Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Šrank

Alexander Šrank
Country Managing Partner | PwC PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

rozhodne áno

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Verím, že SE uvedú do prevádzky Mochovce a zavrú Nováky a že MHSR dokáže zabezpečiť aukcie obnoviteľných zdrojov, kde už nebudeme platiť 350-450 EUR za MWh z fotovoltaiky a dokážeme minimalizovať fosílne palivá v energetickom mixe. Ak je to v rámci kontextu a hospodárskej politiky EU možné je lepšie podporiť ekologickú energetiku a výrobu než platiť za fosílne palivá dodávateľom zo zahraničia. Musíme zvládnuť prechod na elektromobilitu v automotive sektore, ktorý je pre Slovensko kľúčový. A nakoniec s priemerným platom 1,100 EUR sa musíme presadiť vo výrobe s vyššou pridanou hodnotou, technologickom biznise a v službách.
Verím, že SE uvedú do prevádzky Mochovce a zavrú Nováky a že MHSR dokáže zabezpečiť aukcie obnoviteľných zdrojov, kde už nebudeme platiť 350-450 EUR za MWh z fotovoltaiky a dokážeme minimalizovať fosílne palivá v energetickom mixe. Ak je to v rámci kontextu a hospodárskej politiky EU možné je lepšie podporiť ekologickú energetiku a výrobu než platiť za fosílne palivá dodávateľom zo zahraničia. Musíme zvládnuť prechod na elektromobilitu v automotive sektore, ktorý je pre Slovensko kľúčový. A nakoniec s priemerným platom 1,100 EUR sa musíme presadiť vo výrobe s vyššou pridanou hodnotou, technologickom biznise a v službách.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

rozhodne áno Pri definovaní kompetitívnej kompenzácie pre pracovné pozície u našich klientov v súkromnom sektore okrem náročnosti vykonávanej role berieme vždy do úvahy miesto výkonu práce, keďže miestne pracovné trhy sa výrazne líšia -a je to tak všade na svete, nielen na Slovensku. Nie je to jednoduchá agenda, pretože pokiaľ sa štát rozhodne ísť týmto smerom nájdu sa takí, ktorí budú hovoriť o diskriminácii. Štát sa má ale podľa mňa mal usilovať o rovnako kvalitne zabezpečené služby všade v krajine a o spravodlivosť voči svojim zamestanancim, ktorá nespočíva v rovnakých platoch pre všetkých kvôli geograficky rozdielnym živiotným nákladom, principiálne nákladom na bývanie.
Pri definovaní kompetitívnej kompenzácie pre pracovné pozície u našich klientov v súkromnom sektore okrem náročnosti vykonávanej role berieme vždy do úvahy miesto výkonu práce, keďže miestne pracovné trhy sa výrazne líšia -a je to tak všade na svete, nielen na Slovensku. Nie je to jednoduchá agenda, pretože pokiaľ sa štát rozhodne ísť týmto smerom nájdu sa takí, ktorí budú hovoriť o diskriminácii. Štát sa má ale podľa mňa mal usilovať o rovnako kvalitne zabezpečené služby všade v krajine a o spravodlivosť voči svojim zamestanancim, ktorá nespočíva v rovnakých platoch pre všetkých kvôli geograficky rozdielnym živiotným nákladom, principiálne nákladom na bývanie.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia Neplánujeme program na ochranu proti recesii ako taký, zvládli sme úspešne silnú korekciu v roku 2009 a ak príde recesia teraz snáď bude menej bolestivá. V našom odvetví sú rozhodujúci ľudia, ich hodnotenie prebiehalo po konci nášho hospodárskeho roka v júli. Naši ľudia si väčšinou veľmi ľahko nachádzajú uplatnenie na trhu často to býva o tom, že sa niekto lepšie hodí na prácu na svojej stoličke vo svojej kancelárii ako na projektový typ práce pre externých klientov u nás. V takýchto prípadoch sme boli úprimní a odporučili sme zmenu kariéry aby si ľudia našli uplatnenie na súčasnom dynamickom trhu práce.
Neplánujeme program na ochranu proti recesii ako taký, zvládli sme úspešne silnú korekciu v roku 2009 a ak príde recesia teraz snáď bude menej bolestivá. V našom odvetví sú rozhodujúci ľudia, ich hodnotenie prebiehalo po konci nášho hospodárskeho roka v júli. Naši ľudia si väčšinou veľmi ľahko nachádzajú uplatnenie na trhu často to býva o tom, že sa niekto lepšie hodí na prácu na svojej stoličke vo svojej kancelárii ako na projektový typ práce pre externých klientov u nás. V takýchto prípadoch sme boli úprimní a odporučili sme zmenu kariéry aby si ľudia našli uplatnenie na súčasnom dynamickom trhu práce.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Takmer polovicu nového ročníka 50-60 absolventov, ktorí k nám každoročne nastúpia v septembra tvoria študenti, ktorí si prácu vyskúšali ako stážisti.
Takmer polovicu nového ročníka 50-60 absolventov, ktorí k nám každoročne nastúpia v septembra tvoria študenti, ktorí si prácu vyskúšali ako stážisti.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Máme v Bratislave už dnes Centrum of Excellence ktoré implementuje algoritmoy ktoré sú schopné sa učiť a zlepšovať svoju presnosť na klientských dátach. Momentálne najviac pre klientov v západnej Európe a sú to najmä inteligentné nadstavby pri automatizácii procesov napr. spracovanie claimov v poisťovňi alebo KYC procedúry pre banku. CEOs sa v našom globálnom prieskume vyjadrilii, že AI zmení svet viac než internet, tak uvidíme, či sa toto odvážne proroctvo naplní.
Máme v Bratislave už dnes Centrum of Excellence ktoré implementuje algoritmoy ktoré sú schopné sa učiť a zlepšovať svoju presnosť na klientských dátach. Momentálne najviac pre klientov v západnej Európe a sú to najmä inteligentné nadstavby pri automatizácii procesov napr. spracovanie claimov v poisťovňi alebo KYC procedúry pre banku. CEOs sa v našom globálnom prieskume vyjadrilii, že AI zmení svet viac než internet, tak uvidíme, či sa toto odvážne proroctvo naplní.

Pomohlo by vašej firme, ak by ostatné krajiny V4 prijali euro?

07.01.2019

Rozhodne áno V rámci CEE PwC pôsobí v 28 krajinách a to vytvára výrazné kurzové riziká, prepad ruského rubľa pred niekoľkými rokmi bol pre nás naozaj veľký problém. Poľsko je veľmi veľký trh, pre nás takmer porovnateľný s Ruskom a kancelárie v Českej republike a Maďarsku sú tiež v rámci siete významné a úspešné, takže vstup zvyšku V4 do eurozóny by bol pre PwC určite prínosom.. Sovenská skúsenosť a názory našich podnikateľov ukazujú, že aj napriek nákladom, ktoré sa ukázali pri eurovale a o ktorých sme pri vstupe veľmi nerozmýšľlali, že menová stabilita a naviazanie sa na naše kľúčové exportné trhy sú pre našu ekonomiku v celkovom súčte určite pozitívne. V rámci V4 ale nevnímam spoločenskú diskusiu u našich susedov, ktorá by dávala nádej na ich skorý vstup.
V rámci CEE PwC pôsobí v 28 krajinách a to vytvára výrazné kurzové riziká, prepad ruského rubľa pred niekoľkými rokmi bol pre nás naozaj veľký problém. Poľsko je veľmi veľký trh, pre nás takmer porovnateľný s Ruskom a kancelárie v Českej republike a Maďarsku sú tiež v rámci siete významné a úspešné, takže vstup zvyšku V4 do eurozóny by bol pre PwC určite prínosom.. Sovenská skúsenosť a názory našich podnikateľov ukazujú, že aj napriek nákladom, ktoré sa ukázali pri eurovale a o ktorých sme pri vstupe veľmi nerozmýšľlali, že menová stabilita a naviazanie sa na naše kľúčové exportné trhy sú pre našu ekonomiku v celkovom súčte určite pozitívne. V rámci V4 ale nevnímam spoločenskú diskusiu u našich susedov, ktorá by dávala nádej na ich skorý vstup.

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Obe skupiny rovnako Politici sú zodpovední za nastavenie systému a zabezpečenie podmienok. Z vlastnej skúsenosti zo základnej školy kam chodia naše deti viem , že pokiaľ je osvietené vedenie školy a nadšení učitelia ktorí svoje povolanie vnímajú ako poslanie vieme aj vo verejnom sektore učiť naše deti veľmi kvalitne. Kvalita absolventov vysokých škôl ktorých vidíme na prijímacích pohovoroch do zamestnania ale skôr stagnuje. Mali by sme sa ako krajina zamerať na špičkové a náročné školy, kotré nie je ľahké vyšrudovať a na vykžitie technológií vo všetkých odboroch, pretože svet našich detí bude iný ako ten v ktorom sme vyrástli my.
Politici sú zodpovední za nastavenie systému a zabezpečenie podmienok. Z vlastnej skúsenosti zo základnej školy kam chodia naše deti viem , že pokiaľ je osvietené vedenie školy a nadšení učitelia ktorí svoje povolanie vnímajú ako poslanie vieme aj vo verejnom sektore učiť naše deti veľmi kvalitne. Kvalita absolventov vysokých škôl ktorých vidíme na prijímacích pohovoroch do zamestnania ale skôr stagnuje. Mali by sme sa ako krajina zamerať na špičkové a náročné školy, kotré nie je ľahké vyšrudovať a na vykžitie technológií vo všetkých odboroch, pretože svet našich detí bude iný ako ten v ktorom sme vyrástli my.

Je podľa vás potrebné obmedziť dosah protischránkového zákona?

03.09.2018

rozhodne nie Napriek počiatočnej skepse sú informácie z registra partnerov verejného sektora veľmi užitočné pre pochopenie vlastníckych vzťahov. V biznise je veľmi dôležité vedieť s kým presne sa chystáte urobiť obchod. Nesledoval som dôvody predkladateľov návrhu na obmedzenie rozsahu zákona, ale vo všeobecnosti by slovenskej podmikateľskej kultúre prospelo, aby povinnosť transparetného vlastníctva mala každá spoločnosť podnikajúca na Slovensku (s vhodným vykonávacím predpisom pre malé firmy s jednoduchou štruktúrou).
Napriek počiatočnej skepse sú informácie z registra partnerov verejného sektora veľmi užitočné pre pochopenie vlastníckych vzťahov. V biznise je veľmi dôležité vedieť s kým presne sa chystáte urobiť obchod. Nesledoval som dôvody predkladateľov návrhu na obmedzenie rozsahu zákona, ale vo všeobecnosti by slovenskej podmikateľskej kultúre prospelo, aby povinnosť transparetného vlastníctva mala každá spoločnosť podnikajúca na Slovensku (s vhodným vykonávacím predpisom pre malé firmy s jednoduchou štruktúrou).

Ako hodnotíte nápad pevného dôchodkového stropu 64 alebo 65 rokov?

04.06.2018

skôr negatívne Táto diskusia sa mi zdá principiálne politická a chýbajú mi v nej odborné argumenty. Tiež si myslím, že o tejto témy by mali rozhodovať polítici ktorí na to budú mať mandát od ľudí bližšie k rokom 2028-2030, keď by sa limit mal začať uplatnovať. Dovtedy bude niekoľlko volieb a strany v môžu presadzovať svoju víziu v tejto oblasti.
Táto diskusia sa mi zdá principiálne politická a chýbajú mi v nej odborné argumenty. Tiež si myslím, že o tejto témy by mali rozhodovať polítici ktorí na to budú mať mandát od ľudí bližšie k rokom 2028-2030, keď by sa limit mal začať uplatnovať. Dovtedy bude niekoľlko volieb a strany v môžu presadzovať svoju víziu v tejto oblasti.