Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Kaňa

Martin Kaňa
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ | Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky a Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky

Otázka Odpoveď Komentár

Najmä o čom by podľa vás mala byť predvolebná kampaň politických strán?

25.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné V prvom rade by politické strany mali preukázať splnenie sľubov, ktoré nám dávali v minulosti. Následne by sa mali venovať spoločensky podstatným témam a to podpore mladých rodín, reforme školstva, reforme zdravotníctva a reforme dôchodkového systému. Tieto témy by ale mali mať dlhodobý rozmer (určite dlhší ako je jedno volebné obdovie) a nie krátkodobý populistický, ako je tomu dnes.
V prvom rade by politické strany mali preukázať splnenie sľubov, ktoré nám dávali v minulosti. Následne by sa mali venovať spoločensky podstatným témam a to podpore mladých rodín, reforme školstva, reforme zdravotníctva a reforme dôchodkového systému. Tieto témy by ale mali mať dlhodobý rozmer (určite dlhší ako je jedno volebné obdovie) a nie krátkodobý populistický, ako je tomu dnes.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie V čase očakávaného ekonomického spomalenia je potrebné bankový sektor namiesto destabilizácie stabilizovať, čoho je bankový odvod čistým opakom. Ide o predvolebný populizmus, ktorý môže, v konečnom dôsledku, narušiť nielen bankový sektor, ale aj podnikateľskú obec. Je šokujúce, ako môže politická moc opakovane ignorovať signály odbornej verejnosti.
V čase očakávaného ekonomického spomalenia je potrebné bankový sektor namiesto destabilizácie stabilizovať, čoho je bankový odvod čistým opakom. Ide o predvolebný populizmus, ktorý môže, v konečnom dôsledku, narušiť nielen bankový sektor, ale aj podnikateľskú obec. Je šokujúce, ako môže politická moc opakovane ignorovať signály odbornej verejnosti.