Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Vilem

Peter Vilem
riaditeľ | Vema, s.r.o., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku?

09.12.2019

skôr áno Určite by všetci privítali systém, ktorý bude prehľadnejší a administratívne jednoduchý. V súčasnosti sa kvôli niekoľkým podvodníkom (ktorí nás oberajú o milióny) musia tisíce podnikateľov zaoberať zložitou a komplikovanou administratívou. Okrem toho tam vstupuje ešte jeden fenomén - často aj poctivý podnikateľ je z tohto pohľadu považovaný za podvodníka, pretože si nesplnil jednu z tisícov povinností, ktoré definuje chaotická a nejasná legislatíva.
Určite by všetci privítali systém, ktorý bude prehľadnejší a administratívne jednoduchý. V súčasnosti sa kvôli niekoľkým podvodníkom (ktorí nás oberajú o milióny) musia tisíce podnikateľov zaoberať zložitou a komplikovanou administratívou. Okrem toho tam vstupuje ešte jeden fenomén - často aj poctivý podnikateľ je z tohto pohľadu považovaný za podvodníka, pretože si nesplnil jednu z tisícov povinností, ktoré definuje chaotická a nejasná legislatíva.

Ste za to aby v zdravotníctve jeden privátny vlastník nemohol vlastniť spoločnosti naprieč celou vertikálou od zdravotnej poisťovne až po nemocnice?

02.12.2019

Neviem / Nevyjadrujem sa / Iné Som za to, aby štát vytvoril podmienky na kvalitné fungovanie zdravotníctva. Myslím, že by sa to dalo dosiahnuť aj pri krížovom vlastníctve subjektov, len nesmieme vytvoriť mačkopsa. Mám pocit, že sa viac zaoberáme tým, že niekto niečo vlastní, ako celkovým systémom fungovania a správnym nastavením podmienok.
Som za to, aby štát vytvoril podmienky na kvalitné fungovanie zdravotníctva. Myslím, že by sa to dalo dosiahnuť aj pri krížovom vlastníctve subjektov, len nesmieme vytvoriť mačkopsa. Mám pocit, že sa viac zaoberáme tým, že niekto niečo vlastní, ako celkovým systémom fungovania a správnym nastavením podmienok.

Najmä o čom by podľa vás mala byť predvolebná kampaň politických strán?

25.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Od politických strán, resp. ich predstaviteľov by sme mali chcieť návrh konkrétnych riešení pre všetky oblasti života spoločnosti a ich dopad na život na Slovensku. Doterajšie skúsenosť je bohužiaľ taká, že sú to väčšinou prázdne sľuby o tom, ako sa o nás postarajú a ako budú rozdávať z našich spoločných peňazí. Pritom ľudia na Slovensku potrebujú hlavne vytvoriť rozumné podmienky na rozvoj a potom sa dokážu postarať sami o seba. Mali by sme chcieť od politikov zodpovedné hospodárenie štátu, vráťme sa k starému dobrému sedliackemu rozumu.
Od politických strán, resp. ich predstaviteľov by sme mali chcieť návrh konkrétnych riešení pre všetky oblasti života spoločnosti a ich dopad na život na Slovensku. Doterajšie skúsenosť je bohužiaľ taká, že sú to väčšinou prázdne sľuby o tom, ako sa o nás postarajú a ako budú rozdávať z našich spoločných peňazí. Pritom ľudia na Slovensku potrebujú hlavne vytvoriť rozumné podmienky na rozvoj a potom sa dokážu postarať sami o seba. Mali by sme chcieť od politikov zodpovedné hospodárenie štátu, vráťme sa k starému dobrému sedliackemu rozumu.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie Tieto opatrenia sú nepriamym zvyšovaním daní občanov, ktorí to nakoniec zaplatia. Rozpočtu to pomôže len vizuálne.
Tieto opatrenia sú nepriamym zvyšovaním daní občanov, ktorí to nakoniec zaplatia. Rozpočtu to pomôže len vizuálne.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie Každý rozumný človek by mal takýchto "vybavovačov" poslať kade ľahšie.
Každý rozumný človek by mal takýchto "vybavovačov" poslať kade ľahšie.

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Život nie je čiernobiely, chce to len zdravý rozum. Začnime drobosťami a pridávajme. Často býva veľkou chybou chcieť všetko a potom sa neurobí nič.
Život nie je čiernobiely, chce to len zdravý rozum. Začnime drobosťami a pridávajme. Často býva veľkou chybou chcieť všetko a potom sa neurobí nič.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

tri mesiace až pol roka Zaškolenie nového zamestnanca a jeho plnohodnotnotná integrácia je dlhodobý proces a je to závislé od činnosti zamestnanca a samozrejme aj od jeho schopností. V našej spoločnosti je to minimálne pol roka, až potom začínajú byť noví kolegovia prínosom pre firmu. Pokiaľ do tohoto procesu započítame aj veľmi rýchle zmeny IT technológií a aj legislatívy, tak to môžeme preklasifikovať na nikdy sa nekončiaci proces. Celý proces berieme ako investíciu a staviame na dlhodobých pracovných vzťahoch.
Zaškolenie nového zamestnanca a jeho plnohodnotnotná integrácia je dlhodobý proces a je to závislé od činnosti zamestnanca a samozrejme aj od jeho schopností. V našej spoločnosti je to minimálne pol roka, až potom začínajú byť noví kolegovia prínosom pre firmu. Pokiaľ do tohoto procesu započítame aj veľmi rýchle zmeny IT technológií a aj legislatívy, tak to môžeme preklasifikovať na nikdy sa nekončiaci proces. Celý proces berieme ako investíciu a staviame na dlhodobých pracovných vzťahoch.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

neviem/nevyjadrujem sa Asi neexistuje jednoznačné pre alebo proti. Záleží na povahe činností, ktoré zamestnanci vykonávajú, na veľkosti priestoru, jeho členení a pod. Z vlastnej skúsenosti však môžem potvrdiť, že v open space je pracovná komunikácia medzi zamestnancami jednoznačne lepšia, ako keď sú zatvorení každý vo svojej kancelárii.
Asi neexistuje jednoznačné pre alebo proti. Záleží na povahe činností, ktoré zamestnanci vykonávajú, na veľkosti priestoru, jeho členení a pod. Z vlastnej skúsenosti však môžem potvrdiť, že v open space je pracovná komunikácia medzi zamestnancami jednoznačne lepšia, ako keď sú zatvorení každý vo svojej kancelárii.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

skôr áno Vzhľadom na to, že stále nedokážeme odpad v dostatočnej miere triediť, môže pomôcť zálohovanie. Na druhej strane musí štát pripraviť jasnú a kontrolovateľnú stratégiu, čo sa s týmito surovinami deje a ako sa s nimi nakladá. Bohužiaľ často sa stáva, že prijmeme nejaké pravidlá (mám na mysli legislatívu) a myslíme, že to pôjde samo a všetko je v poriadku, pričom skutočnosť je úplne iná a nikoho z kompetentných to netrápi.
Vzhľadom na to, že stále nedokážeme odpad v dostatočnej miere triediť, môže pomôcť zálohovanie. Na druhej strane musí štát pripraviť jasnú a kontrolovateľnú stratégiu, čo sa s týmito surovinami deje a ako sa s nimi nakladá. Bohužiaľ často sa stáva, že prijmeme nejaké pravidlá (mám na mysli legislatívu) a myslíme, že to pôjde samo a všetko je v poriadku, pričom skutočnosť je úplne iná a nikoho z kompetentných to netrápi.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr áno Myslím, že sa situácia za posledné obdobie dosť mení v prospech rozvoja ľudského kapitálu. Trend vo firmách je jednoznačný, z pohľadu štátu je situácia horšia. Musím však povedať, že táto investícia by mala byť v prvom rade na samotných ľuďoch, pretože platí výrok, že "Motivácia z vonka je ako smrad, veľmi rýchlo vyprchá".
Myslím, že sa situácia za posledné obdobie dosť mení v prospech rozvoja ľudského kapitálu. Trend vo firmách je jednoznačný, z pohľadu štátu je situácia horšia. Musím však povedať, že táto investícia by mala byť v prvom rade na samotných ľuďoch, pretože platí výrok, že "Motivácia z vonka je ako smrad, veľmi rýchlo vyprchá".

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne nie Zverejňovanie životopisov predstaviteľov štátnych inštitúcií by malo byť samozrejmosťou. Mali by sme naučiť byť zodpovední za svoje rozhodnutia a postaviť sa im čelom, podobne by nemal byť problém ukázať, že som človek, ktorý má niečo za sebou. Možno by bolo riešením, aby boli aj zverejnení ľudia, ktorí robili výber daného predstaviteľa.
Zverejňovanie životopisov predstaviteľov štátnych inštitúcií by malo byť samozrejmosťou. Mali by sme naučiť byť zodpovední za svoje rozhodnutia a postaviť sa im čelom, podobne by nemal byť problém ukázať, že som človek, ktorý má niečo za sebou. Možno by bolo riešením, aby boli aj zverejnení ľudia, ktorí robili výber daného predstaviteľa.

Myslíte si, že dlhoročný výkonný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu?

14.01.2019

Rozhodne nie Sudca ústavného súdu by mal byť jednoznačne človek, ktorý sa aktívne venoval ústavnému právu a má roky praxe v prostredí práva. Rozhodne by to nemal byť politik a už vôbec nie politik, ktorý dlhé roky pracoval v najvyšších vládnych funkciách. Je načase, aby Slovensko smerovalo k nezávislému súdnictvu.
Sudca ústavného súdu by mal byť jednoznačne človek, ktorý sa aktívne venoval ústavnému právu a má roky praxe v prostredí práva. Rozhodne by to nemal byť politik a už vôbec nie politik, ktorý dlhé roky pracoval v najvyšších vládnych funkciách. Je načase, aby Slovensko smerovalo k nezávislému súdnictvu.

Pomohlo by vašej firme, ak by ostatné krajiny V4 prijali euro?

07.01.2019

Rozhodne nie Naša firma poskytuje služby na Slovensku, preto by nám priamo prijatie eura krajinami V4 nepomohlo. Na druhej strane by to bolo pre všetkých určite jednoduchšie, aj pre firmy aj pre všetkých občanov. Niektorí politici neprijatie eura obhajujú bránením záujmov svojej krajiny, ale myslím, že je to preto, lebo pre stromy nevidia les! Viete si predstaviť situáciu, že by ste v každom štáte USA platili inou menou?
Naša firma poskytuje služby na Slovensku, preto by nám priamo prijatie eura krajinami V4 nepomohlo. Na druhej strane by to bolo pre všetkých určite jednoduchšie, aj pre firmy aj pre všetkých občanov. Niektorí politici neprijatie eura obhajujú bránením záujmov svojej krajiny, ale myslím, že je to preto, lebo pre stromy nevidia les! Viete si predstaviť situáciu, že by ste v každom štáte USA platili inou menou?

Myslíte si, že strata väčšiny strany D. Trumpa v Snemovni reprezentantov Spojených štátov zmení konfrontačnú obchodnú politiku prezidenta USA?

12.11.2018

skôr nie Myslím, že prezident USA už viac krát dokázal, že ho iné názory nezaujímajú.
Myslím, že prezident USA už viac krát dokázal, že ho iné názory nezaujímajú.

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Skôr politici Vzhľadom na to, že máme v podstate bezplatné školstvo, ktoré riadi štát, musia byť zodpovední za (ne)kvalitu hlavne politici. Je to rovnaké ako vo firme, kde za chod firmy zodpovedá manažér a keď niečo nefunguje, je jeho zodpovednosťou riešiť to. Pri súkromných firmách je dôležité to, že manažér sa niekomu zodpovedá a "skladá účty". Pri činnostiach, ktoré riadi štát, tento kontrolný mechanizmus (a teda aj zodpovednosť za stav) často absentuje.
Vzhľadom na to, že máme v podstate bezplatné školstvo, ktoré riadi štát, musia byť zodpovední za (ne)kvalitu hlavne politici. Je to rovnaké ako vo firme, kde za chod firmy zodpovedá manažér a keď niečo nefunguje, je jeho zodpovednosťou riešiť to. Pri súkromných firmách je dôležité to, že manažér sa niekomu zodpovedá a "skladá účty". Pri činnostiach, ktoré riadi štát, tento kontrolný mechanizmus (a teda aj zodpovednosť za stav) často absentuje.

Je podľa Vás na Slovensku dosť odborne zdatných a morálne bezúhonných ľudí, ktorí by mohli kandidovať do Ústavného súdu?

08.10.2018

skôr áno Nepracujem v oblasti ústavného práva, preto neviem posúdiť odbornosť. Tiež ťažko posudzovať morálnu stránku ľudí, najmä na základe informácií publikovaných v rôznych médiách, to nie je pre mňa "berná minca". Verím však, že na Slovensku sa nájdu ľudia, ktorí spĺňajú kritérium odbornosti aj kritérium morálky. Mali by sme posudzovať ľudí podľa ich skutočných vlastností a ich skutočného konania a činov, najmä v situáciách, akými sú voľby, a nemali by sme "slepo" voliť ľudí, ktorí sú "len" mediálne známi.
Nepracujem v oblasti ústavného práva, preto neviem posúdiť odbornosť. Tiež ťažko posudzovať morálnu stránku ľudí, najmä na základe informácií publikovaných v rôznych médiách, to nie je pre mňa "berná minca". Verím však, že na Slovensku sa nájdu ľudia, ktorí spĺňajú kritérium odbornosti aj kritérium morálky. Mali by sme posudzovať ľudí podľa ich skutočných vlastností a ich skutočného konania a činov, najmä v situáciách, akými sú voľby, a nemali by sme "slepo" voliť ľudí, ktorí sú "len" mediálne známi.

Myslíte si, že zmena zákona prostredníctvom legislatívneho „prílepku“ k úplne inému zákonu by mala byť ústavným súdom zakázaná?

24.09.2018

rozhodne áno Táto situácia dlhodobo spôsobuje nejasnosti a komplikuje prehľad v legislatíve. Verím, že by to primälo zákonodárcov a vládu pripravovať zákony , ktoré budú domyslené a podstatne jednoduchšie.
Táto situácia dlhodobo spôsobuje nejasnosti a komplikuje prehľad v legislatíve. Verím, že by to primälo zákonodárcov a vládu pripravovať zákony , ktoré budú domyslené a podstatne jednoduchšie.

Zažili ste už, alebo niekto z vášho okolia, kybernetickú hrozbu, ktorá by ohrozila osobné alebo firemné financie?

17.09.2018

áno Jednalo sa o zneužitie kreditnej karty, ktorej končila platnosť a bola pritom znehodnotená. Myslím, že prípadov kybernetickej hrozby s priamou stratou financií bude pribúdať. Moje skúsenosti sú také, že bežní ľudia majú veľmi slabé povedomie o bezpečnosti a správajú sa naozaj naivne. Počnúc absolútne jednoduchými heslami (aj na internet banking) a najmä zverejňovaním informácií o sebe na sociálnych sieťach. V tejto oblasti je pred nami neskutočne veľa práce s osvetou a nebojím sa napísať - nekonečne veľa práce.
Jednalo sa o zneužitie kreditnej karty, ktorej končila platnosť a bola pritom znehodnotená. Myslím, že prípadov kybernetickej hrozby s priamou stratou financií bude pribúdať. Moje skúsenosti sú také, že bežní ľudia majú veľmi slabé povedomie o bezpečnosti a správajú sa naozaj naivne. Počnúc absolútne jednoduchými heslami (aj na internet banking) a najmä zverejňovaním informácií o sebe na sociálnych sieťach. V tejto oblasti je pred nami neskutočne veľa práce s osvetou a nebojím sa napísať - nekonečne veľa práce.

Môže dlhodobý a intenzívny tlak súkromného sektora na štát zmeniť zaužívané spôsoby verejného obstarávania?

16.07.2018

skôr nie Musí to byť záujem a tlak celej verejnosti, nielen tlak súkromného sektora. Pokiaľ bude bežnou obhajobou neefektívneho a neekonomického obstarávania, že všetko prebehlo v súlade so zákonom, nič sa nezmení. Druhou podmienkou je vylúčenie ľudí stojacich za takýmito obstarávaniami z akéhokoľvek rozhodovania v štátnej a verejnej správe.
Musí to byť záujem a tlak celej verejnosti, nielen tlak súkromného sektora. Pokiaľ bude bežnou obhajobou neefektívneho a neekonomického obstarávania, že všetko prebehlo v súlade so zákonom, nič sa nezmení. Druhou podmienkou je vylúčenie ľudí stojacich za takýmito obstarávaniami z akéhokoľvek rozhodovania v štátnej a verejnej správe.

Považujete prípadný príchod piatej automobilky na Slovensku za prospešný pre krajinu?

09.07.2018

skôr áno Príchod každého investora je vítaný. Je len na Slovensku, ako nastaví podmienky a aký typ investície bude preferovať. Ideálne by bolo, keby sme dokázali ponúknuť podmienky pre investície z oblasti výskumu a vývoja.
Príchod každého investora je vítaný. Je len na Slovensku, ako nastaví podmienky a aký typ investície bude preferovať. Ideálne by bolo, keby sme dokázali ponúknuť podmienky pre investície z oblasti výskumu a vývoja.