Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Dvorový

Vladimír Dvorový
generálny riaditeľ | ProCare a Svet zdravia

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

neviem / nevyjadruje sa / iné Za dôležitejšie považujem definovanie a dodržiavanie procesne zodpovedného prístupu v rámci kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.
Za dôležitejšie považujem definovanie a dodržiavanie procesne zodpovedného prístupu v rámci kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Segment zdravotníctva je významne regulovaný, teda všetky dopady na zdravotníctvo sú pri recesii z časového pohľadu následné. Už teraz je však sektor zdravotníctva podfinancovaný, pri recesii predpokladáme možný negatívny dopad na zdroje zdravotných poisťovní, ktoré sa potom premietnu do nemožnosti obnovovať prístrojové vybavenie, zavádzať nové typy liečby a udržiavať aspoň súčasnú mieru kvality. Možnosti prípravy v striktne legislatívne regulovanom prostredí sú najmä na strane optimalizácie prevádzkových nákladov.
Segment zdravotníctva je významne regulovaný, teda všetky dopady na zdravotníctvo sú pri recesii z časového pohľadu následné. Už teraz je však sektor zdravotníctva podfinancovaný, pri recesii predpokladáme možný negatívny dopad na zdroje zdravotných poisťovní, ktoré sa potom premietnu do nemožnosti obnovovať prístrojové vybavenie, zavádzať nové typy liečby a udržiavať aspoň súčasnú mieru kvality. Možnosti prípravy v striktne legislatívne regulovanom prostredí sú najmä na strane optimalizácie prevádzkových nákladov.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Vláda by sa mala určite zaujímať o osud takého veľkého a strategického podniku a tiež o vysoký počet ohrozených zamestnancov. No nie formou finančnej podpory ale skôr hľadaním riešení v priestore EÚ.
Vláda by sa mala určite zaujímať o osud takého veľkého a strategického podniku a tiež o vysoký počet ohrozených zamestnancov. No nie formou finančnej podpory ale skôr hľadaním riešení v priestore EÚ.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

neviem/nevyjadrujem sa /iné Naša sieť nemocníc a polikliník je skôr príjemcom pomoci. Najviac si ceníme aktivity projektu Krajší deň, v ktorom dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhajú spríjemňovať čas deťom, starším pacientom alebo ťažko chorým v našich zariadeniach. Absolútny humánny rozmer tejto pomoci, vytváranie komunít, ktoré sú ochotné pomáhať a šírenie tejto myšlienky je vec, na ktorú sme hrdí.
Naša sieť nemocníc a polikliník je skôr príjemcom pomoci. Najviac si ceníme aktivity projektu Krajší deň, v ktorom dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhajú spríjemňovať čas deťom, starším pacientom alebo ťažko chorým v našich zariadeniach. Absolútny humánny rozmer tejto pomoci, vytváranie komunít, ktoré sú ochotné pomáhať a šírenie tejto myšlienky je vec, na ktorú sme hrdí.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr nie So zmenou demografie, nárokov zamestnancov ale aj technologických možností sa open space bude transformovať na "smart" alebo "specific" space. Určite bude cieľom spoločností podporovať produktivitu aj vhodným usporiadaním pracovného priestoru.
So zmenou demografie, nárokov zamestnancov ale aj technologických možností sa open space bude transformovať na "smart" alebo "specific" space. Určite bude cieľom spoločností podporovať produktivitu aj vhodným usporiadaním pracovného priestoru.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr nie Napriek tom, že Slovensku sa darí, predpokladám spomalenie ekonomického rastu, ktoré by ale nemalo byť dramatické.
Napriek tom, že Slovensku sa darí, predpokladám spomalenie ekonomického rastu, ktoré by ale nemalo byť dramatické.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti Využívame túto formu ako jednu z možností na získanie ľudí s vysokým potenciálom.
Využívame túto formu ako jednu z možností na získanie ľudí s vysokým potenciálom.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

vzťahy s nadriadenými Nadriadený stojí za väčšinou odchodov. Nemusí ísť o nutne zlé vzťahy. Často je to o nedostatočnej podpore, nedostatku uznania, nevytvorení dôvery alebo nezískania si zamestnanca pre víziu firmy alebo jej úseku. Za všetkým týmto stojí líder na každej úrovni riadenia.
Nadriadený stojí za väčšinou odchodov. Nemusí ísť o nutne zlé vzťahy. Často je to o nedostatočnej podpore, nedostatku uznania, nevytvorení dôvery alebo nezískania si zamestnanca pre víziu firmy alebo jej úseku. Za všetkým týmto stojí líder na každej úrovni riadenia.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Dopady na životné prostredie sú mimoriadne, dopad mikroplastov na zdravie človeka sa ešte len ukáže. Zálohovanie má teda význam aj z pohľadu ekologického a z pohľadu verejného zdravia.
Dopady na životné prostredie sú mimoriadne, dopad mikroplastov na zdravie človeka sa ešte len ukáže. Zálohovanie má teda význam aj z pohľadu ekologického a z pohľadu verejného zdravia.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Počas leta bude v našich prevádzkach stážovať veľa študentov medicíny a ošetrovateľstva. Veľmi podporujeme ich prítomnosť v regionálnych nemocniciach, vidia z blízka všetky aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti. Navyše ale organizujeme aj letný camp medikov, na ktorom študenti prežijú intenzívny týždeň v našich štyroch nemocniciach a majú možnosť vidieť a zúčastniť sa výkonov, operácií a diagnostiky. O toto podujatie je medzi medikmi veľký záujem. Je spojené aj s teoretickými prednáškami a navyše v peknom prostredí Zemplínkej šíravy.
Počas leta bude v našich prevádzkach stážovať veľa študentov medicíny a ošetrovateľstva. Veľmi podporujeme ich prítomnosť v regionálnych nemocniciach, vidia z blízka všetky aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti. Navyše ale organizujeme aj letný camp medikov, na ktorom študenti prežijú intenzívny týždeň v našich štyroch nemocniciach a majú možnosť vidieť a zúčastniť sa výkonov, operácií a diagnostiky. O toto podujatie je medzi medikmi veľký záujem. Je spojené aj s teoretickými prednáškami a navyše v peknom prostredí Zemplínkej šíravy.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta Právnu cestu považujem za bezpečnú, transparentnú a pri správnom nastavení aj účinnú.
Právnu cestu považujem za bezpečnú, transparentnú a pri správnom nastavení aj účinnú.

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dostatočne Toto moje hodnotenie odráža nielen všeobecnú podporu podnikateľského prostredia ale aj špecifický pohľad segmentu, v ktorom pôsobím. Legislatívna nestálosť, nesprávna regulácia a nestabilita rozhodne neprospievajú rozvoju nášho zdravotníckeho segmentu.
Toto moje hodnotenie odráža nielen všeobecnú podporu podnikateľského prostredia ale aj špecifický pohľad segmentu, v ktorom pôsobím. Legislatívna nestálosť, nesprávna regulácia a nestabilita rozhodne neprospievajú rozvoju nášho zdravotníckeho segmentu.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Prevažná väčšina ľudí pôsobiacich vo verejnej správe je určite motivovaná k spravodlivému a korektnému výkonu svojho poslania. Nie optimálny dojem, ktorý niekedy vzniká z interakcie je spôsobený často len ľudskými zlyhaniami (oboch strán) a neochotou. Tak ako v každom segmente aj v tomto sa žiaľ nájdu nepoctiví, ktorých nástroje konania môžu mať rôzne prejavy.
Prevažná väčšina ľudí pôsobiacich vo verejnej správe je určite motivovaná k spravodlivému a korektnému výkonu svojho poslania. Nie optimálny dojem, ktorý niekedy vzniká z interakcie je spôsobený často len ľudskými zlyhaniami (oboch strán) a neochotou. Tak ako v každom segmente aj v tomto sa žiaľ nájdu nepoctiví, ktorých nástroje konania môžu mať rôzne prejavy.

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne áno Instagram je atraktívny nástroj na marketingovú komunikáciu a aj všeobecne na komunikáciu. Dovoľuje zaujímavým spôsobom prezentovať spoločnosť a vytvárať hlbšiu informáciu o zdravotníctve. No môže aj pomôcť vytvárať okolo nemocníc komunity, napríklad dobrovoľníkov, šíriť informácie o zdravom životnom štýle.
Instagram je atraktívny nástroj na marketingovú komunikáciu a aj všeobecne na komunikáciu. Dovoľuje zaujímavým spôsobom prezentovať spoločnosť a vytvárať hlbšiu informáciu o zdravotníctve. No môže aj pomôcť vytvárať okolo nemocníc komunity, napríklad dobrovoľníkov, šíriť informácie o zdravom životnom štýle.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Zmenou demografie a starnutím populácie sa budú meniť aj služby a ich cieľové skupiny. Stále rastúcou skupinou seniorov, veríme so stabilným zdravím, bude tento segment mimoriadne zaujímavý. Táto skupina nebude podnikateľským cieľom, ak si nebude schopná viac rokov života užiť v dobrom zdraví. Tam musia smerovať preventívne stratégie.
Zmenou demografie a starnutím populácie sa budú meniť aj služby a ich cieľové skupiny. Stále rastúcou skupinou seniorov, veríme so stabilným zdravím, bude tento segment mimoriadne zaujímavý. Táto skupina nebude podnikateľským cieľom, ak si nebude schopná viac rokov života užiť v dobrom zdraví. Tam musia smerovať preventívne stratégie.

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

skôr áno Výška minimálnej mzdy by sa mala dať odvodiť od objektívne určených kritérií. Samozrejme určite bude existovať potreba korigovať vyrátané čísla pod vplyvom iných ťažko kvantifikovateľných okolností, no malo by ísť o výnimočné zásahy nie o úpravy vykonané politicky.
Výška minimálnej mzdy by sa mala dať odvodiť od objektívne určených kritérií. Samozrejme určite bude existovať potreba korigovať vyrátané čísla pod vplyvom iných ťažko kvantifikovateľných okolností, no malo by ísť o výnimočné zásahy nie o úpravy vykonané politicky.

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Vzhľadom k demografickým ale aj finančným zmenám musíme byť k svojej budúcnosti zodpovední.
Vzhľadom k demografickým ale aj finančným zmenám musíme byť k svojej budúcnosti zodpovední.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Technológiu umelej inteligencie IBM Watson for Oncology už používame na našich onkologických pracoviskách za účelom zvýšenia kvality liečby a diagnostiky pacientov. Pripravujeme ale aj ďalšie nasadenie AI v iných oblastiach.
Technológiu umelej inteligencie IBM Watson for Oncology už používame na našich onkologických pracoviskách za účelom zvýšenia kvality liečby a diagnostiky pacientov. Pripravujeme ale aj ďalšie nasadenie AI v iných oblastiach.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Ľudský potenciál je obrovský. Investície do neho sú ale dôležité rovnako ako vôľa a ochota ho uplatniť pre dobrú vec. A to v osobnej aj korporátnej sfére. Nemám teda obavy z toho, že by niekedy vôbec ľudstvo stratilo chuť investovať do svojho potenciálu (akokoľvek) ale skôr z toho ako a či ho bude uplatňovať.
Ľudský potenciál je obrovský. Investície do neho sú ale dôležité rovnako ako vôľa a ochota ho uplatniť pre dobrú vec. A to v osobnej aj korporátnej sfére. Nemám teda obavy z toho, že by niekedy vôbec ľudstvo stratilo chuť investovať do svojho potenciálu (akokoľvek) ale skôr z toho ako a či ho bude uplatňovať.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

neviem /nevyjadrujem sa / iné Rozhodne sledujeme trendy, no v prípade sanitných vozidiel ešte necítime pripravenosť na prechod na elektrické vozidlá.
Rozhodne sledujeme trendy, no v prípade sanitných vozidiel ešte necítime pripravenosť na prechod na elektrické vozidlá.