Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Lelovský

Mário Lelovský
prvý viceprezident | IT Asociácia Slovenska

Otázka Odpoveď Komentár

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Skôr áno Myslím, že mužom tesne pred dospelosťou skúsenosť s tvrdším režimom a nutnosť postarať sa o seba sám určite prospeje. Problém vidím v kvalite vojakov z povolania a či dokážu s mládežou pracovať tak aby ich nedeprimovali, ale niečo naučili. Ja mám zo základnej vojenskej služby veľmi nepríjemné spomienky práve na profesionálnych vojakov, ale napriek tomu ma mnohému naučila.
Myslím, že mužom tesne pred dospelosťou skúsenosť s tvrdším režimom a nutnosť postarať sa o seba sám určite prospeje. Problém vidím v kvalite vojakov z povolania a či dokážu s mládežou pracovať tak aby ich nedeprimovali, ale niečo naučili. Ja mám zo základnej vojenskej služby veľmi nepríjemné spomienky práve na profesionálnych vojakov, ale napriek tomu ma mnohému naučila.

Ako vnímate, že podpredseda vlády a člen vedenia najsilnejšej strany sa plánuje stať guvernérom apolitickej NBS?

03.12.2018

Negatívne A NBS už viac nebude apolitická. P.S. A bola niekedy?
A NBS už viac nebude apolitická. P.S. A bola niekedy?

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Negatívne Daň z poistenia bude prenesená do cien poistného a tým bude poistenie drahšie a celkovo slovenské podnikateľské prostredie menej konkurencieschopné ako ostatné. V jednotnom trhovom priestore Európy je každé dodatočné daňové zaťaženie nevýhodou v konkurenčnom boji krajín.
Daň z poistenia bude prenesená do cien poistného a tým bude poistenie drahšie a celkovo slovenské podnikateľské prostredie menej konkurencieschopné ako ostatné. V jednotnom trhovom priestore Európy je každé dodatočné daňové zaťaženie nevýhodou v konkurenčnom boji krajín.

Ktorý z nasledujúcich indikátorov podľa vás najlepšie vystihuje životnú úroveň v krajine?

19.11.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné Podľa môjho názoru nie je možné použiť len jeden indikátor, ale je to prierezovo cez viacero ukazovateľov. Naviac rôzni ľudia prikladajú váhu rôznym ukazovateľom individuálne.
Podľa môjho názoru nie je možné použiť len jeden indikátor, ale je to prierezovo cez viacero ukazovateľov. Naviac rôzni ľudia prikladajú váhu rôznym ukazovateľom individuálne.

Myslíte si, že slovenské firmy okrádajú ich vlastní zamestnanci a manažéri?

11.06.2018

Skôr nie Je to na dobre nastavených kontrolných procesoch vo firmách aby prípadnú motiváciu zamestnancov zameranú týmto smerom odhalili a zamedzili jej.
Je to na dobre nastavených kontrolných procesoch vo firmách aby prípadnú motiváciu zamestnancov zameranú týmto smerom odhalili a zamedzili jej.

Vplýva nejako na výhľad vášho podnikania do budúcnosti fakt, že slovenské verejné financie sú stále dlhodobo neudržateľné?

07.05.2018

skôr nie Na finančnú bilanciu krajiny bude mať vplyv viacero faktorov vrátane zvládnutia digitálnej transformácie podnikov, zabezpečenia potrebnej kvalifikovanej pracovnej sily vrátane riadenej pracovnej imigrácie, skutočná podpora populačného rastu a podobne. Dôležité bude ako tieto procesy Slovensko zvládne a či nezostane pasívne a tým odovzdané len dopadom negatívnych trendov.
Na finančnú bilanciu krajiny bude mať vplyv viacero faktorov vrátane zvládnutia digitálnej transformácie podnikov, zabezpečenia potrebnej kvalifikovanej pracovnej sily vrátane riadenej pracovnej imigrácie, skutočná podpora populačného rastu a podobne. Dôležité bude ako tieto procesy Slovensko zvládne a či nezostane pasívne a tým odovzdané len dopadom negatívnych trendov.

Samsung zatvoril na Slovensku jeden z dvoch závodov. Prichádza podľa vás doba výraznejšieho odchodu investorov z krajiny až do tej miery, že by to mohlo uškodiť domácej ekonomike?

05.02.2018

skôr áno Pokiaľ nezačne Slovensko okamžite riešiť zabezpečenie dostupnosti svojho hlavného aktíva, a to kvalifikovanej pracovnej sily za rozumné peniaze v centre EU potom sa investori zbalia a pôjdu tam kde toto aktívum nájdu.
Pokiaľ nezačne Slovensko okamžite riešiť zabezpečenie dostupnosti svojho hlavného aktíva, a to kvalifikovanej pracovnej sily za rozumné peniaze v centre EU potom sa investori zbalia a pôjdu tam kde toto aktívum nájdu.

Myslíte si, že by Hornonitrianske bane Prievidza mali s ťažbou uhlia skončiť čo najskôr?

22.01.2018

rozhodne áno

Viete si predstaviť, že by slovenská ekonomika po roku 2050 fungovala úplne bez produkcie emisií skleníkových plynov?

08.01.2018

skôr nie Myslím, že nebude potrebné zachádzať až do tohto extrému nakoľko Slovensko zásadným spôsobom kvalitu ovzdušia v Európe po uzavretí svojich uhoľných elektrární a zopár dymiacich prevádzok (čo verím, že bude určite pred rokom 2050) neovplyvní a nulový variant, je vždy ten najdrahší a tak bohatí nie sme a asi ani v roku 2050 nebudeme.
Myslím, že nebude potrebné zachádzať až do tohto extrému nakoľko Slovensko zásadným spôsobom kvalitu ovzdušia v Európe po uzavretí svojich uhoľných elektrární a zopár dymiacich prevádzok (čo verím, že bude určite pred rokom 2050) neovplyvní a nulový variant, je vždy ten najdrahší a tak bohatí nie sme a asi ani v roku 2050 nebudeme.

Majú podľa vás ženy na Slovensku vytvorený dostatočný priestor v top manažmentoch firiem?

04.12.2017

skôr áno Ženy priestor vytvorený určite majú a rokovanie každého predstavenstva, na ktorom nie sú prítomní len muži je určite lepším zážitkom, ale hlavne ženy majú v mnohých prípadoch lepší cit pre správne rozhodnutie. Myslím si však, že väčšia ambícia presadiť sa až do vrcholových pozícií je vlastná skôr mužom. Okrem toho ženám neskutočne sekne pozícia matky čo však môže na určitý čas kariérny postup pozastaviť, čo však vôbec nevadí keďže dieťa je určite lepšou odmenou ako pozícia viceprezidentky.
Ženy priestor vytvorený určite majú a rokovanie každého predstavenstva, na ktorom nie sú prítomní len muži je určite lepším zážitkom, ale hlavne ženy majú v mnohých prípadoch lepší cit pre správne rozhodnutie. Myslím si však, že väčšia ambícia presadiť sa až do vrcholových pozícií je vlastná skôr mužom. Okrem toho ženám neskutočne sekne pozícia matky čo však môže na určitý čas kariérny postup pozastaviť, čo však vôbec nevadí keďže dieťa je určite lepšou odmenou ako pozícia viceprezidentky.

Čo podľa vás spôsobuje, že volebné preferencie politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko rastú ?

20.02.2017

Neviem/nevyjadrujem sa/iné Myslím, že to je prienik viacerých faktorov, ale asi najviac k rastu záujmu o extrémne riešenia a o extrémistické strany (čo nie vždy musí byť to isté) je vďaka znechuteniu ľudí z politikov, zo súčasného ekonomicko - politického systému, z rastu byrokracie a poklesu efektívnych riešení pre ľudí a hlavne z dlhodobo neplnených sľubov bez odpočtov.
Myslím, že to je prienik viacerých faktorov, ale asi najviac k rastu záujmu o extrémne riešenia a o extrémistické strany (čo nie vždy musí byť to isté) je vďaka znechuteniu ľudí z politikov, zo súčasného ekonomicko - politického systému, z rastu byrokracie a poklesu efektívnych riešení pre ľudí a hlavne z dlhodobo neplnených sľubov bez odpočtov.

Myslíte si, že na Slovensku je (v porovnaní s inými krajinami EÚ) ťažké začať podnikať?

13.02.2017

skôr áno Začať podnikať ako samostatný one-man-show ani tak nie, ale s prvým zamestnancom je spojené obrovské množstvo administratívnych úkonov, ktoré z pôvodného podnikateľa sústreďujúceho sa na svoj predmet podnikania spravia administrátora a ukroja mu podstatnú časť času a energie.
Začať podnikať ako samostatný one-man-show ani tak nie, ale s prvým zamestnancom je spojené obrovské množstvo administratívnych úkonov, ktoré z pôvodného podnikateľa sústreďujúceho sa na svoj predmet podnikania spravia administrátora a ukroja mu podstatnú časť času a energie.

Mal by sa Ivan Mikloš vrátiť do slovenskej politiky a aktívne sa zapojiť do verejného života?

07.11.2016

Nie, politici SDKÚ by sa nemali vracať kvôli minulosti a kauzám

Vyšetrujú sa u nás najväčšie korupčné kauzy dostatočne?

17.10.2016

rozhodne nie Zatiaľ som nepočul o žiadnej veľkej korupčnej kauze, ktorá by bola uspokojivo vyšetrená.Zrejme aj preto sa nachádzame na úplnom dne vo svete v tejto oblasti. Kto je asi za tento stav zodpovedný a kto by mal za to pykať?
Zatiaľ som nepočul o žiadnej veľkej korupčnej kauze, ktorá by bola uspokojivo vyšetrená.Zrejme aj preto sa nachádzame na úplnom dne vo svete v tejto oblasti. Kto je asi za tento stav zodpovedný a kto by mal za to pykať?

Ste ochotní pri dochádzaní do práce presadnúť z automobilu do iného dopravného prostriedku?

10.10.2016

skôr nie Mám najmenej dva dôvody prečo si nechcem presadať na iný dopravný prostriedok, a to že ešte nedôverujem MHD čo sa týka kultúry cestovania a tiež vozím so sebou viacero tlačených materiálov - publikácií, ktoré pri rôznych rokovaniach používam, plus počítač a ďalšie veci. Aj keď vzhľadom na možnosti parkovania v Bratislave toto možno prehodnotím ale skôr smerujem k využitiu efektívnych taxislužieb ako Hopin alebo Uber.
Mám najmenej dva dôvody prečo si nechcem presadať na iný dopravný prostriedok, a to že ešte nedôverujem MHD čo sa týka kultúry cestovania a tiež vozím so sebou viacero tlačených materiálov - publikácií, ktoré pri rôznych rokovaniach používam, plus počítač a ďalšie veci. Aj keď vzhľadom na možnosti parkovania v Bratislave toto možno prehodnotím ale skôr smerujem k využitiu efektívnych taxislužieb ako Hopin alebo Uber.

Mali by si podľa vás Slováci priplácať za zdravotnú starostlivosť?

08.08.2016

rozhodne nie Pri súčasnej výške zdravotných odvodov a to čo za ne občan dostáva určlte nie. Ak by sa prestalo rozkrádať v zdravotníctve vrátane farmácie potom by určite naopak bol priestor na vratky aj 50% alebo zásadné zvýšenie kvality.
Pri súčasnej výške zdravotných odvodov a to čo za ne občan dostáva určlte nie. Ak by sa prestalo rozkrádať v zdravotníctve vrátane farmácie potom by určite naopak bol priestor na vratky aj 50% alebo zásadné zvýšenie kvality.

Myslíte si, že dnes každý môže nájsť svoj „dream job“?

01.08.2016

skôr áno Dnes si skoro každý vie nájsť zaujímavú prácu nemôže však očakávať, že ak je jeho dream jobom kariéra právnika v medzinárodnej korporácii, že sa mu rýchlo po škole splní. Je dôležité svoje sny včas porovnať so záujmom z trhu práce a podľa toho sa zariadiť, prispôsobiť svoje sny realite a nebyť sklamaný. Množstvo fantastických povolaní ešte len vznikne takže snílkovia sa majú na čo tešiť :)
Dnes si skoro každý vie nájsť zaujímavú prácu nemôže však očakávať, že ak je jeho dream jobom kariéra právnika v medzinárodnej korporácii, že sa mu rýchlo po škole splní. Je dôležité svoje sny včas porovnať so záujmom z trhu práce a podľa toho sa zariadiť, prispôsobiť svoje sny realite a nebyť sklamaný. Množstvo fantastických povolaní ešte len vznikne takže snílkovia sa majú na čo tešiť :)

Myslíte si, že skrátenie pracovného času by zvýšilo efektivitu a produktívnosť zamestnancov?

18.07.2016

skôr nie Efektivitu a produktívnosť zamestnancov zvýšia úplne iné parametre, a to: pripravenosť na zmeny, ochota zdokonalovať sa, analytické myslenie a samostatné rozhodovanie, zodpovednosť a loajálnosť k firme ako aj prítomnosť motivačných faktorov na pracovisku (*). OKrem toho si myslím, že výkonní manažéri po 50tke majú nielen dostatok skúseností na rozdávanie ale aj nárok na rozumný pracovný čas okolo 30-35 hodín týždenne. Potom je možné od nich očakávať max výkon.
Efektivitu a produktívnosť zamestnancov zvýšia úplne iné parametre, a to: pripravenosť na zmeny, ochota zdokonalovať sa, analytické myslenie a samostatné rozhodovanie, zodpovednosť a loajálnosť k firme ako aj prítomnosť motivačných faktorov na pracovisku (*). OKrem toho si myslím, že výkonní manažéri po 50tke majú nielen dostatok skúseností na rozdávanie ale aj nárok na rozumný pracovný čas okolo 30-35 hodín týždenne. Potom je možné od nich očakávať max výkon.

Má virtuálna realita potenciál stať sa nástrojom na podporu podnikania?

09.05.2016

rozhodne áno Bude to dokonca jedna z nosných nových príležitostí. Nahradí napríklad manuály na obsluhu alebo na opravovanie prístrojov ako aj prinesie nové zážitky pri športovaní, umeleckých podujatiach alebo pri relaxačno-zábavno-oddychových aktivitách :)
Bude to dokonca jedna z nosných nových príležitostí. Nahradí napríklad manuály na obsluhu alebo na opravovanie prístrojov ako aj prinesie nové zážitky pri športovaní, umeleckých podujatiach alebo pri relaxačno-zábavno-oddychových aktivitách :)

Myslíte si, že Slovensko by malo pre podnikanie rodinných firiem prijať osobitnú podpornú legislatívu?

25.04.2016

skôr nie Štát by nemal preferovať žiadnu skupinu podnikateľských subjektov (na úkor ostatných) ale hlavne by mal vytvoriť rozumné prostredie pre podnikateľov obecne. Tu má Slovensko obrovské rezervy a vymýšľaním nových podpor za každú cenu (Start-upy, mladí podnikatelia do 29 rokov. a pod. ) určite nepomáha celkovému podn. prostrediu. Naviac "rodinné" podniky pri 50% rozvodovosti a neochote mladých ľudí uzatvárať manželstvá ...?
Štát by nemal preferovať žiadnu skupinu podnikateľských subjektov (na úkor ostatných) ale hlavne by mal vytvoriť rozumné prostredie pre podnikateľov obecne. Tu má Slovensko obrovské rezervy a vymýšľaním nových podpor za každú cenu (Start-upy, mladí podnikatelia do 29 rokov. a pod. ) určite nepomáha celkovému podn. prostrediu. Naviac "rodinné" podniky pri 50% rozvodovosti a neochote mladých ľudí uzatvárať manželstvá ...?