domnienkami a názormi. Až potom môžeme hovoriť o ochrane sociálnych istôt. Sľubovať zabezpečenie sociálnych istôt bez vyrovnaného resp. prebytkového štátneho rozpočtu je nezodpovedným naháňaním lacných hlasov tých, ktorí tomu málo rozumejú, a pozerajú, hlavne krátkodobo, na vlastné záujmy.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Skôr nie Akékoľvek nesystémové dane a odvody zneprehľadňujú skutočné zaťaženie fy. a tie ich aj tak prenášajú na klienta. V normálnom konkurenčnom prostredí vyššia ziskovosť u bánk vedie k znižovaniu poplatkov. Takto im tú motiváciu berieme a krivíme tak konkurenčné prostredie. Je to podobné ako u rôznych iných nesystémových podporách a dotáciách.
Akékoľvek nesystémové dane a odvody zneprehľadňujú skutočné zaťaženie fy. a tie ich aj tak prenášajú na klienta. V normálnom konkurenčnom prostredí vyššia ziskovosť u bánk vedie k znižovaniu poplatkov. Takto im tú motiváciu berieme a krivíme tak konkurenčné prostredie. Je to podobné ako u rôznych iných nesystémových podporách a dotáciách.

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Tešil by som sa, keby tým hlavným faktorom bola zodpovednosť za seba samého. Avšak štátom nastavené falošné sociálne hodnoty potláčajú prevzatie väčšej miery zodpovednosti a pôsobia skôr demotivačne. Môj osobný pohľad na realitu je skôr kombináciou uvedených možností s tým, že konkurencia priniesla ešte aj tlak na kvalitu.
Tešil by som sa, keby tým hlavným faktorom bola zodpovednosť za seba samého. Avšak štátom nastavené falošné sociálne hodnoty potláčajú prevzatie väčšej miery zodpovednosti a pôsobia skôr demotivačne. Môj osobný pohľad na realitu je skôr kombináciou uvedených možností s tým, že konkurencia priniesla ešte aj tlak na kvalitu.

Akým spôsobom majú obce primárne zabezpečovať výstavbu nájomných bytov?

28.10.2019

v spolupráci so súkromným sektorom

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno Rozhodne to bude klásť vyššie nároky na etiku v podnikaní. V prípade podvodníkov a špekulantov to rozhodne na mieste je. Sú však aj výnimky - drobní podnikatelia, ktorí sa dostali do druhotnej platobnej neschopnosti kvôli neetickému správaniu ich odberateľov. Pre nich je to môže byť diskriminačné...
Rozhodne to bude klásť vyššie nároky na etiku v podnikaní. V prípade podvodníkov a špekulantov to rozhodne na mieste je. Sú však aj výnimky - drobní podnikatelia, ktorí sa dostali do druhotnej platobnej neschopnosti kvôli neetickému správaniu ich odberateľov. Pre nich je to môže byť diskriminačné...

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Je to len otázka zdravého rozumu, ochoty a úsilia. Ak nebudeme mať zdravé životné prostredie a zničíme si planétu, kde budeme hospodársky napredovať? Načo nám bude hospodársky rozvoj, keď nebudeme mať kde žiť? Ten kto vraví, že starostlivosť o životné prostredie brzdí hospodársky rozvoj je buď lenivý, hlúpy, chamtivý, alebo kombinácia týchto vlastností. Dnes nie je možné uvažovať o hospodárskom rozvoji rovnako ako pred 100 rokmi, to je rovnako nerozumné, ako keby sme používali v medicíne rovnaké postupy ako pred 100 rokmi. Je nutné brať do úvahy nové poznatky, inovatívne postupy a dbať skôr o udržateľnosť hospodárskeho rastu spolu s udržateľnosťou životného prostredia. Nie je rozumné uvažovať o rozvoji na úkor životného prostredia. Je to krátkozraký a egoistický prístup, ktorý neberie do úvahy kvalitu prežitia ďalších generácií.
Je to len otázka zdravého rozumu, ochoty a úsilia. Ak nebudeme mať zdravé životné prostredie a zničíme si planétu, kde budeme hospodársky napredovať? Načo nám bude hospodársky rozvoj, keď nebudeme mať kde žiť? Ten kto vraví, že starostlivosť o životné prostredie brzdí hospodársky rozvoj je buď lenivý, hlúpy, chamtivý, alebo kombinácia týchto vlastností. Dnes nie je možné uvažovať o hospodárskom rozvoji rovnako ako pred 100 rokmi, to je rovnako nerozumné, ako keby sme používali v medicíne rovnaké postupy ako pred 100 rokmi. Je nutné brať do úvahy nové poznatky, inovatívne postupy a dbať skôr o udržateľnosť hospodárskeho rastu spolu s udržateľnosťou životného prostredia. Nie je rozumné uvažovať o rozvoji na úkor životného prostredia. Je to krátkozraký a egoistický prístup, ktorý neberie do úvahy kvalitu prežitia ďalších generácií.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

skôr áno Hlavne by mali byť diferencovane odmeňovaný podľa výsledkov ktoré dosahujú. Napr. rovnaký plat pre dobrého a zlého učiteľa je demotivujúci a jednou z prekážok pri dosahovaní kvalitnejšieho vzdelávania.
Hlavne by mali byť diferencovane odmeňovaný podľa výsledkov ktoré dosahujú. Napr. rovnaký plat pre dobrého a zlého učiteľa je demotivujúci a jednou z prekážok pri dosahovaní kvalitnejšieho vzdelávania.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

je to individuálne Do veľkej miery to závisí od komplexnosti pracovnej pozície. Ak máme brať do úvahy naozaj plnohodnotnú integráciu, tak je to individuálne a má na to silný vplyv tak osobnosť a postoj zamestnanca, ako aj kolegov a nadriadených. Ak má zamestnávateľ správne spísaný popis pracovnej činnosti a HR vypracovaný postup zaškolenia, tak pre väčšinu pozícií by 1-2 mesiace mali stačiť a do 3. mesiaca by mal byť zamestnávateľ schopný vyhodnotiť produktivitu, prínos zamestnanca a rozhodnúť sa či zotrvá. Pre niektoré, špeciálne pozície nestačí pol roka ani na routing proces. V takýchto prípadoch musí HR a nadriadení voliť iné postupy.
Do veľkej miery to závisí od komplexnosti pracovnej pozície. Ak máme brať do úvahy naozaj plnohodnotnú integráciu, tak je to individuálne a má na to silný vplyv tak osobnosť a postoj zamestnanca, ako aj kolegov a nadriadených. Ak má zamestnávateľ správne spísaný popis pracovnej činnosti a HR vypracovaný postup zaškolenia, tak pre väčšinu pozícií by 1-2 mesiace mali stačiť a do 3. mesiaca by mal byť zamestnávateľ schopný vyhodnotiť produktivitu, prínos zamestnanca a rozhodnúť sa či zotrvá. Pre niektoré, špeciálne pozície nestačí pol roka ani na routing proces. V takýchto prípadoch musí HR a nadriadení voliť iné postupy.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

skôr nie Týmto krokom len podporujeme nezdravý princíp, že "platiť na čas sa neoplatí", resp., že "dohody netreba plniť, alebo dodržiavať". Nielenže dávame zlý príklad ďalším generáciám, ale aj zvyšujeme náklady oprávneným veriteľom.
Týmto krokom len podporujeme nezdravý princíp, že "platiť na čas sa neoplatí", resp., že "dohody netreba plniť, alebo dodržiavať". Nielenže dávame zlý príklad ďalším generáciám, ale aj zvyšujeme náklady oprávneným veriteľom.

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Rozhodne áno

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Plánujeme s tým začať čoskoro

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

skôr áno O skutočnej filantropii sa nehovorí. Tá sa robí bez toho, aby sa využívala na PR.
O skutočnej filantropii sa nehovorí. Tá sa robí bez toho, aby sa využívala na PR.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Skôr áno, ale do veľkej miery to závisí od druhu a charakteru práce.
Skôr áno, ale do veľkej miery to závisí od druhu a charakteru práce.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

vzťahy s nadriadenými Z mojej skúsenosti je to v drvivej väčšine prípadov vzťah s nadriadenými a v menšine prípadov plat a vzťahy s kolegami.
Z mojej skúsenosti je to v drvivej väčšine prípadov vzťah s nadriadenými a v menšine prípadov plat a vzťahy s kolegami.