Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Vrábel

Peter Vrábel
managing parner | LEGATE, s.r.o., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Snaha o daňovú optimalizáciu Vytvorenie štruktúry na Cypre je už dnes nemoderné riešenie. Slovenská legislatíva ponúka transparentnú holdingovú výnimku od 1.1.2018 ako koncept OECD s podmienkami aspoň 10% majetkovej účasti a držby podielu aspoň 24 mesiacov. Ak holdingová spoločnosť so sídlom v SR preukáže potrebné personálne a technické vybavenie bude mať oslobodenie od dane z kapitálových výnosov. Pri koncepte konečného užívateľa výhod a automatickej výmene informácií o disponentoch a zostatkoch na bankovom účte sa javí skryté vlastníctvo ako nie bezpečná alternatíva. Taktiež je tam privysoké riziko pri transferoch zdrojov zo zahraničia na územie SR po prijatí Payment Service Directive 2. Ustáť tzv. miesto riadenia v zahraničnej destinácií pri dnešných metodikách a možnostiach daňových úradov je skôr neznalosť.
Vytvorenie štruktúry na Cypre je už dnes nemoderné riešenie. Slovenská legislatíva ponúka transparentnú holdingovú výnimku od 1.1.2018 ako koncept OECD s podmienkami aspoň 10% majetkovej účasti a držby podielu aspoň 24 mesiacov. Ak holdingová spoločnosť so sídlom v SR preukáže potrebné personálne a technické vybavenie bude mať oslobodenie od dane z kapitálových výnosov. Pri koncepte konečného užívateľa výhod a automatickej výmene informácií o disponentoch a zostatkoch na bankovom účte sa javí skryté vlastníctvo ako nie bezpečná alternatíva. Taktiež je tam privysoké riziko pri transferoch zdrojov zo zahraničia na územie SR po prijatí Payment Service Directive 2. Ustáť tzv. miesto riadenia v zahraničnej destinácií pri dnešných metodikách a možnostiach daňových úradov je skôr neznalosť.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

rozhodne nie Ide o morálny hazard. Nespravodlivé je najmä to, že veritelia stratia poradie pri iniciovaní opätovnej exekúcie a ešte musia oni ako veritelia zaplatiť trovy exekúcie, ktoré môžu byť cca 30EUR na exekučné konanie. Logika legislatívnej úpravy mohla byť iná v tom, že dlžníci ak by splatili časť dlhu tak by mali možnosť iniciovať zastavenie exekúcie v konaniach trvajúcich dlhšie ako 5 rokov, pričom by dlžníci boli povinní znášať trovy exekúcie v takomto prípade. Tiež sa takáto úprava javí ako nadbytočná už pri možnosti oddlženia pre fyzické osoby cez konkurzné konanie, kde im štát cez centrum právnej pomoci dokonca požičia na súdny poplatok a vypracuje za nich návrh pre súd.
Ide o morálny hazard. Nespravodlivé je najmä to, že veritelia stratia poradie pri iniciovaní opätovnej exekúcie a ešte musia oni ako veritelia zaplatiť trovy exekúcie, ktoré môžu byť cca 30EUR na exekučné konanie. Logika legislatívnej úpravy mohla byť iná v tom, že dlžníci ak by splatili časť dlhu tak by mali možnosť iniciovať zastavenie exekúcie v konaniach trvajúcich dlhšie ako 5 rokov, pričom by dlžníci boli povinní znášať trovy exekúcie v takomto prípade. Tiež sa takáto úprava javí ako nadbytočná už pri možnosti oddlženia pre fyzické osoby cez konkurzné konanie, kde im štát cez centrum právnej pomoci dokonca požičia na súdny poplatok a vypracuje za nich návrh pre súd.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr nie Selektívne podpory nie sú systémovým riešením. Skôr slabo počuť hlas Slovenskej reprezentácie pri uvalení ciel zo strany EK voči lacnej čínskej oceli, tiež štát by mal byť viac proaktívny pri emisných povolenkách, kde pre oceľ sú možnosti dosiahnutia vyššieho počtu emisných kvót a teda ich zlacnení. Naviac elektrická energia je v SR najdrahšia z okolitých krajín a je určite cenovo významným vstupom pre výrobu ocele a tam je veľa cenovo efektívnych plošných riešení, stačí sa pozrieť na podporu OZE.
Selektívne podpory nie sú systémovým riešením. Skôr slabo počuť hlas Slovenskej reprezentácie pri uvalení ciel zo strany EK voči lacnej čínskej oceli, tiež štát by mal byť viac proaktívny pri emisných povolenkách, kde pre oceľ sú možnosti dosiahnutia vyššieho počtu emisných kvót a teda ich zlacnení. Naviac elektrická energia je v SR najdrahšia z okolitých krajín a je určite cenovo významným vstupom pre výrobu ocele a tam je veľa cenovo efektívnych plošných riešení, stačí sa pozrieť na podporu OZE.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Prijímame študentov aj počas roka, pretože ich nasadenie a energia sú prínosom. Bohužiaľ kvalita študentov sa za posledné roky zhoršila v advokátskom biznise. Je však podnetné sledovať stret kultúry kolegov 40+ a študentov. Elektronizácia v advokácií, presadzovanie umelej inteligencie a automatizácia procesov je však jednoduchšia so študentami. Chuť rásť na projektoch sa im nedá uprieť, nie však vždy je to ruka v ruke s výkonom a zodpovednosťou u študentov.
Prijímame študentov aj počas roka, pretože ich nasadenie a energia sú prínosom. Bohužiaľ kvalita študentov sa za posledné roky zhoršila v advokátskom biznise. Je však podnetné sledovať stret kultúry kolegov 40+ a študentov. Elektronizácia v advokácií, presadzovanie umelej inteligencie a automatizácia procesov je však jednoduchšia so študentami. Chuť rásť na projektoch sa im nedá uprieť, nie však vždy je to ruka v ruke s výkonom a zodpovednosťou u študentov.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Už dnes sú služby DSS zaujímavou business príležitosťou. Treba si uvedomiť, že väčšina zarábajúcich dospelých berie ako svoju morálnu povinnosť postarať sa ekonomicky o svojich rodičov. Myslím si, že koncept troch grošov je najlepším tzv. štvrtým pilierom pre dôchodkové zabezpečenie seniorov. Seniori budú čoraz viac atraktívni pre produkty cestovného ruchu, kúpeľníctva, autonómnej dopravy, nehradenej zdravotnej starostlivosti ako aj tzv. facility mamažmentu (bežnej údržby nehnuteľností, v ktorých bývajú).
Už dnes sú služby DSS zaujímavou business príležitosťou. Treba si uvedomiť, že väčšina zarábajúcich dospelých berie ako svoju morálnu povinnosť postarať sa ekonomicky o svojich rodičov. Myslím si, že koncept troch grošov je najlepším tzv. štvrtým pilierom pre dôchodkové zabezpečenie seniorov. Seniori budú čoraz viac atraktívni pre produkty cestovného ruchu, kúpeľníctva, autonómnej dopravy, nehradenej zdravotnej starostlivosti ako aj tzv. facility mamažmentu (bežnej údržby nehnuteľností, v ktorých bývajú).

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno Mal by sa uplatňovať zásluhovo-sociálny princíp, t.j. viazanosť ako na produktivitu práce z dôvodu odovzdávania pridanej hodnoty jej tvorcovi, ale aj viazanosť na priemernú mzdu z titulu tzv. "sallary gap", teda zabráneniu priepasti a neotváraniu nožníc medzi vysokopríjmovými skupinami a nízkopríjmovými skupinami. Na druhej strane ale potom nemôže dochádzať k zvýšeniu daňovo-odvodového zaťaženia kapitálu, ktorého prílišné zdanenie by znamenalo jeho odliv do daňovo priaznivejších jurisdikcií.
Mal by sa uplatňovať zásluhovo-sociálny princíp, t.j. viazanosť ako na produktivitu práce z dôvodu odovzdávania pridanej hodnoty jej tvorcovi, ale aj viazanosť na priemernú mzdu z titulu tzv. "sallary gap", teda zabráneniu priepasti a neotváraniu nožníc medzi vysokopríjmovými skupinami a nízkopríjmovými skupinami. Na druhej strane ale potom nemôže dochádzať k zvýšeniu daňovo-odvodového zaťaženia kapitálu, ktorého prílišné zdanenie by znamenalo jeho odliv do daňovo priaznivejších jurisdikcií.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

skôr áno Skôr očakávame nástup zdieľanej ekonomiky (car-sharing). Samotný pohon pre zdieľané alebo autonómne riadené autá bude ešte otázkou vývoja a vodíkový pohon by bol určite ekologickejší ako elektrický a z hľadiska blízkej budúcnosti nám pripadajú hybridné pohony ako efektívnejšie riešenie z pohľadu dojazdu, doby nabíjania a spotreby energie pre ich výrobu. Je však pravdou, že sme obmedzili nákupy do automobilov s dieselovým pohonom.
Skôr očakávame nástup zdieľanej ekonomiky (car-sharing). Samotný pohon pre zdieľané alebo autonómne riadené autá bude ešte otázkou vývoja a vodíkový pohon by bol určite ekologickejší ako elektrický a z hľadiska blízkej budúcnosti nám pripadajú hybridné pohony ako efektívnejšie riešenie z pohľadu dojazdu, doby nabíjania a spotreby energie pre ich výrobu. Je však pravdou, že sme obmedzili nákupy do automobilov s dieselovým pohonom.

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie firemnej dane Pre získanie komparatívnej výhody v rámci priestoru V4 ako aj pre prilákanie investícií (nielen zahraničných) sa javí ako najužitočnejšie zníženie firemnej dane. Musíme predsa zohľadniť, že korporátni investori, ktorí vedia vytvoriť významný počet nových pracovných miest, si urobia porovnanie v Maďarsku (10% daň) ako aj v Poľsku a v ČR (19% daň) a je dôležité, aby noví investori prišli a existujúci neodišli. Menej invazívnym riešením pre rozpočet by mohlo byť zvýšenie možnosti odpočítania investícií zo základu dane pre daň z príjmu právnických osôb.
Pre získanie komparatívnej výhody v rámci priestoru V4 ako aj pre prilákanie investícií (nielen zahraničných) sa javí ako najužitočnejšie zníženie firemnej dane. Musíme predsa zohľadniť, že korporátni investori, ktorí vedia vytvoriť významný počet nových pracovných miest, si urobia porovnanie v Maďarsku (10% daň) ako aj v Poľsku a v ČR (19% daň) a je dôležité, aby noví investori prišli a existujúci neodišli. Menej invazívnym riešením pre rozpočet by mohlo byť zvýšenie možnosti odpočítania investícií zo základu dane pre daň z príjmu právnických osôb.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

rozhodne nie Daňový podvod vyžaduje úmysel a nedbanlivosť teda nepostačuje. Za nepriamy úmysel sa považuje vedomosť o možnom porušení daňových zákonov, napríklad ak by nedošlo k vráteniu neoprávnene uplatneného odpočtu na DPH po rozhodnutí daňového úradu o neuznaní výdavkov za daňový náklad.
Daňový podvod vyžaduje úmysel a nedbanlivosť teda nepostačuje. Za nepriamy úmysel sa považuje vedomosť o možnom porušení daňových zákonov, napríklad ak by nedošlo k vráteniu neoprávnene uplatneného odpočtu na DPH po rozhodnutí daňového úradu o neuznaní výdavkov za daňový náklad.