Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Elko

Dušan Elko
managing partner | SAM Headhunting Slovakia

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

skôr áno Štrajk je legitímnou cestou len v prípade, že zlyhali všetky ostatné pokusy o riešenie problému. Navyše, ak nemá podporu verejnosti a nie je doňho zapojená absolútna väčšina dotknutých zamestnancov alebo členov záujmovej skupiny, má len malú šancu na úspech.
Štrajk je legitímnou cestou len v prípade, že zlyhali všetky ostatné pokusy o riešenie problému. Navyše, ak nemá podporu verejnosti a nie je doňho zapojená absolútna väčšina dotknutých zamestnancov alebo členov záujmovej skupiny, má len malú šancu na úspech.

Najmä do čoho by ste odporúčali investovať v roku 2020?

03.01.2020

reality Reality sa ukazujú, ktoré napriek vysokej obstarávacej cene, že sú najvhodnejšie na udržanie dlhodobéj hodnoty aktív.
Reality sa ukazujú, ktoré napriek vysokej obstarávacej cene, že sú najvhodnejšie na udržanie dlhodobéj hodnoty aktív.

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku?

09.12.2019

skôr áno Myšlienka je to dobrá, problematickú však vidím definíciu konečného odberateľa. Počkajme si ako sa s tým popasujú naši susedia.
Myšlienka je to dobrá, problematickú však vidím definíciu konečného odberateľa. Počkajme si ako sa s tým popasujú naši susedia.

Najmä o čom by podľa vás mala byť predvolebná kampaň politických strán?

25.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Tieto témy sú všeobecne populárne a ani jedna z nich ma neoslovuje dostatočne na to, aby som podľa nich volil politickú stranu.
Tieto témy sú všeobecne populárne a ani jedna z nich ma neoslovuje dostatočne na to, aby som podľa nich volil politickú stranu.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie Nesúhlasím s ním, ide o neprimerané odvodové zaťaženie jedného vybraného sektora. A je logické, že banky tieto náklady premietnu do cien svojich služieb pre koncových klientov.
Nesúhlasím s ním, ide o neprimerané odvodové zaťaženie jedného vybraného sektora. A je logické, že banky tieto náklady premietnu do cien svojich služieb pre koncových klientov.

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

výrazne Vnímam to ako výsledok krátkodobého a krátkozrakého plánovania, lebo vláda chce nielen osloviť voličov v predvolebnom boji, ale aj nahrádzať výpadky príjmov spôsobených zlým hospodárením. Z dlhodobého hľadiska, v čase "indikovaného" ochladenia ekonomiky to pravdepodobne spôsobí výpadky v príjmoch.
Vnímam to ako výsledok krátkodobého a krátkozrakého plánovania, lebo vláda chce nielen osloviť voličov v predvolebnom boji, ale aj nahrádzať výpadky príjmov spôsobených zlým hospodárením. Z dlhodobého hľadiska, v čase "indikovaného" ochladenia ekonomiky to pravdepodobne spôsobí výpadky v príjmoch.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie Máme to šťastie, že nie sme ich cielová skupina.
Máme to šťastie, že nie sme ich cielová skupina.

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno V rozvinutých krajinách by to mala byť absolútna samozrejmosť.
V rozvinutých krajinách by to mala byť absolútna samozrejmosť.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

rozhodne nie Plat by mal byť rovnaký. V konečnom dôsledku odmeňujeme za odvedenú prácu a tá sa pri pozícií nemení podľa regiónu.
Plat by mal byť rovnaký. V konečnom dôsledku odmeňujeme za odvedenú prácu a tá sa pri pozícií nemení podľa regiónu.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

pol roka až rok Úvodné školenia trvajú síce približne len 1 mesiac, avšak úplná integrácia nového člena tímu trvá optimálne 12 mesiacov. Je to dané náročnosťou práce a vnútornými požiadavkami na kvalitu výkonu členov tímu.
Úvodné školenia trvajú síce približne len 1 mesiac, avšak úplná integrácia nového člena tímu trvá optimálne 12 mesiacov. Je to dané náročnosťou práce a vnútornými požiadavkami na kvalitu výkonu členov tímu.

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Skôr áno Áno, pre niektoré firmy, resp. vybrané sektory môže byť zvyšovanie miezd likvidačné pokiaľ navýšenie nepremietnu do cien svojich služieb resp. produktov.
Áno, pre niektoré firmy, resp. vybrané sektory môže byť zvyšovanie miezd likvidačné pokiaľ navýšenie nepremietnu do cien svojich služieb resp. produktov.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia Neplánujeme, nakoľko neočakávam výrazné oslabenie trhu. Myslím si, že príde k prechodnému poklesu, ale nebude tak dramatický, ako sme zažili pred dekádou. Skôr budeme svedkami zreálnenia trhu, nakoľko súčastný stav vnímam ako prehriaty, aby spoločnosti mohli vykazovať výkony, ktoré sú dlhodobo neudržateľné.
Neplánujeme, nakoľko neočakávam výrazné oslabenie trhu. Myslím si, že príde k prechodnému poklesu, ale nebude tak dramatický, ako sme zažili pred dekádou. Skôr budeme svedkami zreálnenia trhu, nakoľko súčastný stav vnímam ako prehriaty, aby spoločnosti mohli vykazovať výkony, ktoré sú dlhodobo neudržateľné.

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne nie Nie, naši klienti ani kandidáti na Instragram-e nie sú.
Nie, naši klienti ani kandidáti na Instragram-e nie sú.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Vzhľadom na demografický vývoj populácie Slovenska a aktuálny stav služieb pre seniorov očakávam významný rozvoj. Tento je však podmienený zjednodušením legislatívneho a podnikateľského prostredia pre tieto služby nakoľko sa jedná o sociálne služby a na Slovensku je príliš málo samoplatcov ktorí si môžu dovoliť komerčné sadzby.
Vzhľadom na demografický vývoj populácie Slovenska a aktuálny stav služieb pre seniorov očakávam významný rozvoj. Tento je však podmienený zjednodušením legislatívneho a podnikateľského prostredia pre tieto služby nakoľko sa jedná o sociálne služby a na Slovensku je príliš málo samoplatcov ktorí si môžu dovoliť komerčné sadzby.

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne nie Predstaviteľ v akejkoľvek verejnej funkcii by mal automaticky nástupom do nej zverejniť svoj životopis.
Predstaviteľ v akejkoľvek verejnej funkcii by mal automaticky nástupom do nej zverejniť svoj životopis.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie Rekreačné poukážky nie sú systémovým riešením a budú mať iba marginálny vplyv. Vnímam ich skôr ako iba populistický nástroj, ktorý v konečnom dôsledku miesto generovania budúcich príjmov do štátneho rozpočtu bude mať práve opačný vplyv a to odčerpávanie zdrojov a deformovanie trhu.
Rekreačné poukážky nie sú systémovým riešením a budú mať iba marginálny vplyv. Vnímam ich skôr ako iba populistický nástroj, ktorý v konečnom dôsledku miesto generovania budúcich príjmov do štátneho rozpočtu bude mať práve opačný vplyv a to odčerpávanie zdrojov a deformovanie trhu.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

rozhodne áno Áno, nik nie je absolútne perfektný a preto aj tí, ktorí si myslia, že sú najlepší, môžu zistiť, že spolupráca koučom alebo mentorom je pre nich prínosná.
Áno, nik nie je absolútne perfektný a preto aj tí, ktorí si myslia, že sú najlepší, môžu zistiť, že spolupráca koučom alebo mentorom je pre nich prínosná.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Chýba mi racionálny dôvod tohto návrhu.
Chýba mi racionálny dôvod tohto návrhu.

Pomohlo by vašej firme, ak by ostatné krajiny V4 prijali euro?

07.01.2019

Rozhodne áno Z pohľadu európskeho riadenia fiškálnej politiky by došlo k posilneniu meny a k zjednodušeniu obchodných vzťahov.
Z pohľadu európskeho riadenia fiškálnej politiky by došlo k posilneniu meny a k zjednodušeniu obchodných vzťahov.

Bude podľa vás Gorila po nástenkovom tendri ďalšou kauzou, ktorá pošle do väzenia súčasných či bývalých politikov?

10.12.2018

Rozhodne nie “Novoobjavená” Gorila už nebude mať taký výtlak, aby kvôli nej išiel niekto z politikov do väzenia, žiaľ.
“Novoobjavená” Gorila už nebude mať taký výtlak, aby kvôli nej išiel niekto z politikov do väzenia, žiaľ.