Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Rolný

Ivan Rolný
člen predstavenstva | ITB Development

Otázka Odpoveď Komentár

Najmä do čoho by ste odporúčali investovať v roku 2020?

03.01.2020

reality Určite odporúčam investovať do kúpy bytu, nakoľko očakávam, že v priebehu dvoch rokov sa ich ceny výrazne zvýšia. V súčasnosti je v predaji najmenší počet bytov za posledných desať až pätnásť rokov a podľa odhadov je na trhu približe o polovicu menej bytov, ako býva štandardom. Predpokladám, že aj hypotéky budú stále dostupné ako v súčasnosti, čo záujemcov o byty podnecuje využiť ich. Zároveň bude počet voľných bytov na trhu klesať, čo môže vyústiť do skokového zvyšovania cien realít.Vychádzam aj z aktuálnych údajov a štatistík Národnej banky Slovenska. Ceny bytov podľa tohto zdroja nie sú problematické, alebo rizikové. Tieto dôvody sú pre mňa indíciou, že ceny bytov určite nebudú klesať, ale naopak, budú rásť. Z týchto dôvodov som presvedčený o investovaní do kúpy bytu.
Určite odporúčam investovať do kúpy bytu, nakoľko očakávam, že v priebehu dvoch rokov sa ich ceny výrazne zvýšia. V súčasnosti je v predaji najmenší počet bytov za posledných desať až pätnásť rokov a podľa odhadov je na trhu približe o polovicu menej bytov, ako býva štandardom. Predpokladám, že aj hypotéky budú stále dostupné ako v súčasnosti, čo záujemcov o byty podnecuje využiť ich. Zároveň bude počet voľných bytov na trhu klesať, čo môže vyústiť do skokového zvyšovania cien realít.Vychádzam aj z aktuálnych údajov a štatistík Národnej banky Slovenska. Ceny bytov podľa tohto zdroja nie sú problematické, alebo rizikové. Tieto dôvody sú pre mňa indíciou, že ceny bytov určite nebudú klesať, ale naopak, budú rásť. Z týchto dôvodov som presvedčený o investovaní do kúpy bytu.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Ochrana životného prostredia by mala byť jednou z priorít pri každom druhu činnosti. Z toho dôvodu si myslím, že sa dá hospodársky napredovať s ohľadom na životné prostredie, ak sa k tejto problematike budeme stavať globálne, ale aj lokálne. K ochrane životného prostredia sa totiž môže pričiniť aj jednotlivec a každý by mal začat od seba samého.
Ochrana životného prostredia by mala byť jednou z priorít pri každom druhu činnosti. Z toho dôvodu si myslím, že sa dá hospodársky napredovať s ohľadom na životné prostredie, ak sa k tejto problematike budeme stavať globálne, ale aj lokálne. K ochrane životného prostredia sa totiž môže pričiniť aj jednotlivec a každý by mal začat od seba samého.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia V našom odvetví v najbližších rokoch neočakávame príchod recesie – práve naopak, vzhľadom na zdĺhavé povoľovacie konania, slabý územný plán a množstvo obštrukcií pri územných a stavebných konaniach je v súčasnosti nedostatok voľných bytov na trhu, čo spolu so zvýšenými nákladmi (poplatok za rozvoj, vyššie ceny stavebných prác...) spôsobí markantný nárast cien bytov.
V našom odvetví v najbližších rokoch neočakávame príchod recesie – práve naopak, vzhľadom na zdĺhavé povoľovacie konania, slabý územný plán a množstvo obštrukcií pri územných a stavebných konaniach je v súčasnosti nedostatok voľných bytov na trhu, čo spolu so zvýšenými nákladmi (poplatok za rozvoj, vyššie ceny stavebných prác...) spôsobí markantný nárast cien bytov.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Koncept kancelárskych priestorov by mal byť riešený s ohľadom na druh a charakter práce. Open space je výhodnou formou v prípade, že ide o kolektívnu tvorbu a riešenie úloh. Kolegovia dokážu spoločne riešiť úlohy rýchlo a efektívne. Na druhej strane strácajú istú časť súkromia a v niektorých situáciách sú rušení ostatnými. V súčasnosti je obľúbené vytvárať v kanceláriách zóny s otvoreným aj uzavretým konceptom podľa toho, kto má akú pracovnú náplň, aby mali zamestnanci čo najlepšie podmienky.
Koncept kancelárskych priestorov by mal byť riešený s ohľadom na druh a charakter práce. Open space je výhodnou formou v prípade, že ide o kolektívnu tvorbu a riešenie úloh. Kolegovia dokážu spoločne riešiť úlohy rýchlo a efektívne. Na druhej strane strácajú istú časť súkromia a v niektorých situáciách sú rušení ostatnými. V súčasnosti je obľúbené vytvárať v kanceláriách zóny s otvoreným aj uzavretým konceptom podľa toho, kto má akú pracovnú náplň, aby mali zamestnanci čo najlepšie podmienky.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti Na získavanie vhodných ľudí na top pozície využívame aj služby externých firiem. Obsadenie vyšších pozícií správnymi ľuďmi je totiž pre fungovanie spoločnosť veľmi podstatné. Zakladáme si na tom, aby sme u nás v ITB Development mali dobrý tím spolupracovníkov a preto tieto procesy nepodceňujeme.
Na získavanie vhodných ľudí na top pozície využívame aj služby externých firiem. Obsadenie vyšších pozícií správnymi ľuďmi je totiž pre fungovanie spoločnosť veľmi podstatné. Zakladáme si na tom, aby sme u nás v ITB Development mali dobrý tím spolupracovníkov a preto tieto procesy nepodceňujeme.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Dôvody,prečo sa zamestnanci rozhodnú ukončiť pracovný pomer sú tak, ako v každej firme rôzne. Svojim zamestnancom sa snažíme ponúkať príjemné,nadštandardné pracovné prostredie a benefity,no životné situácie,túžbu po zmene zamestnania či iné,podobné okolnosti jednoducho musíme rešpektovať.
Dôvody,prečo sa zamestnanci rozhodnú ukončiť pracovný pomer sú tak, ako v každej firme rôzne. Svojim zamestnancom sa snažíme ponúkať príjemné,nadštandardné pracovné prostredie a benefity,no životné situácie,túžbu po zmene zamestnania či iné,podobné okolnosti jednoducho musíme rešpektovať.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Študenti,brigádnici a stážisti sú u nás v ITB Development vítaní počas celého roka, nie len počas letných prázdnin. Máme s nimi dobré skúsenosti a verím,že aj oni nadobúdajú počas stáže cenné skúsenosti prácou v našej spoločnosti.
Študenti,brigádnici a stážisti sú u nás v ITB Development vítaní počas celého roka, nie len počas letných prázdnin. Máme s nimi dobré skúsenosti a verím,že aj oni nadobúdajú počas stáže cenné skúsenosti prácou v našej spoločnosti.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

osobný kontakt

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne áno V ITB Development je Instagram plnohodnotným nástrojom, ktorý využívame na predstavenie našich projektov, aktuálneho diania v spoločnosti či inšpirácií z oblasti architektúry, realít a developmentu. Široký záber sledovateľov je veľkou motiváciou zdieľať naše aktivity a podeliť sa aj s možnými zákazníkmi o to, v akej fáze sa jednotlivé projekty ktoré riešime nachádzajú.
V ITB Development je Instagram plnohodnotným nástrojom, ktorý využívame na predstavenie našich projektov, aktuálneho diania v spoločnosti či inšpirácií z oblasti architektúry, realít a developmentu. Široký záber sledovateľov je veľkou motiváciou zdieľať naše aktivity a podeliť sa aj s možnými zákazníkmi o to, v akej fáze sa jednotlivé projekty ktoré riešime nachádzajú.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Určite áno, nakoľko pri súčasnom demografickom trende bude čoraz viac aktívnych seniorov ktorí si budú chcieť „na starobe dopriať“, preto si myslím, že sa význam tohto segmentu bude zväčšovať.
Určite áno, nakoľko pri súčasnom demografickom trende bude čoraz viac aktívnych seniorov ktorí si budú chcieť „na starobe dopriať“, preto si myslím, že sa význam tohto segmentu bude zväčšovať.

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

skôr áno Názorovo sa prikláňam k odborníkom, ktorí tvrdia, že minimálna mzda by mala zohľadňovať aktuálny a najmä očakávaný vývoj kľúčových parametrov. Za dôležitý pokladám najmä parameter očakávaného spomalenia ekonomického rastu. Bolo by optimálne, keby rast alebo pokles minimálnej mzdy v národnom hospodárstve vychádzal z ekonomických analýz, ktoré sú relevantné a smerodajné.
Názorovo sa prikláňam k odborníkom, ktorí tvrdia, že minimálna mzda by mala zohľadňovať aktuálny a najmä očakávaný vývoj kľúčových parametrov. Za dôležitý pokladám najmä parameter očakávaného spomalenia ekonomického rastu. Bolo by optimálne, keby rast alebo pokles minimálnej mzdy v národnom hospodárstve vychádzal z ekonomických analýz, ktoré sú relevantné a smerodajné.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr áno Investícia do ľudského kapitálu v zmysle všetkých úrovní je rozhodne správna snaha a mala by sa začínať u jednotlivca. Pokračuje potom v možnostiach, ktoré ponúka zamestnávateľ. Firma samotná by sa mala usilovať o rast svojich zamestnancov vo všetkých oblastiach pôsobenia. Preto aj v ITB Development majú zamestnanci na výber školenia, výlety za architektúrou do zahraničia, či účasť na konferenciách. Samozrejmosťou sú vo firmách jazykové kurzy a ďalšie podobné aktivity, ktoré sú akousi zárukou rozvoja zamestnanca v prospech firmy aj jeho samotného.
Investícia do ľudského kapitálu v zmysle všetkých úrovní je rozhodne správna snaha a mala by sa začínať u jednotlivca. Pokračuje potom v možnostiach, ktoré ponúka zamestnávateľ. Firma samotná by sa mala usilovať o rast svojich zamestnancov vo všetkých oblastiach pôsobenia. Preto aj v ITB Development majú zamestnanci na výber školenia, výlety za architektúrou do zahraničia, či účasť na konferenciách. Samozrejmosťou sú vo firmách jazykové kurzy a ďalšie podobné aktivity, ktoré sú akousi zárukou rozvoja zamestnanca v prospech firmy aj jeho samotného.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Domnievam sa, že obnovenie povinnej vojenskej služby nemá v súčasnosti opodstatnenie. V súvislosti so zlepšením vojenskej obrany krajiny vidím priestor vo vytvorení podmienok pre zatraktívnenie profesionálnych vojenských profesií.
Domnievam sa, že obnovenie povinnej vojenskej služby nemá v súčasnosti opodstatnenie. V súvislosti so zlepšením vojenskej obrany krajiny vidím priestor vo vytvorení podmienok pre zatraktívnenie profesionálnych vojenských profesií.

Ktorý z nasledujúcich indikátorov podľa vás najlepšie vystihuje životnú úroveň v krajine?

19.11.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné Podľa môjho názoru sa k najlepšie vystihujúcemu modelu približuje tzv. HDI indikátor (Human development index), ktorý vypracováva OSN. Do kalkulácie zahŕňa aj priemernú dĺžku života, dostupnosť vzdelania, zdravotnej starostlivosti, sociálnu sieť a iné nefinančné faktory. HDP nemôže plnohodnotne vystihovať životnú úroveň v krajine, pretože nezohľadňuje sociálny a environmentálny aspekt spoločnosti. Navyše, väčšina bohatstva, ktoré krajina tvorí, sa často sústreďuje v rukách menšinovej elity.
Podľa môjho názoru sa k najlepšie vystihujúcemu modelu približuje tzv. HDI indikátor (Human development index), ktorý vypracováva OSN. Do kalkulácie zahŕňa aj priemernú dĺžku života, dostupnosť vzdelania, zdravotnej starostlivosti, sociálnu sieť a iné nefinančné faktory. HDP nemôže plnohodnotne vystihovať životnú úroveň v krajine, pretože nezohľadňuje sociálny a environmentálny aspekt spoločnosti. Navyše, väčšina bohatstva, ktoré krajina tvorí, sa často sústreďuje v rukách menšinovej elity.

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Skôr politici Kvalita vzdelávania podlieha viacerým faktorom a z toho logicky vyplýva, že zodpovednosť za fungovanie systému vzdelávania je na pleciach viacerých zainteresovaných v tomto procese. Domnievam sa, že ak politici nenastavia pravidlá, ktoré by umožňovali učiteľom vykonávať svoju prácu kvalitne, so všetkými pomôckami ktoré k výučbe potrebujú a budú za svoju prácu adekvátne ohodnotení, motivácia učiteľov bude aj naďalej klesať. Treba si uvedomiť, že kvalita vzdelávania je veľmi podstatná v dlhodobom horizonte a v konečnom dôsledku sa dotýka každého z nás.
Kvalita vzdelávania podlieha viacerým faktorom a z toho logicky vyplýva, že zodpovednosť za fungovanie systému vzdelávania je na pleciach viacerých zainteresovaných v tomto procese. Domnievam sa, že ak politici nenastavia pravidlá, ktoré by umožňovali učiteľom vykonávať svoju prácu kvalitne, so všetkými pomôckami ktoré k výučbe potrebujú a budú za svoju prácu adekvátne ohodnotení, motivácia učiteľov bude aj naďalej klesať. Treba si uvedomiť, že kvalita vzdelávania je veľmi podstatná v dlhodobom horizonte a v konečnom dôsledku sa dotýka každého z nás.

Ako podľa vás zmenil krach Lehman Brothers súčasnú svetovú ekonomiku?

10.09.2018

výrazne Pád banky Lehman Brothers, ktorá 15.9.2008 vyhlásila bankrot, odštartoval paniku vo finančnom svete. Tá postupne vyústila do celosvetovej krízy ktorá pred prah bankrotu priviedla ekonomiku viacerých štátov (PIIGS), spôsobila hlboký prepad priemyselnej výroby, kolaps svetového obchodu, stratu mobility kapitálu, veľký nárast nezamestnanosti. Prijaté protikrízové a stabilizačné opatrenia postupne priniesli svoje ovocie, no zároveň naštrbili pocit európskej jednoty v rámci krajín EU, čoho dôsledkom je Brexit a ambície viacerých politických strán krajín EU usilujúcich o vystúpenie z tohto zoskupenia. Zmena vzťahov, postojov v rámci EU a celé jej budúce smerovanie je pre mňa jeden z najväčších dopadov finančnej krízy roku 2008 na súčasnú ekonomiku.
Pád banky Lehman Brothers, ktorá 15.9.2008 vyhlásila bankrot, odštartoval paniku vo finančnom svete. Tá postupne vyústila do celosvetovej krízy ktorá pred prah bankrotu priviedla ekonomiku viacerých štátov (PIIGS), spôsobila hlboký prepad priemyselnej výroby, kolaps svetového obchodu, stratu mobility kapitálu, veľký nárast nezamestnanosti. Prijaté protikrízové a stabilizačné opatrenia postupne priniesli svoje ovocie, no zároveň naštrbili pocit európskej jednoty v rámci krajín EU, čoho dôsledkom je Brexit a ambície viacerých politických strán krajín EU usilujúcich o vystúpenie z tohto zoskupenia. Zmena vzťahov, postojov v rámci EU a celé jej budúce smerovanie je pre mňa jeden z najväčších dopadov finančnej krízy roku 2008 na súčasnú ekonomiku.

Myslíte si, že odporúčania existujúcich zamestnancov (referral programy) môžu byť prínosné pre vašu firmu pri nábore nových pracovníkov?

06.08.2018

rozhodne áno Odporúčania existujúcich zamestnancov sú pri výbere nových pracovných síl určite dobrou indíciou, ktorú je možné zohľadniť. Sú firmy, ktoré svojich zamestnancov vo veľkej väčšine prijímajú na základe odporúčaní a referencií. Myslím si, že odporúčanie a správne zhodnotenie možností uchádzača pomôže usmerniť vo výberovom procese. Tiež využívame referral program a motivujeme zamestnancov, aby odporúčali ITB Development ako dobrého zamestnávateľa.
Odporúčania existujúcich zamestnancov sú pri výbere nových pracovných síl určite dobrou indíciou, ktorú je možné zohľadniť. Sú firmy, ktoré svojich zamestnancov vo veľkej väčšine prijímajú na základe odporúčaní a referencií. Myslím si, že odporúčanie a správne zhodnotenie možností uchádzača pomôže usmerniť vo výberovom procese. Tiež využívame referral program a motivujeme zamestnancov, aby odporúčali ITB Development ako dobrého zamestnávateľa.

Považujete prípadný príchod piatej automobilky na Slovensku za prospešný pre krajinu?

09.07.2018

skôr áno Slovensko je aj s aktuálnym počtom automobiliek veľmocou v tomto odvetví. Ak by išlo o investíciu na západe Slovenska, zrejme by to nebol správny krok. Piata automobilka by však v prípade, že sa investor rozhodne pre Slovensko, mala sídliť na východe v oblasti, kde môže pomôcť zlepšiť situáciu s nezamestnanosťou a prinesie nové pracovné príležitosti. Prínosom môže byť aj to, že nové pracovné príležitosti prispejú k celkovej stabilite v zamestnanosti regiónu, z ktorého často ľudia za prácou odchádzajú aj niekoľko stoviek kilometrov od svojho bydliska.
Slovensko je aj s aktuálnym počtom automobiliek veľmocou v tomto odvetví. Ak by išlo o investíciu na západe Slovenska, zrejme by to nebol správny krok. Piata automobilka by však v prípade, že sa investor rozhodne pre Slovensko, mala sídliť na východe v oblasti, kde môže pomôcť zlepšiť situáciu s nezamestnanosťou a prinesie nové pracovné príležitosti. Prínosom môže byť aj to, že nové pracovné príležitosti prispejú k celkovej stabilite v zamestnanosti regiónu, z ktorého často ľudia za prácou odchádzajú aj niekoľko stoviek kilometrov od svojho bydliska.

Ako hodnotíte nápad pevného dôchodkového stropu 64 alebo 65 rokov?

04.06.2018

skôr negatívne Dôchodkový strop je téma, ktorá rezonuje. Domnievam sa, že ak by sa pevný dôchodkový vek stanovil na 64 alebo 65 rokov, mali by sa do tohto bodu zakotviť aj výnimky a podmienky napríklad pre ľudí v rizikových povolaniach. Neodškriepiteľným faktom je však to, že z hľadiska verejných financií by sme takýmto krokom zmrazenia dôchodkového veku dospeli k zníženiu ekonomického potenciálu krajiny.
Dôchodkový strop je téma, ktorá rezonuje. Domnievam sa, že ak by sa pevný dôchodkový vek stanovil na 64 alebo 65 rokov, mali by sa do tohto bodu zakotviť aj výnimky a podmienky napríklad pre ľudí v rizikových povolaniach. Neodškriepiteľným faktom je však to, že z hľadiska verejných financií by sme takýmto krokom zmrazenia dôchodkového veku dospeli k zníženiu ekonomického potenciálu krajiny.