Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Dvorový

Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ | ProCare a Svet zdravia

Otázka Odpoveď Komentár

Od októbra 2020 bude možné, aby štát vymazal z obchodného registra neaktívne firmy, ktoré si nesplnia povinnosti. Využijú to podľa vás podnikatelia na to, aby sa zbavili nechcených firiem?

20.01.2020

neviem / nevyjadrujem sa / iné Výsledok legislatívnej úpravy spoznáme až v aplikačnej praxi. Vnímam to ale ako pozitívny krok, za ktorým by mali nasledovať ďalšie kroky reforme registra.
Výsledok legislatívnej úpravy spoznáme až v aplikačnej praxi. Vnímam to ale ako pozitívny krok, za ktorým by mali nasledovať ďalšie kroky reforme registra.

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

neviem / nevyjadrujem sa / iné Považujem za prejav frustrácie spoločnosti ak sú namiesto vyjednávania používané prostriedky, ktoré si vynucujú splnenie cieľov. Uchyľovanie sa ku krajným nástrojom je žiaľ stále častejšie. Riešením je len kultivácia spoločnosti.
Považujem za prejav frustrácie spoločnosti ak sú namiesto vyjednávania používané prostriedky, ktoré si vynucujú splnenie cieľov. Uchyľovanie sa ku krajným nástrojom je žiaľ stále častejšie. Riešením je len kultivácia spoločnosti.

Priniesol uplynulý rok pozitívne zmeny pre vaše podnikanie?

16.12.2019

Rozhodne nie Prílišná regulácia v sektore a mimoriadne malá systémová podpora (neschválená stratifikácia nemocníc, neschválené odborné stáže zahraničných lekárov a pod.) naopak komplikujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a udržateľnosť zdravotníckeho systému u nás.
Prílišná regulácia v sektore a mimoriadne malá systémová podpora (neschválená stratifikácia nemocníc, neschválené odborné stáže zahraničných lekárov a pod.) naopak komplikujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a udržateľnosť zdravotníckeho systému u nás.

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku?

09.12.2019

rozhodne áno Toto opatrenie by mohlo byť spolu s inými podpornými mechanizmami veľmi úspešné v redukcii DPH podvodov.
Toto opatrenie by mohlo byť spolu s inými podpornými mechanizmami veľmi úspešné v redukcii DPH podvodov.

Ste za to aby v zdravotníctve jeden privátny vlastník nemohol vlastniť spoločnosti naprieč celou vertikálou od zdravotnej poisťovne až po nemocnice?

02.12.2019

Rozhodne nie Slovenské zdravotníctvo a slovenská medicína potrebujú určenie zásadnej stratégie pre zlepšenie zdravotného stavu populácie a reformu zdravotníctva tak, aby bolo udržateľné a aj kvalitné. Toto sa nedá dosiahnuť doposiaľ prezentovanými povrchnými víziami a návrhmi nezrelých opatrení. Túto situáciu by som si dovolil prirovnať k priehrade, ktorej cez praskliny v múre uniká voda. Priehrada sa nedá vypustiť a jednoducho opraviť, lebo ryby aj všetci okolo sú na vode závislí. Namiesto komplexných a múdrych opatrení, ktoré by situáciu zachránili pozveme šamanov, ktorí nám sľúbia, že privolajú dážď a priehrada bude aj napriek žalostnému stavu priehradného múra opäť plná... Návrhy Lex Haščák a podobné nie sú nebezpečné tým aké sú vo svojej podstate. Sú nebezpečné tým, že ukazujú, že politická reprezentácia (a to ani tá budúca) netuší, čo robiť so zdravotníctvom.
Slovenské zdravotníctvo a slovenská medicína potrebujú určenie zásadnej stratégie pre zlepšenie zdravotného stavu populácie a reformu zdravotníctva tak, aby bolo udržateľné a aj kvalitné. Toto sa nedá dosiahnuť doposiaľ prezentovanými povrchnými víziami a návrhmi nezrelých opatrení. Túto situáciu by som si dovolil prirovnať k priehrade, ktorej cez praskliny v múre uniká voda. Priehrada sa nedá vypustiť a jednoducho opraviť, lebo ryby aj všetci okolo sú na vode závislí. Namiesto komplexných a múdrych opatrení, ktoré by situáciu zachránili pozveme šamanov, ktorí nám sľúbia, že privolajú dážď a priehrada bude aj napriek žalostnému stavu priehradného múra opäť plná... Návrhy Lex Haščák a podobné nie sú nebezpečné tým aké sú vo svojej podstate. Sú nebezpečné tým, že ukazujú, že politická reprezentácia (a to ani tá budúca) netuší, čo robiť so zdravotníctvom.

Najmä o čom by podľa vás mala byť predvolebná kampaň politických strán?

25.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Ambiciózne politické strany by mali okrem aktuálnych tém informovať aj o cieľoch a krokoch, ktoré urobia v prípade úspechu pre zlepšenie zdravia populácie, predĺženie zdravých rokov a riešenie starnutia populácie.
Ambiciózne politické strany by mali okrem aktuálnych tém informovať aj o cieľoch a krokoch, ktoré urobia v prípade úspechu pre zlepšenie zdravia populácie, predĺženie zdravých rokov a riešenie starnutia populácie.

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Najväčším neindividuálnym prínosom bola masívna celospoločenská zmena hodnôt a smerovania spoločnosti a štátu. Bola podnecovaná množstvom individuálnych očakávaní, ktoré v konečnom dôsledku synergicky zmenili spoločnosť.
Najväčším neindividuálnym prínosom bola masívna celospoločenská zmena hodnôt a smerovania spoločnosti a štátu. Bola podnecovaná množstvom individuálnych očakávaní, ktoré v konečnom dôsledku synergicky zmenili spoločnosť.

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

výrazne Dopady legislatívnych úprav miezd v našom sektore a tiež nárast minimálnej mzdy sú významné. Chápeme a rozumieme snahám smerovaných v prospech záujmov zamestnancov. Do budúcna by sme uvítali diskusiu o transparentnom premietnutí nákladov do úhradových mechanizmov v zdravotníctve.
Dopady legislatívnych úprav miezd v našom sektore a tiež nárast minimálnej mzdy sú významné. Chápeme a rozumieme snahám smerovaných v prospech záujmov zamestnancov. Do budúcna by sme uvítali diskusiu o transparentnom premietnutí nákladov do úhradových mechanizmov v zdravotníctve.

Akým spôsobom majú obce primárne zabezpečovať výstavbu nájomných bytov?

28.10.2019

neviem /nevyjadrujem sa/iné Určite spôsobom, ktorý bude vyhovovať finančným možnostiam obce a bude navyše transparentný, zákonný a ekonomicky pre obec výhodný.
Určite spôsobom, ktorý bude vyhovovať finančným možnostiam obce a bude navyše transparentný, zákonný a ekonomicky pre obec výhodný.

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné V prípade registrácie v tzv. daňovom raji sú možné všetky motívy, poctivé aj menej poctivé. Posudzovanie by malo byť individuálne a určite by malo obsahovať aj typ segmentu podnikania a tiež mieru interferencie s verejnými financiami.
V prípade registrácie v tzv. daňovom raji sú možné všetky motívy, poctivé aj menej poctivé. Posudzovanie by malo byť individuálne a určite by malo obsahovať aj typ segmentu podnikania a tiež mieru interferencie s verejnými financiami.

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno Je to opatrenie, ktoré nevyrieši všetko nepoctivé konanie, no môže zvýšiť zodpovednosť podnikateľov.
Je to opatrenie, ktoré nevyrieši všetko nepoctivé konanie, no môže zvýšiť zodpovednosť podnikateľov.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie Vzhľadom k veľkosti a komplexnosti našej spoločnosti ani nepredpokladám takúto snahu tretej strany.
Vzhľadom k veľkosti a komplexnosti našej spoločnosti ani nepredpokladám takúto snahu tretej strany.

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

skôr áno Výskum by sa mal sústrediť na zmenu procesov v priemysle, tak aby boli environmentálne udržateľné. Výrazné pokroky v technológiách ukazujú, že je to možné.
Výskum by sa mal sústrediť na zmenu procesov v priemysle, tak aby boli environmentálne udržateľné. Výrazné pokroky v technológiách ukazujú, že je to možné.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

skôr áno Základný plat by mal byť rovnaký, no vnímam potrebu príplatkového odlíšenia podľa lokality práce. A to nielen v zmysle zvýhodnenia zamestnancov z veľkých miest ale aj z oblastí a regiónov, kde má mať štát záujem o prevádzkovanie činností vo verejnom záujme - napr. školstvo, lekári v primárnej sfére (napr. v malých obciach).
Základný plat by mal byť rovnaký, no vnímam potrebu príplatkového odlíšenia podľa lokality práce. A to nielen v zmysle zvýhodnenia zamestnancov z veľkých miest ale aj z oblastí a regiónov, kde má mať štát záujem o prevádzkovanie činností vo verejnom záujme - napr. školstvo, lekári v primárnej sfére (napr. v malých obciach).

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

je to individuálne Vzhľadom k veľkej rozmanitosti a komplexnosti úsekov, činností a procesov v zdravotníctve, záleží doba zaškolenia na konkrétnej pozícii. Rovnako ako zaškolenie vnímame dôležitosť adaptácie zamestnanca a nastavenie jeho rozvoja. Toto je pre nás komplexná výzva.
Vzhľadom k veľkej rozmanitosti a komplexnosti úsekov, činností a procesov v zdravotníctve, záleží doba zaškolenia na konkrétnej pozícii. Rovnako ako zaškolenie vnímame dôležitosť adaptácie zamestnanca a nastavenie jeho rozvoja. Toto je pre nás komplexná výzva.

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Rozhodne áno Stagnácia miery produktivity práce spolu s nárastom miezd povedie k znižovaniu inovatívnosti, efektívnosti a následne k poklesu konkurencieschopnosti nielen podnikov ale aj zamestnancov v medzinárodnom porovnaní.
Stagnácia miery produktivity práce spolu s nárastom miezd povedie k znižovaniu inovatívnosti, efektívnosti a následne k poklesu konkurencieschopnosti nielen podnikov ale aj zamestnancov v medzinárodnom porovnaní.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Proces, ktorý by vyriešil mimoriadne počty exekúcií, ktoré zahlcujú systém, bolo asi potrebné začať. Je evidentné, že v globálnom rozmere asi nemôže byť adresne spravodlivý úplne. Nemal by ale viesť k ďalšiemu zníženiu už tak nízkej zodpovednosti chronických neplatičov alebo k zvýšeniu povinností už tak dosť vyťažených veriteľov.
Proces, ktorý by vyriešil mimoriadne počty exekúcií, ktoré zahlcujú systém, bolo asi potrebné začať. Je evidentné, že v globálnom rozmere asi nemôže byť adresne spravodlivý úplne. Nemal by ale viesť k ďalšiemu zníženiu už tak nízkej zodpovednosti chronických neplatičov alebo k zvýšeniu povinností už tak dosť vyťažených veriteľov.

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Neviem / nevyjadrujem sa /iné Motívom zlepšovania sú okrem konkurencie aj nároky a požiadavky klientov. Tie sa mi u nás nezdajú byť voči bankám vysoké a teda ani rýchlosť zlepšovania bánk a inovatívnosť ich služieb nie je enormná.
Motívom zlepšovania sú okrem konkurencie aj nároky a požiadavky klientov. Tie sa mi u nás nezdajú byť voči bankám vysoké a teda ani rýchlosť zlepšovania bánk a inovatívnosť ich služieb nie je enormná.

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

neviem / nevyjadruje sa / iné Za dôležitejšie považujem definovanie a dodržiavanie procesne zodpovedného prístupu v rámci kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.
Za dôležitejšie považujem definovanie a dodržiavanie procesne zodpovedného prístupu v rámci kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Segment zdravotníctva je významne regulovaný, teda všetky dopady na zdravotníctvo sú pri recesii z časového pohľadu následné. Už teraz je však sektor zdravotníctva podfinancovaný, pri recesii predpokladáme možný negatívny dopad na zdroje zdravotných poisťovní, ktoré sa potom premietnu do nemožnosti obnovovať prístrojové vybavenie, zavádzať nové typy liečby a udržiavať aspoň súčasnú mieru kvality. Možnosti prípravy v striktne legislatívne regulovanom prostredí sú najmä na strane optimalizácie prevádzkových nákladov.
Segment zdravotníctva je významne regulovaný, teda všetky dopady na zdravotníctvo sú pri recesii z časového pohľadu následné. Už teraz je však sektor zdravotníctva podfinancovaný, pri recesii predpokladáme možný negatívny dopad na zdroje zdravotných poisťovní, ktoré sa potom premietnu do nemožnosti obnovovať prístrojové vybavenie, zavádzať nové typy liečby a udržiavať aspoň súčasnú mieru kvality. Možnosti prípravy v striktne legislatívne regulovanom prostredí sú najmä na strane optimalizácie prevádzkových nákladov.