Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Venhartová

Jana Venhartová
riaditeľka | Potravinárska komora Slovenska

Otázka Odpoveď Komentár

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

rozhodne áno

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

skôr áno Primárnym cieľom zavedenia nového systému zálohovania je ochrana životného prostredia a splnenie cieľov, ktoré Slovenskej republike určuje nová európska legislatíva. Z pohľadu výrobcov potravín znamená zavedenie nového systému zvýšenie nákladov, a to nielen pre tých výrobcov, ktorí plnia do PET fliaš a plechoviek, keďže odobratím významnej suroviny z triedeného zberu sa zvýšia náklady ostatným výrobcom používajúcim plastové obaly. Práve preto je dôležité, aby bol nový systém nastavený absolútne transparentne. S tým súvisí aj požiadavka, aby bola zabezpečená ochrana trhu v podobe ochrany pred únikom vyzbieraného materiálu zo SR, a to z dôvodu plnenia povinností výrobcov vyplývajúcich z novej európskej legislatívy, t.j. povinnosť primiešavania 25% recyklátu do nových PET fliaš s účinnosťou do roku 2025.
Primárnym cieľom zavedenia nového systému zálohovania je ochrana životného prostredia a splnenie cieľov, ktoré Slovenskej republike určuje nová európska legislatíva. Z pohľadu výrobcov potravín znamená zavedenie nového systému zvýšenie nákladov, a to nielen pre tých výrobcov, ktorí plnia do PET fliaš a plechoviek, keďže odobratím významnej suroviny z triedeného zberu sa zvýšia náklady ostatným výrobcom používajúcim plastové obaly. Práve preto je dôležité, aby bol nový systém nastavený absolútne transparentne. S tým súvisí aj požiadavka, aby bola zabezpečená ochrana trhu v podobe ochrany pred únikom vyzbieraného materiálu zo SR, a to z dôvodu plnenia povinností výrobcov vyplývajúcich z novej európskej legislatívy, t.j. povinnosť primiešavania 25% recyklátu do nových PET fliaš s účinnosťou do roku 2025.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Skôr politici

Je podľa Vás na Slovensku dosť odborne zdatných a morálne bezúhonných ľudí, ktorí by mohli kandidovať do Ústavného súdu?

08.10.2018

skôr áno Ústavný súd by mal byť pre všetkých občanov garanciou právnej istoty, absolútne mimo politickej moci. Som presvedčená, že na Slovensku je dostatok odborne zdatných a morálne bezúhonných ľudí, je však dôležité dbať na to, aby sme si takýchto kvalitných ľudí vychovali aj do budúcna.
Ústavný súd by mal byť pre všetkých občanov garanciou právnej istoty, absolútne mimo politickej moci. Som presvedčená, že na Slovensku je dostatok odborne zdatných a morálne bezúhonných ľudí, je však dôležité dbať na to, aby sme si takýchto kvalitných ľudí vychovali aj do budúcna.

Zažili ste už, alebo niekto z vášho okolia, kybernetickú hrozbu, ktorá by ohrozila osobné alebo firemné financie?

17.09.2018

nie

Myslíte si, že by Hornonitrianske bane Prievidza mali s ťažbou uhlia skončiť čo najskôr?

22.01.2018

rozhodne nie Bez systémového vyriešenia otázky zamestnanosti v regióne a dôkladného zváženia všetkých dopadov ukončenia ťažby uhlia na súvisiace odvetvia ako energetika či zásobovanie teplom, by išlo o veľmi unáhlené rozhodnutie. Potravinárska komora Slovenska už dlhodobo upozorňuje na fakt, že v rámci regionálneho rozvoja je potrebné zamerať sa na rozvoj agropotravinárskeho sektora, ktorý má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Je smutné, že najvyšší predstavitelia štátnej správy tento potenciál nevidia, nakoľko v rozpočte na rok 2018 je naplánovaný pre agropotravinársky sektor len 1 milión EUR. V porovnaní s podporou poľnohospodárstva a potravinárstva v susedných krajinách ide o zanedbateľnú čiastku.
Bez systémového vyriešenia otázky zamestnanosti v regióne a dôkladného zváženia všetkých dopadov ukončenia ťažby uhlia na súvisiace odvetvia ako energetika či zásobovanie teplom, by išlo o veľmi unáhlené rozhodnutie. Potravinárska komora Slovenska už dlhodobo upozorňuje na fakt, že v rámci regionálneho rozvoja je potrebné zamerať sa na rozvoj agropotravinárskeho sektora, ktorý má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Je smutné, že najvyšší predstavitelia štátnej správy tento potenciál nevidia, nakoľko v rozpočte na rok 2018 je naplánovaný pre agropotravinársky sektor len 1 milión EUR. V porovnaní s podporou poľnohospodárstva a potravinárstva v susedných krajinách ide o zanedbateľnú čiastku.