Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Ikrényi

Ivan Ikrényi
advokát/partner | IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Rodiaca sa vláda avizuje výstavbu nájomných bytov. Čo by bola podľa vás najlepšia alternatíva?

16.03.2020

Súkromné firmy podporené vhodnou legislatívou

Predpokladáte, že aj vaša spoločnosť pocíti v súvislosti s koronavírusom negatívne následky?

09.03.2020

Pravdepodobne nie Paradoxne skôr naopak. Ak by koronavírus dlhodobo negatívne ovplyvňoval svetový obchod, z dlhodobého hľadiska môžeme očakávať zhoršenie výsledkov podnikateľov aj na slovenskom trhu, čo bude nevyhnutne viesť k potrebe riešenia ich insolvencie.
Paradoxne skôr naopak. Ak by koronavírus dlhodobo negatívne ovplyvňoval svetový obchod, z dlhodobého hľadiska môžeme očakávať zhoršenie výsledkov podnikateľov aj na slovenskom trhu, čo bude nevyhnutne viesť k potrebe riešenia ich insolvencie.

Od októbra 2020 bude možné, aby štát vymazal z obchodného registra neaktívne firmy, ktoré si nesplnia povinnosti. Využijú to podľa vás podnikatelia na to, aby sa zbavili nechcených firiem?

20.01.2020

skôr áno Skôr sa bojím, že to budú zneužívať pri konkurenčnom boji.
Skôr sa bojím, že to budú zneužívať pri konkurenčnom boji.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Možnosť súťažiť a rásť

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Snaha o daňovú optimalizáciu

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Rozhodne áno Rozhodne ano, uz teraz existuju pripady, kedy zamestnanci odchadzaju, pretoze mensi zamestnavatel nedokaze splnit ich nadmerne ocakavania. Mam pocit, ze v poslednej dobe sa v mnohých odvetviach nedari zohladnit rastuce naklady v cenách tovarov a sluzieb. Predpokladam ale, ze pripadna kriza zrealni aj mzdove naroky zamestnancov.
Rozhodne ano, uz teraz existuju pripady, kedy zamestnanci odchadzaju, pretoze mensi zamestnavatel nedokaze splnit ich nadmerne ocakavania. Mam pocit, ze v poslednej dobe sa v mnohých odvetviach nedari zohladnit rastuce naklady v cenách tovarov a sluzieb. Predpokladam ale, ze pripadna kriza zrealni aj mzdove naroky zamestnancov.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

rozhodne nie Považujem to za absolútne nesystémový krok.
Považujem to za absolútne nesystémový krok.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Áno, podporu rozdeľujeme medzi právnické fakulty a rôzne študentské organizácie na jednej strane a zdravotníctvo na strane druhej.
Áno, podporu rozdeľujeme medzi právnické fakulty a rôzne študentské organizácie na jednej strane a zdravotníctvo na strane druhej.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne nie Marketingová komunikácia v advokácii je špecifická. Dlhé roky bola zakázaná, pričom sa vychádzalo z toho, že advokát sa má prezentovať výsledkami svojej práce. V posledných rokoch však vidieť určitý posun, akceptovanou platformou sa stáva LinkedIn.
Marketingová komunikácia v advokácii je špecifická. Dlhé roky bola zakázaná, pričom sa vychádzalo z toho, že advokát sa má prezentovať výsledkami svojej práce. V posledných rokoch však vidieť určitý posun, akceptovanou platformou sa stáva LinkedIn.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie odvodov

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

rozhodne áno Áno, spravidla sa jedná o negatívny skutkový omyl, tzn. páchateľ nesprávne vníma určitú skutočnosť, domnieva sa, že nejde o skutočnosť vyžadovanú ako znak skutkovej podstaty alebo že jeho čin nie je trestným činom a pod. To však nevylučuje subjektívnu stránku trestného činu, pretože neznalosť zákona neospravedlňuje a preto sú právne omyly pri daňových trestných činoch v podstate bezvýznamné.
Áno, spravidla sa jedná o negatívny skutkový omyl, tzn. páchateľ nesprávne vníma určitú skutočnosť, domnieva sa, že nejde o skutočnosť vyžadovanú ako znak skutkovej podstaty alebo že jeho čin nie je trestným činom a pod. To však nevylučuje subjektívnu stránku trestného činu, pretože neznalosť zákona neospravedlňuje a preto sú právne omyly pri daňových trestných činoch v podstate bezvýznamné.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr nie Skôr nie, najlepším motivátorom a mentorom zamestnancov by mali byť ich nadriadení.
Skôr nie, najlepším motivátorom a mentorom zamestnancov by mali byť ich nadriadení.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Povinná vojenská služba už v dnešnej dobe nemá opodstatnenie. Okrem toho je nutné brať v úvahu obrovské finančné náklady s ňou spojené, vedecky dokázané negatívne psychické následky na časť brancov, nespochybniteľne nízku kvalitu povinnej vojenskej služby v porovnaní s kvalitou profesionálnej armády a v neposlednom rade negatívny dopad na trh práce.
Povinná vojenská služba už v dnešnej dobe nemá opodstatnenie. Okrem toho je nutné brať v úvahu obrovské finančné náklady s ňou spojené, vedecky dokázané negatívne psychické následky na časť brancov, nespochybniteľne nízku kvalitu povinnej vojenskej služby v porovnaní s kvalitou profesionálnej armády a v neposlednom rade negatívny dopad na trh práce.

Očakávate, že sa vašej firmy či organizácie nejako dotkne hospodárske spomalenie v Európe?

21.01.2019

Skôr áno Keďže naša spoločnosť sa vo veľkej miere zameriava na oblasť insolvenčného práva, aj keď to môže znieť paradoxne, hospodárske spomalenie na trhu má na nás skôr priaznivý dopad.
Keďže naša spoločnosť sa vo veľkej miere zameriava na oblasť insolvenčného práva, aj keď to môže znieť paradoxne, hospodárske spomalenie na trhu má na nás skôr priaznivý dopad.

Bude podľa vás Gorila po nástenkovom tendri ďalšou kauzou, ktorá pošle do väzenia súčasných či bývalých politikov?

10.12.2018

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Bez bližšej znalosti veci sa nedokážem vyjadriť k zákonnosti v médiách spomínaných dôkazov, ktorá bude kľúčová pre ďalšie smerovanie veci.
Bez bližšej znalosti veci sa nedokážem vyjadriť k zákonnosti v médiách spomínaných dôkazov, ktorá bude kľúčová pre ďalšie smerovanie veci.

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Veľmi negatívne Principiálne odmietam vytváranie obrazu finančných inštitúcií ako triedneho nepriateľa a tento návrh za taký považujem. Nová daň sa negatívne dotkne nie len poisťovní, ale najmä poistených. Zvýšenie poistného môže spôsobiť zníženie poistenia obyvateľstva, čo sa v mnohých prípadoch prejaví na zvýšených nákladoch štátu v prípade rôznych poistných udalostí. Na viac, zákon zavádzajúci daň z poistenia je podľa všetkého retroaktívny a pokiaľ jeho protiústavnosť nevysloví Ústavný súd SR, štát touto daňou nepriamo sankcionuje podnikateľov za ich zodpovedné správanie, teda za to, že sa poistili.
Principiálne odmietam vytváranie obrazu finančných inštitúcií ako triedneho nepriateľa a tento návrh za taký považujem. Nová daň sa negatívne dotkne nie len poisťovní, ale najmä poistených. Zvýšenie poistného môže spôsobiť zníženie poistenia obyvateľstva, čo sa v mnohých prípadoch prejaví na zvýšených nákladoch štátu v prípade rôznych poistných udalostí. Na viac, zákon zavádzajúci daň z poistenia je podľa všetkého retroaktívny a pokiaľ jeho protiústavnosť nevysloví Ústavný súd SR, štát touto daňou nepriamo sankcionuje podnikateľov za ich zodpovedné správanie, teda za to, že sa poistili.