Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Mík

Pavel Mík
obchodný riaditeľ | ABB

Otázka Odpoveď Komentár

Rodiaca sa vláda avizuje výstavbu nájomných bytov. Čo by bola podľa vás najlepšia alternatíva?

16.03.2020

Rakúsky model (štátna firma mimo verejných financií)

Predpokladáte, že aj vaša spoločnosť pocíti v súvislosti s koronavírusom negatívne následky?

09.03.2020

Pravdepodobne áno

Prečo chcú politické strany po voľbách urýchlene budovať cez miliardové úvery predovšetkým diaľnice?

03.02.2020

je to skutočná národná priorita Je to logické. Cestná, resp. logistická sieť je po vzdelávaní druhou najdôležitejšou prioritou pre podporu biznisu a ekonomický rast krajiny.
Je to logické. Cestná, resp. logistická sieť je po vzdelávaní druhou najdôležitejšou prioritou pre podporu biznisu a ekonomický rast krajiny.

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

rozhodne nie

Najmä do čoho by ste odporúčali investovať v roku 2020?

03.01.2020

alternatívne investície Reality a alternatívne investície
Reality a alternatívne investície

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

vôbec Neovplyvní nijako. Naše profesie sú vysokošpecializované.
Neovplyvní nijako. Naše profesie sú vysokošpecializované.

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Ochrana životného prostredia a človeka je dnes popri ekonomických faktoroch mimoriadne dôležitou hnacou silou pri vývoji nových technológií. Ich implementáciou sa sleduje niekoľko cieľov súčasne. Inovácie však prichádzajú rýchlo, znamenajú veľkú zmenu, kvalitatívnu zmenu. Ich implementácia vyžaduje najmä zmenu nastavenia, myslenia a treba prekonať prvotné obavy. Nové technológie smerujúce k úsporám energie, využívaniu alternatívnych zdrojov, k ochrane človeka a prostredia aktívne nasadzujeme najprv v našich výrobných závodoch. Potom máme čím klientov presvedčiť.
Ochrana životného prostredia a človeka je dnes popri ekonomických faktoroch mimoriadne dôležitou hnacou silou pri vývoji nových technológií. Ich implementáciou sa sleduje niekoľko cieľov súčasne. Inovácie však prichádzajú rýchlo, znamenajú veľkú zmenu, kvalitatívnu zmenu. Ich implementácia vyžaduje najmä zmenu nastavenia, myslenia a treba prekonať prvotné obavy. Nové technológie smerujúce k úsporám energie, využívaniu alternatívnych zdrojov, k ochrane človeka a prostredia aktívne nasadzujeme najprv v našich výrobných závodoch. Potom máme čím klientov presvedčiť.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

skôr nie

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

je to individuálne Proces zaškolenia nových kolegov je u nás individuálny. Niekedy trvá jeden - dva mesiace, inokedy dlhšie. Závisí od pozície. Dokonca by sa dalo povedať, že pri niektorých pozíciách je to nikdy nekončiaci proces. Pôsobíme v technologickej oblasti, v ktorej zmeny prichádzajú často, rýchlo a viac menej kontinuálne. Preto je adaptácia na nové procesy, postupy, organizáciu vlastne neustála a je súčasťou našej kultúry.
Proces zaškolenia nových kolegov je u nás individuálny. Niekedy trvá jeden - dva mesiace, inokedy dlhšie. Závisí od pozície. Dokonca by sa dalo povedať, že pri niektorých pozíciách je to nikdy nekončiaci proces. Pôsobíme v technologickej oblasti, v ktorej zmeny prichádzajú často, rýchlo a viac menej kontinuálne. Preto je adaptácia na nové procesy, postupy, organizáciu vlastne neustála a je súčasťou našej kultúry.

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Rozhodne áno Rast miezd musí byť podložený pridanou hodnotou. Či už to bude zvyšovanie produktivity alebo zameranie sa na biznis s vyššou pridanou hodnotou. Pre klasické montážne firmy a strojmi nahraditeľné práce môže byť rast miezd likvidačný.
Rast miezd musí byť podložený pridanou hodnotou. Či už to bude zvyšovanie produktivity alebo zameranie sa na biznis s vyššou pridanou hodnotou. Pre klasické montážne firmy a strojmi nahraditeľné práce môže byť rast miezd likvidačný.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

skôr áno

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Skôr nie Moja osobná skúsenosť je, že kvalita bankových služieb na Slovensku nie je najvyššia. Kvalitu služieb firemného bankovníctva nedokážem posúdiť v plnej miere, pretože sme súčasťou medzinárodnej korporácie. Služby, ktoré dostávame zastrešuje globálna zmluva.
Moja osobná skúsenosť je, že kvalita bankových služieb na Slovensku nie je najvyššia. Kvalitu služieb firemného bankovníctva nedokážem posúdiť v plnej miere, pretože sme súčasťou medzinárodnej korporácie. Služby, ktoré dostávame zastrešuje globálna zmluva.

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy Šifrovanie citlivých ekonomických a technologických informácií považujeme za štandardnú prax v hospodárskej sfére.
Šifrovanie citlivých ekonomických a technologických informácií považujeme za štandardnú prax v hospodárskej sfére.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Áno, už sme začali Pri riadení firmy uvažujeme variantne. Popri pláne A máme vždy pripravený aj plán B. Otázne je, kedy je alebo bude potrebné siahnuť po tomto záložnom pláne. Aj keď sa v súčasnosti v hospodárstve objavujú náznaky spomalenia, stále sú sektory, ktorých čísla svedčia stále skôr o fáze rastu.
Pri riadení firmy uvažujeme variantne. Popri pláne A máme vždy pripravený aj plán B. Otázne je, kedy je alebo bude potrebné siahnuť po tomto záložnom pláne. Aj keď sa v súčasnosti v hospodárstve objavujú náznaky spomalenia, stále sú sektory, ktorých čísla svedčia stále skôr o fáze rastu.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr nie

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Považujeme to za samozrejmosť. Už dlhodobo prispievame rôznym neziskovým organizáciám na rozvoj ich činnosti a to nielen finančne ale aj dobrovoľníckou prácou. Súvisí to s našim presvedčením a z roka na rok počet našich dobrovoľníckych hodín stúpa. Sú to všetko aktivity a organizácie, ktoré rozvíjajú komunitu, alebo venujú svoju energiu a čas znevýhodneným skupinám. K tomu patrí aj vzdelávanie a napríklad aj naše úsilie rozširovať základňu technicky vzdelaných dievčat.
Považujeme to za samozrejmosť. Už dlhodobo prispievame rôznym neziskovým organizáciám na rozvoj ich činnosti a to nielen finančne ale aj dobrovoľníckou prácou. Súvisí to s našim presvedčením a z roka na rok počet našich dobrovoľníckych hodín stúpa. Sú to všetko aktivity a organizácie, ktoré rozvíjajú komunitu, alebo venujú svoju energiu a čas znevýhodneným skupinám. K tomu patrí aj vzdelávanie a napríklad aj naše úsilie rozširovať základňu technicky vzdelaných dievčat.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Z pohľadu zriaďovacích nákladov je zrejme efektívnejší než priečky, otázkou je, či aj z pohľadu výkonu, schopnosti sústredenia. Nám sa najviac osvedčil delený open space pre 5 až 10 ľudí s väčším počtom zasadačiek či takzvaných quiet room, v ktorých je možné telefonovať bež rušenia ostatných. Tento spôsob stále podporuje efektívnu komunikáciu, ale zároveň obmedzuje rušivé vplyvy napríklad pri telefonovaní.
Z pohľadu zriaďovacích nákladov je zrejme efektívnejší než priečky, otázkou je, či aj z pohľadu výkonu, schopnosti sústredenia. Nám sa najviac osvedčil delený open space pre 5 až 10 ľudí s väčším počtom zasadačiek či takzvaných quiet room, v ktorých je možné telefonovať bež rušenia ostatných. Tento spôsob stále podporuje efektívnu komunikáciu, ale zároveň obmedzuje rušivé vplyvy napríklad pri telefonovaní.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Zatiaľ by som nezovšeobecňoval. V určitých oblastiach sa síce náznaky spomalenia badať dajú, no sú aj priemyselné odvetvia, ktoré držia tempo a ich rastová krivka za posledného polroka ešte stúpla.
Zatiaľ by som nezovšeobecňoval. V určitých oblastiach sa síce náznaky spomalenia badať dajú, no sú aj priemyselné odvetvia, ktoré držia tempo a ich rastová krivka za posledného polroka ešte stúpla.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Na trhu sa ešte stále prejavuje trend nízkej nezamestnanosti a to má vplyv na výberový proces z pohľadu zamestnanca i zamestnávateľa. Obe strany sa usilujú o splnenie viacerých parametrov, než len jedného. Z mojich skúseností ide dnes pri odchode zo zamestnania tiež najčastejšie o súbeh viacerých faktorov.
Na trhu sa ešte stále prejavuje trend nízkej nezamestnanosti a to má vplyv na výberový proces z pohľadu zamestnanca i zamestnávateľa. Obe strany sa usilujú o splnenie viacerých parametrov, než len jedného. Z mojich skúseností ide dnes pri odchode zo zamestnania tiež najčastejšie o súbeh viacerých faktorov.