Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Christenko

Marián Christenko
generálny riaditeľ | KOSIT, a.s., Košice

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

nikdy

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Spoločnosť KOSIT sa v oblasti spracovania odpadu nemôže - ani personálne ani logistiky riadiť makroekonomickými indikátormi ale rozsahom aktuálne zmluvne dojednaných služieb. Predikcie takéhoto charakteru ale vnímame a odzrkadľujú sa zatiaľ iba v realizácii strednodobých investičných plánov. Akokoľvek, našu prevádzku sa snažíme kontinuálne zefektívňovať a neustále hľadáme rezervy.
Spoločnosť KOSIT sa v oblasti spracovania odpadu nemôže - ani personálne ani logistiky riadiť makroekonomickými indikátormi ale rozsahom aktuálne zmluvne dojednaných služieb. Predikcie takéhoto charakteru ale vnímame a odzrkadľujú sa zatiaľ iba v realizácii strednodobých investičných plánov. Akokoľvek, našu prevádzku sa snažíme kontinuálne zefektívňovať a neustále hľadáme rezervy.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr nie V závislosti od charakteru práce zamestnancov. Pokiaľ je nevyhnutná vysoká miera koncentrácie tak určite nie.
V závislosti od charakteru práce zamestnancov. Pokiaľ je nevyhnutná vysoká miera koncentrácie tak určite nie.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno Útlm výroby v oceliarenskom priemysle a pokles dopytu v automobilovom sektore v kombinácii s očakávaniami cyklickej zmeny pravdepodobne povedú k spomaleniu tempa rastu, pričom toto nemusí byť výrazné.
Útlm výroby v oceliarenskom priemysle a pokles dopytu v automobilovom sektore v kombinácii s očakávaniami cyklickej zmeny pravdepodobne povedú k spomaleniu tempa rastu, pričom toto nemusí byť výrazné.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

intenzívnejšie ako v minulosti

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Myslím, že najčastejším dôvodom je nevyhovujúce pracovné prostredie, ktoré možno definovať cez firemnú kultúru, možnosť osobného rozvoja, respektíve motiváciu.
Myslím, že najčastejším dôvodom je nevyhovujúce pracovné prostredie, ktoré možno definovať cez firemnú kultúru, možnosť osobného rozvoja, respektíve motiváciu.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

osobný kontakt

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr nie Ak by sme sa striktne držali pojmu "šikanovanie" tak nie. Primerané pomenovanie by skôr bolo: občasné obštrukcie zo strany verejnej moci. Ich príčinu však treba hľadať v zlyhaní úradníkov - jednotlivcov napr. z dôvodu nesprávneho úsudku, neochoty veci riešiť, alebo obavy z prijatia rozhodnutia, čo následne komplikuje život občanov a firiem. Tieto javy sú úplne bežné takmer všade vo svete vo verejnom, ale aj súkromnom sektore, preto ich nepovažujem za zlyhanie systému, ale skôr jednotlivcov.
Ak by sme sa striktne držali pojmu "šikanovanie" tak nie. Primerané pomenovanie by skôr bolo: občasné obštrukcie zo strany verejnej moci. Ich príčinu však treba hľadať v zlyhaní úradníkov - jednotlivcov napr. z dôvodu nesprávneho úsudku, neochoty veci riešiť, alebo obavy z prijatia rozhodnutia, čo následne komplikuje život občanov a firiem. Tieto javy sú úplne bežné takmer všade vo svete vo verejnom, ale aj súkromnom sektore, preto ich nepovažujem za zlyhanie systému, ale skôr jednotlivcov.

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne áno Najaktívnejším kanálom pre komunikáciu s našimi zákazníkmi a fanúšikmi, je v našej spoločnosti využívaná najmä sociálna sieť Facebook, ktorého je však sieť Instagram súčasťou. Všetky podporované FB príspevky sú preto zobrazované aj na našom Instragram profile Za čistejšie Košice a v prípade otázok alebo podnetov prostredníctvom komentárov na nich samozrejme odpovedáme. https://www.instagram.com/zacistejsiekosice/ https://sk-sk.facebook.com/zacistejsiekosice/
Najaktívnejším kanálom pre komunikáciu s našimi zákazníkmi a fanúšikmi, je v našej spoločnosti využívaná najmä sociálna sieť Facebook, ktorého je však sieť Instagram súčasťou. Všetky podporované FB príspevky sú preto zobrazované aj na našom Instragram profile Za čistejšie Košice a v prípade otázok alebo podnetov prostredníctvom komentárov na nich samozrejme odpovedáme. https://www.instagram.com/zacistejsiekosice/ https://sk-sk.facebook.com/zacistejsiekosice/

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Terajší a budúci seniori sú cieľová skupina, ktorá ma na svoj dôchodkový príjem čoraz väčší vplyv a tým budú tvoriť stále významnejšiu skupinu spotrebiteľov.
Terajší a budúci seniori sú cieľová skupina, ktorá ma na svoj dôchodkový príjem čoraz väčší vplyv a tým budú tvoriť stále významnejšiu skupinu spotrebiteľov.

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

skôr nie Kedže dane z nehnuteľnosti na Slovensku sú v porovnaní so štátmi Západnej Európy pomerne nízke, táto položka podnikanie na Slovensku nijak zásadne neovplyvňuje. Prípadná zmena sadzby v racionálnej miere výrazne neovplyvní naše strategické rozhodovanie z pohľadu umiestnenia investícií.
Kedže dane z nehnuteľnosti na Slovensku sú v porovnaní so štátmi Západnej Európy pomerne nízke, táto položka podnikanie na Slovensku nijak zásadne neovplyvňuje. Prípadná zmena sadzby v racionálnej miere výrazne neovplyvní naše strategické rozhodovanie z pohľadu umiestnenia investícií.

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Rozhodne áno

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno V rámci nášho Zariadenia na energetické využitie odpadu v Košiciach už pracujeme s niektorými prvkami umelej inteligencie najmä v oblasti snímačov, ktorú chceme ďalej rozvíjať tak, aby boli schopné samostatne vyhodnocovať a riadiť procesy cez algoritmy. Je to mimoriadne dôležitá oblasť najmä z bezpečnostných dôvodov, keďže kotle sú v prevádzke 365 dní v roku s výnimkou plánovaných odstávok. Ďalšou oblasťou v rámci ktorej sa snažíme UI aplikovať je oblasť logistiky.
V rámci nášho Zariadenia na energetické využitie odpadu v Košiciach už pracujeme s niektorými prvkami umelej inteligencie najmä v oblasti snímačov, ktorú chceme ďalej rozvíjať tak, aby boli schopné samostatne vyhodnocovať a riadiť procesy cez algoritmy. Je to mimoriadne dôležitá oblasť najmä z bezpečnostných dôvodov, keďže kotle sú v prevádzke 365 dní v roku s výnimkou plánovaných odstávok. Ďalšou oblasťou v rámci ktorej sa snažíme UI aplikovať je oblasť logistiky.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Rozhodne nie Na ľudský kapitál majú najväčší vplyv vzdelávanie a kultúra. Úroveň oboch oblastí je na Slovensku bohužiaľ podceňovaná. Pravdepodobne je to tým, že investície do ľudského kapitálu majú dlhú návratnosť a dnes sa spoločnosť zameriava skôr na krátkodobé ciele. To je veľká škoda.
Na ľudský kapitál majú najväčší vplyv vzdelávanie a kultúra. Úroveň oboch oblastí je na Slovensku bohužiaľ podceňovaná. Pravdepodobne je to tým, že investície do ľudského kapitálu majú dlhú návratnosť a dnes sa spoločnosť zameriava skôr na krátkodobé ciele. To je veľká škoda.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

skôr nie Sme jedným z najväčších protagonistov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Prakticky všetok, inak nevyužiteľný odpad, meníme na teplo a elektrickú energiu, čo má veľký vplyv na šetrenie prírodných zdrojov. Uvažujeme o rozšírení flotily o elektromobily, ale súčasná infraštruktúra a najmä kapacita batérií nás v našej snahu o ekologizáciu vozového parku mimoriadne brzdia.
Sme jedným z najväčších protagonistov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Prakticky všetok, inak nevyužiteľný odpad, meníme na teplo a elektrickú energiu, čo má veľký vplyv na šetrenie prírodných zdrojov. Uvažujeme o rozšírení flotily o elektromobily, ale súčasná infraštruktúra a najmä kapacita batérií nás v našej snahu o ekologizáciu vozového parku mimoriadne brzdia.

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie odvodov Resp. akékoľvek iné zníženie daňového a odvodového zaťaženia, ktoré povedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti firiem a k zvýšeniu kúpyschopnosti obyvateľstva a bude sprevádzané reálnymi paralelnými úsporami vo verejných výdavkoch.
Resp. akékoľvek iné zníženie daňového a odvodového zaťaženia, ktoré povedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti firiem a k zvýšeniu kúpyschopnosti obyvateľstva a bude sprevádzané reálnymi paralelnými úsporami vo verejných výdavkoch.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

rozhodne nie Daňový trestný čin je v trestnom zákone definovaný ako úmyselný trestný čin, tzn. nedá sa spáchať omylom.
Daňový trestný čin je v trestnom zákone definovaný ako úmyselný trestný čin, tzn. nedá sa spáchať omylom.