Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Wiedermann

Martin Wiedermann
generálny riaditeľ | Centrálny depozitár cenných papierov SR

Otázka Odpoveď Komentár

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Plánujeme s tým začať čoskoro

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

skôr áno O skutočnej filantropii sa nehovorí. Tá sa robí bez toho, aby sa využívala na PR.
O skutočnej filantropii sa nehovorí. Tá sa robí bez toho, aby sa využívala na PR.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Skôr áno, ale do veľkej miery to závisí od druhu a charakteru práce.
Skôr áno, ale do veľkej miery to závisí od druhu a charakteru práce.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

vzťahy s nadriadenými Z mojej skúsenosti je to v drvivej väčšine prípadov vzťah s nadriadenými a v menšine prípadov plat a vzťahy s kolegami.
Z mojej skúsenosti je to v drvivej väčšine prípadov vzťah s nadriadenými a v menšine prípadov plat a vzťahy s kolegami.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Myslím, že áno pretože to bude ľudí viac motivovať k separácii a odovzdávaniu odpadu. Skôr, alebo neskôr budeme vedieť surovinu úplne spracovať a ak nie, tak je možné ju predať do iných krajín.
Myslím, že áno pretože to bude ľudí viac motivovať k separácii a odovzdávaniu odpadu. Skôr, alebo neskôr budeme vedieť surovinu úplne spracovať a ak nie, tak je možné ju predať do iných krajín.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

skôr nie

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

skôr nie využívame inú sociálnu sieť
využívame inú sociálnu sieť

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

rozhodne áno

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Skôr áno Je množstvo činností, ktoré sa dajú automatizovať a ľudský potenciál je tak možné využiť v dôležitejších oblastiach. V riadení fy. o tom neuvažujeme.
Je množstvo činností, ktoré sa dajú automatizovať a ľudský potenciál je tak možné využiť v dôležitejších oblastiach. V riadení fy. o tom neuvažujeme.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr nie

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

skôr áno

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Takto položená otázka je veľmi zjednodušená. Daňovo-odvodové zaťaženie je komplexný problém a je potrebné ho vyhodnocovať v širších súvislostiach. Ak by som sa mal vyjadriť k princípu o ktorom si myslím, že by pomohol ekonomike tak je to zníženie dane z príjmov FO a PO (stanovenie rovnej dane) a selektívne zníženie DPH na základné tovary a služby a zvýšenie DPH na tovary a služby luxusného charakteru. Tým by boli FO a PO motivované tvoriť zisk, čo podporuje ekonomiku, zamestnanosť a vyšší príjem spotrebu a sklon k úsporám. Vyšší disponibilný príjem by viedol k vyššej spotrebe luxusnejších tovarov čím by štát na DPH vybral viac. Zároveň zníženie DPH na základné tovary a služby by podporilo vyššiu kúpyschopnosť väčšej skupiny z nižších zárobkových skupín, čo sa prejaví v raste spotreby, ktorá podporuje rast ekonomiky a v konečnom dôsledku by to opäť viedlo k zvýšeniu príjmov pre štát cez DPH. Takýto model by bolo potrebné riadne nasimulovať a otestovať inštitútom finančnej politiky, alebo odborníkmi zo SAV, spolu s nastavením ostatných daňovo-odvodových parametrov. Po serióznej odbornej diskusii by bolo potrebné získať pre optimálne riešenie politickú podporu. Selektívne vyberanie a znižovanie jednotlivých parametrov zaváňa skôr populizmom než serióznym a dlhodobo udržateľným prístupom.
Takto položená otázka je veľmi zjednodušená. Daňovo-odvodové zaťaženie je komplexný problém a je potrebné ho vyhodnocovať v širších súvislostiach. Ak by som sa mal vyjadriť k princípu o ktorom si myslím, že by pomohol ekonomike tak je to zníženie dane z príjmov FO a PO (stanovenie rovnej dane) a selektívne zníženie DPH na základné tovary a služby a zvýšenie DPH na tovary a služby luxusného charakteru. Tým by boli FO a PO motivované tvoriť zisk, čo podporuje ekonomiku, zamestnanosť a vyšší príjem spotrebu a sklon k úsporám. Vyšší disponibilný príjem by viedol k vyššej spotrebe luxusnejších tovarov čím by štát na DPH vybral viac. Zároveň zníženie DPH na základné tovary a služby by podporilo vyššiu kúpyschopnosť väčšej skupiny z nižších zárobkových skupín, čo sa prejaví v raste spotreby, ktorá podporuje rast ekonomiky a v konečnom dôsledku by to opäť viedlo k zvýšeniu príjmov pre štát cez DPH. Takýto model by bolo potrebné riadne nasimulovať a otestovať inštitútom finančnej politiky, alebo odborníkmi zo SAV, spolu s nastavením ostatných daňovo-odvodových parametrov. Po serióznej odbornej diskusii by bolo potrebné získať pre optimálne riešenie politickú podporu. Selektívne vyberanie a znižovanie jednotlivých parametrov zaváňa skôr populizmom než serióznym a dlhodobo udržateľným prístupom.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

skôr nie

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie Na podporu cestovného ruchu rozhodne nie. Podľa môjho názoru znižujú motiváciu poskytovateľov služieb zvyšovať štandard a snahu bojovať o zákazníka lepším servisom. Pre zamestnancov je to skôr zaujimavá forma benefitu - to by však malo byť vecou zamestnávateľa, aby si udržal zamestnanca a nie vecou zákona. Podľa môjho názoru by mali byť zamestnanci adekvátne odmeňovaní, aby si mohli sami slobodne zvoliť kde a ako minú svoje prebytkové zdroje. Argument, že je to daňovo/odvodovo zvýhodnený benefit je diskutabilné, pretože záujmom vlády by mal byť čo najvyšší výber daní pri rozumnom daňovom a odvodovom zaťažení.
Na podporu cestovného ruchu rozhodne nie. Podľa môjho názoru znižujú motiváciu poskytovateľov služieb zvyšovať štandard a snahu bojovať o zákazníka lepším servisom. Pre zamestnancov je to skôr zaujimavá forma benefitu - to by však malo byť vecou zamestnávateľa, aby si udržal zamestnanca a nie vecou zákona. Podľa môjho názoru by mali byť zamestnanci adekvátne odmeňovaní, aby si mohli sami slobodne zvoliť kde a ako minú svoje prebytkové zdroje. Argument, že je to daňovo/odvodovo zvýhodnený benefit je diskutabilné, pretože záujmom vlády by mal byť čo najvyšší výber daní pri rozumnom daňovom a odvodovom zaťažení.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr áno Závisí to do veľkej miery od formy spolupráce. Jednorazové školenie, alebo motivácia môžu byť inšpiratívne, ale udržateľnú zmenu a expanziu zabezpečí len každodenný prístup manažmentu. Neustále zlepšovanie a posúvanie vecí dopredu. Samotní vrcholoví manažéri by sa mali stať pre svojich ľudí motivátormi a mentormi.
Závisí to do veľkej miery od formy spolupráce. Jednorazové školenie, alebo motivácia môžu byť inšpiratívne, ale udržateľnú zmenu a expanziu zabezpečí len každodenný prístup manažmentu. Neustále zlepšovanie a posúvanie vecí dopredu. Samotní vrcholoví manažéri by sa mali stať pre svojich ľudí motivátormi a mentormi.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr áno Budem vyberat z mnou preferovanych kandidatov toho, kto ma najvacsie sance a potencial uspiet.
Budem vyberat z mnou preferovanych kandidatov toho, kto ma najvacsie sance a potencial uspiet.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie