Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Košalko

Ivan Košalko
prezident | Podnikateľská aliancia Slovenska

Otázka Odpoveď Komentár

Ste spokojní s personálnym zložením vlády Igora Matoviča?

23.03.2020

neviem/nevyjadrujem sa/iné Zloženie koaličnej vlády je vždy kompromisným riešením, a tak ho treba vnímať. S hodnotením spokojnosti treba vyčkať, aj keď luxus obligátnych 100 dní v danej situácii asi nikto neočakáva. Od p.Sulíka však určite očakávam, že presadí aspoň tie najdôležitejšie návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré pomôžu čo najviac a čo najrýchlejšie podporiť ekonomiku krajiny.
Zloženie koaličnej vlády je vždy kompromisným riešením, a tak ho treba vnímať. S hodnotením spokojnosti treba vyčkať, aj keď luxus obligátnych 100 dní v danej situácii asi nikto neočakáva. Od p.Sulíka však určite očakávam, že presadí aspoň tie najdôležitejšie návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré pomôžu čo najviac a čo najrýchlejšie podporiť ekonomiku krajiny.

Akou známkou by ste ohodnotili činnosť končiacej Vlády SR?

24.02.2020

dostatočná Necítim sa byť odborníkom na všetko, čo má na starosti vláda, takže moje hodnotenie sa obmedzuje iba na činnosť vlády ovplyvňujúcu kvalitu podnikateľského prostredia, hospodárenie s verejmými financiami a prehlbujúcu sa anómiu.
Necítim sa byť odborníkom na všetko, čo má na starosti vláda, takže moje hodnotenie sa obmedzuje iba na činnosť vlády ovplyvňujúcu kvalitu podnikateľského prostredia, hospodárenie s verejmými financiami a prehlbujúcu sa anómiu.

Smer a SNS chcú na mimoriadnej schôdzi schváliť zrušenie diaľničných známok. Aký je váš názor na tento krok?

17.02.2020

Neviem/nevyjadrujem sa/iné Hrozné sa už stalo, vy(zne)užívanie štátneho rozpočtu na volebnú kampaň čo i len v podobe návrhu zákona je ďalším príspevkom k morálnemu úpadku spoločnosti.
Hrozné sa už stalo, vy(zne)užívanie štátneho rozpočtu na volebnú kampaň čo i len v podobe návrhu zákona je ďalším príspevkom k morálnemu úpadku spoločnosti.

Od októbra 2020 bude možné, aby štát vymazal z obchodného registra neaktívne firmy, ktoré si nesplnia povinnosti. Využijú to podľa vás podnikatelia na to, aby sa zbavili nechcených firiem?

20.01.2020

skôr nie Dúfam, že áno, ale obávam sa, že zaťaženie inými povinnosťami na jednej strane a pohodlnosť, ľahostajnosť a nezáujem o sprehľadnenie informácií v obchodnom registri na strane druhej nepovedú k masívnej náprave. Rád by som sa však mýlil.
Dúfam, že áno, ale obávam sa, že zaťaženie inými povinnosťami na jednej strane a pohodlnosť, ľahostajnosť a nezáujem o sprehľadnenie informácií v obchodnom registri na strane druhej nepovedú k masívnej náprave. Rád by som sa však mýlil.

Najmä do čoho by ste odporúčali investovať v roku 2020?

03.01.2020

alternatívne investície Mám tým na mysli investície do osobného rozvoja seba a svojich ľudí. Tieto investície majú zaručene vysokú návratnosť za predpokladu, že sú investované do charakterných ľudí a vyberie sa tá správna forma (projekt, škola, kurz, mentor, kouč, atď.).
Mám tým na mysli investície do osobného rozvoja seba a svojich ľudí. Tieto investície majú zaručene vysokú návratnosť za predpokladu, že sú investované do charakterných ľudí a vyberie sa tá správna forma (projekt, škola, kurz, mentor, kouč, atď.).

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku?

09.12.2019

rozhodne áno Každé zjednodušenie systémov a sťaženie podvodného konania je vítané, pokiaľ toto sťaženie nekomplikuje život aj slušným podnikateľom. Zmeny vyplývajúce zo zavedenia nového systému sú v tomto prípade určite zvládnuteľné, ako to ukazujú príklady viacerých krajín.
Každé zjednodušenie systémov a sťaženie podvodného konania je vítané, pokiaľ toto sťaženie nekomplikuje život aj slušným podnikateľom. Zmeny vyplývajúce zo zavedenia nového systému sú v tomto prípade určite zvládnuteľné, ako to ukazujú príklady viacerých krajín.

Ste za to aby v zdravotníctve jeden privátny vlastník nemohol vlastniť spoločnosti naprieč celou vertikálou od zdravotnej poisťovne až po nemocnice?

02.12.2019

Skôr áno Mám vážne pochybnosti hraničiace s istotou, či primárnym záujmom takto integrovaného biznisu je naozaj poskytovanie najlepšieho riešenia pre pacienta. Na druhej strane považujem za potrebné zdôrazniť významné zlepšenie hospodárenia nemocníc po ich prevzatí súkromnými spoločnosťami.
Mám vážne pochybnosti hraničiace s istotou, či primárnym záujmom takto integrovaného biznisu je naozaj poskytovanie najlepšieho riešenia pre pacienta. Na druhej strane považujem za potrebné zdôrazniť významné zlepšenie hospodárenia nemocníc po ich prevzatí súkromnými spoločnosťami.

Najmä o čom by podľa vás mala byť predvolebná kampaň politických strán?

25.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Výber možností charakterizuje blbú náladu. Kampaň by nemala byť proti niečomu alebo kto z koho, ale o vízii krajiny, na ktorú budeme môcť byť hrdí. Mala by to byť krajina, ktorá bude kvalitne vzdelávať nielen mládež, kde bude právo rýchlo vymožiteľné pre všetkých, pravidlá budú platiť pre každého rovnako a zdravotníctvo bude pripravené na výzvy meniacej sa demografie.
Výber možností charakterizuje blbú náladu. Kampaň by nemala byť proti niečomu alebo kto z koho, ale o vízii krajiny, na ktorú budeme môcť byť hrdí. Mala by to byť krajina, ktorá bude kvalitne vzdelávať nielen mládež, kde bude právo rýchlo vymožiteľné pre všetkých, pravidlá budú platiť pre každého rovnako a zdravotníctvo bude pripravené na výzvy meniacej sa demografie.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie Guvernér NBS to pomenoval jasne, netreba k tomu nič dodať.
Guvernér NBS to pomenoval jasne, netreba k tomu nič dodať.

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Zodpovednosť za seba samého A nielen za seba samého. Stále sa ešte nedostatočne oceňuje, že podnikatelia preberajú zodpovednosť aj za svojich zamestnancov. Zamestnať človeka znamená zodpovednosť nájsť mu prácu, prispievať na jeho zdravotné a sociálne zabezpečenie, podporovať jeho rozvoj, atď. Samozrejme, všetky ostatné prínosy sú tiež relevantné, ale ten najdôležitejší mi v otázke chýba - zvýšenie produktivity a zlepšenie hospodárnosti.
A nielen za seba samého. Stále sa ešte nedostatočne oceňuje, že podnikatelia preberajú zodpovednosť aj za svojich zamestnancov. Zamestnať človeka znamená zodpovednosť nájsť mu prácu, prispievať na jeho zdravotné a sociálne zabezpečenie, podporovať jeho rozvoj, atď. Samozrejme, všetky ostatné prínosy sú tiež relevantné, ale ten najdôležitejší mi v otázke chýba - zvýšenie produktivity a zlepšenie hospodárnosti.

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

minimálne Môjho podnikania sa to týka implicitne, keďže to môže ovplyvniť rozhodnutia zákazníkov. Každé zvýšenie mzdových nákladov je potenciálnym dôvodom znižovať náklady na rozvoj ľudí, hoci som presvedčený, že by to malo byť naopak. Stále je však dosť podnikateľov a manažérov, ktorí sa nechovajú k ľudským zdrojom ako k najdôležitejším aktívam. Dobré investície do ľudí sa pritom vrátia extrémne rýchlo. Čím sú ľudia drahší, tým viac sa o nich treba starať. To platí nakoniec pre všetky aktíva. Moji klienti to našťastie vedia.
Môjho podnikania sa to týka implicitne, keďže to môže ovplyvniť rozhodnutia zákazníkov. Každé zvýšenie mzdových nákladov je potenciálnym dôvodom znižovať náklady na rozvoj ľudí, hoci som presvedčený, že by to malo byť naopak. Stále je však dosť podnikateľov a manažérov, ktorí sa nechovajú k ľudským zdrojom ako k najdôležitejším aktívam. Dobré investície do ľudí sa pritom vrátia extrémne rýchlo. Čím sú ľudia drahší, tým viac sa o nich treba starať. To platí nakoniec pre všetky aktíva. Moji klienti to našťastie vedia.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Skôr nie Pre mnohé firmy zrejme nie, ale odrazí sa to na rozhodnutiach vlastníkov a manažérov, ktoré v konečnom dôsledku pocítia aj zamestnanci. Paradoxne to môžu pocítiť práve tie najväčšie firmy, kde sú mzdy vysoko nad priemerom a u ktorých sa tieto dopady merajú v miliónoch eur. Opatrenia od "zeleného stola" v prostredí významných zmien a neistôt (Brexit, pokles výkonnosti nemeckej ekonomiky, čínsko-americká obchodná vojna, atď.) ako súčasť predvolebného boja sú príkladom hrubej nezodpovednosti.
Pre mnohé firmy zrejme nie, ale odrazí sa to na rozhodnutiach vlastníkov a manažérov, ktoré v konečnom dôsledku pocítia aj zamestnanci. Paradoxne to môžu pocítiť práve tie najväčšie firmy, kde sú mzdy vysoko nad priemerom a u ktorých sa tieto dopady merajú v miliónoch eur. Opatrenia od "zeleného stola" v prostredí významných zmien a neistôt (Brexit, pokles výkonnosti nemeckej ekonomiky, čínsko-americká obchodná vojna, atď.) ako súčasť predvolebného boja sú príkladom hrubej nezodpovednosti.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

rozhodne nie Bol by to diskriminačný precedens non plus ultra a ešte k tomu s pochybným výsledkom. Úlohou vlády je zlepšovať podnikateľské prostredie pre všetkých, nielen pre veľké firmy. To vytvorí nové možnosti pre ľudí, ktorí si musia hľadať novú prácu, prípadne ich to bude motivovať k tomu, aby sami začali podnikať.
Bol by to diskriminačný precedens non plus ultra a ešte k tomu s pochybným výsledkom. Úlohou vlády je zlepšovať podnikateľské prostredie pre všetkých, nielen pre veľké firmy. To vytvorí nové možnosti pre ľudí, ktorí si musia hľadať novú prácu, prípadne ich to bude motivovať k tomu, aby sami začali podnikať.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

neviem/nevyjadrujem sa Odpoveď do značnej miery závisí od druhu práce/biznisu a od toho, čo umožní ľuďom a tímom podávať čo najlepšie výkony. V prípade, že sa firma rozhodne pre open space, je nevyhnutná dohoda o určitých pravidlách, ktoré poskytnú potrebný priestor aj pre ničím nerušenú prácu (slúchadlá, tiché miestnosti, home office a pod.) Jednou z najdôležitejších príčin nedostatočnej výkonnosti je nedostatok pozornosti, ktorá je venovaná tomu, čo práve robíme. V neposlednom rade je dôležité vedieť, čo vyhovuje konkrétnym ľuďom. Určite odporúčam opatrnosť, keď uvažujete o tom, či do open space posadíte introvertných ľudí, ktorí pre optimálny výkon zrejme budú potrebovať viac súkromia.
Odpoveď do značnej miery závisí od druhu práce/biznisu a od toho, čo umožní ľuďom a tímom podávať čo najlepšie výkony. V prípade, že sa firma rozhodne pre open space, je nevyhnutná dohoda o určitých pravidlách, ktoré poskytnú potrebný priestor aj pre ničím nerušenú prácu (slúchadlá, tiché miestnosti, home office a pod.) Jednou z najdôležitejších príčin nedostatočnej výkonnosti je nedostatok pozornosti, ktorá je venovaná tomu, čo práve robíme. V neposlednom rade je dôležité vedieť, čo vyhovuje konkrétnym ľuďom. Určite odporúčam opatrnosť, keď uvažujete o tom, či do open space posadíte introvertných ľudí, ktorí pre optimálny výkon zrejme budú potrebovať viac súkromia.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

vzťahy s nadriadenými Najčastejším dôvodom je nedostatok ocenenia nielen výsledkov práce, ale najmä priebežného ocenenia úsilia, ktoré zamestnanec vynakladá pri plnení úloh a cieľov. Nemám prioritne na mysli finančné ocenenie. V konečnom dôsledku však ide o kombináciu viacerých faktorov tak, ako ich definuje J.Clifton a J.Harter v knihe It's the Manager, prípadne M.Buckingham a A.Goodall v knihe Nine Lies About Work.
Najčastejším dôvodom je nedostatok ocenenia nielen výsledkov práce, ale najmä priebežného ocenenia úsilia, ktoré zamestnanec vynakladá pri plnení úloh a cieľov. Nemám prioritne na mysli finančné ocenenie. V konečnom dôsledku však ide o kombináciu viacerých faktorov tak, ako ich definuje J.Clifton a J.Harter v knihe It's the Manager, prípadne M.Buckingham a A.Goodall v knihe Nine Lies About Work.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Vhodnosť spôsobu vždy závisí od konkrétnej situácie, biznis modelu, či ide o dlhodobého klienta a výnimočný jav, aká je pravdepodobnosť úspešnosti vymáhania a pod.
Vhodnosť spôsobu vždy závisí od konkrétnej situácie, biznis modelu, či ide o dlhodobého klienta a výnimočný jav, aká je pravdepodobnosť úspešnosti vymáhania a pod.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Nielen že uvažujeme, ale ju už aj využívame na podporu budovania strategického networku, čo je kriticky dôležitým motorom rastu tržieb.
Nielen že uvažujeme, ale ju už aj využívame na podporu budovania strategického networku, čo je kriticky dôležitým motorom rastu tržieb.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

rozhodne nie Daňové trestné činy sú úmyselné, t.z. môžete omylom porušiť daňové predpisy, ale nie spáchať trestný čin.
Daňové trestné činy sú úmyselné, t.z. môžete omylom porušiť daňové predpisy, ale nie spáchať trestný čin.

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne nie Takéto posty vnímam ako službu občanom, ktorí majú nárok na to, aby vedeli, kto im slúži a či jej/mu možno dôverovať. V závislosti od postu tu môže zohrávať úlohu aj bezpečnostné riziko.
Takéto posty vnímam ako službu občanom, ktorí majú nárok na to, aby vedeli, kto im slúži a či jej/mu možno dôverovať. V závislosti od postu tu môže zohrávať úlohu aj bezpečnostné riziko.