Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Markovič

Peter Markovič
dekan | Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Otázka Odpoveď Komentár

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Skôr áno

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr nie Dnes majú problém oceliarne, budúci rok automobilky, neskôr pribudnú banky a... Mám strach, či naše nadštandardné opatrenia (nad rámec legislatívy) nepripravia štát o finančné prostriedky, ktoré by mali smerovať do reštrukturalizácie priemyslu a jeho vyššej diverzifikácie.
Dnes majú problém oceliarne, budúci rok automobilky, neskôr pribudnú banky a... Mám strach, či naše nadštandardné opatrenia (nad rámec legislatívy) nepripravia štát o finančné prostriedky, ktoré by mali smerovať do reštrukturalizácie priemyslu a jeho vyššej diverzifikácie.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr nie Závisí to od typu práce a požiadaviek kladených na pracovníkov.
Závisí to od typu práce a požiadaviek kladených na pracovníkov.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

rozhodne áno Zásadným atribútom bude postoj Nemecka k svojim automobilkám - aktuálne snahy o rýchly prechod na výrobu elektromobilov postihne všetky krajiny, v ktorých majú nemecké automobilky svoje zastúpenia. Ďalšou brzdou rastu bude vysporiadanie sa s odchodom Británie z EÚ a následné riešenie eurofondov pre nové programovacie obdobie. V žiadnom prípade by sme sa nemali spoliehať na hospodársky rast, ktorý by mal byť ťahaný individuálnou spotrebou - je na čase začať štrukturálne zmeny a vytvoriť pre Slovensko životaschopnú hospodársku stratégiu do r. 2025.
Zásadným atribútom bude postoj Nemecka k svojim automobilkám - aktuálne snahy o rýchly prechod na výrobu elektromobilov postihne všetky krajiny, v ktorých majú nemecké automobilky svoje zastúpenia. Ďalšou brzdou rastu bude vysporiadanie sa s odchodom Británie z EÚ a následné riešenie eurofondov pre nové programovacie obdobie. V žiadnom prípade by sme sa nemali spoliehať na hospodársky rast, ktorý by mal byť ťahaný individuálnou spotrebou - je na čase začať štrukturálne zmeny a vytvoriť pre Slovensko životaschopnú hospodársku stratégiu do r. 2025.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

chýbajúca rovnováha medzi prácou a súkromím

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Určite áno, ochrana životného prostredia by mala myť vyššiu prioritu ako tvrdý biznis. Nechceme sa predsa vyvaľovať v plechovkách a PET fľašiach len preto, že nie sme schopní ich spracovať.
Určite áno, ochrana životného prostredia by mala myť vyššiu prioritu ako tvrdý biznis. Nechceme sa predsa vyvaľovať v plechovkách a PET fľašiach len preto, že nie sme schopní ich spracovať.

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dobre

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno V čase všeobecného spomaľovania rozhodujúcich ekonomík EÚ, na ktoré sú napojené naše exporty, je zvyšovanie minimálnej mzdy veľkým hazardom, ktorý sa kruto vypomstí vláde po voľbách.
V čase všeobecného spomaľovania rozhodujúcich ekonomík EÚ, na ktoré sú napojené naše exporty, je zvyšovanie minimálnej mzdy veľkým hazardom, ktorý sa kruto vypomstí vláde po voľbách.

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Rozhodne áno Človek by sa mal spoliehať iba sám na seba, štát je veľmi zlý kamarát.
Človek by sa mal spoliehať iba sám na seba, štát je veľmi zlý kamarát.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Rozhodne nie V tejto oblasti máme veľké rezervy, čo sa následne prejavuje v našom presvedčení, že v minulosti nadobudnuté vzdelanie je zárukou celoživotného úspechu. Je to omyl. Pri pohľade na Priemysel 4.0 a inteligenčné požiadavky na pracovnú silu je Slovensko veľmi zanedbané.
V tejto oblasti máme veľké rezervy, čo sa následne prejavuje v našom presvedčení, že v minulosti nadobudnuté vzdelanie je zárukou celoživotného úspechu. Je to omyl. Pri pohľade na Priemysel 4.0 a inteligenčné požiadavky na pracovnú silu je Slovensko veľmi zanedbané.

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne nie Ale nie je to jediná anomália slovenského prostredia.
Ale nie je to jediná anomália slovenského prostredia.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Akékoľvek zasahovanie štátu do cenotvorby súkromných podnikov je cesta do záhuby, narušujú sa trhové vzťahy a v konečnom dôsledku na to doplatia koneční spotrebitelia (nižšia kvalita a dostupnosť produktov).
Akékoľvek zasahovanie štátu do cenotvorby súkromných podnikov je cesta do záhuby, narušujú sa trhové vzťahy a v konečnom dôsledku na to doplatia koneční spotrebitelia (nižšia kvalita a dostupnosť produktov).

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

skôr áno Ak budeme vedieť garantovať udržateľnosť tohto nástroja aj v ďalších rokoch, môže to byť prospešné pre všetky strany.
Ak budeme vedieť garantovať udržateľnosť tohto nástroja aj v ďalších rokoch, môže to byť prospešné pre všetky strany.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr nie Keďže predvolebné prieskumy majú na Slovensku odchýlku od reality o +/- 10 % budem k voľbe pristupovať na základe profilu kandidáta, jeho známosti a predpokladu voľby širokým publikom. Škoda, že to tentokrát bude voľba maxima z minima.
Keďže predvolebné prieskumy majú na Slovensku odchýlku od reality o +/- 10 % budem k voľbe pristupovať na základe profilu kandidáta, jeho známosti a predpokladu voľby širokým publikom. Škoda, že to tentokrát bude voľba maxima z minima.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie "Človek, ktorý si neváži svoju históriu, je odsúdený, aby ju opätovne prežil." Myslím si, že naša ekonomika potrebuje akútne zdroje na zmysluplnejšie činnosti a nemali by sme sa vracať k historickým prežitkom doby.
"Človek, ktorý si neváži svoju históriu, je odsúdený, aby ju opätovne prežil." Myslím si, že naša ekonomika potrebuje akútne zdroje na zmysluplnejšie činnosti a nemali by sme sa vracať k historickým prežitkom doby.

Očakávate, že sa vašej firmy či organizácie nejako dotkne hospodárske spomalenie v Európe?

21.01.2019

Skôr áno

Myslíte si, že dlhoročný výkonný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu?

14.01.2019

Rozhodne nie

Máte pocit, že sa tento rok posunulo Slovensko ďalej z hľadiska budovania uvedomelej občianskej spoločnosti a silnejšieho právneho štátu?

17.12.2018

skôr áno

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Neviem / nevyjadrujem sa / iné