Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Mík

Pavel Mík
obchodný riaditeľ | ABB

Otázka Odpoveď Komentár

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Áno, už sme začali Pri riadení firmy uvažujeme variantne. Popri pláne A máme vždy pripravený aj plán B. Otázne je, kedy je alebo bude potrebné siahnuť po tomto záložnom pláne. Aj keď sa v súčasnosti v hospodárstve objavujú náznaky spomalenia, stále sú sektory, ktorých čísla svedčia stále skôr o fáze rastu.
Pri riadení firmy uvažujeme variantne. Popri pláne A máme vždy pripravený aj plán B. Otázne je, kedy je alebo bude potrebné siahnuť po tomto záložnom pláne. Aj keď sa v súčasnosti v hospodárstve objavujú náznaky spomalenia, stále sú sektory, ktorých čísla svedčia stále skôr o fáze rastu.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr nie

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Považujeme to za samozrejmosť. Už dlhodobo prispievame rôznym neziskovým organizáciám na rozvoj ich činnosti a to nielen finančne ale aj dobrovoľníckou prácou. Súvisí to s našim presvedčením a z roka na rok počet našich dobrovoľníckych hodín stúpa. Sú to všetko aktivity a organizácie, ktoré rozvíjajú komunitu, alebo venujú svoju energiu a čas znevýhodneným skupinám. K tomu patrí aj vzdelávanie a napríklad aj naše úsilie rozširovať základňu technicky vzdelaných dievčat.
Považujeme to za samozrejmosť. Už dlhodobo prispievame rôznym neziskovým organizáciám na rozvoj ich činnosti a to nielen finančne ale aj dobrovoľníckou prácou. Súvisí to s našim presvedčením a z roka na rok počet našich dobrovoľníckych hodín stúpa. Sú to všetko aktivity a organizácie, ktoré rozvíjajú komunitu, alebo venujú svoju energiu a čas znevýhodneným skupinám. K tomu patrí aj vzdelávanie a napríklad aj naše úsilie rozširovať základňu technicky vzdelaných dievčat.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Z pohľadu zriaďovacích nákladov je zrejme efektívnejší než priečky, otázkou je, či aj z pohľadu výkonu, schopnosti sústredenia. Nám sa najviac osvedčil delený open space pre 5 až 10 ľudí s väčším počtom zasadačiek či takzvaných quiet room, v ktorých je možné telefonovať bež rušenia ostatných. Tento spôsob stále podporuje efektívnu komunikáciu, ale zároveň obmedzuje rušivé vplyvy napríklad pri telefonovaní.
Z pohľadu zriaďovacích nákladov je zrejme efektívnejší než priečky, otázkou je, či aj z pohľadu výkonu, schopnosti sústredenia. Nám sa najviac osvedčil delený open space pre 5 až 10 ľudí s väčším počtom zasadačiek či takzvaných quiet room, v ktorých je možné telefonovať bež rušenia ostatných. Tento spôsob stále podporuje efektívnu komunikáciu, ale zároveň obmedzuje rušivé vplyvy napríklad pri telefonovaní.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Zatiaľ by som nezovšeobecňoval. V určitých oblastiach sa síce náznaky spomalenia badať dajú, no sú aj priemyselné odvetvia, ktoré držia tempo a ich rastová krivka za posledného polroka ešte stúpla.
Zatiaľ by som nezovšeobecňoval. V určitých oblastiach sa síce náznaky spomalenia badať dajú, no sú aj priemyselné odvetvia, ktoré držia tempo a ich rastová krivka za posledného polroka ešte stúpla.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Na trhu sa ešte stále prejavuje trend nízkej nezamestnanosti a to má vplyv na výberový proces z pohľadu zamestnanca i zamestnávateľa. Obe strany sa usilujú o splnenie viacerých parametrov, než len jedného. Z mojich skúseností ide dnes pri odchode zo zamestnania tiež najčastejšie o súbeh viacerých faktorov.
Na trhu sa ešte stále prejavuje trend nízkej nezamestnanosti a to má vplyv na výberový proces z pohľadu zamestnanca i zamestnávateľa. Obe strany sa usilujú o splnenie viacerých parametrov, než len jedného. Z mojich skúseností ide dnes pri odchode zo zamestnania tiež najčastejšie o súbeh viacerých faktorov.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

skôr áno

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

osobný kontakt Predovšetkým sa takým situáciám usilujeme predchádzať už pri uzatváraní obchodu. Prípadné nedochvíľnosti potom riešime v prvom rade na báze osobných kontaktov. Ak by však nastal problém, máme na to vo firme vypracované usmernenia. Veľkým tlakom sú už penále z omeškania a potom nasleduje právna cesta.
Predovšetkým sa takým situáciám usilujeme predchádzať už pri uzatváraní obchodu. Prípadné nedochvíľnosti potom riešime v prvom rade na báze osobných kontaktov. Ak by však nastal problém, máme na to vo firme vypracované usmernenia. Veľkým tlakom sú už penále z omeškania a potom nasleduje právna cesta.

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

skôr áno Sme technologická firma a globálne využívame široké spektrum komunikačných kanálov, ktoré súčasnosť prináša. K nim samozrejme dnes patria aj sociálne siete ako Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn alebo YouTube.
Sme technologická firma a globálne využívame široké spektrum komunikačných kanálov, ktoré súčasnosť prináša. K nim samozrejme dnes patria aj sociálne siete ako Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn alebo YouTube.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Čoraz menej mladých ľudí má záujem o manuálnu prácu a rýchly nástup automatizácie zároveň umožňuje starším pracovníkom zostať dlhšie v zamestnaní. Pri prudkom starnutí svetovej populácie sa priemyselná automatizácia nedá vnímať ako obava z vytláčania ľudí z pracovných pozícií, ale práve naopak, ako nevyhnutnosť. Zmeny, ktoré nastanú budú hlboké a kvalitatívne.
Čoraz menej mladých ľudí má záujem o manuálnu prácu a rýchly nástup automatizácie zároveň umožňuje starším pracovníkom zostať dlhšie v zamestnaní. Pri prudkom starnutí svetovej populácie sa priemyselná automatizácia nedá vnímať ako obava z vytláčania ľudí z pracovných pozícií, ale práve naopak, ako nevyhnutnosť. Zmeny, ktoré nastanú budú hlboké a kvalitatívne.

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

skôr áno

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Umelá inteligencia je pre priemyselnú automatizáciu, ktorá je našou doménou, dôležitá. Zvýši rozsah úloh a prostredí, v ktorých sa budú môcť roboty používať a zároveň zníži náklady na preprogramovanie. Už dnes naše roboty a výrobné fabriky využívajú podmnožinu toho, čo spadá pod pojem AI – strojové učenie. Vzťahuje sa na použitie algoritmov na rozbíjanie veľkých objemov dát, ich vyhodnotenie, detekciu vzorov a následné rozhodovanie alebo predikciu na základe vzorcov. Učenie sa príkladom je charakteristické pre náš prvý kolaboratívny robot, ktorý je schopný učiť sa a spolupracovať v bezprostrednej blízkosti človeka. Predstavili sme ho svetu pred piatimi rokmi a YuMi už dirigoval aj orchester.
Umelá inteligencia je pre priemyselnú automatizáciu, ktorá je našou doménou, dôležitá. Zvýši rozsah úloh a prostredí, v ktorých sa budú môcť roboty používať a zároveň zníži náklady na preprogramovanie. Už dnes naše roboty a výrobné fabriky využívajú podmnožinu toho, čo spadá pod pojem AI – strojové učenie. Vzťahuje sa na použitie algoritmov na rozbíjanie veľkých objemov dát, ich vyhodnotenie, detekciu vzorov a následné rozhodovanie alebo predikciu na základe vzorcov. Učenie sa príkladom je charakteristické pre náš prvý kolaboratívny robot, ktorý je schopný učiť sa a spolupracovať v bezprostrednej blízkosti človeka. Predstavili sme ho svetu pred piatimi rokmi a YuMi už dirigoval aj orchester.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr nie Pokiaľ tým myslíme školstvo a vzdelávanie ďalších generácií, tak nie. Najmä základné a stredné školstvo by sa mohlo viac orientovať na vyhľadávanie a rozvoj potenciálu a tvorivosti detí. Napríklad vzbudenie a podporovanie záujmu o štúdium technických smerov u dievčat by mal prebiehať už na základných školách. Nie sú to len zdanlivo abstraktné vzorce a poučky z matematiky, fyziky, alebo chémie, ale v prvom rade javy z bežného života, s ktorými sa stretávajú. Vysoké školy, najmä technického zamerania, sú na veľmi dobrej úrovni a to potvrdzujú aj moji zahraniční kolegovia. Vo veľkej miere tu však zohrávajú úlohu spolupráce s firmami, výskumné úlohy, granty, praxe. Vo firmách, napríklad technologických ako je tá naša, by to bez neustáleho rozvoja a štúdia nových technológií ani nešlo. Takže tu si myslím, že firmy investujú dostatočne a naši ľudia sú v tomto smere aj proaktívni. Je len škoda, že veľká časť pomerne početnej skupiny mladých ľudí, ktorí študujú napríklad v Brne (často tí najlepší), sa na Slovensko naspäť nevracajú. Tu vidím veľkých potenciál a priestor pre systémové riešenia štátu.
Pokiaľ tým myslíme školstvo a vzdelávanie ďalších generácií, tak nie. Najmä základné a stredné školstvo by sa mohlo viac orientovať na vyhľadávanie a rozvoj potenciálu a tvorivosti detí. Napríklad vzbudenie a podporovanie záujmu o štúdium technických smerov u dievčat by mal prebiehať už na základných školách. Nie sú to len zdanlivo abstraktné vzorce a poučky z matematiky, fyziky, alebo chémie, ale v prvom rade javy z bežného života, s ktorými sa stretávajú. Vysoké školy, najmä technického zamerania, sú na veľmi dobrej úrovni a to potvrdzujú aj moji zahraniční kolegovia. Vo veľkej miere tu však zohrávajú úlohu spolupráce s firmami, výskumné úlohy, granty, praxe. Vo firmách, napríklad technologických ako je tá naša, by to bez neustáleho rozvoja a štúdia nových technológií ani nešlo. Takže tu si myslím, že firmy investujú dostatočne a naši ľudia sú v tomto smere aj proaktívni. Je len škoda, že veľká časť pomerne početnej skupiny mladých ľudí, ktorí študujú napríklad v Brne (často tí najlepší), sa na Slovensko naspäť nevracajú. Tu vidím veľkých potenciál a priestor pre systémové riešenia štátu.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

rozhodne áno Elektromobily využívame už niekoľko rokov. Patríme k propagátorom elektromobility, či je to využitie elektrickej energie pre hromadnú alebo osobnú dopravu, prepravu tovaru alebo najnovšie aj pre e-formulu Jaguar IPACE eTrophy. Na tohtoročnom summite v Davose zabezpečovala ABB kyvadlovú e-dopravu. Keďže sme výrobcami nabíjacích staníc pre e-autá a e-busy, rýchlonabíjaciu stanicu máme aj pred našim bratislavským sídlom. Teší nás rastúca sieť nabíjacích staníc ZSE a postupne s udomácňovaním sa elektromobility na Slovensku sa bude meniť aj náš vozový park.
Elektromobily využívame už niekoľko rokov. Patríme k propagátorom elektromobility, či je to využitie elektrickej energie pre hromadnú alebo osobnú dopravu, prepravu tovaru alebo najnovšie aj pre e-formulu Jaguar IPACE eTrophy. Na tohtoročnom summite v Davose zabezpečovala ABB kyvadlovú e-dopravu. Keďže sme výrobcami nabíjacích staníc pre e-autá a e-busy, rýchlonabíjaciu stanicu máme aj pred našim bratislavským sídlom. Teší nás rastúca sieť nabíjacích staníc ZSE a postupne s udomácňovaním sa elektromobility na Slovensku sa bude meniť aj náš vozový park.

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Z môjho pohľadu je akékoľvek zníženie daňového alebo odvodového zaťaženia, či už firiem alebo ich zamestnancov, žiadané. Zlepšilo by konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, resp. slovenských, prevažne proexportne zameraných firiem.
Z môjho pohľadu je akékoľvek zníženie daňového alebo odvodového zaťaženia, či už firiem alebo ich zamestnancov, žiadané. Zlepšilo by konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, resp. slovenských, prevažne proexportne zameraných firiem.

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

skôr nie

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie V žiadnom prípade. Každé krivenie trhu sa vráti v podobe ďalšieho negatívneho javu.
V žiadnom prípade. Každé krivenie trhu sa vráti v podobe ďalšieho negatívneho javu.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie Opatrenie z môjho pohľadu nerieši príčiny, ale len dôsledky. Podporu turizmu by som videl skôr v dobudovaní infraštruktúry a rozvíjaní služieb. Treba sa pozrieť pravde do očí, pokiaľ by boli služby kvalitné, personál ochotný, infraštruktúra rozvinutá, skrátka ak by všetko fungovalo a pomer cena – výkon by bol adekvátne nastavený, nebolo by potrebné priplácať ľuďom na domácu dovolenku.
Opatrenie z môjho pohľadu nerieši príčiny, ale len dôsledky. Podporu turizmu by som videl skôr v dobudovaní infraštruktúry a rozvíjaní služieb. Treba sa pozrieť pravde do očí, pokiaľ by boli služby kvalitné, personál ochotný, infraštruktúra rozvinutá, skrátka ak by všetko fungovalo a pomer cena – výkon by bol adekvátne nastavený, nebolo by potrebné priplácať ľuďom na domácu dovolenku.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

rozhodne áno Určite áno a ich služby aj využívame. Prínos vidíme čiastočne v sprostredkovaní nového, relatívne nezainteresovaného pohľadu, ktoré môže naše myslenie nasmerovať k iným riešeniam, než tým zabehaným. Ale tiež v kvalifikovanej odbornej diskusii i oponentúre, v rámci ktorej sa aj u nás nie raz zrodili veľké riešenia.
Určite áno a ich služby aj využívame. Prínos vidíme čiastočne v sprostredkovaní nového, relatívne nezainteresovaného pohľadu, ktoré môže naše myslenie nasmerovať k iným riešeniam, než tým zabehaným. Ale tiež v kvalifikovanej odbornej diskusii i oponentúre, v rámci ktorej sa aj u nás nie raz zrodili veľké riešenia.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

rozhodne nie Prieskumy sú len odrazom nálad v spoločnosti, nemajú dramatický vplyv na moje rozhodovanie. Názor si formujem na základe iných vnemov a informácií, vystupovania, vyjadrovania a doterajšieho pôsobenia kandidátov. Aj keby som mohol voliť, som český volič, prieskumom by som sa neriadil.
Prieskumy sú len odrazom nálad v spoločnosti, nemajú dramatický vplyv na moje rozhodovanie. Názor si formujem na základe iných vnemov a informácií, vystupovania, vyjadrovania a doterajšieho pôsobenia kandidátov. Aj keby som mohol voliť, som český volič, prieskumom by som sa neriadil.