Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Kubovič

Peter Kubovič
managing parner / advokát | HKP Legal, s.r.o., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

rozhodne nie Všetky podpory resp. výnimky nad rámec všeobecnej legislatívy (či už na udržanie alebo vytváranie pracovných miest) sú nesystémové, nespravodlivé voči ostatným (väčšinou menším resp. domácim) podnikateľom a v konečnom dôsledku škodlivé pre zdravé podnikateľské prostredie a férovú konkurenciu na trhu.
Všetky podpory resp. výnimky nad rámec všeobecnej legislatívy (či už na udržanie alebo vytváranie pracovných miest) sú nesystémové, nespravodlivé voči ostatným (väčšinou menším resp. domácim) podnikateľom a v konečnom dôsledku škodlivé pre zdravé podnikateľské prostredie a férovú konkurenciu na trhu.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno K spomaleniu zrejme dôjde, ale nebude to (snáď) príliš dramatické...
K spomaleniu zrejme dôjde, ale nebude to (snáď) príliš dramatické...

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

túto službu nevyužívame Top pozície v našej kancelárii zatiaľ obsadzujeme výlučne z "vlastných zdrojov", t.j. ľuďmi, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a dostatočne poznáme ich kvality.
Top pozície v našej kancelárii zatiaľ obsadzujeme výlučne z "vlastných zdrojov", t.j. ľuďmi, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a dostatočne poznáme ich kvality.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Väčšinou je to kombinácia nespokojnosti s faktormi týkajúcimi sa aktuálneho zamestnávateľa a záujmu vyskúšať niečo iné (snáď lepšie), ktorý sa opiera o novú pracovnú príležitosť.
Väčšinou je to kombinácia nespokojnosti s faktormi týkajúcimi sa aktuálneho zamestnávateľa a záujmu vyskúšať niečo iné (snáď lepšie), ktorý sa opiera o novú pracovnú príležitosť.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Systém zálohovania (keďže ide o peniaze) dokáže radikálne zvýšiť objem separovania daných odpadov, čo následne povedie aj k zlepšeniu systému ich spracovania (keďže to už budú zaujímavé objemy z hľadiska biznisu).
Systém zálohovania (keďže ide o peniaze) dokáže radikálne zvýšiť objem separovania daných odpadov, čo následne povedie aj k zlepšeniu systému ich spracovania (keďže to už budú zaujímavé objemy z hľadiska biznisu).

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Bez ohľadu na prázdniny sa priebežne snažíme mať u nás "na brigáde" študentov práva, avšak je stále ťažšie nájsť mladých ľudí, ktorí by mali záujem o tento typ pracovnej aktivity. Nehovoriac o kvalitných ľuďoch, ktorí sa vyskytujú naozaj len výnimočne...
Bez ohľadu na prázdniny sa priebežne snažíme mať u nás "na brigáde" študentov práva, avšak je stále ťažšie nájsť mladých ľudí, ktorí by mali záujem o tento typ pracovnej aktivity. Nehovoriac o kvalitných ľuďoch, ktorí sa vyskytujú naozaj len výnimočne...

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta Lebo je to náš "chleba".... :-)
Lebo je to náš "chleba".... :-)

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dostatočne Snaha síce bola deklarovaná, ale "skutek utek"... Prípadne si ešte možno pomôcť parafrázou slávneho výroku bývalého sovietskeho a ruského politika Černomyrdina: "Snažili sa najlepšie, ako vedeli, ale dopadlo to ako vždy...". O výsledkoch (mimo iného) svedčí aj postupný pokles našej krajiny v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich kvalitu podnikateľského prostredia.
Snaha síce bola deklarovaná, ale "skutek utek"... Prípadne si ešte možno pomôcť parafrázou slávneho výroku bývalého sovietskeho a ruského politika Černomyrdina: "Snažili sa najlepšie, ako vedeli, ale dopadlo to ako vždy...". O výsledkoch (mimo iného) svedčí aj postupný pokles našej krajiny v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich kvalitu podnikateľského prostredia.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno S ohľadom na jednoznačný demografický trend, ktorým je starnutie obyvateľstva a predlžovanie veku dožitia, sú seniori nepochybne zaujímavá cieľová skupina pre podnikateľské aktivity, osobitne pokiaľ ide o tovary a služby zamerané na plnenie ich špecifických potrieb.
S ohľadom na jednoznačný demografický trend, ktorým je starnutie obyvateľstva a predlžovanie veku dožitia, sú seniori nepochybne zaujímavá cieľová skupina pre podnikateľské aktivity, osobitne pokiaľ ide o tovary a služby zamerané na plnenie ich špecifických potrieb.

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

rozhodne áno Výška dane z nehnuteľností má vplyv na každého, kto podniká vo vlastných alebo prenajatých priestoroch, nakoľko túto daň musí zaplatiť - či už priamo alebo nepriamo (v nájomnom). Keďže naša kancelária sídli v prenajatých priestoroch, v našom prípade má výška dane z nehnuteľností vplyv na výšku nášho nájomného.
Výška dane z nehnuteľností má vplyv na každého, kto podniká vo vlastných alebo prenajatých priestoroch, nakoľko túto daň musí zaplatiť - či už priamo alebo nepriamo (v nájomnom). Keďže naša kancelária sídli v prenajatých priestoroch, v našom prípade má výška dane z nehnuteľností vplyv na výšku nášho nájomného.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Skôr áno Napriek tomu, že advokácia má povesť skôr konzervatívneho segmentu, v našej kancelárii hľadáme priestor aj pre moderné prístupy a technológie, ktoré využívajú aj prvky umelej inteligencie. Dokonca aktuálne už aj pracujeme na prvom (pilotnom) projekte...
Napriek tomu, že advokácia má povesť skôr konzervatívneho segmentu, v našej kancelárii hľadáme priestor aj pre moderné prístupy a technológie, ktoré využívajú aj prvky umelej inteligencie. Dokonca aktuálne už aj pracujeme na prvom (pilotnom) projekte...

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

skôr nie So záujmom sledujeme všetky nové trendy týkajúce sa mobility, vrátane elektrických áut, avšak aktívne s tým zatiaľ nepracujeme. Z praktického hľadiska však za významnejší (osobitne v podmienkach našej firmy) považujem trend "car-sharingu", t.j. využívanie auta len v prípade potreby (na rozdiel od jeho trvalého vlastníctva, ktoré je z hľadiska reálneho využívania a nákladov veľmi neefektívne).
So záujmom sledujeme všetky nové trendy týkajúce sa mobility, vrátane elektrických áut, avšak aktívne s tým zatiaľ nepracujeme. Z praktického hľadiska však za významnejší (osobitne v podmienkach našej firmy) považujem trend "car-sharingu", t.j. využívanie auta len v prípade potreby (na rozdiel od jeho trvalého vlastníctva, ktoré je z hľadiska reálneho využívania a nákladov veľmi neefektívne).

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Zníženie ktorejkoľvek položky v rámci daní a odvodov pomôže krajine z hľadiska jej konkurencieschopnosti a bude tiež ocenené verejnosťou z pohľadu osobných aj firemných financií. Musí to však ísť "ruka v ruke" so zvyšovaním efektivity využívania verejných zdrojov a najmä znižovaním miery ich rozkrádania a zneužívania.
Zníženie ktorejkoľvek položky v rámci daní a odvodov pomôže krajine z hľadiska jej konkurencieschopnosti a bude tiež ocenené verejnosťou z pohľadu osobných aj firemných financií. Musí to však ísť "ruka v ruke" so zvyšovaním efektivity využívania verejných zdrojov a najmä znižovaním miery ich rozkrádania a zneužívania.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

rozhodne nie Nakoľko všetky daňové trestné činy sú tzv. úmyselné (t.j. na ich spáchanie sa vyžaduje úmysel páchateľa a nepostačuje len jeho nedbanlivosť), ich spáchanie "omylom" je de facto aj de iure vylúčené...
Nakoľko všetky daňové trestné činy sú tzv. úmyselné (t.j. na ich spáchanie sa vyžaduje úmysel páchateľa a nepostačuje len jeho nedbanlivosť), ich spáchanie "omylom" je de facto aj de iure vylúčené...

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne nie V štandardnej krajine (západného typu) to určite prijateľné nie je. Ale u nás ešte stále mnohí predstavitelia štátnych inštitúcií a firiem nechápu, že výkon štátnej funkcie je službou vo verejnom záujme, ktorá musí podliehať verejnej kontrole...
V štandardnej krajine (západného typu) to určite prijateľné nie je. Ale u nás ešte stále mnohí predstavitelia štátnych inštitúcií a firiem nechápu, že výkon štátnej funkcie je službou vo verejnom záujme, ktorá musí podliehať verejnej kontrole...

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie Myslím si, že ide len o ďalší nástroj politického marketingu a populizmu súčasnej vládnej zostavy (resp. jednej z jej strán), ktorým sa najmä umelo zvyšujú náklady väčším zamestnávateľom. Pripomína to "časy minulé", keď sa štát snažil starať o "všeobecné blaho" obyvateľstva, vrátane ich rekreácie. Tieto časy sú však už nenávratne preč (snáď), preto na podporu cestovného ruchu treba použiť štandardné nástroje týkajúce sa všeobecnej podpory podnikania a zlepšovania kvality podnikateľského prostredia.
Myslím si, že ide len o ďalší nástroj politického marketingu a populizmu súčasnej vládnej zostavy (resp. jednej z jej strán), ktorým sa najmä umelo zvyšujú náklady väčším zamestnávateľom. Pripomína to "časy minulé", keď sa štát snažil starať o "všeobecné blaho" obyvateľstva, vrátane ich rekreácie. Tieto časy sú však už nenávratne preč (snáď), preto na podporu cestovného ruchu treba použiť štandardné nástroje týkajúce sa všeobecnej podpory podnikania a zlepšovania kvality podnikateľského prostredia.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr nie

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr áno Vyberať budem podľa svojich politických preferencií, ako aj osobných sympatií k jednotlivým kandidátom. Ale predvolebné prieskumy budú určite dôležitou pomôckou pre finálne rozhodnutie, nakoľko nemá zmysel odovzdať hlas kandidátovi bez reálnej šance na úspech.
Vyberať budem podľa svojich politických preferencií, ako aj osobných sympatií k jednotlivým kandidátom. Ale predvolebné prieskumy budú určite dôležitou pomôckou pre finálne rozhodnutie, nakoľko nemá zmysel odovzdať hlas kandidátovi bez reálnej šance na úspech.