Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Oravcová

Alica Orda Oravcová
prezidentka | Daňové fórum Slovenska

Otázka Odpoveď Komentár

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Ak si Slovák zriadi firmu v daňovom raji, mal by to vedieť zdôvodniť. Môže ísť aj o legitímny dôvod - napríklad, že plánuje realizovať podnikanie či už v regióne Cypru alebo o podnikanie na európskom trhu. Ak legitímne odôvodnenie absentuje a činnosť cyperskej spoločnosti je výlučne napríklad na odliv ziskov zo SR, potom môžu vzniknúť daňové ale aj trestnoprávne riziká. Ukrytie reálnych vlastníkov môže byť v budúcnosti nemožné, keďže únia pripravila opatrenia na zverejňovanie konečných vlastníkov.
Ak si Slovák zriadi firmu v daňovom raji, mal by to vedieť zdôvodniť. Môže ísť aj o legitímny dôvod - napríklad, že plánuje realizovať podnikanie či už v regióne Cypru alebo o podnikanie na európskom trhu. Ak legitímne odôvodnenie absentuje a činnosť cyperskej spoločnosti je výlučne napríklad na odliv ziskov zo SR, potom môžu vzniknúť daňové ale aj trestnoprávne riziká. Ukrytie reálnych vlastníkov môže byť v budúcnosti nemožné, keďže únia pripravila opatrenia na zverejňovanie konečných vlastníkov.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Počul som o tom Počula som viacero príbehov k tejto téme. Pri tom je logické, že ak daňový subjekt nepredloží dôkazy a odborne spracované vyjadrenia počas daňovej kontroly a následného vyrubovacieho konania nie je možné, aby kontrolór alebo jeho nadriadený mohol rozhodnúť o vrátení nadmerného odpočtu. Následne vykonávané kontroly zo strany inšpekcie finančnej správy by predsa takéto nezákonné alebo "vybavené" rozhodnutie odhalili.
Počula som viacero príbehov k tejto téme. Pri tom je logické, že ak daňový subjekt nepredloží dôkazy a odborne spracované vyjadrenia počas daňovej kontroly a následného vyrubovacieho konania nie je možné, aby kontrolór alebo jeho nadriadený mohol rozhodnúť o vrátení nadmerného odpočtu. Následne vykonávané kontroly zo strany inšpekcie finančnej správy by predsa takéto nezákonné alebo "vybavené" rozhodnutie odhalili.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

tri mesiace až pol roka Proces integrácie nového zamestnanca v oblasti vysoko odborného poradenstva závisí najmä na zaškolení v procesoch, stotožnenia sa so špecifikami klientov, resp. v pracovných postupoch. Vyplýva to z potreby prijímania už odborne zdatných zamestnancov, ktorí sa už len doškoľujú.
Proces integrácie nového zamestnanca v oblasti vysoko odborného poradenstva závisí najmä na zaškolení v procesoch, stotožnenia sa so špecifikami klientov, resp. v pracovných postupoch. Vyplýva to z potreby prijímania už odborne zdatných zamestnancov, ktorí sa už len doškoľujú.

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Skôr nie Nepredpokladám, že vo významnej miere pôjde o likvidačné opatrenie. Určite je možné označiť ho problematickým najmä pre živnostníkov, menších podnikateľov ale aj pre zahraničných investorov. V súčasnosti sa na nás obracajú viacerí zahraniční investori, ako presunúť celý alebo aspoň časť podnikania do iného štátu EU, nakoľko práve nízka cena práce bola ich prioritnou motiváciou pre lokáciu investície na Slovensko.
Nepredpokladám, že vo významnej miere pôjde o likvidačné opatrenie. Určite je možné označiť ho problematickým najmä pre živnostníkov, menších podnikateľov ale aj pre zahraničných investorov. V súčasnosti sa na nás obracajú viacerí zahraniční investori, ako presunúť celý alebo aspoň časť podnikania do iného štátu EU, nakoľko práve nízka cena práce bola ich prioritnou motiváciou pre lokáciu investície na Slovensko.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Častým dôvodom je aj potreba kariérneho rastu, ktorý pôvodný zamestnávateľ nevie zamestnancovi poskytnúť vzhľadom na jeho organizačnú štruktúru. Často je to aj vyhorenie a rozhodnutie zamestnanca venovať sa úplne inej náplni práce. V týchto prípadoch zamestnávateľ nevie zamestnávateľ motivovať zamestnanca aby neodišiel.
Častým dôvodom je aj potreba kariérneho rastu, ktorý pôvodný zamestnávateľ nevie zamestnancovi poskytnúť vzhľadom na jeho organizačnú štruktúru. Často je to aj vyhorenie a rozhodnutie zamestnanca venovať sa úplne inej náplni práce. V týchto prípadoch zamestnávateľ nevie zamestnávateľ motivovať zamestnanca aby neodišiel.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

osobný kontakt Našťastie sa nestretávam s nedobytnými pohľadávkami. Ak klient mešká s úhradou faktúry, ide zväčša o nedorozumenie na našej alebo jeho strane. Preto je najúčinnejší osobný kontakt, pri ktorom sa dorieši úhrada. Máme skúsenosť aj s klientmi, ktorí dovtedy, dokým nepošleme upomienku, úhradu nevykonajú. PO zaslaní upomienok uhradia faktúry obratom. V týchto prípadoch nastavujeme proces zasielania upomienok na častejšej báze ako raz za rok.
Našťastie sa nestretávam s nedobytnými pohľadávkami. Ak klient mešká s úhradou faktúry, ide zväčša o nedorozumenie na našej alebo jeho strane. Preto je najúčinnejší osobný kontakt, pri ktorom sa dorieši úhrada. Máme skúsenosť aj s klientmi, ktorí dovtedy, dokým nepošleme upomienku, úhradu nevykonajú. PO zaslaní upomienok uhradia faktúry obratom. V týchto prípadoch nastavujeme proces zasielania upomienok na častejšej báze ako raz za rok.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

rozhodne nie Nie, so sikanou ako takou som sa nestretla. Išlo skôr o konanie zamestnancov orgánov verejnej moci z dôvodu ich nedostatočnej odbornosti, resp. iných dôvodov, pričom niektoré úkony boli aj úmysleným konaním zo strany týchto zamestnancov. V prípade, ak som mala pochybnosť o tomto konaní, využila som zákonné možnosti v súlade so zákonom o sťažnostiach, námietky zaujatosti a ďalšie.
Nie, so sikanou ako takou som sa nestretla. Išlo skôr o konanie zamestnancov orgánov verejnej moci z dôvodu ich nedostatočnej odbornosti, resp. iných dôvodov, pričom niektoré úkony boli aj úmysleným konaním zo strany týchto zamestnancov. V prípade, ak som mala pochybnosť o tomto konaní, využila som zákonné možnosti v súlade so zákonom o sťažnostiach, námietky zaujatosti a ďalšie.

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno Minimálna mzda by nemala byť politickým nástrojom, ale mala by byť naviazaná na makroekonomické a ďalšie ukazovatele. Pri jej zvyšovaní na základe politických rozhodnutí môže dochádzať k deformáciám na trhu práce, ale môže dochádzať k zhoršovaniu podnikateľského prostredia. Takéto zásahy do ceny mzdy negatívne vnímajú najmä zahraniční investori na Slovensku, u ktorých môžu skoky v minimálnej mzde rozhodnúť o presune výroby do iného štátu.
Minimálna mzda by nemala byť politickým nástrojom, ale mala by byť naviazaná na makroekonomické a ďalšie ukazovatele. Pri jej zvyšovaní na základe politických rozhodnutí môže dochádzať k deformáciám na trhu práce, ale môže dochádzať k zhoršovaniu podnikateľského prostredia. Takéto zásahy do ceny mzdy negatívne vnímajú najmä zahraniční investori na Slovensku, u ktorých môžu skoky v minimálnej mzde rozhodnúť o presune výroby do iného štátu.

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Skôr nie Úspory na penziu vrátane rôznych finančných produktov by podľa môjho názoru by mal riešiť každý v produktívnom veku. Súčasná generácia štyridsiatnikov je skôr skeptická ku samotnému starobnému dôchodku ako aj k jeho výške, preto bez ohľadu na prijatie stropu odchodu do dôchodku a následných zmenách v dôchodkoch si sporí na túto etapu života individuálne.
Úspory na penziu vrátane rôznych finančných produktov by podľa môjho názoru by mal riešiť každý v produktívnom veku. Súčasná generácia štyridsiatnikov je skôr skeptická ku samotnému starobnému dôchodku ako aj k jeho výške, preto bez ohľadu na prijatie stropu odchodu do dôchodku a následných zmenách v dôchodkoch si sporí na túto etapu života individuálne.

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie odvodov Vysoké odvody sú záťažou tak pre zamestnávateľov ako aj pre živnostníkov. Navrhovala by som začať veľkým upratovaním - z ktorých príjmov majú byť odvody reálne platené. Ak fyzická osoba predá byt alebo zarobí na kryptomene odvody do zdravotnej poisťovne považuje za nelogické a nespravodlivé. Zvážiť by sa malo znovuzavedenie maxima pre platby do zdravotnej poisťovne a jeho ponechanie pri sociálnych odvodoch. SZČO očakávajú aj prehodnotenie výšky minimálneho poistného, ktorú považujú za neúmerne vysokú. Argumenty, že slovenské odvody sú oproti iným štátom relatívne nízke, sú správne. Slovenskí podnikatelia však porovnávajú odvody a dane zo začiatku milénia s konštatovaním, že vyššiu protihodnotu za vyššie platby aj tak nedostali.
Vysoké odvody sú záťažou tak pre zamestnávateľov ako aj pre živnostníkov. Navrhovala by som začať veľkým upratovaním - z ktorých príjmov majú byť odvody reálne platené. Ak fyzická osoba predá byt alebo zarobí na kryptomene odvody do zdravotnej poisťovne považuje za nelogické a nespravodlivé. Zvážiť by sa malo znovuzavedenie maxima pre platby do zdravotnej poisťovne a jeho ponechanie pri sociálnych odvodoch. SZČO očakávajú aj prehodnotenie výšky minimálneho poistného, ktorú považujú za neúmerne vysokú. Argumenty, že slovenské odvody sú oproti iným štátom relatívne nízke, sú správne. Slovenskí podnikatelia však porovnávajú odvody a dane zo začiatku milénia s konštatovaním, že vyššiu protihodnotu za vyššie platby aj tak nedostali.

Bude podľa vás Gorila po nástenkovom tendri ďalšou kauzou, ktorá pošle do väzenia súčasných či bývalých politikov?

10.12.2018

Rozhodne nie Nepredpokladám, že by spis Gorila zapríčinil väzbu osobám, ktorých sa spis týka. Ide o rozsiahlu kauzu, ktorá sa týka v súčasnosti tak opozičných ako aj koaličných politikov a významné osoby zo slovenského podnikateľského prostredia.
Nepredpokladám, že by spis Gorila zapríčinil väzbu osobám, ktorých sa spis týka. Ide o rozsiahlu kauzu, ktorá sa týka v súčasnosti tak opozičných ako aj koaličných politikov a významné osoby zo slovenského podnikateľského prostredia.

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Negatívne V súčasnosti nemajú všetci podnikatelia dostatok informácií, že okrem zvýšených cien za poistenie sa novo zavedený zákon môže týkať aj ich samých v určitých situáciách. V prípade poisťovní predpokladám, že sa rozhodnú daň z poistenia samostatne vyčísľovať vo svojich písomnostiach, aby podnikateľ jednoznačne identifikoval sumu, ktorá predstavje daň z poistenia a neplynie poisťovni.
V súčasnosti nemajú všetci podnikatelia dostatok informácií, že okrem zvýšených cien za poistenie sa novo zavedený zákon môže týkať aj ich samých v určitých situáciách. V prípade poisťovní predpokladám, že sa rozhodnú daň z poistenia samostatne vyčísľovať vo svojich písomnostiach, aby podnikateľ jednoznačne identifikoval sumu, ktorá predstavje daň z poistenia a neplynie poisťovni.

Zažili ste niekedy v podnikaní nátlak, kde by niekto využíval v konkurenčnom boji politický, prípadne iný mocenský vplyv?

22.10.2018

rozhodne nie Oblasť daňového poradenstva zvyčajne nebýva ovplyvňovaná politickými alebo inými mocenskými vplyvmi. Z mojej praxe mám skúsenosť, že rozhodovanie o dodávateľovi služieb daňového poradenstva je na základe odborných schopností, prípadne schopnosti poradcu zabezpečiť služby včas a v požadovanej kvalite.
Oblasť daňového poradenstva zvyčajne nebýva ovplyvňovaná politickými alebo inými mocenskými vplyvmi. Z mojej praxe mám skúsenosť, že rozhodovanie o dodávateľovi služieb daňového poradenstva je na základe odborných schopností, prípadne schopnosti poradcu zabezpečiť služby včas a v požadovanej kvalite.

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Obe skupiny rovnako Kvalita vzdelávania stojí najmä na učiteľoch, ako učivo podajú, zaujmú študentov či pripravia hodiny. No relevantné osnovy, korektné a dostatok pomôcok a ostatné zdroje, z ktorých sa pri výučbe musí čerpať, sú zodpovednosťou politikov. Ak sú v týchto oblastiach nedostatky, trpí školstvo celé, až po študenta.
Kvalita vzdelávania stojí najmä na učiteľoch, ako učivo podajú, zaujmú študentov či pripravia hodiny. No relevantné osnovy, korektné a dostatok pomôcok a ostatné zdroje, z ktorých sa pri výučbe musí čerpať, sú zodpovednosťou politikov. Ak sú v týchto oblastiach nedostatky, trpí školstvo celé, až po študenta.

Myslíte si, že Slováci sporia v dostatočnej miere a správnym spôsobom?

01.10.2018

skôr nie Slovákom platové podmienky poväčšine neumožňujú sporiť v dostatočnej miere. Okrem toho množstvo Slovákov nesporí vo forme investícií či sporiacich účtov, ale analógovo, tzv. "do pančuchy" a svoje nasporené prostriedky ponechávajú na bežných bankových účtoch. Dôvodom sú aj nedostatočné informácie o možnostiach optimálneho sporenia ale aj nedôvera voči finančným investíciám.
Slovákom platové podmienky poväčšine neumožňujú sporiť v dostatočnej miere. Okrem toho množstvo Slovákov nesporí vo forme investícií či sporiacich účtov, ale analógovo, tzv. "do pančuchy" a svoje nasporené prostriedky ponechávajú na bežných bankových účtoch. Dôvodom sú aj nedostatočné informácie o možnostiach optimálneho sporenia ale aj nedôvera voči finančným investíciám.

Je podľa vás potrebné obmedziť dosah protischránkového zákona?

03.09.2018

skôr áno Protischránkový zákon bol síce starostlivo pripravený, avšak pri jeho aplikácii v praxi vzniká veľa nejasností. Preto bolo nevyhnutné otvoriť diskusiu k zákonu, navrhnúť jeho úpravy ako aj identifikovať oblasti, ktoré boli nadbytočné alebo nepresné. Obmedzenie dosahu protischránkového zákona nemusí znamenať umožnenie zatajovania konečného užívateľa výhod.
Protischránkový zákon bol síce starostlivo pripravený, avšak pri jeho aplikácii v praxi vzniká veľa nejasností. Preto bolo nevyhnutné otvoriť diskusiu k zákonu, navrhnúť jeho úpravy ako aj identifikovať oblasti, ktoré boli nadbytočné alebo nepresné. Obmedzenie dosahu protischránkového zákona nemusí znamenať umožnenie zatajovania konečného užívateľa výhod.

Vysporiadali sa, podľa vás, Slováci ako národ dostatočne s rokom 1968 a následnou normalizáciou?

20.08.2018

skôr áno Mladšie generácie si už na udalosti roku 1968 ani nepamätajú a mnohí tiež už nevnímajú dôvod nasledovného vývoja. Preto si myslím, že hlavne mladším generáciám je potrebné túto časť dejín Slovenska pripomínať, tak ako sú nám pripomínané hrôzy fašizmu, aby sa podobné udalosti nikdy neopakovali.
Mladšie generácie si už na udalosti roku 1968 ani nepamätajú a mnohí tiež už nevnímajú dôvod nasledovného vývoja. Preto si myslím, že hlavne mladším generáciám je potrebné túto časť dejín Slovenska pripomínať, tak ako sú nám pripomínané hrôzy fašizmu, aby sa podobné udalosti nikdy neopakovali.

Myslíte si, že odporúčania existujúcich zamestnancov (referral programy) môžu byť prínosné pre vašu firmu pri nábore nových pracovníkov?

06.08.2018

rozhodne áno Odporúčania existujúcich zamestnancov na nových kolegov považujem za vhodnú možnosť rozširovania a dopĺňania zamestnancov. Ak zamestnanec pozná vo svojom okolí vhodnú pracovnú silu, ktorá by mohla byť jeho kolegom, môže zamestnávateľ predpokladať, že pozná aj jeho charakter, pracovitosť alebo vhodnosť doplniť kolektív. Na druhej strane sa aj uchádzač dozvie insight informácie o pracovnej pozícii, benefitoch ale aj o pracovnej klíme. Na základe týchto informácií sa vie lepšie rozhodnúť pre ponúknuté pracovné miesto. V minulosti sme v našej spoločnosti využívali najmä túto možnosť. Väčšina takto prijatých zamestnancov pracuje v našej spoločnosti doteraz.
Odporúčania existujúcich zamestnancov na nových kolegov považujem za vhodnú možnosť rozširovania a dopĺňania zamestnancov. Ak zamestnanec pozná vo svojom okolí vhodnú pracovnú silu, ktorá by mohla byť jeho kolegom, môže zamestnávateľ predpokladať, že pozná aj jeho charakter, pracovitosť alebo vhodnosť doplniť kolektív. Na druhej strane sa aj uchádzač dozvie insight informácie o pracovnej pozícii, benefitoch ale aj o pracovnej klíme. Na základe týchto informácií sa vie lepšie rozhodnúť pre ponúknuté pracovné miesto. V minulosti sme v našej spoločnosti využívali najmä túto možnosť. Väčšina takto prijatých zamestnancov pracuje v našej spoločnosti doteraz.

How would you rate the English skills of young employees?

23.07.2018

2 - very good The current state of education is reflected in the linguistic ability of young employees - the English language is heavily preferred. Therefore, the knowledge of the English language amongst the young employees is very strong, however, the amount of employees that can speak other languages, such as German, is deteriorating.
The current state of education is reflected in the linguistic ability of young employees - the English language is heavily preferred. Therefore, the knowledge of the English language amongst the young employees is very strong, however, the amount of employees that can speak other languages, such as German, is deteriorating.

Môže dlhodobý a intenzívny tlak súkromného sektora na štát zmeniť zaužívané spôsoby verejného obstarávania?

16.07.2018

skôr nie Rozhodujúce by bolo, či by bol postup súkromného sektora jednotný. Je totižto málo pravdepodobné, že by rezignácia niektorých súkromných dodávateľov mala za následok nulovú účasť na štátnych tendroch.
Rozhodujúce by bolo, či by bol postup súkromného sektora jednotný. Je totižto málo pravdepodobné, že by rezignácia niektorých súkromných dodávateľov mala za následok nulovú účasť na štátnych tendroch.