Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Bator

Dariusz Tomasz Bator
CEO | BILLA, s.r.o, Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Skôr áno Konkurencia je v akejkoľvek oblasti vítaná, keďže vytvára pozitívny tlak na kvalitu ako i cenu služieb. Rovnako tomu je aj v bankovom sektore. Z hľadiska nášho predmetu podnikania by sme uvítali vyššiu konkurenciu v oblasti zvozu a spracovania hotovosti, keďže táto služba je bankami outsourcovaná a trh je v tomto smere výrazne obmedzený.
Konkurencia je v akejkoľvek oblasti vítaná, keďže vytvára pozitívny tlak na kvalitu ako i cenu služieb. Rovnako tomu je aj v bankovom sektore. Z hľadiska nášho predmetu podnikania by sme uvítali vyššiu konkurenciu v oblasti zvozu a spracovania hotovosti, keďže táto služba je bankami outsourcovaná a trh je v tomto smere výrazne obmedzený.

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dostatočne Podnikateľské prostredie sa podstatne zhoršilo. Napriek drahým štátnym projektom informatizácie neustále bujnie byrokracia a pribúdajú zbytočné administratívne úkony. Pri navrhovaní a prijímaní zákonov sa často nedodržiavajú pravidlá štandardného legislatívneho procesu a legislatívne zámery vlády sú nejasné. Prevláda populizmus a vládne právna neistota. To všetko negatívne ovplyvňuje aj dodávateľsko-odberateľské vzťahy.
Podnikateľské prostredie sa podstatne zhoršilo. Napriek drahým štátnym projektom informatizácie neustále bujnie byrokracia a pribúdajú zbytočné administratívne úkony. Pri navrhovaní a prijímaní zákonov sa často nedodržiavajú pravidlá štandardného legislatívneho procesu a legislatívne zámery vlády sú nejasné. Prevláda populizmus a vládne právna neistota. To všetko negatívne ovplyvňuje aj dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

rozhodne áno Áno, máme veľmi čerstvé skúsenosti s praktikami štátnej moci podobnými šikane. Naposledy schválené zákony v oblasti regulácie obchodného trhu výrazne narušili podnikateľské prostredie len pre niektorých účastníkov trhu. 
Áno, máme veľmi čerstvé skúsenosti s praktikami štátnej moci podobnými šikane. Naposledy schválené zákony v oblasti regulácie obchodného trhu výrazne narušili podnikateľské prostredie len pre niektorých účastníkov trhu. 

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

rozhodne áno Z dôvodu zlej kvality stanovených zákonov, ich množstva a nejednoznačnosti si myslím, že je možné spáchať daňový trestný čin omylom.
Z dôvodu zlej kvality stanovených zákonov, ich množstva a nejednoznačnosti si myslím, že je možné spáchať daňový trestný čin omylom.

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne nie Štátni úradníci a manažéri by sa nemali hanbiť za svoj životopis. Občania, ktorí sa de facto skladajú na ich plat, by mali mať dostatok informácií o pracovných zručnostiach štátnych manažérov. Odmietnutie zverejnenia životopisu vnímam ako pokus niečo skrývať alebo v niečom klamať.
Štátni úradníci a manažéri by sa nemali hanbiť za svoj životopis. Občania, ktorí sa de facto skladajú na ich plat, by mali mať dostatok informácií o pracovných zručnostiach štátnych manažérov. Odmietnutie zverejnenia životopisu vnímam ako pokus niečo skrývať alebo v niečom klamať.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Deformuje to základné trhové princípy a je v rozpore s právom na podnikanie. Nadmerné zasahovanie do pravidiel na obchodnom trhu je v nesúlade nielen so slovenskou, ale aj európskou legislatívou. Je to pozostatok z 20. storočia. Okrem toho stráca aj na praktickom význame. Buďme realisti - napriek tomu, čo nám tvrdia politici, kráľom na vysoko-konkurenčnom slovenskom obchodnom trhu je dnes kupujúci. Len ten svojím správaním ovplyvňuje ceny a sortiment a nakúpi si podľa svojich preferencií. Akékoľvek zásahy štátu do úrovne cien vyvolávajú na trhu nerovnováhu. Z praktického pohľadu znamenajú len presun záujmu zákazníkov k inej skupine produktov.
Deformuje to základné trhové princípy a je v rozpore s právom na podnikanie. Nadmerné zasahovanie do pravidiel na obchodnom trhu je v nesúlade nielen so slovenskou, ale aj európskou legislatívou. Je to pozostatok z 20. storočia. Okrem toho stráca aj na praktickom význame. Buďme realisti - napriek tomu, čo nám tvrdia politici, kráľom na vysoko-konkurenčnom slovenskom obchodnom trhu je dnes kupujúci. Len ten svojím správaním ovplyvňuje ceny a sortiment a nakúpi si podľa svojich preferencií. Akékoľvek zásahy štátu do úrovne cien vyvolávajú na trhu nerovnováhu. Z praktického pohľadu znamenajú len presun záujmu zákazníkov k inej skupine produktov.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie Ukazuje sa, že to nie je dobrý nástroj. Pre zamestnávateľov predstavuje toto opatrenie ďalšie zaťaženie nákladmi a rovnako aj dodatočnú administratívu. Súčasne sa zdá, že nastavenie podmienok vytvára (obrovský) priestor na zneužívanie a podvody. Už krátko po zavedení sa objavili na portáloch občianskej inzercie ponuky na predaj faktúr za ubytovanie. Pritom sa ponúka aj iné riešenie. Myslím si, že dobrým a efektívnym nástrojom by bolo zníženie DPH na ubytovacie služby a teda aj konečnej ceny za ubytovanie. Vtedy by cestovný ruch na Slovensku vedeli podporiť nielen slovenskí, ale aj zahraniční turisti.
Ukazuje sa, že to nie je dobrý nástroj. Pre zamestnávateľov predstavuje toto opatrenie ďalšie zaťaženie nákladmi a rovnako aj dodatočnú administratívu. Súčasne sa zdá, že nastavenie podmienok vytvára (obrovský) priestor na zneužívanie a podvody. Už krátko po zavedení sa objavili na portáloch občianskej inzercie ponuky na predaj faktúr za ubytovanie. Pritom sa ponúka aj iné riešenie. Myslím si, že dobrým a efektívnym nástrojom by bolo zníženie DPH na ubytovacie služby a teda aj konečnej ceny za ubytovanie. Vtedy by cestovný ruch na Slovensku vedeli podporiť nielen slovenskí, ale aj zahraniční turisti.

Zažili ste niekedy v podnikaní nátlak, kde by niekto využíval v konkurenčnom boji politický, prípadne iný mocenský vplyv?

22.10.2018

rozhodne áno Príkladom takého nátlaku je návrh zákona o osobitnom odvode pre obchodné reťazce z dielne poslancov SNS. Návrh zákona je diskriminačný a neférovo zavádza prvýkrát na Slovensku daň z odvodu, nie ako u všetkých podnikateľov, daň zo zisku, a to selektívne, iba na sektor obchodu, aj to len na časť obchodníkov. Na jednej strane zaťaží aj nepotravinové reťazce a na druhej bez odvodu zvýhodní iných obchodníkov, ktorí vôbec nepredávajú potraviny – ako napríklad elektroniku, či DIY. Zákon nie je ani v súlade s EÚ legislatívou. Obdobné pokusy v okolitých krajinách skončili zákazom zo strany EÚ, niektoré už musia vrátiť zdanenú sumu aj s úrokmi späť obchodníkom. Politici chcú, aby sa v obchodných reťazcoch predávalo viac slovenských výrobkov, avšak toto dennodenne robíme. Členovia SAMO zvýšili počet slovenských dodávateľov za posledný rok o 12 % a predali slovenské potraviny v hodnote 1,5 mld. eur za rok 2017. Vychádzame v ústrety slovenským podnikateľom, vytvárame a rozširujeme vlastné privátne značky s garanciou slovenského pôvodu, zavádzame rôzne regionálne programy, nakoľko mnohí slovenskí výrobcovia nevedia do celoslovenskej obchodnej siete dodať tovar v potrebnom množstve, kvalite a problémy majú aj s logistikou. Návrh zákona o osobitnom odvode je neférový krok, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou môže zdražieť potraviny aj nepotravinový sortiment na Slovensku a ovplyvní aj slovenských dodávateľov, na ktorých podporu má byť určený, lebo s predpokladanými zvýšenými cenami budú mať problém zaujať spotrebiteľa.
Príkladom takého nátlaku je návrh zákona o osobitnom odvode pre obchodné reťazce z dielne poslancov SNS. Návrh zákona je diskriminačný a neférovo zavádza prvýkrát na Slovensku daň z odvodu, nie ako u všetkých podnikateľov, daň zo zisku, a to selektívne, iba na sektor obchodu, aj to len na časť obchodníkov. Na jednej strane zaťaží aj nepotravinové reťazce a na druhej bez odvodu zvýhodní iných obchodníkov, ktorí vôbec nepredávajú potraviny – ako napríklad elektroniku, či DIY. Zákon nie je ani v súlade s EÚ legislatívou. Obdobné pokusy v okolitých krajinách skončili zákazom zo strany EÚ, niektoré už musia vrátiť zdanenú sumu aj s úrokmi späť obchodníkom. Politici chcú, aby sa v obchodných reťazcoch predávalo viac slovenských výrobkov, avšak toto dennodenne robíme. Členovia SAMO zvýšili počet slovenských dodávateľov za posledný rok o 12 % a predali slovenské potraviny v hodnote 1,5 mld. eur za rok 2017. Vychádzame v ústrety slovenským podnikateľom, vytvárame a rozširujeme vlastné privátne značky s garanciou slovenského pôvodu, zavádzame rôzne regionálne programy, nakoľko mnohí slovenskí výrobcovia nevedia do celoslovenskej obchodnej siete dodať tovar v potrebnom množstve, kvalite a problémy majú aj s logistikou. Návrh zákona o osobitnom odvode je neférový krok, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou môže zdražieť potraviny aj nepotravinový sortiment na Slovensku a ovplyvní aj slovenských dodávateľov, na ktorých podporu má byť určený, lebo s predpokladanými zvýšenými cenami budú mať problém zaujať spotrebiteľa.

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Obe skupiny rovnako Myslím si, že sú to prepojené nádoby, čo sa deje v jednej nádobe, „preleje“ sa aj do tej druhej. Kvalita vzdelávania záleží od školského systému, ten je zase závislý od politikov. Ako to nastavia politici, tak budú naše deti vzdelávať učitelia.
Myslím si, že sú to prepojené nádoby, čo sa deje v jednej nádobe, „preleje“ sa aj do tej druhej. Kvalita vzdelávania záleží od školského systému, ten je zase závislý od politikov. Ako to nastavia politici, tak budú naše deti vzdelávať učitelia.

Zažili ste už, alebo niekto z vášho okolia, kybernetickú hrozbu, ktorá by ohrozila osobné alebo firemné financie?

17.09.2018

nie V našej spoločnosti používame kvalitné legálne softvéry, ktorými máme zabezpečené ako firemné financie, tak aj celkovo naše počítačové siete a elektronické systémy. Doteraz sme kybernetickú hrozbu nezažili a pevne verím, že vďaka kvalitným bezpečnostným opatreniam ani nezažijeme.
V našej spoločnosti používame kvalitné legálne softvéry, ktorými máme zabezpečené ako firemné financie, tak aj celkovo naše počítačové siete a elektronické systémy. Doteraz sme kybernetickú hrozbu nezažili a pevne verím, že vďaka kvalitným bezpečnostným opatreniam ani nezažijeme.

Sú podľa vás rodinné podniky takým významným prvkom podnikateľského ekosystému Slovenska, aby sa nimi musel špeciálne zaoberať aj štát?

27.08.2018

skôr nie Je pravda, že na Slovensku je vysoký počet podnikov rodinného typu. No pre zdravú ekonomiku sú dôležité všetky formy podnikania, tak malé, rodinné, ako aj stredné podniky a v neposlednom rade aj veľké korporácie. Štát by mal znížiť daňové a administratívne zaťaženie nielen malých firiem, ale všetkých podnikateľských subjektov.
Je pravda, že na Slovensku je vysoký počet podnikov rodinného typu. No pre zdravú ekonomiku sú dôležité všetky formy podnikania, tak malé, rodinné, ako aj stredné podniky a v neposlednom rade aj veľké korporácie. Štát by mal znížiť daňové a administratívne zaťaženie nielen malých firiem, ale všetkých podnikateľských subjektov.

Myslíte si, že odporúčania existujúcich zamestnancov (referral programy) môžu byť prínosné pre vašu firmu pri nábore nových pracovníkov?

06.08.2018

rozhodne áno Určite áno, máme s tým vlastnú skúsenosť. Používame náborový program, ktorý sme vytvorili pred štyrmi rokmi a v závislosti od pozície, na ktorú odporúčaného kandidáta prijmeme, môžu existujúci zamestnanci získať rôznu výšku odmeny. Program sa teší obľube, doposiaľ sme prostredníctvom neho prijali množstvo zamestnancov a určite v ňom budeme pokračovať ďalej.
Určite áno, máme s tým vlastnú skúsenosť. Používame náborový program, ktorý sme vytvorili pred štyrmi rokmi a v závislosti od pozície, na ktorú odporúčaného kandidáta prijmeme, môžu existujúci zamestnanci získať rôznu výšku odmeny. Program sa teší obľube, doposiaľ sme prostredníctvom neho prijali množstvo zamestnancov a určite v ňom budeme pokračovať ďalej.

How would you rate the English skills of young employees?

23.07.2018

4 - poor According to my experience, most employees with high-level language skills studied or worked abroad. On the other hand many graduates of universities and colleges in Slovakia speak English at an intermediate level, but they lack active vocabulary and writing skills.
According to my experience, most employees with high-level language skills studied or worked abroad. On the other hand many graduates of universities and colleges in Slovakia speak English at an intermediate level, but they lack active vocabulary and writing skills.

Považujete prípadný príchod piatej automobilky na Slovensku za prospešný pre krajinu?

09.07.2018

skôr nie