Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Blaško

Ronald Blaško
výkonný riaditeľ | Americká obchodná komora v SR

Otázka Odpoveď Komentár

Ako vnímate takzvanú prvú pomoc pre ekonomiku – opatrenia, ktoré vláda odsúhlasila minulý víkend?

06.04.2020

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Prvú pomoc je nutné poskytnúť každému pacientovi, ktorý to potrebuje. Ale každý zodpovedný lekár vie, že aby pacientovi zaručil šancu na uzdravenie, musí ho liečiť v spolupráci s ďalšími špecialistami. Rýchlo, odborne a účinne. A nemôže ignorovať návrhy kolegov špecialistov na skvalitnenie liečby.
Prvú pomoc je nutné poskytnúť každému pacientovi, ktorý to potrebuje. Ale každý zodpovedný lekár vie, že aby pacientovi zaručil šancu na uzdravenie, musí ho liečiť v spolupráci s ďalšími špecialistami. Rýchlo, odborne a účinne. A nemôže ignorovať návrhy kolegov špecialistov na skvalitnenie liečby.

Čo podľa vás znamenajú výsledky parlamentných volieb pre ďalšie smerovanie krajiny?

03.03.2020

Nádej pre pozitívnu zmenu Výsledky hovoria, že hlavnou témou Slovenska je boj s korupciou. Pozitívna zmena ale musí zahŕňať aj systémové zmeny v zdravotníctve, sociálnom systéme, školstve a v podpore vedy a inovácií.
Výsledky hovoria, že hlavnou témou Slovenska je boj s korupciou. Pozitívna zmena ale musí zahŕňať aj systémové zmeny v zdravotníctve, sociálnom systéme, školstve a v podpore vedy a inovácií.

Akou známkou by ste ohodnotili činnosť končiacej Vlády SR?

24.02.2020

dostatočná Skutočné vysvedčenie ale vystaví volič vo voľbách aj keď ten zväčša známkuje cez prizmu zlepšenia/nezlepšenia svojho života a blízkeho okolia. Moja známka hodnotí nevyužité príležitosti a zlé strednodobé až dlhodobé smerovanie krajiny.
Skutočné vysvedčenie ale vystaví volič vo voľbách aj keď ten zväčša známkuje cez prizmu zlepšenia/nezlepšenia svojho života a blízkeho okolia. Moja známka hodnotí nevyužité príležitosti a zlé strednodobé až dlhodobé smerovanie krajiny.

Smer a SNS chcú na mimoriadnej schôdzi schváliť zrušenie diaľničných známok. Aký je váš názor na tento krok?

17.02.2020

Bol by to nebezpečný výpadok príjmov NDS Spôsob, akým to plánujú zrealizovať navyše hrubo porušuje princípy predvídateľného legislatívneho procesu, ku ktorému sa vláda zaviazala v svojom Programovom vyhlásení.
Spôsob, akým to plánujú zrealizovať navyše hrubo porušuje princípy predvídateľného legislatívneho procesu, ku ktorému sa vláda zaviazala v svojom Programovom vyhlásení.

Prečo chcú politické strany po voľbách urýchlene budovať cez miliardové úvery predovšetkým diaľnice?

03.02.2020

neviem /nevyjadrujem sa /iné Jediná správna odpoveď neexistuje a vždy závisí od konkrétnej strany (čo je tiež odrazom smutnej reality slovenskej politiky). Je to ale téma, ktorá je ľahko uchopiteľná pre široké skupiny voličov a to najmä v regiónoch s nedostatočnou infraštruktúrou.
Jediná správna odpoveď neexistuje a vždy závisí od konkrétnej strany (čo je tiež odrazom smutnej reality slovenskej politiky). Je to ale téma, ktorá je ľahko uchopiteľná pre široké skupiny voličov a to najmä v regiónoch s nedostatočnou infraštruktúrou.

Od januára sa zmenil výpočet minimálneho dôchodku, ktorý dostane každý za 30 rokov práce bez ohľadu na výšku zaplateného poistného. Ako podľa vás ovplyvní táto zmena platenie odvodov?

27.01.2020

výrazne Hlavne pre SZČO pri novom spôsobe výpočtu bude chýbať motivácia platiť odvody v inej ako minimálnej zákonom umožnenej výške. Môžeme iba dúfať, že tí zodpovednejší využijú tieto dodatočne zdroje na rozumné investovanie do iných foriem dôchodkového zabezpečenia. Deficit Sociálnej poisťovne v dôsledku tohto populistického rozhodnutia však v konečnom dôsledku uhradí daňový poplatník.
Hlavne pre SZČO pri novom spôsobe výpočtu bude chýbať motivácia platiť odvody v inej ako minimálnej zákonom umožnenej výške. Môžeme iba dúfať, že tí zodpovednejší využijú tieto dodatočne zdroje na rozumné investovanie do iných foriem dôchodkového zabezpečenia. Deficit Sociálnej poisťovne v dôsledku tohto populistického rozhodnutia však v konečnom dôsledku uhradí daňový poplatník.

Od októbra 2020 bude možné, aby štát vymazal z obchodného registra neaktívne firmy, ktoré si nesplnia povinnosti. Využijú to podľa vás podnikatelia na to, aby sa zbavili nechcených firiem?

20.01.2020

rozhodne áno Štátu môže takéto “upratovanie” zároveň pomôcť z hľadiska evidencie, či komunikácie s neaktívnymi firmami. Tá je v mnohých prípadoch pomerne neefektívna z časového aj finančného hľadiska.
Štátu môže takéto “upratovanie” zároveň pomôcť z hľadiska evidencie, či komunikácie s neaktívnymi firmami. Tá je v mnohých prípadoch pomerne neefektívna z časového aj finančného hľadiska.

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

skôr áno Štrajk je legitímnym právom občana demokratickej krajiny. Verejná akceptácia a následná pravdepodobnosť úspešnosti takéhoto nástroja sa zvyšuje, ak je použitý až po vyčerpaní všetkých ostatných možností. Rozhodne by nemal byť využívaný na zvyšovanie verejnej publicity, dosiahnuteľnej aj inými prostriedkami.
Štrajk je legitímnym právom občana demokratickej krajiny. Verejná akceptácia a následná pravdepodobnosť úspešnosti takéhoto nástroja sa zvyšuje, ak je použitý až po vyčerpaní všetkých ostatných možností. Rozhodne by nemal byť využívaný na zvyšovanie verejnej publicity, dosiahnuteľnej aj inými prostriedkami.

Priniesol uplynulý rok pozitívne zmeny pre vaše podnikanie?

16.12.2019

Rozhodne nie Rok 2019 bol v znamení nepredvídateľnosti. Na jednej strane signály o ochladení ekonomiky a na druhej strane obavy z toho, aké neočakávané zmeny zákonov a tým nové povinnosti pre zamestnávateľov prinesie každá jedna schôdza parlamentu.
Rok 2019 bol v znamení nepredvídateľnosti. Na jednej strane signály o ochladení ekonomiky a na druhej strane obavy z toho, aké neočakávané zmeny zákonov a tým nové povinnosti pre zamestnávateľov prinesie každá jedna schôdza parlamentu.

Najmä o čom by podľa vás mala byť predvolebná kampaň politických strán?

25.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Témy, ktoré aktuálne rieši slovenská spoločnosť a politici reflektujú prevažne naše lokálne problémy. Súčasne indikujú ako veľa nám zostáva interne vyriešiť aj po 30 rokoch, aby sme sa mohli považovať za plnohodnotnú súčasť vyspelého sveta. Medzitým nám ale unikajú globálne trendy od ktorých bude závisieť naša budúca prosperita, napr. klimatické zmeny, umelá inteligencia, big data, či strata súkromia.
Témy, ktoré aktuálne rieši slovenská spoločnosť a politici reflektujú prevažne naše lokálne problémy. Súčasne indikujú ako veľa nám zostáva interne vyriešiť aj po 30 rokoch, aby sme sa mohli považovať za plnohodnotnú súčasť vyspelého sveta. Medzitým nám ale unikajú globálne trendy od ktorých bude závisieť naša budúca prosperita, napr. klimatické zmeny, umelá inteligencia, big data, či strata súkromia.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie Zarážajúci je najmä spôsob, akým bolo predĺženie platnosti a navýšenie sumy schválené – bez diskusie s dotknutými subjektami a v rozpore s princípmi predvídateľnosti právneho prostredia. Je ale v poriadku viesť diskusiu o tom, ako motivovať finančné inštitúcie, vrátane bánk, aby časť svojho zisku reinvestovali do lokálnej ekonomiky a prispievali k rozvoju krajiny a ekonomiky. V ČR sa vydali inou cestou. Výsledkom je Národní rozvojový fond v Českej republiky.
Zarážajúci je najmä spôsob, akým bolo predĺženie platnosti a navýšenie sumy schválené – bez diskusie s dotknutými subjektami a v rozpore s princípmi predvídateľnosti právneho prostredia. Je ale v poriadku viesť diskusiu o tom, ako motivovať finančné inštitúcie, vrátane bánk, aby časť svojho zisku reinvestovali do lokálnej ekonomiky a prispievali k rozvoju krajiny a ekonomiky. V ČR sa vydali inou cestou. Výsledkom je Národní rozvojový fond v Českej republiky.

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno Môže to byť užitočný krok z hľadiska kultivovania podnikateľského prostredia, čo predstavuje dlhodobý cieľ našej komory. Ak má niekto problém s plnením si svojich zákonných záväzkov, takýmto krokom sa zároveň predíde možným škodám pre budúcich obchodných partnerov či veriteľov (vrátane štátu), s ktorými by nový subjekt prišiel do kontaktu.
Môže to byť užitočný krok z hľadiska kultivovania podnikateľského prostredia, čo predstavuje dlhodobý cieľ našej komory. Ak má niekto problém s plnením si svojich zákonných záväzkov, takýmto krokom sa zároveň predíde možným škodám pre budúcich obchodných partnerov či veriteľov (vrátane štátu), s ktorými by nový subjekt prišiel do kontaktu.

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dobre Pozitívne hodnotíme snahu robiť "pro-podnikateľské" balíčky, aj keď im chýba väčšia odvaha. Naopak zavádzanie, resp. nezrušenie, sektorových daní, absencia reformy vzdelávacieho systému a stále problémová vymožiteľnosť práva zostávajú dlhodobo neriešenými oblasťami, ktoré znižujú konkurencieschopnosť krajiny.
Pozitívne hodnotíme snahu robiť "pro-podnikateľské" balíčky, aj keď im chýba väčšia odvaha. Naopak zavádzanie, resp. nezrušenie, sektorových daní, absencia reformy vzdelávacieho systému a stále problémová vymožiteľnosť práva zostávajú dlhodobo neriešenými oblasťami, ktoré znižujú konkurencieschopnosť krajiny.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Nie je to otázkou voľby ale prežitia.
Nie je to otázkou voľby ale prežitia.

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie odvodov Slovensko má najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie vo V4, ktoré sa ešte zvýšilo zrušením stropov na zdravotné odvody a zvyšovaním vymeriavacích základov na sociálne poistenie. Takéto zníženie by podporilo čisté príjmy nízkopríjmových skupín, zvýšilo legálne zamestnávanie v určitých sektoroch ekonomiky a pomohlo aj udržať, či pritiahnuť vysokopríjmové talenty, ktoré nie sú limitované zamestnaním sa na Slovensku.
Slovensko má najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie vo V4, ktoré sa ešte zvýšilo zrušením stropov na zdravotné odvody a zvyšovaním vymeriavacích základov na sociálne poistenie. Takéto zníženie by podporilo čisté príjmy nízkopríjmových skupín, zvýšilo legálne zamestnávanie v určitých sektoroch ekonomiky a pomohlo aj udržať, či pritiahnuť vysokopríjmové talenty, ktoré nie sú limitované zamestnaním sa na Slovensku.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

skôr nie Vyhnúť sa omylom a dosiahnuť zákonnú optimalizáciu pomôže auditor a daňový poradca. Samozrejme je v poriadku nevyužiť službu poradcu. Manažment firmy si tým ale zvyšuje riziko optimalizácie za hranicou zákona.
Vyhnúť sa omylom a dosiahnuť zákonnú optimalizáciu pomôže auditor a daňový poradca. Samozrejme je v poriadku nevyužiť službu poradcu. Manažment firmy si tým ale zvyšuje riziko optimalizácie za hranicou zákona.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Deklarovaným záujmom štátu v tomto prípade je pomoc slovenským poľnohospodárom a potravinárom. Štát má iné vhodnejšie a systémovejšie nástroje na takúto podporu. Mimochodom, poznáme už výsledky kampane na kúpu slovenských potravín?
Deklarovaným záujmom štátu v tomto prípade je pomoc slovenským poľnohospodárom a potravinárom. Štát má iné vhodnejšie a systémovejšie nástroje na takúto podporu. Mimochodom, poznáme už výsledky kampane na kúpu slovenských potravín?

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

skôr nie Rozvoj cestovného ruchu potrebuje jasnú dlhodobú stratégiu. Rekreačné poukážky uložené zákonom pre zamestnávateľom nad 50 zamestnancov sa takou nejavia. Je to snaha presmerovať finančné zdroje zo všetkých sektorov ekonomiky do jedného vybraného, pravdepodobne aj na úkor iných už existujúcich benefitov zamestnancov.
Rozvoj cestovného ruchu potrebuje jasnú dlhodobú stratégiu. Rekreačné poukážky uložené zákonom pre zamestnávateľom nad 50 zamestnancov sa takou nejavia. Je to snaha presmerovať finančné zdroje zo všetkých sektorov ekonomiky do jedného vybraného, pravdepodobne aj na úkor iných už existujúcich benefitov zamestnancov.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr áno Akýkoľvek profesionálny kouč alebo mentor ale nemôže suplovať úlohu HR pri výbere, rozvoji a motivácii zamestnancov a rovnako lídra pri riadení tímu.
Akýkoľvek profesionálny kouč alebo mentor ale nemôže suplovať úlohu HR pri výbere, rozvoji a motivácii zamestnancov a rovnako lídra pri riadení tímu.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

rozhodne áno Antisystémoví kandidáti sú schopní osloviť značnú časť (aj) slovenskej spoločnosti. Riziká plynúce z ich prípadného volebného úspechu pre našu stále mladú demokraciu si vyžadujú voľbu viac rozumom ako srdcom.
Antisystémoví kandidáti sú schopní osloviť značnú časť (aj) slovenskej spoločnosti. Riziká plynúce z ich prípadného volebného úspechu pre našu stále mladú demokraciu si vyžadujú voľbu viac rozumom ako srdcom.