Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Ikrényi

Ivan Ikrényi
advokát/partner | IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Možnosť súťažiť a rásť

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Snaha o daňovú optimalizáciu

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Rozhodne áno Rozhodne ano, uz teraz existuju pripady, kedy zamestnanci odchadzaju, pretoze mensi zamestnavatel nedokaze splnit ich nadmerne ocakavania. Mam pocit, ze v poslednej dobe sa v mnohých odvetviach nedari zohladnit rastuce naklady v cenách tovarov a sluzieb. Predpokladam ale, ze pripadna kriza zrealni aj mzdove naroky zamestnancov.
Rozhodne ano, uz teraz existuju pripady, kedy zamestnanci odchadzaju, pretoze mensi zamestnavatel nedokaze splnit ich nadmerne ocakavania. Mam pocit, ze v poslednej dobe sa v mnohých odvetviach nedari zohladnit rastuce naklady v cenách tovarov a sluzieb. Predpokladam ale, ze pripadna kriza zrealni aj mzdove naroky zamestnancov.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

rozhodne nie Považujem to za absolútne nesystémový krok.
Považujem to za absolútne nesystémový krok.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Áno, podporu rozdeľujeme medzi právnické fakulty a rôzne študentské organizácie na jednej strane a zdravotníctvo na strane druhej.
Áno, podporu rozdeľujeme medzi právnické fakulty a rôzne študentské organizácie na jednej strane a zdravotníctvo na strane druhej.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne nie Marketingová komunikácia v advokácii je špecifická. Dlhé roky bola zakázaná, pričom sa vychádzalo z toho, že advokát sa má prezentovať výsledkami svojej práce. V posledných rokoch však vidieť určitý posun, akceptovanou platformou sa stáva LinkedIn.
Marketingová komunikácia v advokácii je špecifická. Dlhé roky bola zakázaná, pričom sa vychádzalo z toho, že advokát sa má prezentovať výsledkami svojej práce. V posledných rokoch však vidieť určitý posun, akceptovanou platformou sa stáva LinkedIn.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie odvodov

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

rozhodne áno Áno, spravidla sa jedná o negatívny skutkový omyl, tzn. páchateľ nesprávne vníma určitú skutočnosť, domnieva sa, že nejde o skutočnosť vyžadovanú ako znak skutkovej podstaty alebo že jeho čin nie je trestným činom a pod. To však nevylučuje subjektívnu stránku trestného činu, pretože neznalosť zákona neospravedlňuje a preto sú právne omyly pri daňových trestných činoch v podstate bezvýznamné.
Áno, spravidla sa jedná o negatívny skutkový omyl, tzn. páchateľ nesprávne vníma určitú skutočnosť, domnieva sa, že nejde o skutočnosť vyžadovanú ako znak skutkovej podstaty alebo že jeho čin nie je trestným činom a pod. To však nevylučuje subjektívnu stránku trestného činu, pretože neznalosť zákona neospravedlňuje a preto sú právne omyly pri daňových trestných činoch v podstate bezvýznamné.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr nie Skôr nie, najlepším motivátorom a mentorom zamestnancov by mali byť ich nadriadení.
Skôr nie, najlepším motivátorom a mentorom zamestnancov by mali byť ich nadriadení.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Povinná vojenská služba už v dnešnej dobe nemá opodstatnenie. Okrem toho je nutné brať v úvahu obrovské finančné náklady s ňou spojené, vedecky dokázané negatívne psychické následky na časť brancov, nespochybniteľne nízku kvalitu povinnej vojenskej služby v porovnaní s kvalitou profesionálnej armády a v neposlednom rade negatívny dopad na trh práce.
Povinná vojenská služba už v dnešnej dobe nemá opodstatnenie. Okrem toho je nutné brať v úvahu obrovské finančné náklady s ňou spojené, vedecky dokázané negatívne psychické následky na časť brancov, nespochybniteľne nízku kvalitu povinnej vojenskej služby v porovnaní s kvalitou profesionálnej armády a v neposlednom rade negatívny dopad na trh práce.

Očakávate, že sa vašej firmy či organizácie nejako dotkne hospodárske spomalenie v Európe?

21.01.2019

Skôr áno Keďže naša spoločnosť sa vo veľkej miere zameriava na oblasť insolvenčného práva, aj keď to môže znieť paradoxne, hospodárske spomalenie na trhu má na nás skôr priaznivý dopad.
Keďže naša spoločnosť sa vo veľkej miere zameriava na oblasť insolvenčného práva, aj keď to môže znieť paradoxne, hospodárske spomalenie na trhu má na nás skôr priaznivý dopad.

Bude podľa vás Gorila po nástenkovom tendri ďalšou kauzou, ktorá pošle do väzenia súčasných či bývalých politikov?

10.12.2018

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Bez bližšej znalosti veci sa nedokážem vyjadriť k zákonnosti v médiách spomínaných dôkazov, ktorá bude kľúčová pre ďalšie smerovanie veci.
Bez bližšej znalosti veci sa nedokážem vyjadriť k zákonnosti v médiách spomínaných dôkazov, ktorá bude kľúčová pre ďalšie smerovanie veci.

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Veľmi negatívne Principiálne odmietam vytváranie obrazu finančných inštitúcií ako triedneho nepriateľa a tento návrh za taký považujem. Nová daň sa negatívne dotkne nie len poisťovní, ale najmä poistených. Zvýšenie poistného môže spôsobiť zníženie poistenia obyvateľstva, čo sa v mnohých prípadoch prejaví na zvýšených nákladoch štátu v prípade rôznych poistných udalostí. Na viac, zákon zavádzajúci daň z poistenia je podľa všetkého retroaktívny a pokiaľ jeho protiústavnosť nevysloví Ústavný súd SR, štát touto daňou nepriamo sankcionuje podnikateľov za ich zodpovedné správanie, teda za to, že sa poistili.
Principiálne odmietam vytváranie obrazu finančných inštitúcií ako triedneho nepriateľa a tento návrh za taký považujem. Nová daň sa negatívne dotkne nie len poisťovní, ale najmä poistených. Zvýšenie poistného môže spôsobiť zníženie poistenia obyvateľstva, čo sa v mnohých prípadoch prejaví na zvýšených nákladoch štátu v prípade rôznych poistných udalostí. Na viac, zákon zavádzajúci daň z poistenia je podľa všetkého retroaktívny a pokiaľ jeho protiústavnosť nevysloví Ústavný súd SR, štát touto daňou nepriamo sankcionuje podnikateľov za ich zodpovedné správanie, teda za to, že sa poistili.

Myslíte si, že strata väčšiny strany D. Trumpa v Snemovni reprezentantov Spojených štátov zmení konfrontačnú obchodnú politiku prezidenta USA?

12.11.2018

skôr nie ale samozrejme to bude závisieť od toho, akú mieru nezávislosti rozhodovania si dokáže udržať tak, aby neporušil Ústavu USA
ale samozrejme to bude závisieť od toho, akú mieru nezávislosti rozhodovania si dokáže udržať tak, aby neporušil Ústavu USA

Máte pocit, že máte dostatočné informácie o kandidátoch a priebehu komunálnych volieb?

05.11.2018

skôr nie Skôr nie, voliči majú vžitý pomerný systém volieb do Národnej rady, v ktorom sa uplatní stranícka príslušnosť a preto volia strany a nie individuality, čo automaticky prenášajú aj do rozhodovania v komunálnych voľbách. Mám pocit, že preto ani nemajú potrebu poznať jednotlivých kandidátov, aj keď pripúšťam, že čiastočná decentralizácia verejnej správy a všeobecné sklamanie z politickej situácie v poslednej dobe prispieva k zmene ich prístupu a v najbližších rokov budeme svedkami toho, ako budú voliči najmä v komunálnych voľbách podrobne vyhodnocovať každého kandidáta.
Skôr nie, voliči majú vžitý pomerný systém volieb do Národnej rady, v ktorom sa uplatní stranícka príslušnosť a preto volia strany a nie individuality, čo automaticky prenášajú aj do rozhodovania v komunálnych voľbách. Mám pocit, že preto ani nemajú potrebu poznať jednotlivých kandidátov, aj keď pripúšťam, že čiastočná decentralizácia verejnej správy a všeobecné sklamanie z politickej situácie v poslednej dobe prispieva k zmene ich prístupu a v najbližších rokov budeme svedkami toho, ako budú voliči najmä v komunálnych voľbách podrobne vyhodnocovať každého kandidáta.

Je podľa vás rozumné a legitímne, ak štát cez odvody z obratu presúva zdroje medzi prepojenými odvetviami tak, ako to teraz pri obchodných reťazcoch a farmároch presadzuje SNS?

29.10.2018

rozhodne nie