Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Špaňár

Michal Špaňár
generálny riaditeľ | Union poisťovňa a. s.

Otázka Odpoveď Komentár

Myslíte si, že zmena zákona prostredníctvom legislatívneho „prílepku“ k úplne inému zákonu by mala byť ústavným súdom zakázaná?

24.09.2018

skôr áno Schvaľovanie zákonov pomocou prílepkom je veľmi nešťastná zvyklosť a táto určite pre občanov sťažuje dobrú orientáciu v zákonoch - ale o tom, či táto prax prekračuje ústavnosť však musí skutočne rozhodnúť na základe serióznej odbornej diskusie až samotný ústavný súd
Schvaľovanie zákonov pomocou prílepkom je veľmi nešťastná zvyklosť a táto určite pre občanov sťažuje dobrú orientáciu v zákonoch - ale o tom, či táto prax prekračuje ústavnosť však musí skutočne rozhodnúť na základe serióznej odbornej diskusie až samotný ústavný súd

Vyšetruje sa podľa vás vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dostatočne?

13.08.2018

skôr nie Ťažko posúdiť, rozhodne nevidím žiadny konkrétny výstup a nezostáva mi než dúfať, že sa tento škokující brutálny zločin, ktorý fundamentě ohrozuje dôveru v celý politicko-právny systém, vníma ako absolútna priorita. Ale nemôžem ináč ako zopakovať, že prinajmenšom navonok žiadny konkrétny výsledok nevnímam.
Ťažko posúdiť, rozhodne nevidím žiadny konkrétny výstup a nezostáva mi než dúfať, že sa tento škokující brutálny zločin, ktorý fundamentě ohrozuje dôveru v celý politicko-právny systém, vníma ako absolútna priorita. Ale nemôžem ináč ako zopakovať, že prinajmenšom navonok žiadny konkrétny výsledok nevnímam.

Myslíte si, že odporúčania existujúcich zamestnancov (referral programy) môžu byť prínosné pre vašu firmu pri nábore nových pracovníkov?

06.08.2018

rozhodne áno Nejenom může být, ale skutečně je a máme s referral programem velmi dobrou zkušenost. Dnešní pracovní trh je velmi přehřátý a takovýto program navíc výrazně snižuje prvoroční fluktuaci a také snižuje riziko, že mezi nově přijatými kolegy se objeví tací, kteří jsou nekompatibilní s hodnotami, které v naší společnosti považujeme za principiální.
Nejenom může být, ale skutečně je a máme s referral programem velmi dobrou zkušenost. Dnešní pracovní trh je velmi přehřátý a takovýto program navíc výrazně snižuje prvoroční fluktuaci a také snižuje riziko, že mezi nově přijatými kolegy se objeví tací, kteří jsou nekompatibilní s hodnotami, které v naší společnosti považujeme za principiální.

Pociťujete na domácom trhu výraznejšie zdynamizovanie akvizičných nálad?

30.04.2018

skôr áno

Motivujete zamestnancov, aby v prípade choroby (chrípka) ostali doma a nenakazili ostatných na pracovisku?

19.02.2018

rozhodne áno Našou snahou je podporovať ľudí k zodpovednému prístupu ku zdraviu. Ak sa naozaj cítia chorí, aby vyhľadali lekára. Ak je potrebný kľudový režim, ale dokážu pracovať, máme možnosť homeofficu.
Našou snahou je podporovať ľudí k zodpovednému prístupu ku zdraviu. Ak sa naozaj cítia chorí, aby vyhľadali lekára. Ak je potrebný kľudový režim, ale dokážu pracovať, máme možnosť homeofficu.

Myslíte si, že racionalizácia siete nemocníc je správna cesta k skvalitneniu zdravotníctva?

12.02.2018

rozhodne áno Koncentrácia špecifických činností do oblastných centier je v záujme bezpečnosti pacienta ( vyšší počet výkonov = vyššia erudovanosť zdr. pracovníov = nižšie riziko komplikácií) reprofilizácia regionálnych nemocníc na zariadenia dlhodobej starostlivosti zas v súlade s demografickým vývojom Slovenska. Zároveň sa zvýši efektivita vynakladania zdrojov tak v zdravotníctve ako aj v sociálnej oblasti.
Koncentrácia špecifických činností do oblastných centier je v záujme bezpečnosti pacienta ( vyšší počet výkonov = vyššia erudovanosť zdr. pracovníov = nižšie riziko komplikácií) reprofilizácia regionálnych nemocníc na zariadenia dlhodobej starostlivosti zas v súlade s demografickým vývojom Slovenska. Zároveň sa zvýši efektivita vynakladania zdrojov tak v zdravotníctve ako aj v sociálnej oblasti.

Samsung zatvoril na Slovensku jeden z dvoch závodov. Prichádza podľa vás doba výraznejšieho odchodu investorov z krajiny až do tej miery, že by to mohlo uškodiť domácej ekonomike?

05.02.2018

skôr nie Dúfam, že zatiaľ odchod investorov nebude výrazný. Je však jasné, že tlak na rast platov a aj celkový rast nákladov bude určite mnoho investorov riešiť. Preto len čím ďalej viac kvalifikovaná pracovná sila s vyššou pridanou hodnotou a s vysokou pracovnou morálkou môžu byť kompenzáciou oproti tomuto nárastu nákladov a udržať tak u nás existujúcich investorov či dokonca prilákať ďalšie spoločnosti.
Dúfam, že zatiaľ odchod investorov nebude výrazný. Je však jasné, že tlak na rast platov a aj celkový rast nákladov bude určite mnoho investorov riešiť. Preto len čím ďalej viac kvalifikovaná pracovná sila s vyššou pridanou hodnotou a s vysokou pracovnou morálkou môžu byť kompenzáciou oproti tomuto nárastu nákladov a udržať tak u nás existujúcich investorov či dokonca prilákať ďalšie spoločnosti.

Ako sa podľa vás dotkne vášho podnikania daň z poistenia?

29.01.2018

negatívne

Bojujete vo svojej firme alebo inštitúcii s predsudkami voči zahraničným pracovníkom?

15.01.2018

rozhodne nie

Pokladáte investovanie do bitcoinu za perspektívne?

29.12.2017

rozhodne nie