Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Košalko

Ivan Košalko
prezident | Podnikateľská aliancia Slovenska

Otázka Odpoveď Komentár

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Zodpovednosť za seba samého A nielen za seba samého. Stále sa ešte nedostatočne oceňuje, že podnikatelia preberajú zodpovednosť aj za svojich zamestnancov. Zamestnať človeka znamená zodpovednosť nájsť mu prácu, prispievať na jeho zdravotné a sociálne zabezpečenie, podporovať jeho rozvoj, atď. Samozrejme, všetky ostatné prínosy sú tiež relevantné, ale ten najdôležitejší mi v otázke chýba - zvýšenie produktivity a zlepšenie hospodárnosti.
A nielen za seba samého. Stále sa ešte nedostatočne oceňuje, že podnikatelia preberajú zodpovednosť aj za svojich zamestnancov. Zamestnať človeka znamená zodpovednosť nájsť mu prácu, prispievať na jeho zdravotné a sociálne zabezpečenie, podporovať jeho rozvoj, atď. Samozrejme, všetky ostatné prínosy sú tiež relevantné, ale ten najdôležitejší mi v otázke chýba - zvýšenie produktivity a zlepšenie hospodárnosti.

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

minimálne Môjho podnikania sa to týka implicitne, keďže to môže ovplyvniť rozhodnutia zákazníkov. Každé zvýšenie mzdových nákladov je potenciálnym dôvodom znižovať náklady na rozvoj ľudí, hoci som presvedčený, že by to malo byť naopak. Stále je však dosť podnikateľov a manažérov, ktorí sa nechovajú k ľudským zdrojom ako k najdôležitejším aktívam. Dobré investície do ľudí sa pritom vrátia extrémne rýchlo. Čím sú ľudia drahší, tým viac sa o nich treba starať. To platí nakoniec pre všetky aktíva. Moji klienti to našťastie vedia.
Môjho podnikania sa to týka implicitne, keďže to môže ovplyvniť rozhodnutia zákazníkov. Každé zvýšenie mzdových nákladov je potenciálnym dôvodom znižovať náklady na rozvoj ľudí, hoci som presvedčený, že by to malo byť naopak. Stále je však dosť podnikateľov a manažérov, ktorí sa nechovajú k ľudským zdrojom ako k najdôležitejším aktívam. Dobré investície do ľudí sa pritom vrátia extrémne rýchlo. Čím sú ľudia drahší, tým viac sa o nich treba starať. To platí nakoniec pre všetky aktíva. Moji klienti to našťastie vedia.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Skôr nie Pre mnohé firmy zrejme nie, ale odrazí sa to na rozhodnutiach vlastníkov a manažérov, ktoré v konečnom dôsledku pocítia aj zamestnanci. Paradoxne to môžu pocítiť práve tie najväčšie firmy, kde sú mzdy vysoko nad priemerom a u ktorých sa tieto dopady merajú v miliónoch eur. Opatrenia od "zeleného stola" v prostredí významných zmien a neistôt (Brexit, pokles výkonnosti nemeckej ekonomiky, čínsko-americká obchodná vojna, atď.) ako súčasť predvolebného boja sú príkladom hrubej nezodpovednosti.
Pre mnohé firmy zrejme nie, ale odrazí sa to na rozhodnutiach vlastníkov a manažérov, ktoré v konečnom dôsledku pocítia aj zamestnanci. Paradoxne to môžu pocítiť práve tie najväčšie firmy, kde sú mzdy vysoko nad priemerom a u ktorých sa tieto dopady merajú v miliónoch eur. Opatrenia od "zeleného stola" v prostredí významných zmien a neistôt (Brexit, pokles výkonnosti nemeckej ekonomiky, čínsko-americká obchodná vojna, atď.) ako súčasť predvolebného boja sú príkladom hrubej nezodpovednosti.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

rozhodne nie Bol by to diskriminačný precedens non plus ultra a ešte k tomu s pochybným výsledkom. Úlohou vlády je zlepšovať podnikateľské prostredie pre všetkých, nielen pre veľké firmy. To vytvorí nové možnosti pre ľudí, ktorí si musia hľadať novú prácu, prípadne ich to bude motivovať k tomu, aby sami začali podnikať.
Bol by to diskriminačný precedens non plus ultra a ešte k tomu s pochybným výsledkom. Úlohou vlády je zlepšovať podnikateľské prostredie pre všetkých, nielen pre veľké firmy. To vytvorí nové možnosti pre ľudí, ktorí si musia hľadať novú prácu, prípadne ich to bude motivovať k tomu, aby sami začali podnikať.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

neviem/nevyjadrujem sa Odpoveď do značnej miery závisí od druhu práce/biznisu a od toho, čo umožní ľuďom a tímom podávať čo najlepšie výkony. V prípade, že sa firma rozhodne pre open space, je nevyhnutná dohoda o určitých pravidlách, ktoré poskytnú potrebný priestor aj pre ničím nerušenú prácu (slúchadlá, tiché miestnosti, home office a pod.) Jednou z najdôležitejších príčin nedostatočnej výkonnosti je nedostatok pozornosti, ktorá je venovaná tomu, čo práve robíme. V neposlednom rade je dôležité vedieť, čo vyhovuje konkrétnym ľuďom. Určite odporúčam opatrnosť, keď uvažujete o tom, či do open space posadíte introvertných ľudí, ktorí pre optimálny výkon zrejme budú potrebovať viac súkromia.
Odpoveď do značnej miery závisí od druhu práce/biznisu a od toho, čo umožní ľuďom a tímom podávať čo najlepšie výkony. V prípade, že sa firma rozhodne pre open space, je nevyhnutná dohoda o určitých pravidlách, ktoré poskytnú potrebný priestor aj pre ničím nerušenú prácu (slúchadlá, tiché miestnosti, home office a pod.) Jednou z najdôležitejších príčin nedostatočnej výkonnosti je nedostatok pozornosti, ktorá je venovaná tomu, čo práve robíme. V neposlednom rade je dôležité vedieť, čo vyhovuje konkrétnym ľuďom. Určite odporúčam opatrnosť, keď uvažujete o tom, či do open space posadíte introvertných ľudí, ktorí pre optimálny výkon zrejme budú potrebovať viac súkromia.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

vzťahy s nadriadenými Najčastejším dôvodom je nedostatok ocenenia nielen výsledkov práce, ale najmä priebežného ocenenia úsilia, ktoré zamestnanec vynakladá pri plnení úloh a cieľov. Nemám prioritne na mysli finančné ocenenie. V konečnom dôsledku však ide o kombináciu viacerých faktorov tak, ako ich definuje J.Clifton a J.Harter v knihe It's the Manager, prípadne M.Buckingham a A.Goodall v knihe Nine Lies About Work.
Najčastejším dôvodom je nedostatok ocenenia nielen výsledkov práce, ale najmä priebežného ocenenia úsilia, ktoré zamestnanec vynakladá pri plnení úloh a cieľov. Nemám prioritne na mysli finančné ocenenie. V konečnom dôsledku však ide o kombináciu viacerých faktorov tak, ako ich definuje J.Clifton a J.Harter v knihe It's the Manager, prípadne M.Buckingham a A.Goodall v knihe Nine Lies About Work.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Vhodnosť spôsobu vždy závisí od konkrétnej situácie, biznis modelu, či ide o dlhodobého klienta a výnimočný jav, aká je pravdepodobnosť úspešnosti vymáhania a pod.
Vhodnosť spôsobu vždy závisí od konkrétnej situácie, biznis modelu, či ide o dlhodobého klienta a výnimočný jav, aká je pravdepodobnosť úspešnosti vymáhania a pod.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Nielen že uvažujeme, ale ju už aj využívame na podporu budovania strategického networku, čo je kriticky dôležitým motorom rastu tržieb.
Nielen že uvažujeme, ale ju už aj využívame na podporu budovania strategického networku, čo je kriticky dôležitým motorom rastu tržieb.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

rozhodne nie Daňové trestné činy sú úmyselné, t.z. môžete omylom porušiť daňové predpisy, ale nie spáchať trestný čin.
Daňové trestné činy sú úmyselné, t.z. môžete omylom porušiť daňové predpisy, ale nie spáchať trestný čin.

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne nie Takéto posty vnímam ako službu občanom, ktorí majú nárok na to, aby vedeli, kto im slúži a či jej/mu možno dôverovať. V závislosti od postu tu môže zohrávať úlohu aj bezpečnostné riziko.
Takéto posty vnímam ako službu občanom, ktorí majú nárok na to, aby vedeli, kto im slúži a či jej/mu možno dôverovať. V závislosti od postu tu môže zohrávať úlohu aj bezpečnostné riziko.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

rozhodne nie Odkedy som sám koučom a mentorom (podľa preferencií klienta), pracujem už s tretím koučom na svojom osobnostnom rozvoji. Ak niečo v živote ľutujem, tak je to práve fakt, že som s tým nezačal oveľa skôr. Podotýkam však, že motivovať k osobnostnému rozvoju by sa mal človek sám. Firmy, resp. manažéri môžu túto motiváciu podporiť tým, že koučing alebo mentoring svojim zamestnancom ponúknu. A mali by sa zamyslieť nad tým, aký typ koučingu im prinesie najlepšie výsledky.
Odkedy som sám koučom a mentorom (podľa preferencií klienta), pracujem už s tretím koučom na svojom osobnostnom rozvoji. Ak niečo v živote ľutujem, tak je to práve fakt, že som s tým nezačal oveľa skôr. Podotýkam však, že motivovať k osobnostnému rozvoju by sa mal človek sám. Firmy, resp. manažéri môžu túto motiváciu podporiť tým, že koučing alebo mentoring svojim zamestnancom ponúknu. A mali by sa zamyslieť nad tým, aký typ koučingu im prinesie najlepšie výsledky.

Pomohlo by vašej firme, ak by ostatné krajiny V4 prijali euro?

07.01.2019

Rozhodne áno Mal by som o jedno riziko, a minimálne o jednu peňaženku menej.
Mal by som o jedno riziko, a minimálne o jednu peňaženku menej.

Máte pocit, že sa tento rok posunulo Slovensko ďalej z hľadiska budovania uvedomelej občianskej spoločnosti a silnejšieho právneho štátu?

17.12.2018

skôr áno Je však smutné konštatovať, že to je takmer výlučne zásluhou občanov a nie ich zákonne volených zástupcov. A ešte smutnejšie je to, že aby sa tak stalo, museli zahynúť dvaja mladí ľudia.
Je však smutné konštatovať, že to je takmer výlučne zásluhou občanov a nie ich zákonne volených zástupcov. A ešte smutnejšie je to, že aby sa tak stalo, museli zahynúť dvaja mladí ľudia.

Ako vnímate, že podpredseda vlády a člen vedenia najsilnejšej strany sa plánuje stať guvernérom apolitickej NBS?

03.12.2018

Negatívne Takýmto krokom stráca NBS implicitne apolitický štatút. Vstup akéhokoľvek politika do NBS ohrozuje jej nezávislosť. Každý, kto povie "áno" vstupu do politiky, by si mal súčasne povedať "nie" budúcim ambíciám na pozície v politicky nezávislých inštitúciách.
Takýmto krokom stráca NBS implicitne apolitický štatút. Vstup akéhokoľvek politika do NBS ohrozuje jej nezávislosť. Každý, kto povie "áno" vstupu do politiky, by si mal súčasne povedať "nie" budúcim ambíciám na pozície v politicky nezávislých inštitúciách.

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Negatívne Ide v zásade o daň, ktorá trestá zodpovedných podnikateľov za to, že sa dajú poistiť. Tí, ktori musia byť poistení alebo si uvedomujú, že je to významný spôsob krytia rizika, poistení ostanú, ale uberie im to zdroje potrebné na inovácie a investície. Je jasné, že poisťovne si časom túto daň prenesú do cien.
Ide v zásade o daň, ktorá trestá zodpovedných podnikateľov za to, že sa dajú poistiť. Tí, ktori musia byť poistení alebo si uvedomujú, že je to významný spôsob krytia rizika, poistení ostanú, ale uberie im to zdroje potrebné na inovácie a investície. Je jasné, že poisťovne si časom túto daň prenesú do cien.

Máte pocit, že máte dostatočné informácie o kandidátoch a priebehu komunálnych volieb?

05.11.2018

skôr áno O programoch kandidátov na primátora je informácií dostatok, iná vec je, ako sú schopní tieto programy plniť. Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva využívajú možnosť zviditeľniť seba a svoje priority nedostatočne, česť výnimkám. Najväčší problém, a to platí pre voľby všeobecne, však vidím v nezáujme o informácie od samotných občanov. Ponuka potom odráža dopyt.
O programoch kandidátov na primátora je informácií dostatok, iná vec je, ako sú schopní tieto programy plniť. Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva využívajú možnosť zviditeľniť seba a svoje priority nedostatočne, česť výnimkám. Najväčší problém, a to platí pre voľby všeobecne, však vidím v nezáujme o informácie od samotných občanov. Ponuka potom odráža dopyt.

Je podľa vás rozumné a legitímne, ak štát cez odvody z obratu presúva zdroje medzi prepojenými odvetviami tak, ako to teraz pri obchodných reťazcoch a farmároch presadzuje SNS?

29.10.2018

rozhodne nie Tento návrh ašpiruje na titul v počte negatívnych superlatívov - nesystémový, neférový, diskriminačný, deformačný, demotivačný (pre investorov), populistický a paradoxne aj antisociálny, kontraproduktívny a týmto sa výpočet zďaleka nekončí. Ukážkový príklad neschopnosti odhadnúť implicitné dopady.
Tento návrh ašpiruje na titul v počte negatívnych superlatívov - nesystémový, neférový, diskriminačný, deformačný, demotivačný (pre investorov), populistický a paradoxne aj antisociálny, kontraproduktívny a týmto sa výpočet zďaleka nekončí. Ukážkový príklad neschopnosti odhadnúť implicitné dopady.

Zažili ste niekedy v podnikaní nátlak, kde by niekto využíval v konkurenčnom boji politický, prípadne iný mocenský vplyv?

22.10.2018

rozhodne nie V mojej manažérskej praxi som sa našťastie stretol iba s využívaním vedomia strategickej dôležitosti (veľkosti), či už zákazníkov alebo dodávateľov. Vždy však išlo o zahraničné subjekty. Pokiaľ som pôsobil na Slovensku, drvivá väčšina našich výrobkov bola určená na export a všetky suroviny a komponenty sa importovali.
V mojej manažérskej praxi som sa našťastie stretol iba s využívaním vedomia strategickej dôležitosti (veľkosti), či už zákazníkov alebo dodávateľov. Vždy však išlo o zahraničné subjekty. Pokiaľ som pôsobil na Slovensku, drvivá väčšina našich výrobkov bola určená na export a všetky suroviny a komponenty sa importovali.

Je podľa Vás na Slovensku dosť odborne zdatných a morálne bezúhonných ľudí, ktorí by mohli kandidovať do Ústavného súdu?

08.10.2018

rozhodne áno O tom nepochybujem. Nie som si však istý tým, či týmito kritériami sa riadia všetci, ktorí o výbere rozhodujú. Nehovoriac o tom, že proces výberu a voľby kandidátov má ďaleko k tomu, aby zodpovedal dôležitosti tejto inštitúcie. Návrhy na zlepšenie sú síce k dispozícii, ale ...
O tom nepochybujem. Nie som si však istý tým, či týmito kritériami sa riadia všetci, ktorí o výbere rozhodujú. Nehovoriac o tom, že proces výberu a voľby kandidátov má ďaleko k tomu, aby zodpovedal dôležitosti tejto inštitúcie. Návrhy na zlepšenie sú síce k dispozícii, ale ...