Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Kalivoda

Tomáš Kalivoda
riaditeľ sekcie komerčného poistenia | Union poisťovňa, a.s.

Otázka Odpoveď Komentár

Predpokladáte, že aj vaša spoločnosť pocíti v súvislosti s koronavírusom negatívne následky?

09.03.2020

Určite áno Áno. Vývoj predaja cestovného poistenia je naviazaný na spoločenskú náladu cestovať. A tá práve teraz nie je dobrá. Týka sa to najmä lokalít s potvrdeným výskytom koronavírusu, kde časť ľudí dovolenky ruší alebo odkladá na neskôr. Zároveň očakávame, že v neskorších mesiacoch a po opadnutí obavy z koronavírusu môže byť dopyt po cestovaní a po zájazdoch paradoxne vyšší ako v rovnakom období minulého roka. Práve kvôli dovolenkám preplánovaným na neskôr.
Áno. Vývoj predaja cestovného poistenia je naviazaný na spoločenskú náladu cestovať. A tá práve teraz nie je dobrá. Týka sa to najmä lokalít s potvrdeným výskytom koronavírusu, kde časť ľudí dovolenky ruší alebo odkladá na neskôr. Zároveň očakávame, že v neskorších mesiacoch a po opadnutí obavy z koronavírusu môže byť dopyt po cestovaní a po zájazdoch paradoxne vyšší ako v rovnakom období minulého roka. Práve kvôli dovolenkám preplánovaným na neskôr.

Akou známkou by ste ohodnotili činnosť končiacej Vlády SR?

24.02.2020

nedostatočná Súčasná vláda pre mňa ako občana dôveryhodná nie je. Škandály, korupčné aféry, prepojenia na mafiu v rozmere, ktorý na Slovensku nemá obdoby. V rovine zákonných zmien pribudli populistické vlaky či návrh diaľničných známok zdarma, na ktoré sa takto musia alebo budú musieť skladať aj tí, čo vlaky alebo diaľnice vôbec nevyužívajú. Mne blízky segment poisťovníctva je "bohatší" o nekoncepčnú daň z poistenia. A plánovaný sociálny balíček v posledných dňoch pred voľbami, na ktorý už bude musieť hľadať zdroje nová vláda, považujem za populizmus za hranicou zdravého rozumu a politickej etiky.
Súčasná vláda pre mňa ako občana dôveryhodná nie je. Škandály, korupčné aféry, prepojenia na mafiu v rozmere, ktorý na Slovensku nemá obdoby. V rovine zákonných zmien pribudli populistické vlaky či návrh diaľničných známok zdarma, na ktoré sa takto musia alebo budú musieť skladať aj tí, čo vlaky alebo diaľnice vôbec nevyužívajú. Mne blízky segment poisťovníctva je "bohatší" o nekoncepčnú daň z poistenia. A plánovaný sociálny balíček v posledných dňoch pred voľbami, na ktorý už bude musieť hľadať zdroje nová vláda, považujem za populizmus za hranicou zdravého rozumu a politickej etiky.

Priniesol uplynulý rok pozitívne zmeny pre vaše podnikanie?

16.12.2019

Rozhodne nie Poisťovne môžu sotva hovoriť o roku pozitívnych zmien pre podnikanie. Predovšetkým poistná daň s retrospektívnou platnosťou aj na existujúce zmluvy, ale aj náklady spojené s implementáciou novely občianskeho zákonníka mali citeľný vplyv na naše hospodárenie.
Poisťovne môžu sotva hovoriť o roku pozitívnych zmien pre podnikanie. Predovšetkým poistná daň s retrospektívnou platnosťou aj na existujúce zmluvy, ale aj náklady spojené s implementáciou novely občianskeho zákonníka mali citeľný vplyv na naše hospodárenie.

Najmä o čom by podľa vás mala byť predvolebná kampaň politických strán?

25.11.2019

Boj proti mafii

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Možnosť súťažiť a rásť Nepomerne lepšia dostupnosť tovarov a služieb, férové ceny riadené len dopytom a ponukou. A hlavne celkovo nepomerne vyššia kvalita poskytovaných služieb, keďže priazeň klienta už nie je zadarmo.
Nepomerne lepšia dostupnosť tovarov a služieb, férové ceny riadené len dopytom a ponukou. A hlavne celkovo nepomerne vyššia kvalita poskytovaných služieb, keďže priazeň klienta už nie je zadarmo.

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Snaha o daňovú optimalizáciu

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Som o tom presvedčený. Dokonca si myslím, že podpora ekologických foriem podnikania a "zelených" štandardov može podnietiť vznik nových podnikateľských odvetví. Môže to prospieť celkového hospodárskemu rastu. Dôležité bude ale správne nastaviť rovnaké štandardy aj na dovážané produkty, aby nevznikla cenová výhoda z využívania lacnejších a pre životné prostredie škodlivejších technológií zo zahraničia a tým pádom konkurenčné znevýhodnenie pre domácich podnikateľov.
Som o tom presvedčený. Dokonca si myslím, že podpora ekologických foriem podnikania a "zelených" štandardov može podnietiť vznik nových podnikateľských odvetví. Môže to prospieť celkového hospodárskemu rastu. Dôležité bude ale správne nastaviť rovnaké štandardy aj na dovážané produkty, aby nevznikla cenová výhoda z využívania lacnejších a pre životné prostredie škodlivejších technológií zo zahraničia a tým pádom konkurenčné znevýhodnenie pre domácich podnikateľov.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

skôr áno Aj v súkromnom sektore sa platy medzi regiónmi líšia. Je to dané nie len rozdielnymi životnými nákladmi, ale aj iným pomerom dopytu a ponuky práce medzi regiónmi. Rovnaký plat napríklad v Bratislave nemusí stačiť na získanie rovnako kvalitného uchádzača o zamestnanie v porovnaní s regiónom, kde je menej pracovných ponúk a viac uchádzačov.
Aj v súkromnom sektore sa platy medzi regiónmi líšia. Je to dané nie len rozdielnymi životnými nákladmi, ale aj iným pomerom dopytu a ponuky práce medzi regiónmi. Rovnaký plat napríklad v Bratislave nemusí stačiť na získanie rovnako kvalitného uchádzača o zamestnanie v porovnaní s regiónom, kde je menej pracovných ponúk a viac uchádzačov.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

pol roka až rok Zaškolenie nových zamestnancov u nás má viacero fáz. Plná integrácia do spoločnosti závisí od pozície, ale trvá aj viac ako 6 mesiacov. Pod plnou integráciou rozumieme nielen samostatný výkon práce v rámci svojej pozície, ale aj porozumenie celého fungovania spoločnosti a jej jednotlivých tímov.
Zaškolenie nových zamestnancov u nás má viacero fáz. Plná integrácia do spoločnosti závisí od pozície, ale trvá aj viac ako 6 mesiacov. Pod plnou integráciou rozumieme nielen samostatný výkon práce v rámci svojej pozície, ale aj porozumenie celého fungovania spoločnosti a jej jednotlivých tímov.

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Skôr áno

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

rozhodne nie Mimoriadne podpory pre jediného zamestnávateľa by boli nebezpečný precedens, aj keď je pravdou, že by to nebolo prvý krát. Naopak by vláda mala hľadať systémové riešenia, ako podporovať investorov a podnikateľské prostredie na Slovensku ako také. Medzi iným aj opatrenia ako neustále zvyšovanie minimálnej mzdy majú za dôsledok strácanie konkurenceschopnosti Slovenska. V tomto prípade je to lacnejšia oceľ z Indie. Nabudúce to môžu byť lacnejšie servisné centrá (SSC), automobilová výroba, alebo niečo celkom iné. Treba podporovať konkurencieschopnosť Slovenska, nie následne sanovať jej absenciu.
Mimoriadne podpory pre jediného zamestnávateľa by boli nebezpečný precedens, aj keď je pravdou, že by to nebolo prvý krát. Naopak by vláda mala hľadať systémové riešenia, ako podporovať investorov a podnikateľské prostredie na Slovensku ako také. Medzi iným aj opatrenia ako neustále zvyšovanie minimálnej mzdy majú za dôsledok strácanie konkurenceschopnosti Slovenska. V tomto prípade je to lacnejšia oceľ z Indie. Nabudúce to môžu byť lacnejšie servisné centrá (SSC), automobilová výroba, alebo niečo celkom iné. Treba podporovať konkurencieschopnosť Slovenska, nie následne sanovať jej absenciu.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Beriem to ako prvý krok k tomu, aby tieto odpady končili tam kde majú. Súčasne s tým ale treba navrhnúť systém podpory a motivácie pre podnikateľov vyrábať z recyklovaných odpadov, aby bol zabezpečený ich odbyt. Inak je to len presunutie odpadu z ulíc na skládky, čo má tiež svoju hodnotu, ale dlhodobé riešenie to nie je.
Beriem to ako prvý krok k tomu, aby tieto odpady končili tam kde majú. Súčasne s tým ale treba navrhnúť systém podpory a motivácie pre podnikateľov vyrábať z recyklovaných odpadov, aby bol zabezpečený ich odbyt. Inak je to len presunutie odpadu z ulíc na skládky, čo má tiež svoju hodnotu, ale dlhodobé riešenie to nie je.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Každoročne ponúkame v letných mesiacoch študentom možnosť brigády. Kým pre väčšinu to je "uhorková sezóna", u nás je to naopak. Dôvodom je predaj cestovného poistenia, ktorý sa v letných mesiacoch prudko zvyšuje ruka v ruke s počtom dovolenkárov v zahraničí. Brigádnici nám v tomto období veľmi pomáhajú zvládnuť tento nápor bez sklzov. Rátame s nimi aj tento rok.
Každoročne ponúkame v letných mesiacoch študentom možnosť brigády. Kým pre väčšinu to je "uhorková sezóna", u nás je to naopak. Dôvodom je predaj cestovného poistenia, ktorý sa v letných mesiacoch prudko zvyšuje ruka v ruke s počtom dovolenkárov v zahraničí. Brigádnici nám v tomto období veľmi pomáhajú zvládnuť tento nápor bez sklzov. Rátame s nimi aj tento rok.

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

nedostatočne Minimálne z pohľadu poisťovníctva nevnímam posledné tri roky ako obdobie, keď sa podnikateľské prostredie zlepšilo. Práve naopak. Sprísňujúce sa požiadavky a nové nariadenia zo strany Európskej únie, ako aj rýdzo slovenské legislatívne zmeny so zavedením poistného odvodu a neskôr poistnej dane hospodáreniu poisťovní minimálne nepomohli.
Minimálne z pohľadu poisťovníctva nevnímam posledné tri roky ako obdobie, keď sa podnikateľské prostredie zlepšilo. Práve naopak. Sprísňujúce sa požiadavky a nové nariadenia zo strany Európskej únie, ako aj rýdzo slovenské legislatívne zmeny so zavedením poistného odvodu a neskôr poistnej dane hospodáreniu poisťovní minimálne nepomohli.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Bezpochyby áno. Slovenská populácia starne, ľudí v dôchodkovom veku bude stále viac. Nebude to len podnikateľsky zaujímavý sektor, ale aj dôvod na veľmi obozretnú dlhodobú sociálnu politiku štátu s ohľadom na tento trend. Zastropovanie veku odchodu do dôchodku ako aj absencia systémovej podpory samosporiteľov na dôchodok práve túto sociálnu obozretnoť veľmi nepotvrdzuje.
Bezpochyby áno. Slovenská populácia starne, ľudí v dôchodkovom veku bude stále viac. Nebude to len podnikateľsky zaujímavý sektor, ale aj dôvod na veľmi obozretnú dlhodobú sociálnu politiku štátu s ohľadom na tento trend. Zastropovanie veku odchodu do dôchodku ako aj absencia systémovej podpory samosporiteľov na dôchodok práve túto sociálnu obozretnoť veľmi nepotvrdzuje.

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

skôr nie

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Rozhodne áno Viac sporiť bude musieť každý. Pretože dôchodky zo Sociálnej poisťovne sa bez inej zmeny po zastropovaní veku odchodu do dôchodku nevyhnutne znížia pre každého. A žiadny návrh ako predísť tomuto poklesu dôchodkov predložený nebol. Zrejme z dôvodu, že to budúcich dôchodcov dnes ešte tak "nepáli". Táto ústavná zmena je smutný príklad toho, ako ľahko sa dá zapredať budúcnosť pre trochu populistickej slávy v súčasnosti.
Viac sporiť bude musieť každý. Pretože dôchodky zo Sociálnej poisťovne sa bez inej zmeny po zastropovaní veku odchodu do dôchodku nevyhnutne znížia pre každého. A žiadny návrh ako predísť tomuto poklesu dôchodkov predložený nebol. Zrejme z dôvodu, že to budúcich dôchodcov dnes ešte tak "nepáli". Táto ústavná zmena je smutný príklad toho, ako ľahko sa dá zapredať budúcnosť pre trochu populistickej slávy v súčasnosti.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Prvky umelej inteligencie v automatizácií procesov využívame už dnes. V posledných rokoch sme "robotizovali" viacero administratívnych úkonov a so širším využívaním robotov rátame určite aj do budúcnosti.
Prvky umelej inteligencie v automatizácií procesov využívame už dnes. V posledných rokoch sme "robotizovali" viacero administratívnych úkonov a so širším využívaním robotov rátame určite aj do budúcnosti.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

skôr nie My sme už dokonca pripravení z pohľadu ich poisťovania - pri určení ceny poistenia motorových vozidiel už dnes zohľadňujeme aj elektrické alebo hybridné pohony. Počet elektromobilov je ale na Slovensku stále veľmi nízky. Z pohľadu našich služobných áut sa na to zatiaľ v bezprostrednej budúcnosti nechystáme, a to najmä kvôli kombinácií vyššej kúpnej ceny a kratšieho dojazdu týchto vozidiel. Oboje by sa však časom malo zmeniť a s tým aj naša chuť elektrifikovať naše firemné autá.
My sme už dokonca pripravení z pohľadu ich poisťovania - pri určení ceny poistenia motorových vozidiel už dnes zohľadňujeme aj elektrické alebo hybridné pohony. Počet elektromobilov je ale na Slovensku stále veľmi nízky. Z pohľadu našich služobných áut sa na to zatiaľ v bezprostrednej budúcnosti nechystáme, a to najmä kvôli kombinácií vyššej kúpnej ceny a kratšieho dojazdu týchto vozidiel. Oboje by sa však časom malo zmeniť a s tým aj naša chuť elektrifikovať naše firemné autá.