Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Mokrá

Lucia Mokrá
dekanka | Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

Otázka Odpoveď Komentár

Bojujete vo svojej firme alebo inštitúcii s predsudkami voči zahraničným pracovníkom?

15.01.2018

rozhodne nie Multikultúrne a multilinguálne prostredie u nás predstavuje otvorený priestor bez predsudkov. Viacerí zamestnanci pochádzajú z rôznych krajín (USA, Švédsko, UK, Bielorusko, Brazília, ČR) a zatiaľ sme nezaznamenali problémy v komunikácii či už v pracovných vzťahoch alebo vo vzťahu so študentmi.
Multikultúrne a multilinguálne prostredie u nás predstavuje otvorený priestor bez predsudkov. Viacerí zamestnanci pochádzajú z rôznych krajín (USA, Švédsko, UK, Bielorusko, Brazília, ČR) a zatiaľ sme nezaznamenali problémy v komunikácii či už v pracovných vzťahoch alebo vo vzťahu so študentmi.

Ako vnímate rozhodnutie Andreja Kisku neuchádzať sa o hlasy voličov v parlamentných voľbách?

24.04.2017

skôr pozitívne Považujem za správne, ak sa vyjadril jasne a konkrétne. Prispieva tak k transparentnosti v politike a nezahmlieva v otázkach svojho ďalšieho pôsobenia. Jeho vyjadrenie považujem za pozitívny príspevok k budovaniu politickej kultúry na Slovensku.
Považujem za správne, ak sa vyjadril jasne a konkrétne. Prispieva tak k transparentnosti v politike a nezahmlieva v otázkach svojho ďalšieho pôsobenia. Jeho vyjadrenie považujem za pozitívny príspevok k budovaniu politickej kultúry na Slovensku.

Novela Obchodného zákonníka bude zameraná proti tzv. bielym koňom a podvodnému zlučovaniu firiem. Pomôže podľa vás očistiť trh od špekulantov?

10.04.2017

Áno, je to dobré opatrenie Novela Obchodného zákonníka má ambíciu prispieť k zabráneniu špekulatívnym predajom obchodných spoločností de iure. Otázna je však vykonateľnosť týchto ustanovení, ak ich majú zabezpečovať štátne orgány, ktoré nie sú navzájom prepojené a skutočné posudzovanie zmien (napr. obchodných mien, nástupníctva pri zlúčení a pod.) sa realizuje formálne, bez hlbšieho posudzovania detailov.
Novela Obchodného zákonníka má ambíciu prispieť k zabráneniu špekulatívnym predajom obchodných spoločností de iure. Otázna je však vykonateľnosť týchto ustanovení, ak ich majú zabezpečovať štátne orgány, ktoré nie sú navzájom prepojené a skutočné posudzovanie zmien (napr. obchodných mien, nástupníctva pri zlúčení a pod.) sa realizuje formálne, bez hlbšieho posudzovania detailov.

Myslíte si, že film Únos, ktorý navštívilo už vyše 200-tisíc divákov, môže ovplyvniť spoločenské povedomie o Mečiarových amnestiách?

27.03.2017

rozhodne áno Určite áno, o tejto historickej politickej udalosti najmä mladá generácia nemá informácie. Téma sa stáva spoločensky a politicky diskutovanou a poukazuje na nedostatky systému a hrozby vyplývajúce z koncentrácie politickej moci.
Určite áno, o tejto historickej politickej udalosti najmä mladá generácia nemá informácie. Téma sa stáva spoločensky a politicky diskutovanou a poukazuje na nedostatky systému a hrozby vyplývajúce z koncentrácie politickej moci.