Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Dvorový

Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ | ProCare a Svet zdravia

Otázka Odpoveď Komentár

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno Je to opatrenie, ktoré nevyrieši všetko nepoctivé konanie, no môže zvýšiť zodpovednosť podnikateľov.
Je to opatrenie, ktoré nevyrieši všetko nepoctivé konanie, no môže zvýšiť zodpovednosť podnikateľov.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie Vzhľadom k veľkosti a komplexnosti našej spoločnosti ani nepredpokladám takúto snahu tretej strany.
Vzhľadom k veľkosti a komplexnosti našej spoločnosti ani nepredpokladám takúto snahu tretej strany.

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

skôr áno Výskum by sa mal sústrediť na zmenu procesov v priemysle, tak aby boli environmentálne udržateľné. Výrazné pokroky v technológiách ukazujú, že je to možné.
Výskum by sa mal sústrediť na zmenu procesov v priemysle, tak aby boli environmentálne udržateľné. Výrazné pokroky v technológiách ukazujú, že je to možné.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

skôr áno Základný plat by mal byť rovnaký, no vnímam potrebu príplatkového odlíšenia podľa lokality práce. A to nielen v zmysle zvýhodnenia zamestnancov z veľkých miest ale aj z oblastí a regiónov, kde má mať štát záujem o prevádzkovanie činností vo verejnom záujme - napr. školstvo, lekári v primárnej sfére (napr. v malých obciach).
Základný plat by mal byť rovnaký, no vnímam potrebu príplatkového odlíšenia podľa lokality práce. A to nielen v zmysle zvýhodnenia zamestnancov z veľkých miest ale aj z oblastí a regiónov, kde má mať štát záujem o prevádzkovanie činností vo verejnom záujme - napr. školstvo, lekári v primárnej sfére (napr. v malých obciach).

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

je to individuálne Vzhľadom k veľkej rozmanitosti a komplexnosti úsekov, činností a procesov v zdravotníctve, záleží doba zaškolenia na konkrétnej pozícii. Rovnako ako zaškolenie vnímame dôležitosť adaptácie zamestnanca a nastavenie jeho rozvoja. Toto je pre nás komplexná výzva.
Vzhľadom k veľkej rozmanitosti a komplexnosti úsekov, činností a procesov v zdravotníctve, záleží doba zaškolenia na konkrétnej pozícii. Rovnako ako zaškolenie vnímame dôležitosť adaptácie zamestnanca a nastavenie jeho rozvoja. Toto je pre nás komplexná výzva.

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Rozhodne áno Stagnácia miery produktivity práce spolu s nárastom miezd povedie k znižovaniu inovatívnosti, efektívnosti a následne k poklesu konkurencieschopnosti nielen podnikov ale aj zamestnancov v medzinárodnom porovnaní.
Stagnácia miery produktivity práce spolu s nárastom miezd povedie k znižovaniu inovatívnosti, efektívnosti a následne k poklesu konkurencieschopnosti nielen podnikov ale aj zamestnancov v medzinárodnom porovnaní.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Proces, ktorý by vyriešil mimoriadne počty exekúcií, ktoré zahlcujú systém, bolo asi potrebné začať. Je evidentné, že v globálnom rozmere asi nemôže byť adresne spravodlivý úplne. Nemal by ale viesť k ďalšiemu zníženiu už tak nízkej zodpovednosti chronických neplatičov alebo k zvýšeniu povinností už tak dosť vyťažených veriteľov.
Proces, ktorý by vyriešil mimoriadne počty exekúcií, ktoré zahlcujú systém, bolo asi potrebné začať. Je evidentné, že v globálnom rozmere asi nemôže byť adresne spravodlivý úplne. Nemal by ale viesť k ďalšiemu zníženiu už tak nízkej zodpovednosti chronických neplatičov alebo k zvýšeniu povinností už tak dosť vyťažených veriteľov.

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Neviem / nevyjadrujem sa /iné Motívom zlepšovania sú okrem konkurencie aj nároky a požiadavky klientov. Tie sa mi u nás nezdajú byť voči bankám vysoké a teda ani rýchlosť zlepšovania bánk a inovatívnosť ich služieb nie je enormná.
Motívom zlepšovania sú okrem konkurencie aj nároky a požiadavky klientov. Tie sa mi u nás nezdajú byť voči bankám vysoké a teda ani rýchlosť zlepšovania bánk a inovatívnosť ich služieb nie je enormná.

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

neviem / nevyjadruje sa / iné Za dôležitejšie považujem definovanie a dodržiavanie procesne zodpovedného prístupu v rámci kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.
Za dôležitejšie považujem definovanie a dodržiavanie procesne zodpovedného prístupu v rámci kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Segment zdravotníctva je významne regulovaný, teda všetky dopady na zdravotníctvo sú pri recesii z časového pohľadu následné. Už teraz je však sektor zdravotníctva podfinancovaný, pri recesii predpokladáme možný negatívny dopad na zdroje zdravotných poisťovní, ktoré sa potom premietnu do nemožnosti obnovovať prístrojové vybavenie, zavádzať nové typy liečby a udržiavať aspoň súčasnú mieru kvality. Možnosti prípravy v striktne legislatívne regulovanom prostredí sú najmä na strane optimalizácie prevádzkových nákladov.
Segment zdravotníctva je významne regulovaný, teda všetky dopady na zdravotníctvo sú pri recesii z časového pohľadu následné. Už teraz je však sektor zdravotníctva podfinancovaný, pri recesii predpokladáme možný negatívny dopad na zdroje zdravotných poisťovní, ktoré sa potom premietnu do nemožnosti obnovovať prístrojové vybavenie, zavádzať nové typy liečby a udržiavať aspoň súčasnú mieru kvality. Možnosti prípravy v striktne legislatívne regulovanom prostredí sú najmä na strane optimalizácie prevádzkových nákladov.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Vláda by sa mala určite zaujímať o osud takého veľkého a strategického podniku a tiež o vysoký počet ohrozených zamestnancov. No nie formou finančnej podpory ale skôr hľadaním riešení v priestore EÚ.
Vláda by sa mala určite zaujímať o osud takého veľkého a strategického podniku a tiež o vysoký počet ohrozených zamestnancov. No nie formou finančnej podpory ale skôr hľadaním riešení v priestore EÚ.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

neviem/nevyjadrujem sa /iné Naša sieť nemocníc a polikliník je skôr príjemcom pomoci. Najviac si ceníme aktivity projektu Krajší deň, v ktorom dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhajú spríjemňovať čas deťom, starším pacientom alebo ťažko chorým v našich zariadeniach. Absolútny humánny rozmer tejto pomoci, vytváranie komunít, ktoré sú ochotné pomáhať a šírenie tejto myšlienky je vec, na ktorú sme hrdí.
Naša sieť nemocníc a polikliník je skôr príjemcom pomoci. Najviac si ceníme aktivity projektu Krajší deň, v ktorom dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhajú spríjemňovať čas deťom, starším pacientom alebo ťažko chorým v našich zariadeniach. Absolútny humánny rozmer tejto pomoci, vytváranie komunít, ktoré sú ochotné pomáhať a šírenie tejto myšlienky je vec, na ktorú sme hrdí.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr nie So zmenou demografie, nárokov zamestnancov ale aj technologických možností sa open space bude transformovať na "smart" alebo "specific" space. Určite bude cieľom spoločností podporovať produktivitu aj vhodným usporiadaním pracovného priestoru.
So zmenou demografie, nárokov zamestnancov ale aj technologických možností sa open space bude transformovať na "smart" alebo "specific" space. Určite bude cieľom spoločností podporovať produktivitu aj vhodným usporiadaním pracovného priestoru.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr nie Napriek tom, že Slovensku sa darí, predpokladám spomalenie ekonomického rastu, ktoré by ale nemalo byť dramatické.
Napriek tom, že Slovensku sa darí, predpokladám spomalenie ekonomického rastu, ktoré by ale nemalo byť dramatické.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti Využívame túto formu ako jednu z možností na získanie ľudí s vysokým potenciálom.
Využívame túto formu ako jednu z možností na získanie ľudí s vysokým potenciálom.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

vzťahy s nadriadenými Nadriadený stojí za väčšinou odchodov. Nemusí ísť o nutne zlé vzťahy. Často je to o nedostatočnej podpore, nedostatku uznania, nevytvorení dôvery alebo nezískania si zamestnanca pre víziu firmy alebo jej úseku. Za všetkým týmto stojí líder na každej úrovni riadenia.
Nadriadený stojí za väčšinou odchodov. Nemusí ísť o nutne zlé vzťahy. Často je to o nedostatočnej podpore, nedostatku uznania, nevytvorení dôvery alebo nezískania si zamestnanca pre víziu firmy alebo jej úseku. Za všetkým týmto stojí líder na každej úrovni riadenia.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Dopady na životné prostredie sú mimoriadne, dopad mikroplastov na zdravie človeka sa ešte len ukáže. Zálohovanie má teda význam aj z pohľadu ekologického a z pohľadu verejného zdravia.
Dopady na životné prostredie sú mimoriadne, dopad mikroplastov na zdravie človeka sa ešte len ukáže. Zálohovanie má teda význam aj z pohľadu ekologického a z pohľadu verejného zdravia.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Počas leta bude v našich prevádzkach stážovať veľa študentov medicíny a ošetrovateľstva. Veľmi podporujeme ich prítomnosť v regionálnych nemocniciach, vidia z blízka všetky aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti. Navyše ale organizujeme aj letný camp medikov, na ktorom študenti prežijú intenzívny týždeň v našich štyroch nemocniciach a majú možnosť vidieť a zúčastniť sa výkonov, operácií a diagnostiky. O toto podujatie je medzi medikmi veľký záujem. Je spojené aj s teoretickými prednáškami a navyše v peknom prostredí Zemplínkej šíravy.
Počas leta bude v našich prevádzkach stážovať veľa študentov medicíny a ošetrovateľstva. Veľmi podporujeme ich prítomnosť v regionálnych nemocniciach, vidia z blízka všetky aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti. Navyše ale organizujeme aj letný camp medikov, na ktorom študenti prežijú intenzívny týždeň v našich štyroch nemocniciach a majú možnosť vidieť a zúčastniť sa výkonov, operácií a diagnostiky. O toto podujatie je medzi medikmi veľký záujem. Je spojené aj s teoretickými prednáškami a navyše v peknom prostredí Zemplínkej šíravy.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta Právnu cestu považujem za bezpečnú, transparentnú a pri správnom nastavení aj účinnú.
Právnu cestu považujem za bezpečnú, transparentnú a pri správnom nastavení aj účinnú.

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dostatočne Toto moje hodnotenie odráža nielen všeobecnú podporu podnikateľského prostredia ale aj špecifický pohľad segmentu, v ktorom pôsobím. Legislatívna nestálosť, nesprávna regulácia a nestabilita rozhodne neprospievajú rozvoju nášho zdravotníckeho segmentu.
Toto moje hodnotenie odráža nielen všeobecnú podporu podnikateľského prostredia ale aj špecifický pohľad segmentu, v ktorom pôsobím. Legislatívna nestálosť, nesprávna regulácia a nestabilita rozhodne neprospievajú rozvoju nášho zdravotníckeho segmentu.