Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Staník

Marián Staník
generálny riaditeľ | Lesy SR

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

rozhodne nie

Najmä do čoho by ste odporúčali investovať v roku 2020?

03.01.2020

reality

Priniesol uplynulý rok pozitívne zmeny pre vaše podnikanie?

16.12.2019

Skôr nie

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku?

09.12.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

výrazne Takáto zmena má vplyv na celý systém odmeňovania, na priebeh kolektívneho vyjednávania a samozrejme vytvára tlak na zvyšovanie osobných nákladov.
Takáto zmena má vplyv na celý systém odmeňovania, na priebeh kolektívneho vyjednávania a samozrejme vytvára tlak na zvyšovanie osobných nákladov.

Akým spôsobom majú obce primárne zabezpečovať výstavbu nájomných bytov?

28.10.2019

v spolupráci so súkromným sektorom

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Snaha o daňovú optimalizáciu Podľa môjho názoru táto cesta ako podnikať na Slovensku a v ostatných krajinách Európy formou registrácie slovenskej spoločnosti na Cypre, je využiť všetky výhody, ktoré takýto krok legálne umožňuje z pohľadu administratívnej, daňovej a organizačnej zaťaženosti daného subjektu v porovnaní so slovenským právnym poriadkom. Na druhej strane táto skutočnosť však môže u obchodných partneroch vyvolávať určitý druh nedôvery či už v oblasti dodržania obchodných dohôd, plnenia dohodnutých služieb alebo dodávok tovarov, prípadne reklamácií. Podmienky podnikania v jednotlivých krajinách EU by mali byť čo najviac zjednotené aj v oblasti administratívnej náročnosti, daňového zaťaženia, preukazovania majetku, vlastníkov a ostatných skutočností s tým súvisiacich.
Podľa môjho názoru táto cesta ako podnikať na Slovensku a v ostatných krajinách Európy formou registrácie slovenskej spoločnosti na Cypre, je využiť všetky výhody, ktoré takýto krok legálne umožňuje z pohľadu administratívnej, daňovej a organizačnej zaťaženosti daného subjektu v porovnaní so slovenským právnym poriadkom. Na druhej strane táto skutočnosť však môže u obchodných partneroch vyvolávať určitý druh nedôvery či už v oblasti dodržania obchodných dohôd, plnenia dohodnutých služieb alebo dodávok tovarov, prípadne reklamácií. Podmienky podnikania v jednotlivých krajinách EU by mali byť čo najviac zjednotené aj v oblasti administratívnej náročnosti, daňového zaťaženia, preukazovania majetku, vlastníkov a ostatných skutočností s tým súvisiacich.

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

rozhodne áno Určite to pomôže k vyčisteniu trhu a bude to viesť k vyššej motivácií pri riadení spoločností. Veď nemôže niekto podnikať na úkor druhých subjektov, ktoré sa správajú v biznise korektne, dodržiavajú dohody, predpisy, zákony a morálku.
Určite to pomôže k vyčisteniu trhu a bude to viesť k vyššej motivácií pri riadení spoločností. Veď nemôže niekto podnikať na úkor druhých subjektov, ktoré sa správajú v biznise korektne, dodržiavajú dohody, predpisy, zákony a morálku.

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

skôr áno Každý hospodársky rast ide v spojení s rastom spotreby a tým aj s dopadom na životné prostredie. K životnému prostrediu treba pristupovať zodpovedne a postupne vytvárať podmienky a prístupy, ktoré zabezpečia vhodné podmienky pre náš ďalší život. Dôležité je preto tiež využívať nové inovatívne technológie v bežnom živote, ktoré používame denne a majú negatívny dopad na životné prostredie. Vhodnými stimulačnými programami je žiadúce vytvárať podmienky pre ich urýchlené zavádzanie do praxe aby sa naplnili aj požiadavky obyvateľov na určitý štandard a komfort života.
Každý hospodársky rast ide v spojení s rastom spotreby a tým aj s dopadom na životné prostredie. K životnému prostrediu treba pristupovať zodpovedne a postupne vytvárať podmienky a prístupy, ktoré zabezpečia vhodné podmienky pre náš ďalší život. Dôležité je preto tiež využívať nové inovatívne technológie v bežnom živote, ktoré používame denne a majú negatívny dopad na životné prostredie. Vhodnými stimulačnými programami je žiadúce vytvárať podmienky pre ich urýchlené zavádzanie do praxe aby sa naplnili aj požiadavky obyvateľov na určitý štandard a komfort života.

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Skôr nie Každá spoločnosť predpokladá v rámci plánovania určitú produktivitu práce, ktorá ak sa napĺňa, vytvára základné predpoklady pre jej životaschopnosť a umožňuje jej zabezpečiť ďalší rozvoj. Ako je tá, ktorá spoločnosť efektívna alebo životaschopná závisí od viacerých faktorov, ktoré vplývajú na samotnú jej existenciu a produktivita práce je iba jednou z nich. Je to síce významný ukazovateľ životaschopnosti spoločnosti, ale na jej existenciu alebo neexistenciu má vplyv aj napr. situácia na trhu s danou komoditou, výrobkom, službou, systém plánovania, manažment jednotlivých procesov v spoločnosti a v neposlednom rade stav a využívanie nových technológií pri svojej činnosti. Ak si spoločnosť chce udržať svojich kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov je nevyhnutné hľadať možnosti, ako ich čo najviac motivovať a udržať. Bez adekvátnej odmeny za prácu to však nepôjde. Samozrejme nie všetko je o peniazoch, existuje aj loajalita zamestnancov voči zamestnávateľovi, ktorí ocenia aj iné výhody a benefity ako je mzda, ktoré poskytuje zamestnávateľ. Každé zvyšovanie nákladov vytvára tlak na určitú zmenu, či už v oblasti riadenia spoločnosti, v jednotlivých nákladoch spoločnosti, ktoré tvoria základ pre stanovenie predajnej ceny predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, alebo v systéme riadenia práce. Ale každá spoločnosť je iná, podniká v rôznom sektore hospodárstva, alebo má inak nastavenú štruktúru nákladov, vyrába odlišné výrobky alebo poskytuje iné služby, takže dopad opatrení na konkrétne spoločnosti treba analyzovať na konkrétnych spoločnostiach. Ak môžem povedať za organizáciu LESY SR š.p., úprava miezd sa riadi príslušnými právnymi normami, vývojom ekonomiky samotnej spoločnosti aj s prihliadnutím na vývoj produktivity práce a v neposlednom rade aj výsledkami kolektívnych vyjednávaní so zástupcami zamestnancov.
Každá spoločnosť predpokladá v rámci plánovania určitú produktivitu práce, ktorá ak sa napĺňa, vytvára základné predpoklady pre jej životaschopnosť a umožňuje jej zabezpečiť ďalší rozvoj. Ako je tá, ktorá spoločnosť efektívna alebo životaschopná závisí od viacerých faktorov, ktoré vplývajú na samotnú jej existenciu a produktivita práce je iba jednou z nich. Je to síce významný ukazovateľ životaschopnosti spoločnosti, ale na jej existenciu alebo neexistenciu má vplyv aj napr. situácia na trhu s danou komoditou, výrobkom, službou, systém plánovania, manažment jednotlivých procesov v spoločnosti a v neposlednom rade stav a využívanie nových technológií pri svojej činnosti. Ak si spoločnosť chce udržať svojich kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov je nevyhnutné hľadať možnosti, ako ich čo najviac motivovať a udržať. Bez adekvátnej odmeny za prácu to však nepôjde. Samozrejme nie všetko je o peniazoch, existuje aj loajalita zamestnancov voči zamestnávateľovi, ktorí ocenia aj iné výhody a benefity ako je mzda, ktoré poskytuje zamestnávateľ. Každé zvyšovanie nákladov vytvára tlak na určitú zmenu, či už v oblasti riadenia spoločnosti, v jednotlivých nákladoch spoločnosti, ktoré tvoria základ pre stanovenie predajnej ceny predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, alebo v systéme riadenia práce. Ale každá spoločnosť je iná, podniká v rôznom sektore hospodárstva, alebo má inak nastavenú štruktúru nákladov, vyrába odlišné výrobky alebo poskytuje iné služby, takže dopad opatrení na konkrétne spoločnosti treba analyzovať na konkrétnych spoločnostiach. Ak môžem povedať za organizáciu LESY SR š.p., úprava miezd sa riadi príslušnými právnymi normami, vývojom ekonomiky samotnej spoločnosti aj s prihliadnutím na vývoj produktivity práce a v neposlednom rade aj výsledkami kolektívnych vyjednávaní so zástupcami zamestnancov.