Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Krekáč

Martin Krekáč
vedúci partner | Jenewein Group

Otázka Odpoveď Komentár

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

tri mesiace až pol roka Keďže vyhľadávanie a výber ľudského kapitálu je jedným z našich hlavných biznisov, nie veľmi dlho. Vieme vybrať vhodných kandidátov, a tak najmä integrácia do kolektívu je otázkou pomerne krátkeho času. Samozrejme, záleží od pozície – na client partnerskej úrovni sú nové posily takmer od začiatku platnými členmi tímu a zdrojom nových impulzov.
Keďže vyhľadávanie a výber ľudského kapitálu je jedným z našich hlavných biznisov, nie veľmi dlho. Vieme vybrať vhodných kandidátov, a tak najmä integrácia do kolektívu je otázkou pomerne krátkeho času. Samozrejme, záleží od pozície – na client partnerskej úrovni sú nové posily takmer od začiatku platnými členmi tímu a zdrojom nových impulzov.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno V tejto oblasti ideme určite nad rámec bežných zvyklostí. Neťažíme z existujúcich zdrojov, ale máme chuť tvoriť a rozvíjať nové hodnoty – cítime zodpovednosť nielen k tým, čo potrebujú pomoc, ale hlavne voči spoločnosti a budúcnosti. Sme aktívni v rozvoji talentov a lídrov, rovnosti príležitostí, dobrej správe spoločnosti, inováciách, voči životnému prostrediu a podpore detí a mládeže.
V tejto oblasti ideme určite nad rámec bežných zvyklostí. Neťažíme z existujúcich zdrojov, ale máme chuť tvoriť a rozvíjať nové hodnoty – cítime zodpovednosť nielen k tým, čo potrebujú pomoc, ale hlavne voči spoločnosti a budúcnosti. Sme aktívni v rozvoji talentov a lídrov, rovnosti príležitostí, dobrej správe spoločnosti, inováciách, voči životnému prostrediu a podpore detí a mládeže.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Ako poradenská skupina, ktorá poradenstvo tohto druhu poskytuje, nepatríme k objednávateľom externých executive search služieb. Avšak nielen sami na sebe, ale najmä na úspechoch našich klientov vidíme, aké sú výhody takejto voľby pri budovaní a rozvijani firiem a organizácii ako aj pre jednotlivcov.
Ako poradenská skupina, ktorá poradenstvo tohto druhu poskytuje, nepatríme k objednávateľom externých executive search služieb. Avšak nielen sami na sebe, ale najmä na úspechoch našich klientov vidíme, aké sú výhody takejto voľby pri budovaní a rozvijani firiem a organizácii ako aj pre jednotlivcov.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

vzťahy s kolegami Sme rôzni, takže rôzne bývajú aj dôvody týchto odchodov. Určite sú za tým aj peniaze, výhody či pracovné podmienky. Tam, kde sa pohybujeme my, sú najčastejším dôvodom na zmenu ľudia – na prvých miestach sú odchody za lídrami s transparentnejšími vzťahmi, odvážnejšími víziami a jasnejšími stratégiami.
Sme rôzni, takže rôzne bývajú aj dôvody týchto odchodov. Určite sú za tým aj peniaze, výhody či pracovné podmienky. Tam, kde sa pohybujeme my, sú najčastejším dôvodom na zmenu ľudia – na prvých miestach sú odchody za lídrami s transparentnejšími vzťahmi, odvážnejšími víziami a jasnejšími stratégiami.

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dostatočne

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne áno Instagram využívame ako ďalšiu platformu na zdieľanie vlastného poznania, skúseností, odborných tém, úspechov i každodenných radostí. Pracujeme s ľuďmi a pre ľudí, čo nám vytvára skvelú mozaiku obrazov a tém, ktorou, veríme, inšpirujeme aj ostatných.
Instagram využívame ako ďalšiu platformu na zdieľanie vlastného poznania, skúseností, odborných tém, úspechov i každodenných radostí. Pracujeme s ľuďmi a pre ľudí, čo nám vytvára skvelú mozaiku obrazov a tém, ktorou, veríme, inšpirujeme aj ostatných.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr áno Nielen v rámci tejto trojice, ale aj v jej jednotlivých častiach existujú pri hľadaní odpovede na túto otázku viac či menej odlišné prístupy. To sa, prirodzene, prejavuje na ich aktuálnej kondícii, pretože investície do ľudského kapitálu sú pre úspech firiem, štátu či samotných ľudí priam esenciálne.
Nielen v rámci tejto trojice, ale aj v jej jednotlivých častiach existujú pri hľadaní odpovede na túto otázku viac či menej odlišné prístupy. To sa, prirodzene, prejavuje na ich aktuálnej kondícii, pretože investície do ľudského kapitálu sú pre úspech firiem, štátu či samotných ľudí priam esenciálne.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

skôr áno

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

skôr áno Verejné zverejňovanie životopisu vrátane v ňom obsiahnutých osobných údajov považujem za vec dobrovoľnosti. Ako dôležitejší však vnímam profesionálny prístup pri vyhľadávaní a výbere vhodných kandidátov, ktorým dokážeme minimalizovať pochybnosti
Verejné zverejňovanie životopisu vrátane v ňom obsiahnutých osobných údajov považujem za vec dobrovoľnosti. Ako dôležitejší však vnímam profesionálny prístup pri vyhľadávaní a výbere vhodných kandidátov, ktorým dokážeme minimalizovať pochybnosti

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

skôr nie A
A

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr áno

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr nie

Myslíte si, že dlhoročný výkonný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu?

14.01.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Pomohlo by vašej firme, ak by ostatné krajiny V4 prijali euro?

07.01.2019

Skôr áno

Bude podľa vás Gorila po nástenkovom tendri ďalšou kauzou, ktorá pošle do väzenia súčasných či bývalých politikov?

10.12.2018

Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Ktorý z nasledujúcich indikátorov podľa vás najlepšie vystihuje životnú úroveň v krajine?

19.11.2018

subjektívny pocit šťastia

Máte pocit, že máte dostatočné informácie o kandidátoch a priebehu komunálnych volieb?

05.11.2018

skôr áno

Vyšetruje sa podľa vás vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dostatočne?

13.08.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Myslíte si, že odporúčania existujúcich zamestnancov (referral programy) môžu byť prínosné pre vašu firmu pri nábore nových pracovníkov?

06.08.2018

rozhodne áno V tvrdom boji o talenty hrajú faktory ako nadšenie, pozitívne emócie či dokonca vášeň čoraz dôležitejšiu rolu. Vysoko sofistikované a inovatívne spôsoby ich najmä digitálnej prezentácie interným či externým headhunterom či personalistom sú už tiež realitou.
V tvrdom boji o talenty hrajú faktory ako nadšenie, pozitívne emócie či dokonca vášeň čoraz dôležitejšiu rolu. Vysoko sofistikované a inovatívne spôsoby ich najmä digitálnej prezentácie interným či externým headhunterom či personalistom sú už tiež realitou.

How would you rate the English skills of young employees?

23.07.2018

2 - very good At the level we are operating at, they are doing very well to excellent. But by evaluating them, the knowledge of foreign languages may, however, reveal their other abilities or skills. For example, how they were approaching to their education, whether they were studying or working abroad, and so on. This often adds more points to them.
At the level we are operating at, they are doing very well to excellent. But by evaluating them, the knowledge of foreign languages may, however, reveal their other abilities or skills. For example, how they were approaching to their education, whether they were studying or working abroad, and so on. This often adds more points to them.