Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Gajdoschík

Ladislav Gajdoschík
riaditeľ | Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Určite áno. Kľúčom je udržateľný priemysel a ekologický rast, ktorý zabezpečí, aby bol hospodársky rast trvalo udržateľný z hľadiska životného prostredia. Ľudia spravili za posledných 100 rokov neuveriteľný technologický progres. Musíme pokračovať v tomto smere, vytvárať nové globálne trhy, efektívnejšie pracovať s dostupnými zdrojmi, budovať inteligentný rozvoj priemyselných odvetví a pracovať na ďalších ekologických inováciách.
Určite áno. Kľúčom je udržateľný priemysel a ekologický rast, ktorý zabezpečí, aby bol hospodársky rast trvalo udržateľný z hľadiska životného prostredia. Ľudia spravili za posledných 100 rokov neuveriteľný technologický progres. Musíme pokračovať v tomto smere, vytvárať nové globálne trhy, efektívnejšie pracovať s dostupnými zdrojmi, budovať inteligentný rozvoj priemyselných odvetví a pracovať na ďalších ekologických inováciách.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

tri mesiace až pol roka V našej spoločnosti prikladáme veľkú dôležitosť procesom zaškolenia nových zamestnancov, ktorý má viacero fáz a trvá minimálne 3 mesiace. Počas skúšobnej doby má nový zamestnanec možnosť pridelenia mentora, ktorý sa mu venuje a odovzdáva mu informácie týkajúce sa pracovných procesov, systémov a firemnej kultúry. Zároveň sa novému človeku venuje kouč, ktorý ho zaškolí do produktového portfólia a zabezpečí mu rotáciu na relevantných oddeleniach. Po skúšobnej dobe sa nový zamestnanec dostáva do praxe a následne má možnosť absolvovať externé školenia a interný koučing. Adaptačný proces tak celkovo trvá 3-6 mesiacov, v závislosti od pracovnej pozície a schopností zamestnanca. Tento proces pravidelne inovujeme na základe spätných väzieb od existujúcich aj nových zamestnancov.
V našej spoločnosti prikladáme veľkú dôležitosť procesom zaškolenia nových zamestnancov, ktorý má viacero fáz a trvá minimálne 3 mesiace. Počas skúšobnej doby má nový zamestnanec možnosť pridelenia mentora, ktorý sa mu venuje a odovzdáva mu informácie týkajúce sa pracovných procesov, systémov a firemnej kultúry. Zároveň sa novému človeku venuje kouč, ktorý ho zaškolí do produktového portfólia a zabezpečí mu rotáciu na relevantných oddeleniach. Po skúšobnej dobe sa nový zamestnanec dostáva do praxe a následne má možnosť absolvovať externé školenia a interný koučing. Adaptačný proces tak celkovo trvá 3-6 mesiacov, v závislosti od pracovnej pozície a schopností zamestnanca. Tento proces pravidelne inovujeme na základe spätných väzieb od existujúcich aj nových zamestnancov.

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Skôr áno Rozumné a vyvážené investície do ľudského kapitálu sa spoločnosti vždy vrátia. Spoločným problémom Slovenska nie je rast miezd samotných, Slovensko má určite na to, aby sa platy postupne približovali európskemu priemeru, pretože tu máme kvalifikovaných a pracovitých ľudí. Problémom sú vysoké celkové náklady na mzdy, teda náklady zamestnávateľov na zdravotné a sociálne odvody alebo na služby povinne realizované zo zákona, ktoré sa zavádzaním vládnych opatrení v posledných rokoch (rôzne druhy povinných príplatkov, rekreačné príspevky...) ešte zvyšujú. Nárast už aj tak vysokých celkových nákladov na mzdy znamená sťažený rozvoj pre všetky firmy, čo môže spôsobiť, že niektoré zaniknú, niektoré sa presťahujú do inej krajiny a niektoré začnú s automatizáciou a nahradením ľudí skôr, ako to pôvodne zamýšľali.
Rozumné a vyvážené investície do ľudského kapitálu sa spoločnosti vždy vrátia. Spoločným problémom Slovenska nie je rast miezd samotných, Slovensko má určite na to, aby sa platy postupne približovali európskemu priemeru, pretože tu máme kvalifikovaných a pracovitých ľudí. Problémom sú vysoké celkové náklady na mzdy, teda náklady zamestnávateľov na zdravotné a sociálne odvody alebo na služby povinne realizované zo zákona, ktoré sa zavádzaním vládnych opatrení v posledných rokoch (rôzne druhy povinných príplatkov, rekreačné príspevky...) ešte zvyšujú. Nárast už aj tak vysokých celkových nákladov na mzdy znamená sťažený rozvoj pre všetky firmy, čo môže spôsobiť, že niektoré zaniknú, niektoré sa presťahujú do inej krajiny a niektoré začnú s automatizáciou a nahradením ľudí skôr, ako to pôvodne zamýšľali.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

skôr áno Vzhľadom na zachovanie hospodárnosti konania a s ohľadom na enormnú zaťaženosť súdov, považujeme daný krok za správny a logický. Na druhej strane, zastavenie týchto exekúcií znevýhodní a zaťaží veriteľov, ktorí budú musieť znášať trovy exekúcie, pričom v prípade, že sa budú chcieť domôcť svojich nárokov, budú musieť opätovne iniciovať exekučné konanie. S tým sú spojené ďalšie náklady veriteľov a riziko opätovného zastavenia exekúcie pre nemajetnosť dlžníkov.
Vzhľadom na zachovanie hospodárnosti konania a s ohľadom na enormnú zaťaženosť súdov, považujeme daný krok za správny a logický. Na druhej strane, zastavenie týchto exekúcií znevýhodní a zaťaží veriteľov, ktorí budú musieť znášať trovy exekúcie, pričom v prípade, že sa budú chcieť domôcť svojich nárokov, budú musieť opätovne iniciovať exekučné konanie. S tým sú spojené ďalšie náklady veriteľov a riziko opätovného zastavenia exekúcie pre nemajetnosť dlžníkov.

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy Áno, šifrovanú komunikáciu považujeme v obchodnej sfére za veľmi dôležitú, avšak vzhľadom na rozsiahlu kyberkriminalitu by to nemal byť jediný spôsob ochrany citlivých informácií. To isté platí aj pri ochrane našich osobných a kontaktných údajov v online priestore.
Áno, šifrovanú komunikáciu považujeme v obchodnej sfére za veľmi dôležitú, avšak vzhľadom na rozsiahlu kyberkriminalitu by to nemal byť jediný spôsob ochrany citlivých informácií. To isté platí aj pri ochrane našich osobných a kontaktných údajov v online priestore.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

rozhodne nie Vôbec nie, práve naopak, potrpíme si na tom, aby mali kolegovia v práci dostatok súkromia a cítili sa komfortne. Máme s tým dokonca pozitívnu skúsenosť aj v rámci výberového procesu, kedy uchádzači viackrát ocenili, že v našej spoločnosti nemáme open-space pracovisko. Takto usporiadané pracovné prostredie nepovažujeme za efektívne, nakoľko je v ňom viac rušivých elementov a dochádza k znižovaniu pozornosti a sústredenosti kolegov.
Vôbec nie, práve naopak, potrpíme si na tom, aby mali kolegovia v práci dostatok súkromia a cítili sa komfortne. Máme s tým dokonca pozitívnu skúsenosť aj v rámci výberového procesu, kedy uchádzači viackrát ocenili, že v našej spoločnosti nemáme open-space pracovisko. Takto usporiadané pracovné prostredie nepovažujeme za efektívne, nakoľko je v ňom viac rušivých elementov a dochádza k znižovaniu pozornosti a sústredenosti kolegov.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

túto službu nevyužívame

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne nie Letné prázdniny nemajú v našej spoločnosti na zamestnávanie brigádnikov či stážistov žiadny vplyv. Brigádnikov a študentov vysokých škôl zamestnávame celoročne, podľa potreby a náročnosti prác.
Letné prázdniny nemajú v našej spoločnosti na zamestnávanie brigádnikov či stážistov žiadny vplyv. Brigádnikov a študentov vysokých škôl zamestnávame celoročne, podľa potreby a náročnosti prác.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

rozhodne nie Nie, nestretol.
Nie, nestretol.

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

skôr áno Stanovenie jasných pravidiel pre zvyšovanie minimálnej mzdy, napr. jej naviazanie na celkový výkon ekonomiky a teda stanovenie jasného vzorca pre výpočet výšky minimálnej mzdy by určite pomohlo lepšie sa pripraviť a plánovať personálne náklady zabehnutých, ale aj začínajúcich firiem ako aj odhadovať budúce trendy v tejto oblasti. Skutočne progresívnym a flexibilným krokom vpred by však bolo zjednodušenie tohto parametra, napr. zavedenie jedinej výšky minimálnej mzdy namiesto 6-tich podľa stupňov náročnosti a naviazanie povinnosti minimálnej mzdy na zamestnancov s ukončeným minimálne učňovským vzdelaním. Týmto by sa rozšíril pracovný trh aj pre ľudí so základným alebo neukončeným stredoškolským vzdelaním, kde by táto povinnosť však nebola podmienkou zamestnávania.
Stanovenie jasných pravidiel pre zvyšovanie minimálnej mzdy, napr. jej naviazanie na celkový výkon ekonomiky a teda stanovenie jasného vzorca pre výpočet výšky minimálnej mzdy by určite pomohlo lepšie sa pripraviť a plánovať personálne náklady zabehnutých, ale aj začínajúcich firiem ako aj odhadovať budúce trendy v tejto oblasti. Skutočne progresívnym a flexibilným krokom vpred by však bolo zjednodušenie tohto parametra, napr. zavedenie jedinej výšky minimálnej mzdy namiesto 6-tich podľa stupňov náročnosti a naviazanie povinnosti minimálnej mzdy na zamestnancov s ukončeným minimálne učňovským vzdelaním. Týmto by sa rozšíril pracovný trh aj pre ľudí so základným alebo neukončeným stredoškolským vzdelaním, kde by táto povinnosť však nebola podmienkou zamestnávania.

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Rozhodne áno Určite áno a to bez ohľadu na jeho zastropovanie, nakoľko sa môžu vyskytnúť v budúcnosti aj iné opatrenia, ktoré môžu znižovať úroveň života v dôchodkovom veku. K zabezpečeniu pre dôchodkový vek by mal pristupovať každý osobitne a zodpovedne už v skoršom štádiu života, okolo tridsiatky, aby sporenie na toto obdobie nebolo pre človeka priveľkou záťažou. Podľa môjho názoru je ale zároveň potrebná aj vhodná diverzifikácia úspor, či už cez štátne alebo súkromné nástroje, ako napríklad prvý či druhý alebo tretí dôchodkový pilier, životné poistenie alebo iné úspory a investície.
Určite áno a to bez ohľadu na jeho zastropovanie, nakoľko sa môžu vyskytnúť v budúcnosti aj iné opatrenia, ktoré môžu znižovať úroveň života v dôchodkovom veku. K zabezpečeniu pre dôchodkový vek by mal pristupovať každý osobitne a zodpovedne už v skoršom štádiu života, okolo tridsiatky, aby sporenie na toto obdobie nebolo pre človeka priveľkou záťažou. Podľa môjho názoru je ale zároveň potrebná aj vhodná diverzifikácia úspor, či už cez štátne alebo súkromné nástroje, ako napríklad prvý či druhý alebo tretí dôchodkový pilier, životné poistenie alebo iné úspory a investície.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Určite áno, v otázke technológií sa snažíme ísť s dobou. Prioritne sa pri tom zameriavame najmä na oblasť interných automatizovaných činností v našej spoločnosti. Pre kontakt s klientom či obchodným partnerom volíme a budeme aj v budúcnosti presadzovať osobný prístup, nakoľko kontakt s reálnym človekom stále považujeme za nenahraditeľný.
Určite áno, v otázke technológií sa snažíme ísť s dobou. Prioritne sa pri tom zameriavame najmä na oblasť interných automatizovaných činností v našej spoločnosti. Pre kontakt s klientom či obchodným partnerom volíme a budeme aj v budúcnosti presadzovať osobný prístup, nakoľko kontakt s reálnym človekom stále považujeme za nenahraditeľný.

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie odvodov

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

rozhodne áno Na základe našej skúsenosti so službami koučov a mentorov sme sa pred niekoľkými rokmi rozhodli vytvoriť pozíciu interného kouča. Toto rozhodnutie považujem za veľmi dobré a prínosné pre všetky oddelenia v našej spoločnosti. Zamestnanci sa vďaka tomu posúvajú dopredu, čím firma získava na kvalite. Zároveň je aj pre mňa veľkým potešením sledovať, ako zamestnanci pod vplyvom kouča aj osobnostne rastú.
Na základe našej skúsenosti so službami koučov a mentorov sme sa pred niekoľkými rokmi rozhodli vytvoriť pozíciu interného kouča. Toto rozhodnutie považujem za veľmi dobré a prínosné pre všetky oddelenia v našej spoločnosti. Zamestnanci sa vďaka tomu posúvajú dopredu, čím firma získava na kvalite. Zároveň je aj pre mňa veľkým potešením sledovať, ako zamestnanci pod vplyvom kouča aj osobnostne rastú.

Myslíte si, že zmena zákona prostredníctvom legislatívneho „prílepku“ k úplne inému zákonu by mala byť ústavným súdom zakázaná?

24.09.2018

rozhodne áno Zakázaním zmeny zákona prostredníctvom legislatívneho „prílepku“ by sa obmedzil počet protichodných, nelogických a nedomyslených zmien zákonov, ktorých máme aj bez toho neúrekom. Minimálne by mali byť regulované, a to tak, aby nebolo možné podať pozmeňujúci návrh zákona, ktorý vecne nesúvisí s predmetom pôvodného návrhu zákona, a aby bolo potrebné predložiť k tomu odôvodnenie, ktoré vysvetlí jeho vzťah k návrhu zákona ako celku alebo k jeho jednotlivým ustanoveniam s uvedením dôvodov potreby novej zákonnej úpravy, spôsobu jej vykonávania. Takáto zmena by zabezpečila dostatočnú informovanosť o dôvodoch zmien pozmeňujúceho návrhu, čo by malo význam pre samotný legislatívny proces, ale aj následne pre aplikačnú prax.
Zakázaním zmeny zákona prostredníctvom legislatívneho „prílepku“ by sa obmedzil počet protichodných, nelogických a nedomyslených zmien zákonov, ktorých máme aj bez toho neúrekom. Minimálne by mali byť regulované, a to tak, aby nebolo možné podať pozmeňujúci návrh zákona, ktorý vecne nesúvisí s predmetom pôvodného návrhu zákona, a aby bolo potrebné predložiť k tomu odôvodnenie, ktoré vysvetlí jeho vzťah k návrhu zákona ako celku alebo k jeho jednotlivým ustanoveniam s uvedením dôvodov potreby novej zákonnej úpravy, spôsobu jej vykonávania. Takáto zmena by zabezpečila dostatočnú informovanosť o dôvodoch zmien pozmeňujúceho návrhu, čo by malo význam pre samotný legislatívny proces, ale aj následne pre aplikačnú prax.

Je podľa vás potrebné obmedziť dosah protischránkového zákona?

03.09.2018

rozhodne nie Určite nie je vhodné obmedzovať tie ustanovenia zákona, ktoré vedú k naplneniu jeho účelu. Zároveň však zákon obsahuje veľké množstvo požiadaviek, ktoré prinášajú ťažko zvládnuteľnú administratívnu záťaž a extrémny formalizmus každému podnikateľovi. V tomto smere by preto bolo vhodné prijať opatrenia, aby zákon nechápal každý podnikateľ prioritne ako trest a nevyhnutné zlo spôsobené malou skupinou osôb, pred ktorými má zákon verejné financie ochrániť.
Určite nie je vhodné obmedzovať tie ustanovenia zákona, ktoré vedú k naplneniu jeho účelu. Zároveň však zákon obsahuje veľké množstvo požiadaviek, ktoré prinášajú ťažko zvládnuteľnú administratívnu záťaž a extrémny formalizmus každému podnikateľovi. V tomto smere by preto bolo vhodné prijať opatrenia, aby zákon nechápal každý podnikateľ prioritne ako trest a nevyhnutné zlo spôsobené malou skupinou osôb, pred ktorými má zákon verejné financie ochrániť.

How would you rate the English skills of young employees?

23.07.2018

3 - adequate Manager´s English proficiency level in our company is mostly on B2. Regarding the employees the English skills level depends on work necessity and intensity of use. In the case of English speaking employees the language skills level is around B1+ (not reflecting those who declare the A category and employees who don´t speak English).
Manager´s English proficiency level in our company is mostly on B2. Regarding the employees the English skills level depends on work necessity and intensity of use. In the case of English speaking employees the language skills level is around B1+ (not reflecting those who declare the A category and employees who don´t speak English).

Považujete prípadný príchod piatej automobilky na Slovensku za prospešný pre krajinu?

09.07.2018

skôr áno Je veľmi dôležité, v ktorom regióne bude automobilka stáť. Pre Slovensko by bolo dobré, ak by sa vytvorili pracovné miesta aj na východe krajiny, kde je vyššia nezamestnanosť, aby sa nevysídľovali tieto regióny a aby sa ľudia nemuseli sťahovať za prácou cez celú krajinu. Zároveň však treba nastaviť podmienky tak, aby sme neboli len krajinou, kam chodia veľké firmy pre vysoké štátne stimuly a daňové úľavy a aby u nás firmy nehľadali len lacnú pracovnú silu, ale aj šikovných a vzdelaných odborníkov.
Je veľmi dôležité, v ktorom regióne bude automobilka stáť. Pre Slovensko by bolo dobré, ak by sa vytvorili pracovné miesta aj na východe krajiny, kde je vyššia nezamestnanosť, aby sa nevysídľovali tieto regióny a aby sa ľudia nemuseli sťahovať za prácou cez celú krajinu. Zároveň však treba nastaviť podmienky tak, aby sme neboli len krajinou, kam chodia veľké firmy pre vysoké štátne stimuly a daňové úľavy a aby u nás firmy nehľadali len lacnú pracovnú silu, ale aj šikovných a vzdelaných odborníkov.

Mal podľa vás prokurátor Vasiľ Špirko informovať verejnosť o podozrivom korupčnom prípade?

18.06.2018

neviem / nevyjadrujem sa /iné Odhaľovanie korupcie je natoľko potrebné a žiaduce, že zverejňovanie korupčných prípadov by malo mať čo najmenej obmedzení. Zároveň však nesmieme pripustiť zneužitie obvinení z korupcie na poškodzovanie dobrého mena osôb.
Odhaľovanie korupcie je natoľko potrebné a žiaduce, že zverejňovanie korupčných prípadov by malo mať čo najmenej obmedzení. Zároveň však nesmieme pripustiť zneužitie obvinení z korupcie na poškodzovanie dobrého mena osôb.

Ako ste vyhodnotili vyhlásenie prezidenta Andreja Kisku, že už nebude kandidovať v prezidentských voľbách?

21.05.2018

Neviem/nevyjadrujem sa /iné Chápem rozhodnutie pána prezidenta. Nepovedal však jasne, čo bude robiť po uplynutí volebného obdobia, a to zaujíma asi nás všetkých.
Chápem rozhodnutie pána prezidenta. Nepovedal však jasne, čo bude robiť po uplynutí volebného obdobia, a to zaujíma asi nás všetkých.