Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Lancz

Martin Lancz
predseda predstavenstva | Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP)

Otázka Odpoveď Komentár

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dobre Na jednej strane vláda zaviedla antibyrokratické balíčky, zvýšila digitalizáciu štátnych úradov a prijala aj desiatky opatrení, ktoré zlepšili podnikateľské prostredie, ale na strane druhej podnikateľom paralelne pribúdali mnohé nové povinnosti. A tie sa premietajú do nárastu byrokracie, administratívnych procesov a tiež do vyššieho finančného zaťaženia podnikania.
Na jednej strane vláda zaviedla antibyrokratické balíčky, zvýšila digitalizáciu štátnych úradov a prijala aj desiatky opatrení, ktoré zlepšili podnikateľské prostredie, ale na strane druhej podnikateľom paralelne pribúdali mnohé nové povinnosti. A tie sa premietajú do nárastu byrokracie, administratívnych procesov a tiež do vyššieho finančného zaťaženia podnikania.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr nie Sektor finančného sprostredkovania je pod dohľadom Národnej banky Slovenska, veľa vecí, hlavne legislatívnych, riešime aj s MF SR. S týmito inštitúciami verejnej moci máme korektné a odborné vzťahy.
Sektor finančného sprostredkovania je pod dohľadom Národnej banky Slovenska, veľa vecí, hlavne legislatívnych, riešime aj s MF SR. S týmito inštitúciami verejnej moci máme korektné a odborné vzťahy.

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne nie V súčasnosti Instagram nevyužívame, náš marketing je zameraný na Facebook. Ale samozrejme, zaznamenali sme prudký nárast popularity Instagramu a zvažujeme v blízkej budúcnosti spustiť komunikáciu aj cez túto platformu.
V súčasnosti Instagram nevyužívame, náš marketing je zameraný na Facebook. Ale samozrejme, zaznamenali sme prudký nárast popularity Instagramu a zvažujeme v blízkej budúcnosti spustiť komunikáciu aj cez túto platformu.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

skôr áno Keďže minulý rok nastal prelom a počet a podiel seniorov historicky prvýkrát prevýšil počet a podiel detí, tak sa dá očakávať, že postupne bude vzrastať dopyt po službách a tovaroch špecializovaných na staršiu populáciu. Samozrejme, kúpyschopnosť dôchodcov je nižšia, ale častokrát im v tomto smere pomáhajú deti a rodina. Už dnes vidíme, že je na trhu absolútny nedostatok opatrovateľských služieb i miest v sociálnych zariadeniach. Vidíme, že mnohí dôchodcovia chcú aktívne a dôstojne prežívať jeseň života a k tomu potrebujú adekvátne služby. To, do akej miery bude tento sektor zaujímavý z pohľadu biznisu závisí aj od nastavenia štátnej sociálnej politiky.
Keďže minulý rok nastal prelom a počet a podiel seniorov historicky prvýkrát prevýšil počet a podiel detí, tak sa dá očakávať, že postupne bude vzrastať dopyt po službách a tovaroch špecializovaných na staršiu populáciu. Samozrejme, kúpyschopnosť dôchodcov je nižšia, ale častokrát im v tomto smere pomáhajú deti a rodina. Už dnes vidíme, že je na trhu absolútny nedostatok opatrovateľských služieb i miest v sociálnych zariadeniach. Vidíme, že mnohí dôchodcovia chcú aktívne a dôstojne prežívať jeseň života a k tomu potrebujú adekvátne služby. To, do akej miery bude tento sektor zaujímavý z pohľadu biznisu závisí aj od nastavenia štátnej sociálnej politiky.

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

rozhodne nie Oblasť finančného sprostredkovania je „kancelárske podnikanie“, nevyžaduje si veľké priestory na svoju činnosť. Z tohto pohľadu má výška dane z nehnuteľnosti marginálny vplyv na celkové náklady.
Oblasť finančného sprostredkovania je „kancelárske podnikanie“, nevyžaduje si veľké priestory na svoju činnosť. Z tohto pohľadu má výška dane z nehnuteľnosti marginálny vplyv na celkové náklady.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr nie Štát tejto problematike nevenuje dostatočnú pozornosť. Mnohé firmy si v porovnaní so štátom oveľa viac uvedomujú hodnotu ľudského kapitálu a aj napriek dlhodobej návratnosti investujú značné prostriedky do vzdelávania svojich zamestnancov, čo má pozitívny dopad na ich konkurencieschopnosť, produktivitu i kvalitu. Nedostatočné investície do ľudského kapitálu sú veľkou výzvou pre náš región. Myslím si, že v tomto dosť zaostávame za väčšinou krajín EÚ, trpíme veľkým únikom mozgov. Slovensku je vyčítané, že je do veľkej miery „montážnou dielňou“. Štát by mal naše ľudské zdroje napájať na svetové znalostné siete podporovaním univerzít, vedy, výskumu, školstva a takých firiem, ktoré budú na Slovensku koncentrovať výskum nových technológií.
Štát tejto problematike nevenuje dostatočnú pozornosť. Mnohé firmy si v porovnaní so štátom oveľa viac uvedomujú hodnotu ľudského kapitálu a aj napriek dlhodobej návratnosti investujú značné prostriedky do vzdelávania svojich zamestnancov, čo má pozitívny dopad na ich konkurencieschopnosť, produktivitu i kvalitu. Nedostatočné investície do ľudského kapitálu sú veľkou výzvou pre náš región. Myslím si, že v tomto dosť zaostávame za väčšinou krajín EÚ, trpíme veľkým únikom mozgov. Slovensku je vyčítané, že je do veľkej miery „montážnou dielňou“. Štát by mal naše ľudské zdroje napájať na svetové znalostné siete podporovaním univerzít, vedy, výskumu, školstva a takých firiem, ktoré budú na Slovensku koncentrovať výskum nových technológií.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

neviem /nevyjadrujem sa / iné Elektromobilita má perspektívnu budúcnosť, ale Slovensko v jej podpore zaostáva, máme slabú nabíjaciu infraštruktúru i slabú servisnú sieť. Ja som otvorený všetkým inováciám a oceňujem aj ekologický rozmer elektromobility. Som pripravený prejsť na e-auto, pokiaľ sa na Slovensku zlepšia podmienky - napríklad vyššie priame dotácie na e-autá, zrýchlené odpisy, zníženie daní a poplatkov v súvislosti s prevádzkou e-auta, dobudovanie nabíjacej infraštruktúry a pod.
Elektromobilita má perspektívnu budúcnosť, ale Slovensko v jej podpore zaostáva, máme slabú nabíjaciu infraštruktúru i slabú servisnú sieť. Ja som otvorený všetkým inováciám a oceňujem aj ekologický rozmer elektromobility. Som pripravený prejsť na e-auto, pokiaľ sa na Slovensku zlepšia podmienky - napríklad vyššie priame dotácie na e-autá, zrýchlené odpisy, zníženie daní a poplatkov v súvislosti s prevádzkou e-auta, dobudovanie nabíjacej infraštruktúry a pod.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

skôr nie Daňová legislatíva je veľmi zložitá a z praxe poznáme prípady, kedy je výklad zákonov nejednoznačný. Ale na druhej strane, každý daňovník i štatutár obchodnej spoločnosti by mal poznať svoje daňové povinnosti a keď má pochybnosti, tak by sa nemal spoľahnúť len na svoj subjektívny úsudok, ale mal by sa poradiť s kvalifikovanými odborníkmi. To, či daňový subjekt spáchal trestný čin „ospravedlniteľným skutkovým omylom“, alebo išlo o úmysel, to musia rozhodnúť kompetentné orgány, napr. súd. Ale všeobecne v praxi platí staré známe - neznalosť zákona neospravedlňuje.
Daňová legislatíva je veľmi zložitá a z praxe poznáme prípady, kedy je výklad zákonov nejednoznačný. Ale na druhej strane, každý daňovník i štatutár obchodnej spoločnosti by mal poznať svoje daňové povinnosti a keď má pochybnosti, tak by sa nemal spoľahnúť len na svoj subjektívny úsudok, ale mal by sa poradiť s kvalifikovanými odborníkmi. To, či daňový subjekt spáchal trestný čin „ospravedlniteľným skutkovým omylom“, alebo išlo o úmysel, to musia rozhodnúť kompetentné orgány, napr. súd. Ale všeobecne v praxi platí staré známe - neznalosť zákona neospravedlňuje.

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne nie Predstavitelia vrcholového manažmentu štátnych inštitúcií a štátom ovládaných firiem by mali mať zverejnené životopisy. Verejnosť má právo vedieť, komu bolo zverené riadenie, kde a aký odbor daná osoba študovala, akú má prax a či spĺňa odborné a kvalifikačné kritériá na daný post. Zverejnený životopis je jeden zo základných prostriedkov boja proti klientelizmu, rodinkárstvu a korupcii.
Predstavitelia vrcholového manažmentu štátnych inštitúcií a štátom ovládaných firiem by mali mať zverejnené životopisy. Verejnosť má právo vedieť, komu bolo zverené riadenie, kde a aký odbor daná osoba študovala, akú má prax a či spĺňa odborné a kvalifikačné kritériá na daný post. Zverejnený životopis je jeden zo základných prostriedkov boja proti klientelizmu, rodinkárstvu a korupcii.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr nie Pozorne sledujem nielen vystúpenia kandidátov v mienkotvorných médiách, ale zaujímajú ma aj ich názory a postoje, ktoré prezentujú na svojich profiloch na sociálnych sieťach. Budem sa rozhodovať aj na základe ich pracovnej histórie, aké výsledky dosiahli vo svojom profesionálnom živote. Rozhodne nedám svoj hlas kandidátom, ktorí svoj imidž stavajú na šírení konšpirácií, spochybňovaní hodnôt demokracie a tiež zmysluplnosti EÚ. Sme neoddeliteľnou súčasťou európskeho priestoru a kandidáti, ktorí toto podkopávajú, nemajú u mňa šancu.
Pozorne sledujem nielen vystúpenia kandidátov v mienkotvorných médiách, ale zaujímajú ma aj ich názory a postoje, ktoré prezentujú na svojich profiloch na sociálnych sieťach. Budem sa rozhodovať aj na základe ich pracovnej histórie, aké výsledky dosiahli vo svojom profesionálnom živote. Rozhodne nedám svoj hlas kandidátom, ktorí svoj imidž stavajú na šírení konšpirácií, spochybňovaní hodnôt demokracie a tiež zmysluplnosti EÚ. Sme neoddeliteľnou súčasťou európskeho priestoru a kandidáti, ktorí toto podkopávajú, nemajú u mňa šancu.