Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Révay

Andrej Révay
prezident | Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr áno

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

skôr nie

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr nie

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr nie To závisí od veĺa vnútorných a vonkajších faktorov. Pokiaľ sa týka vnútorných, vláda nerobí dostatočné opatrenia aby sa vyhla výraznejšiemu spomaleniu ekonomiky a to tak z krátkodobeho ale najmä z dlhodobého hľadiska.
To závisí od veĺa vnútorných a vonkajších faktorov. Pokiaľ sa týka vnútorných, vláda nerobí dostatočné opatrenia aby sa vyhla výraznejšiemu spomaleniu ekonomiky a to tak z krátkodobeho ale najmä z dlhodobého hľadiska.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

plat

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

skôr áno

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne nie

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

osobný kontakt

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

nedostatočne Stačí si pozrieť konvergenčné správy za posledné roky, ktoré vydáva NBS a v nich citované umiestnenie Slovenska vo viacerých rebríčkoch, ktoré hodnotia podnikateľské prostredie.Slovensko v posledných rokoch stagnuje resp. zaostáva dokonca i za krajinami V4. Namiesto systémových riešení v oblasti daňovej a odvodovej politiky, vymožiteľnosti práva, vzdelávania, podpory vedy a výskumu, podpory informatizácie spoločnosti, trhu práce, vláda prijíma legislatívne opatrenia, ktoré skôr zhoršujú pozíciu podnikov, zvyšujú administratívne činnosti a náklady spoločností a dokonca zasahujú do ekonomiky podnikov zvyšovaním ich nákladov bez zodpovednosti za celkové hospodárenie, výsledky firiem.
Stačí si pozrieť konvergenčné správy za posledné roky, ktoré vydáva NBS a v nich citované umiestnenie Slovenska vo viacerých rebríčkoch, ktoré hodnotia podnikateľské prostredie.Slovensko v posledných rokoch stagnuje resp. zaostáva dokonca i za krajinami V4. Namiesto systémových riešení v oblasti daňovej a odvodovej politiky, vymožiteľnosti práva, vzdelávania, podpory vedy a výskumu, podpory informatizácie spoločnosti, trhu práce, vláda prijíma legislatívne opatrenia, ktoré skôr zhoršujú pozíciu podnikov, zvyšujú administratívne činnosti a náklady spoločností a dokonca zasahujú do ekonomiky podnikov zvyšovaním ich nákladov bez zodpovednosti za celkové hospodárenie, výsledky firiem.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr nie

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne nie

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr nie