Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Serles

Wilfried Serles
managing partner | Grant Thornton Slovensko

Otázka Odpoveď Komentár

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

je to individuálne Aby sa mladý človek mohol stať špecialistom, musí najprv prejsť viacerými oblasťami a sám si zvoliť, čomu sa chce venovať. Touto filozofiou sa u nás riadi zaškolenie. Training on the job preto na úvod vždy zahŕňa medzinárodné daňové právo, účtovníctvo aj firemné poradenstvo. Jednoznačne platí, že čím je svet komplexnejší, o to dôležitejšie je mať široký prehľad.
Aby sa mladý človek mohol stať špecialistom, musí najprv prejsť viacerými oblasťami a sám si zvoliť, čomu sa chce venovať. Touto filozofiou sa u nás riadi zaškolenie. Training on the job preto na úvod vždy zahŕňa medzinárodné daňové právo, účtovníctvo aj firemné poradenstvo. Jednoznačne platí, že čím je svet komplexnejší, o to dôležitejšie je mať široký prehľad.

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne nie Ľudia s nízkym príjmom potrebujú viac financií pre život, navyše sú na minimálnu mzdu naviazané dôležité štátne dávky. Preto som za zásadné zvýšenie minimálnej mzdy bez napojenia na makroekonomické čísla. Avšak súbežne treba mzdy oslobodiť od daní a sociálnych odvodov, aby ich rast nedopadal na plecia zamestnávateľov. Štát na Slovensku vyberá príliš vysoké dane z miezd, čo poškodzuje ekonomiku.
Ľudia s nízkym príjmom potrebujú viac financií pre život, navyše sú na minimálnu mzdu naviazané dôležité štátne dávky. Preto som za zásadné zvýšenie minimálnej mzdy bez napojenia na makroekonomické čísla. Avšak súbežne treba mzdy oslobodiť od daní a sociálnych odvodov, aby ich rast nedopadal na plecia zamestnávateľov. Štát na Slovensku vyberá príliš vysoké dane z miezd, čo poškodzuje ekonomiku.

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie odvodov Pomôcť ekonomike sa dá úplne jednoducho – rýchlym znížením daňového a odvodového zaťaženia platov. Zamestnanci budú v čistom viac zarábať a firmy si znížia výdavky. Daňové a odvodové zaťaženie miezd na Slovensku je v medzinárodnom porovnaní privysoké. Tento stav ohrozuje pozíciu Slovenska voči investorom, nabáda na čiernu prácu, podporuje vznik živnostníkov z donútenia a tým ohrozuje sociálnu súdržnosť. Zníženie zdanenia miezd je absolútne sociálne opatrenie, nevidím dôvod otáľať s jeho nasadením.
Pomôcť ekonomike sa dá úplne jednoducho – rýchlym znížením daňového a odvodového zaťaženia platov. Zamestnanci budú v čistom viac zarábať a firmy si znížia výdavky. Daňové a odvodové zaťaženie miezd na Slovensku je v medzinárodnom porovnaní privysoké. Tento stav ohrozuje pozíciu Slovenska voči investorom, nabáda na čiernu prácu, podporuje vznik živnostníkov z donútenia a tým ohrozuje sociálnu súdržnosť. Zníženie zdanenia miezd je absolútne sociálne opatrenie, nevidím dôvod otáľať s jeho nasadením.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

rozhodne nie V trestnom práve platí zásada beztrestnosti bez zavinenia, pričom zavinenie sa vzťahuje na úmyselné alebo nedbanlivé konanie. Rovnaký princíp platí aj pre daňové delikty. V prípade nepriznania niektorých príjmov alebo ich nezahrnutím do účtovníctva, čím došlo ku kráteniu dane z príjmov a DPH, je vina jednoznačná. Iný príklad - ak finančná správa posúdi marketingové výdavky ako daňovo neuznateľné, nejde väčšinou o zavinenie, ak človek jednal na základe obhájiteľného právneho názoru. K neuhradeniu daní môže teda prísť aj nedopatrením bez toho, aby došlo k zavineniu. V takomto prípade nie je potrestanie namieste.
V trestnom práve platí zásada beztrestnosti bez zavinenia, pričom zavinenie sa vzťahuje na úmyselné alebo nedbanlivé konanie. Rovnaký princíp platí aj pre daňové delikty. V prípade nepriznania niektorých príjmov alebo ich nezahrnutím do účtovníctva, čím došlo ku kráteniu dane z príjmov a DPH, je vina jednoznačná. Iný príklad - ak finančná správa posúdi marketingové výdavky ako daňovo neuznateľné, nejde väčšinou o zavinenie, ak človek jednal na základe obhájiteľného právneho názoru. K neuhradeniu daní môže teda prísť aj nedopatrením bez toho, aby došlo k zavineniu. V takomto prípade nie je potrestanie namieste.

Je podľa vás rozumné a legitímne, ak štát cez odvody z obratu presúva zdroje medzi prepojenými odvetviami tak, ako to teraz pri obchodných reťazcoch a farmároch presadzuje SNS?

29.10.2018

rozhodne nie Tento odvod je nielen ekonomický nezmysel, ale aj zásadné narušenie hospodárskej súťaže. Podľa našej analýzy porušuje európsku legislatívu minimálne trojnásobne. Najväčším prešľapom je zaťaženie tých obchodov, v ktorých sú potraviny minoritné. Jediné, čo odvod dosiahne, bude zvýšenie inflácie a cien potravín v obchodoch.
Tento odvod je nielen ekonomický nezmysel, ale aj zásadné narušenie hospodárskej súťaže. Podľa našej analýzy porušuje európsku legislatívu minimálne trojnásobne. Najväčším prešľapom je zaťaženie tých obchodov, v ktorých sú potraviny minoritné. Jediné, čo odvod dosiahne, bude zvýšenie inflácie a cien potravín v obchodoch.

Sú podľa vás rodinné podniky takým významným prvkom podnikateľského ekosystému Slovenska, aby sa nimi musel špeciálne zaoberať aj štát?

27.08.2018

skôr nie Rodinné podniky sú dôležitou súčasťou slovenskej ekonomiky. Nepotrebujú osobitnú starostlivosť od štátu, stačí ich nechať na pokoji a nehádzať im polená pod nohy. Čo tým myslím? Firmy najviac potrebujú znížiť byrokraciu a uľahčiť komunikáciu s verejnými orgánmi. Napriek mnohým sľubom a vyhláseniam politikov má v tomto Slovensko čo dobiehať. Výber daní je zložitejší ako v iných európskych krajinách, zaťaženie ceny práce odvodmi je na medzinárodnej špičke. Na súdnictvo sa tiež nedá spoľahnúť a samosprávy pracujú veľmi ťažkopádne. Ak to zhrniem, rodinné podniky nepotrebujú privilégiá, najviac im pomôže, keď vláda zlepší rámcové podmienky pre podnikanie a zníži vedľajšie mzdové náklady.
Rodinné podniky sú dôležitou súčasťou slovenskej ekonomiky. Nepotrebujú osobitnú starostlivosť od štátu, stačí ich nechať na pokoji a nehádzať im polená pod nohy. Čo tým myslím? Firmy najviac potrebujú znížiť byrokraciu a uľahčiť komunikáciu s verejnými orgánmi. Napriek mnohým sľubom a vyhláseniam politikov má v tomto Slovensko čo dobiehať. Výber daní je zložitejší ako v iných európskych krajinách, zaťaženie ceny práce odvodmi je na medzinárodnej špičke. Na súdnictvo sa tiež nedá spoľahnúť a samosprávy pracujú veľmi ťažkopádne. Ak to zhrniem, rodinné podniky nepotrebujú privilégiá, najviac im pomôže, keď vláda zlepší rámcové podmienky pre podnikanie a zníži vedľajšie mzdové náklady.

Myslíte si, že slovenské firmy okrádajú ich vlastní zamestnanci a manažéri?

11.06.2018

Skôr áno Ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Ak sa majiteľ stavebnej firmy vyhýba plateniu daní, vypláca mzdy "na ruku", a tým podvádza štát, nemôže sa diviť, že si jeho zamestnanci robia kšeftíky na jeho úkor, kradnú materiál a poškodzujú firmu. Ak firma funguje sociálne a spoločensky zodpovedne, neokrádajú ju ani jej zamestnanci či manažéri. To ale neznamená, že interná kontrola je vo firme zbytočná. Dobré pravidlá fungujú vtedy, ak sa dodržiavajú a kontrolujú, v opačnom prípade určujú trend zlé príklady. Preto som za podnikateľskú kultúru, vybudovanú na dobrých základoch a kontrole ich dodržiavania. Hovorím o tom, že je treba dodržiavať ekologické štandardy, dodržiavať zmluvy, úsporne čerpať zdroje, dôverne zaobchádzať s osobnými dátami, platiť dodávateľom férové ceny a odmeňovať rovnako mužov aj ženy. Korupcia a sociálne podvody sú neakceptovateľné a dane je treba platiť, aj keď to niekedy bolí. Firma funguje udržateľne a na úrovni len vtedy, ak dodržiava sľuby a nepodvádza iných. Som presvedčený, že v takom prípade nepodvádzajú ani zamestnanci.
Ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Ak sa majiteľ stavebnej firmy vyhýba plateniu daní, vypláca mzdy "na ruku", a tým podvádza štát, nemôže sa diviť, že si jeho zamestnanci robia kšeftíky na jeho úkor, kradnú materiál a poškodzujú firmu. Ak firma funguje sociálne a spoločensky zodpovedne, neokrádajú ju ani jej zamestnanci či manažéri. To ale neznamená, že interná kontrola je vo firme zbytočná. Dobré pravidlá fungujú vtedy, ak sa dodržiavajú a kontrolujú, v opačnom prípade určujú trend zlé príklady. Preto som za podnikateľskú kultúru, vybudovanú na dobrých základoch a kontrole ich dodržiavania. Hovorím o tom, že je treba dodržiavať ekologické štandardy, dodržiavať zmluvy, úsporne čerpať zdroje, dôverne zaobchádzať s osobnými dátami, platiť dodávateľom férové ceny a odmeňovať rovnako mužov aj ženy. Korupcia a sociálne podvody sú neakceptovateľné a dane je treba platiť, aj keď to niekedy bolí. Firma funguje udržateľne a na úrovni len vtedy, ak dodržiava sľuby a nepodvádza iných. Som presvedčený, že v takom prípade nepodvádzajú ani zamestnanci.

Považujete návrh koalície na riešenie vnútropolitickej krízy vymenovaním novej vlády bez R. Fica a R. Kaliňáka za dostatočný?

19.03.2018

Rozhodne nie Vzhľadom na zásadnú krízu dôveryhodnosti, v ktorej sa nachádza slovenská vláda doma i v zahraničí, sú nové voľby jediným východiskom. Slovensko potrebuje nový začiatok v boji proti korupcii a organizovanému zločinu, reformu súdnictva a modernizáciu administratívy. Slovensko je už teraz jednou z ekonomicky najúspešnejších krajín v Európe, a to vďaka šikovnosti a cieľavedomosti jeho obyvateľov. Je až nepredstaviteľné, ako by mohlo prekvitať, ak by sa zlepšili rámcové podmienky pre obyvateľstvo a zaplatené dane by sa skrze činnosť štátu vrátili ľuďom, namiesto toho, aby skončili v tuneloch. Voliči by teraz mali mať možnosť hlasovať.
Vzhľadom na zásadnú krízu dôveryhodnosti, v ktorej sa nachádza slovenská vláda doma i v zahraničí, sú nové voľby jediným východiskom. Slovensko potrebuje nový začiatok v boji proti korupcii a organizovanému zločinu, reformu súdnictva a modernizáciu administratívy. Slovensko je už teraz jednou z ekonomicky najúspešnejších krajín v Európe, a to vďaka šikovnosti a cieľavedomosti jeho obyvateľov. Je až nepredstaviteľné, ako by mohlo prekvitať, ak by sa zlepšili rámcové podmienky pre obyvateľstvo a zaplatené dane by sa skrze činnosť štátu vrátili ľuďom, namiesto toho, aby skončili v tuneloch. Voliči by teraz mali mať možnosť hlasovať.