Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Delinčák

Branislav Delinčák
konateľ | ARDSYSTÉM, s.r.o.

Otázka Odpoveď Komentár

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku?

09.12.2019

rozhodne áno Tento krok určite uľahčí administratívu, nakoľko dnes je systém fakturácie DPH komplikovaný. Zlepší sa cash-flow a jednoznačne sa podľa mňa zlepší aj výber, keďže bude len jeden príjem DPH - platba o konečného odberateľa. Takýto krok by som veľmi uvítal.
Tento krok určite uľahčí administratívu, nakoľko dnes je systém fakturácie DPH komplikovaný. Zlepší sa cash-flow a jednoznačne sa podľa mňa zlepší aj výber, keďže bude len jeden príjem DPH - platba o konečného odberateľa. Takýto krok by som veľmi uvítal.

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Možnosť súťažiť a rásť Jednoznačne možnosť zapojiť sa do súťaže a mať možnosť "pobiť" sa o svoje miesto na slnku. Liberalizácia priniesla skvalitnenie služieb, lepšiu hodnotu za peniaze pre zákazníka a nové inovatívne riešenia, ktoré môžu vzniknúť len v liberálnom slobodnom prostredí. Jednotlivec si dnes môže vybrať z rôznych dodávateľov a služieb, ktoré najlepšie naplnia jeho potreby.
Jednoznačne možnosť zapojiť sa do súťaže a mať možnosť "pobiť" sa o svoje miesto na slnku. Liberalizácia priniesla skvalitnenie služieb, lepšiu hodnotu za peniaze pre zákazníka a nové inovatívne riešenia, ktoré môžu vzniknúť len v liberálnom slobodnom prostredí. Jednotlivec si dnes môže vybrať z rôznych dodávateľov a služieb, ktoré najlepšie naplnia jeho potreby.

Akým spôsobom majú obce primárne zabezpečovať výstavbu nájomných bytov?

28.10.2019

v spolupráci so súkromným sektorom Súkromný sektor vie byt veľmi efektívny pri bytovej výstavbe a ten potrebuje súčinnosť obce/mesta. To je ideálna kombinácia, aby sa efektívne vynakladali verejne zdroje. Takze za mna určite táto cesta.
Súkromný sektor vie byt veľmi efektívny pri bytovej výstavbe a ten potrebuje súčinnosť obce/mesta. To je ideálna kombinácia, aby sa efektívne vynakladali verejne zdroje. Takze za mna určite táto cesta.

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Snaha o daňovú optimalizáciu Cyprus je známy ako daňový raj. Takúto aktivitu vnímam ako snahu vyhnúť sa plateniu daní, resp. ich optimalizáciu. Osobne sa nestotožňujem s takýmto postupom - tu sa podniká, tu sa generujú prostriedky a ak chceme, aby tento priestor napredoval, mali by sa tu aj zdaňovať zisky. To platí pre akúkoľvek krajinu.
Cyprus je známy ako daňový raj. Takúto aktivitu vnímam ako snahu vyhnúť sa plateniu daní, resp. ich optimalizáciu. Osobne sa nestotožňujem s takýmto postupom - tu sa podniká, tu sa generujú prostriedky a ak chceme, aby tento priestor napredoval, mali by sa tu aj zdaňovať zisky. To platí pre akúkoľvek krajinu.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

rozhodne áno Ceny potravín sú porovnateľné, ale bývanie a náklady na mobilitu sú neporovnateľné. Ak chceme mať vo väčších mestách kvalitných ľudí spokojných so svojou prácou, určite by sme mali pristúpiť k tomuto kroku.
Ceny potravín sú porovnateľné, ale bývanie a náklady na mobilitu sú neporovnateľné. Ak chceme mať vo väčších mestách kvalitných ľudí spokojných so svojou prácou, určite by sme mali pristúpiť k tomuto kroku.

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

pol roka až rok Rok je približne doba, počas ktorej sa nový človek vo firme zoznámi s procesmi, produktom a začne byt reálne prínosom pre spoločnosť. Vytvorí si vzťahy a zorientuje sa v tom, čo a ako má robiť. Poznám firmy, kde tento proces odhadujú až na dva roky
Rok je približne doba, počas ktorej sa nový človek vo firme zoznámi s procesmi, produktom a začne byt reálne prínosom pre spoločnosť. Vytvorí si vzťahy a zorientuje sa v tom, čo a ako má robiť. Poznám firmy, kde tento proces odhadujú až na dva roky

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Skôr nie Ťažko však paušalizovať. Sú odvetvia ktoré majú veľmi nízke marže a rast ceny práce im môže spôsobiť existenčné problémy. A na druhu stranu sú firmy, kde je potenciál rastu mzdy relatívne vysoký. Prípadná kríza však môže zamiešať karty aj v zdravých firmách - v kombinacii s rastom platov bez produktivity práve.
Ťažko však paušalizovať. Sú odvetvia ktoré majú veľmi nízke marže a rast ceny práce im môže spôsobiť existenčné problémy. A na druhu stranu sú firmy, kde je potenciál rastu mzdy relatívne vysoký. Prípadná kríza však môže zamiešať karty aj v zdravých firmách - v kombinacii s rastom platov bez produktivity práve.

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy Žijeme v dobe, kedy sa kyberútoky dejú čoraz častejšie. Preto treba k citlivým informáciám pristupovať naozaj citlivo a chrániť ich. Únik informácií tretej strane môže mať na firmu devastačné následky.
Žijeme v dobe, kedy sa kyberútoky dejú čoraz častejšie. Preto treba k citlivým informáciám pristupovať naozaj citlivo a chrániť ich. Únik informácií tretej strane môže mať na firmu devastačné následky.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

rozhodne nie Kedysi to bol veľký hit, ale prax ukázala, že open space často znižuje efektivitu pracovníkov. Ľudia strácajú pocit súkromia. Namiesto práce sa sústredia na to, aby pôsobili, že veľa pracujú. Ideálne podľa mňa je vytvoriť priestor pre pracovné tímy, či už rovnakého zamerania, alebo z rôznych oddelení.
Kedysi to bol veľký hit, ale prax ukázala, že open space často znižuje efektivitu pracovníkov. Ľudia strácajú pocit súkromia. Namiesto práce sa sústredia na to, aby pôsobili, že veľa pracujú. Ideálne podľa mňa je vytvoriť priestor pre pracovné tímy, či už rovnakého zamerania, alebo z rôznych oddelení.