Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Christenko

Marián Christenko
generálny riaditeľ | KOSIT, a.s., Košice

Otázka Odpoveď Komentár

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Predovšetkým začiatok voľného pohyb kapitálu, tovaru a v konečnom dôsledku aj pracovnej silny.
Predovšetkým začiatok voľného pohyb kapitálu, tovaru a v konečnom dôsledku aj pracovnej silny.

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

výrazne

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr nie Určite by to bolo veľmi účinné opatrenie. Obávam sa ale, že legislatívny rámec by asi ťažko dokázal účinne rozlíšiť človeka, ktorý zadĺžil firmu úmyselne od toho, ktorému jednoducho nevyšiel podnikateľský plán.
Určite by to bolo veľmi účinné opatrenie. Obávam sa ale, že legislatívny rámec by asi ťažko dokázal účinne rozlíšiť človeka, ktorý zadĺžil firmu úmyselne od toho, ktorému jednoducho nevyšiel podnikateľský plán.

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Práve naopak, dosiahnuť dlhodobo udržateľný rast bez ochrany životného prostredia je nemožné.
Práve naopak, dosiahnuť dlhodobo udržateľný rast bez ochrany životného prostredia je nemožné.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

skôr nie V štátnej a verejnej správe by mali byť rovnaké mzdy za rovnaký výkon v každom regióne. Vyššie životné náklady by mali byť kompenzované inými ako mzdovými výhodami - napr. náborovým príspevkom, zvýhodnenými úvermi na bývanie a pod.
V štátnej a verejnej správe by mali byť rovnaké mzdy za rovnaký výkon v každom regióne. Vyššie životné náklady by mali byť kompenzované inými ako mzdovými výhodami - napr. náborovým príspevkom, zvýhodnenými úvermi na bývanie a pod.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

tri mesiace až pol roka Adaptácia prebieha podľa vývoja v organizačnej štruktúre a iných systematických zmenách prakticky v 6-9 mesačných cykloch.
Adaptácia prebieha podľa vývoja v organizačnej štruktúre a iných systematických zmenách prakticky v 6-9 mesačných cykloch.

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Skôr áno Ak by aj v konkrétnych prípadoch nebolo likvidačné, vytvára táto situácia už dlhé obdobie permanentný tlak na zamestnávateľov pri prijímaní nových zamestnancov. Keďže mnohí zamestnávatelia nebudú mať na výber, ďalšie zvýšené náklady ovplyvnia konečné ceny výrobkov a služieb, čo ovplyvní ich konkurencieschopnosť.
Ak by aj v konkrétnych prípadoch nebolo likvidačné, vytvára táto situácia už dlhé obdobie permanentný tlak na zamestnávateľov pri prijímaní nových zamestnancov. Keďže mnohí zamestnávatelia nebudú mať na výber, ďalšie zvýšené náklady ovplyvnia konečné ceny výrobkov a služieb, čo ovplyvní ich konkurencieschopnosť.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

skôr nie Považujem za správne rozhodovať o zastavení exekúcii individuálne. akokoľvek plošné riešenie zvyšuje riziko, že nízka úroveň platobnej disciplíny dlžníkov dostane poslednú ranu z milosti.
Považujem za správne rozhodovať o zastavení exekúcii individuálne. akokoľvek plošné riešenie zvyšuje riziko, že nízka úroveň platobnej disciplíny dlžníkov dostane poslednú ranu z milosti.

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Rozhodne áno Konkurenčné prostredie sa prirodzene odrazilo aj na kvalite bankových služieb. Najviditeľnejší pokrok sa prejavil najmä v proaktívnom prístupe bánk vo vzťahu nielen k právnickým ale aj fyzickým osobám, čo kedysi absentovalo.
Konkurenčné prostredie sa prirodzene odrazilo aj na kvalite bankových služieb. Najviditeľnejší pokrok sa prejavil najmä v proaktívnom prístupe bánk vo vzťahu nielen k právnickým ale aj fyzickým osobám, čo kedysi absentovalo.

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

nikdy

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Spoločnosť KOSIT sa v oblasti spracovania odpadu nemôže - ani personálne ani logistiky riadiť makroekonomickými indikátormi ale rozsahom aktuálne zmluvne dojednaných služieb. Predikcie takéhoto charakteru ale vnímame a odzrkadľujú sa zatiaľ iba v realizácii strednodobých investičných plánov. Akokoľvek, našu prevádzku sa snažíme kontinuálne zefektívňovať a neustále hľadáme rezervy.
Spoločnosť KOSIT sa v oblasti spracovania odpadu nemôže - ani personálne ani logistiky riadiť makroekonomickými indikátormi ale rozsahom aktuálne zmluvne dojednaných služieb. Predikcie takéhoto charakteru ale vnímame a odzrkadľujú sa zatiaľ iba v realizácii strednodobých investičných plánov. Akokoľvek, našu prevádzku sa snažíme kontinuálne zefektívňovať a neustále hľadáme rezervy.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr nie V závislosti od charakteru práce zamestnancov. Pokiaľ je nevyhnutná vysoká miera koncentrácie tak určite nie.
V závislosti od charakteru práce zamestnancov. Pokiaľ je nevyhnutná vysoká miera koncentrácie tak určite nie.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno Útlm výroby v oceliarenskom priemysle a pokles dopytu v automobilovom sektore v kombinácii s očakávaniami cyklickej zmeny pravdepodobne povedú k spomaleniu tempa rastu, pričom toto nemusí byť výrazné.
Útlm výroby v oceliarenskom priemysle a pokles dopytu v automobilovom sektore v kombinácii s očakávaniami cyklickej zmeny pravdepodobne povedú k spomaleniu tempa rastu, pričom toto nemusí byť výrazné.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

intenzívnejšie ako v minulosti

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Myslím, že najčastejším dôvodom je nevyhovujúce pracovné prostredie, ktoré možno definovať cez firemnú kultúru, možnosť osobného rozvoja, respektíve motiváciu.
Myslím, že najčastejším dôvodom je nevyhovujúce pracovné prostredie, ktoré možno definovať cez firemnú kultúru, možnosť osobného rozvoja, respektíve motiváciu.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

osobný kontakt

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr nie Ak by sme sa striktne držali pojmu "šikanovanie" tak nie. Primerané pomenovanie by skôr bolo: občasné obštrukcie zo strany verejnej moci. Ich príčinu však treba hľadať v zlyhaní úradníkov - jednotlivcov napr. z dôvodu nesprávneho úsudku, neochoty veci riešiť, alebo obavy z prijatia rozhodnutia, čo následne komplikuje život občanov a firiem. Tieto javy sú úplne bežné takmer všade vo svete vo verejnom, ale aj súkromnom sektore, preto ich nepovažujem za zlyhanie systému, ale skôr jednotlivcov.
Ak by sme sa striktne držali pojmu "šikanovanie" tak nie. Primerané pomenovanie by skôr bolo: občasné obštrukcie zo strany verejnej moci. Ich príčinu však treba hľadať v zlyhaní úradníkov - jednotlivcov napr. z dôvodu nesprávneho úsudku, neochoty veci riešiť, alebo obavy z prijatia rozhodnutia, čo následne komplikuje život občanov a firiem. Tieto javy sú úplne bežné takmer všade vo svete vo verejnom, ale aj súkromnom sektore, preto ich nepovažujem za zlyhanie systému, ale skôr jednotlivcov.

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne áno Najaktívnejším kanálom pre komunikáciu s našimi zákazníkmi a fanúšikmi, je v našej spoločnosti využívaná najmä sociálna sieť Facebook, ktorého je však sieť Instagram súčasťou. Všetky podporované FB príspevky sú preto zobrazované aj na našom Instragram profile Za čistejšie Košice a v prípade otázok alebo podnetov prostredníctvom komentárov na nich samozrejme odpovedáme. https://www.instagram.com/zacistejsiekosice/ https://sk-sk.facebook.com/zacistejsiekosice/
Najaktívnejším kanálom pre komunikáciu s našimi zákazníkmi a fanúšikmi, je v našej spoločnosti využívaná najmä sociálna sieť Facebook, ktorého je však sieť Instagram súčasťou. Všetky podporované FB príspevky sú preto zobrazované aj na našom Instragram profile Za čistejšie Košice a v prípade otázok alebo podnetov prostredníctvom komentárov na nich samozrejme odpovedáme. https://www.instagram.com/zacistejsiekosice/ https://sk-sk.facebook.com/zacistejsiekosice/