Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Blaško

Ronald Blaško
výkonný riaditeľ | Americká obchodná komora v SR

Otázka Odpoveď Komentár

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dobre Pozitívne hodnotíme snahu robiť "pro-podnikateľské" balíčky, aj keď im chýba väčšia odvaha. Naopak zavádzanie, resp. nezrušenie, sektorových daní, absencia reformy vzdelávacieho systému a stále problémová vymožiteľnosť práva zostávajú dlhodobo neriešenými oblasťami, ktoré znižujú konkurencieschopnosť krajiny.
Pozitívne hodnotíme snahu robiť "pro-podnikateľské" balíčky, aj keď im chýba väčšia odvaha. Naopak zavádzanie, resp. nezrušenie, sektorových daní, absencia reformy vzdelávacieho systému a stále problémová vymožiteľnosť práva zostávajú dlhodobo neriešenými oblasťami, ktoré znižujú konkurencieschopnosť krajiny.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Nie je to otázkou voľby ale prežitia.
Nie je to otázkou voľby ale prežitia.

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie odvodov Slovensko má najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie vo V4, ktoré sa ešte zvýšilo zrušením stropov na zdravotné odvody a zvyšovaním vymeriavacích základov na sociálne poistenie. Takéto zníženie by podporilo čisté príjmy nízkopríjmových skupín, zvýšilo legálne zamestnávanie v určitých sektoroch ekonomiky a pomohlo aj udržať, či pritiahnuť vysokopríjmové talenty, ktoré nie sú limitované zamestnaním sa na Slovensku.
Slovensko má najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie vo V4, ktoré sa ešte zvýšilo zrušením stropov na zdravotné odvody a zvyšovaním vymeriavacích základov na sociálne poistenie. Takéto zníženie by podporilo čisté príjmy nízkopríjmových skupín, zvýšilo legálne zamestnávanie v určitých sektoroch ekonomiky a pomohlo aj udržať, či pritiahnuť vysokopríjmové talenty, ktoré nie sú limitované zamestnaním sa na Slovensku.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

skôr nie Vyhnúť sa omylom a dosiahnuť zákonnú optimalizáciu pomôže auditor a daňový poradca. Samozrejme je v poriadku nevyužiť službu poradcu. Manažment firmy si tým ale zvyšuje riziko optimalizácie za hranicou zákona.
Vyhnúť sa omylom a dosiahnuť zákonnú optimalizáciu pomôže auditor a daňový poradca. Samozrejme je v poriadku nevyužiť službu poradcu. Manažment firmy si tým ale zvyšuje riziko optimalizácie za hranicou zákona.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Deklarovaným záujmom štátu v tomto prípade je pomoc slovenským poľnohospodárom a potravinárom. Štát má iné vhodnejšie a systémovejšie nástroje na takúto podporu. Mimochodom, poznáme už výsledky kampane na kúpu slovenských potravín?
Deklarovaným záujmom štátu v tomto prípade je pomoc slovenským poľnohospodárom a potravinárom. Štát má iné vhodnejšie a systémovejšie nástroje na takúto podporu. Mimochodom, poznáme už výsledky kampane na kúpu slovenských potravín?

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

skôr nie Rozvoj cestovného ruchu potrebuje jasnú dlhodobú stratégiu. Rekreačné poukážky uložené zákonom pre zamestnávateľom nad 50 zamestnancov sa takou nejavia. Je to snaha presmerovať finančné zdroje zo všetkých sektorov ekonomiky do jedného vybraného, pravdepodobne aj na úkor iných už existujúcich benefitov zamestnancov.
Rozvoj cestovného ruchu potrebuje jasnú dlhodobú stratégiu. Rekreačné poukážky uložené zákonom pre zamestnávateľom nad 50 zamestnancov sa takou nejavia. Je to snaha presmerovať finančné zdroje zo všetkých sektorov ekonomiky do jedného vybraného, pravdepodobne aj na úkor iných už existujúcich benefitov zamestnancov.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr áno Akýkoľvek profesionálny kouč alebo mentor ale nemôže suplovať úlohu HR pri výbere, rozvoji a motivácii zamestnancov a rovnako lídra pri riadení tímu.
Akýkoľvek profesionálny kouč alebo mentor ale nemôže suplovať úlohu HR pri výbere, rozvoji a motivácii zamestnancov a rovnako lídra pri riadení tímu.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

rozhodne áno Antisystémoví kandidáti sú schopní osloviť značnú časť (aj) slovenskej spoločnosti. Riziká plynúce z ich prípadného volebného úspechu pre našu stále mladú demokraciu si vyžadujú voľbu viac rozumom ako srdcom.
Antisystémoví kandidáti sú schopní osloviť značnú časť (aj) slovenskej spoločnosti. Riziká plynúce z ich prípadného volebného úspechu pre našu stále mladú demokraciu si vyžadujú voľbu viac rozumom ako srdcom.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Slovensko omnoho viac ako vojenskú potrebuje službu spoločnosti. Pre zdravie, stabilitu a budúcnosť krajiny by bolo oveľa prospešnejšie, ak by mladí ľudia namiesto narukovania do armády aktívne využili svoj intelektuálny aj fyzický potenciál napr. na dlhodobú a systémovú pomoc ľudom na okraji spoločnosti.
Slovensko omnoho viac ako vojenskú potrebuje službu spoločnosti. Pre zdravie, stabilitu a budúcnosť krajiny by bolo oveľa prospešnejšie, ak by mladí ľudia namiesto narukovania do armády aktívne využili svoj intelektuálny aj fyzický potenciál napr. na dlhodobú a systémovú pomoc ľudom na okraji spoločnosti.

Myslíte si, že dlhoročný výkonný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu?

14.01.2019

Rozhodne nie Ústavný súd je dôležitý pilier právneho štátu. Do pozície ústavných sudcov by mali byť preto menovaní nestranní odborníci s rešpektom u verejnosti a nespochybniteľným morálnym kreditom. Z hľadiska garantovania jeho nezávislosti je tiež žiadúce, aby do pozícií ústavných sudcov neboli menovaní aktívni politici vrátane členov vlády či poslancov Národnej rady SR.
Ústavný súd je dôležitý pilier právneho štátu. Do pozície ústavných sudcov by mali byť preto menovaní nestranní odborníci s rešpektom u verejnosti a nespochybniteľným morálnym kreditom. Z hľadiska garantovania jeho nezávislosti je tiež žiadúce, aby do pozícií ústavných sudcov neboli menovaní aktívni politici vrátane členov vlády či poslancov Národnej rady SR.

Máte pocit, že sa tento rok posunulo Slovensko ďalej z hľadiska budovania uvedomelej občianskej spoločnosti a silnejšieho právneho štátu?

17.12.2018

skôr áno Politické zmeny na jar 2018 nastali najmä vďaka tlaku aktívnej občianskej spoločnosti. Až následne začali prichádzať viditeľnejšie posuny vo vyšetrovaní aj starších korupčných prípadov. Dôveru verejnosti vo funkčný právny štát totiž oveľa viac ako vyhlásenia politikov môžu prinavrátiť najmä výsledky práce orgánov činných v trestnom konaní, či predvídateľné rozhodnutia súdov.
Politické zmeny na jar 2018 nastali najmä vďaka tlaku aktívnej občianskej spoločnosti. Až následne začali prichádzať viditeľnejšie posuny vo vyšetrovaní aj starších korupčných prípadov. Dôveru verejnosti vo funkčný právny štát totiž oveľa viac ako vyhlásenia politikov môžu prinavrátiť najmä výsledky práce orgánov činných v trestnom konaní, či predvídateľné rozhodnutia súdov.

Bude podľa vás Gorila po nástenkovom tendri ďalšou kauzou, ktorá pošle do väzenia súčasných či bývalých politikov?

10.12.2018

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Prípad Gorila dlhodobo traumatizuje slovenskú spoločnosť. Podobne ako v prípade zrušenia Mečiarových amnestií môže časom dôjsť k pozitívnemu posunu, ktorý by nepochybne prispel k zvýšeniu dôvery verejnosti v právny štát.
Prípad Gorila dlhodobo traumatizuje slovenskú spoločnosť. Podobne ako v prípade zrušenia Mečiarových amnestií môže časom dôjsť k pozitívnemu posunu, ktorý by nepochybne prispel k zvýšeniu dôvery verejnosti v právny štát.

Ako vnímate, že podpredseda vlády a člen vedenia najsilnejšej strany sa plánuje stať guvernérom apolitickej NBS?

03.12.2018

Negatívne Nezávislá centrálna banka je pilierom modernej ekonomiky. Čelný predstaviteľ vládnej politickej strany na poste guvernéra neprispeje k nezávislosti NBS. Je to negatívny precedens. Podobné príklady ale nájdeme aj v iných krajinách.
Nezávislá centrálna banka je pilierom modernej ekonomiky. Čelný predstaviteľ vládnej politickej strany na poste guvernéra neprispeje k nezávislosti NBS. Je to negatívny precedens. Podobné príklady ale nájdeme aj v iných krajinách.

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Ktorý z nasledujúcich indikátorov podľa vás najlepšie vystihuje životnú úroveň v krajine?

19.11.2018

stredná dĺžka života v zdraví Žiaden uvedený indikátor nie je dokonalý. Viac indikátorov, alebo ich kombinácia, môže poskytnúť lepší obraz. Avšak všetky majú ambíciu zachytiť aktuálny stav, ale nehovoria nič o budúcom vývoji.
Žiaden uvedený indikátor nie je dokonalý. Viac indikátorov, alebo ich kombinácia, môže poskytnúť lepší obraz. Avšak všetky majú ambíciu zachytiť aktuálny stav, ale nehovoria nič o budúcom vývoji.

Myslíte si, že strata väčšiny strany D. Trumpa v Snemovni reprezentantov Spojených štátov zmení konfrontačnú obchodnú politiku prezidenta USA?

12.11.2018

rozhodne nie Rozhodne nie: Obchodná politika USA je konzistentná s politikou národnej bezpečnosti a zahranično-politickými prioritami. Nie je predpoklad, že by došlo k zásadnej zmene definície priorít v týchto oblastiach.
Rozhodne nie: Obchodná politika USA je konzistentná s politikou národnej bezpečnosti a zahranično-politickými prioritami. Nie je predpoklad, že by došlo k zásadnej zmene definície priorít v týchto oblastiach.

Máte pocit, že máte dostatočné informácie o kandidátoch a priebehu komunálnych volieb?

05.11.2018

skôr áno Dostatok informácií nie je v dnešnej dobe problém. Nikto ale občana nemôže donútiť ich spracovať, transformovať do poznania a múdreho rozhodnutia.
Dostatok informácií nie je v dnešnej dobe problém. Nikto ale občana nemôže donútiť ich spracovať, transformovať do poznania a múdreho rozhodnutia.

Je podľa vás rozumné a legitímne, ak štát cez odvody z obratu presúva zdroje medzi prepojenými odvetviami tak, ako to teraz pri obchodných reťazcoch a farmároch presadzuje SNS?

29.10.2018

rozhodne nie Parafrázujúc Williama Shakespeara a jeho sonet Venuša a Adonis: "Ak má moja myšlienka zlý dopad, je mi ľúto, že jej otcom bol muž noblesy"
Parafrázujúc Williama Shakespeara a jeho sonet Venuša a Adonis: "Ak má moja myšlienka zlý dopad, je mi ľúto, že jej otcom bol muž noblesy"

Zažili ste niekedy v podnikaní nátlak, kde by niekto využíval v konkurenčnom boji politický, prípadne iný mocenský vplyv?

22.10.2018

skôr áno „Skôr áno. Politika a jej vplyv na podnikanie ide v priamej úmere so strategickým významom sektora a veľkosťou organizácie.“
„Skôr áno. Politika a jej vplyv na podnikanie ide v priamej úmere so strategickým významom sektora a veľkosťou organizácie.“