Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Pala

Radovan Pala
partner | TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

skôr áno Aj keď "štrajk" autodopravcov nie je z právneho pohľadu štrajkom, ale sériou blokád, ktoré nemajú žiadny právny rámec, v podstate ide o obdobný nátlakový prostriedok. Takýto prostriedok dosiahne určité výsledky takmer vždy vtedy, keď má širokú podporu dotknutých osôb (či už sú to autodopravcovia alebo zamestnanci vo fabrike).
Aj keď "štrajk" autodopravcov nie je z právneho pohľadu štrajkom, ale sériou blokád, ktoré nemajú žiadny právny rámec, v podstate ide o obdobný nátlakový prostriedok. Takýto prostriedok dosiahne určité výsledky takmer vždy vtedy, keď má širokú podporu dotknutých osôb (či už sú to autodopravcovia alebo zamestnanci vo fabrike).

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku?

09.12.2019

rozhodne áno Vzhľadom na slabosť inštitúcií dohľadu a vymáhania práva, je potrebné využiť príležitosť na zjednodušenie a redukovanie priestoru pre podvodné konanie a korupciu.
Vzhľadom na slabosť inštitúcií dohľadu a vymáhania práva, je potrebné využiť príležitosť na zjednodušenie a redukovanie priestoru pre podvodné konanie a korupciu.

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

skôr nie Keď, tak len v zmysle, že táto daň je komparatívne nízka. Nad rámec toho v súčasnosti nie je jej výška faktorom, ktorý by mal významnejší vplyv na nás alebo našich klientov. Domnievam sa, že je potrebné sa zamyslieť ako túto daň do budúcnosti lepšie dizajnovať.
Keď, tak len v zmysle, že táto daň je komparatívne nízka. Nad rámec toho v súčasnosti nie je jej výška faktorom, ktorý by mal významnejší vplyv na nás alebo našich klientov. Domnievam sa, že je potrebné sa zamyslieť ako túto daň do budúcnosti lepšie dizajnovať.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie Sú svojvoľným nástrojom prenášajúcim financovanie cestovného ruchu na skupinu väčších zamestnávateľov. Keďže peniaze sú likvidnejšie ako faktúry alebo poukážky, vznikne sekundárny trh obchodovania s faktúrami a zároveň sa vytvára príležitosť vysokého zisku pre úplne zbytočných sprostredkovateľov. Celé zle. Ak nevyčerpaná poukážka na konci roka prepadne, verejné inštitúcie by ich vôbec nemali používať lebo ide o nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi.
Sú svojvoľným nástrojom prenášajúcim financovanie cestovného ruchu na skupinu väčších zamestnávateľov. Keďže peniaze sú likvidnejšie ako faktúry alebo poukážky, vznikne sekundárny trh obchodovania s faktúrami a zároveň sa vytvára príležitosť vysokého zisku pre úplne zbytočných sprostredkovateľov. Celé zle. Ak nevyčerpaná poukážka na konci roka prepadne, verejné inštitúcie by ich vôbec nemali používať lebo ide o nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr nie Budem vyberať na základe sebavedomého životného príbehu, ktorý svedčí o odvahe postaviť sa korupcii, pomstychtivosti a servilnosti, schopnosti účinne pomáhať a pomenovávať veci pokojne, ale pravým menom. Budem očakávať, že v ľuďoch môže prebudiť nádej v spravodlivosť a - akokoľvek pateticky to mojej generácii znie - lepší zajtrajšok.
Budem vyberať na základe sebavedomého životného príbehu, ktorý svedčí o odvahe postaviť sa korupcii, pomstychtivosti a servilnosti, schopnosti účinne pomáhať a pomenovávať veci pokojne, ale pravým menom. Budem očakávať, že v ľuďoch môže prebudiť nádej v spravodlivosť a - akokoľvek pateticky to mojej generácii znie - lepší zajtrajšok.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Je to čistý atak na nostalgickú strunu spomienkového optimizmu. Bolo by to vytváranie ilúzie o výchove brancov a vyhadzovanie peňazí komínom. Tie pritom potrebuje profesionálna armáda. Ide o významný zásah do práva občanov, ktorý nemá odôvodnenie.
Je to čistý atak na nostalgickú strunu spomienkového optimizmu. Bolo by to vytváranie ilúzie o výchove brancov a vyhadzovanie peňazí komínom. Tie pritom potrebuje profesionálna armáda. Ide o významný zásah do práva občanov, ktorý nemá odôvodnenie.

Pomohlo by vašej firme, ak by ostatné krajiny V4 prijali euro?

07.01.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Ktorý z nasledujúcich indikátorov podľa vás najlepšie vystihuje životnú úroveň v krajine?

19.11.2018

stredná dĺžka života v zdraví Spomedzi všetkých uvedených prekvapivo komplexne vypovedá o tom, ako funguje v krajine starostlivosť o verejný priestor v najširšom zmysle. Navyše tento indikátor nepodlieha škálovateľným efektom a silno zohľadňuje (ne)schopnosť postarať sa o zraniteľných, čo je zásadný znak vyspelých spoločností.
Spomedzi všetkých uvedených prekvapivo komplexne vypovedá o tom, ako funguje v krajine starostlivosť o verejný priestor v najširšom zmysle. Navyše tento indikátor nepodlieha škálovateľným efektom a silno zohľadňuje (ne)schopnosť postarať sa o zraniteľných, čo je zásadný znak vyspelých spoločností.

Je podľa vás rozumné a legitímne, ak štát cez odvody z obratu presúva zdroje medzi prepojenými odvetviami tak, ako to teraz pri obchodných reťazcoch a farmároch presadzuje SNS?

29.10.2018

rozhodne nie Takéto návrhy môžu mať dva ciele (ktoré sa navzájom nevylučujú, naopak sa prekrývajú) - jednakm politické body za dojemnú starostlivosť o určité odvetvie, pričom v skutočnosti opatrenie uškodí všetkým, okrem tých, ktorých sa týka druhý cieľ - adresátov financií, ktoré štátna moc nezmyselne zoberie jednej skupine a pridelí "vyvoleným". Pre každého korupčného populistu so vzťahmi k oligarchom jasný win-win.
Takéto návrhy môžu mať dva ciele (ktoré sa navzájom nevylučujú, naopak sa prekrývajú) - jednakm politické body za dojemnú starostlivosť o určité odvetvie, pričom v skutočnosti opatrenie uškodí všetkým, okrem tých, ktorých sa týka druhý cieľ - adresátov financií, ktoré štátna moc nezmyselne zoberie jednej skupine a pridelí "vyvoleným". Pre každého korupčného populistu so vzťahmi k oligarchom jasný win-win.

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Skôr politici Toto je nespravodlivo položená otázka. Politici nastavujú podmienky pre to, kto a s akou motiváciou sa stáva alebo zostáva učiteľom a v akom prostredí učitelia pôsobia, ako aj to, aký je ich spoločenský status. Zanedbané prostredie, kde sa ozajstné boje zvádzajú iba o to, ktorá firma získa monopol na učebnice, aby ich potom pokojne dodala s obrovským omeškaním ničí potenciál učiteľov aj žiakov.
Toto je nespravodlivo položená otázka. Politici nastavujú podmienky pre to, kto a s akou motiváciou sa stáva alebo zostáva učiteľom a v akom prostredí učitelia pôsobia, ako aj to, aký je ich spoločenský status. Zanedbané prostredie, kde sa ozajstné boje zvádzajú iba o to, ktorá firma získa monopol na učebnice, aby ich potom pokojne dodala s obrovským omeškaním ničí potenciál učiteľov aj žiakov.

Myslíte si, že zmena zákona prostredníctvom legislatívneho „prílepku“ k úplne inému zákonu by mala byť ústavným súdom zakázaná?

24.09.2018

rozhodne áno Samozrejme. Je to arogantný výsmech právneho štátu, keď tí čo prijímajú zákony (poslanci) pri tom sami flagrantne porušujú zákon, ktorý takéto prílepky nepripúšťa. Vysielajú tak všetkým signál (napr. daňovým podvodníkom aj extrémistom), že zákony netreba brať vážne a ich porušenie je vlastne v poriadku a bez sankcie.
Samozrejme. Je to arogantný výsmech právneho štátu, keď tí čo prijímajú zákony (poslanci) pri tom sami flagrantne porušujú zákon, ktorý takéto prílepky nepripúšťa. Vysielajú tak všetkým signál (napr. daňovým podvodníkom aj extrémistom), že zákony netreba brať vážne a ich porušenie je vlastne v poriadku a bez sankcie.

Zažili ste už, alebo niekto z vášho okolia, kybernetickú hrozbu, ktorá by ohrozila osobné alebo firemné financie?

17.09.2018

áno Zastupovali sme klientov, ktorí boli cieľom kybernetických útokov s cieľom napadnúť ich firemné účty a v prípade, ak napadnutý subjekt reaguje okamžite, vzniku rozsiahlejších škôd sa dá zabrániť.
Zastupovali sme klientov, ktorí boli cieľom kybernetických útokov s cieľom napadnúť ich firemné účty a v prípade, ak napadnutý subjekt reaguje okamžite, vzniku rozsiahlejších škôd sa dá zabrániť.

Je podľa vás potrebné obmedziť dosah protischránkového zákona?

03.09.2018

rozhodne áno Ako spoluautori protischránkového zákona a jeho novely považujeme za potrebné, aby sa zákon sústredil na "government to business" finančné a majetkové transfery (vrátane verejných obstarávaní, dotácií, disponovania s majetkom a pod.), ale nie je účelom postihovať tie bežné obchodné vzťahy, ktoré realizujú obchodné spoločnosti s účasťou štátu v rámci svojej hlavnej podnikateľskej činnosti ("business to business"), napríklad keď SPP dodáva plyn svojim zákazníkom.
Ako spoluautori protischránkového zákona a jeho novely považujeme za potrebné, aby sa zákon sústredil na "government to business" finančné a majetkové transfery (vrátane verejných obstarávaní, dotácií, disponovania s majetkom a pod.), ale nie je účelom postihovať tie bežné obchodné vzťahy, ktoré realizujú obchodné spoločnosti s účasťou štátu v rámci svojej hlavnej podnikateľskej činnosti ("business to business"), napríklad keď SPP dodáva plyn svojim zákazníkom.

Sú podľa vás rodinné podniky takým významným prvkom podnikateľského ekosystému Slovenska, aby sa nimi musel špeciálne zaoberať aj štát?

27.08.2018

skôr nie Problém selektívneho prístupu začína už pri definícii - čo je rodinný podnik, čo je startup? Štát by sa mal zamerať na vytvorenie celkového rámca, ktorý bude "fungovať" pre všetky typy podnikov a osobitne sa pritom môže zamerať na to, aby v tomto rámci mali rodinné podniky dobré prostredie a podmienky na vznik a rast. Najmä by mal výrazne zjednodušiť prístup každého obyvateľa SR k samostatnej ekonomickej aktivite - napr. zrušením voľných živností a zjednodušením účtovania a daňových priznaní pre začínajúcich podnikateľov.
Problém selektívneho prístupu začína už pri definícii - čo je rodinný podnik, čo je startup? Štát by sa mal zamerať na vytvorenie celkového rámca, ktorý bude "fungovať" pre všetky typy podnikov a osobitne sa pritom môže zamerať na to, aby v tomto rámci mali rodinné podniky dobré prostredie a podmienky na vznik a rast. Najmä by mal výrazne zjednodušiť prístup každého obyvateľa SR k samostatnej ekonomickej aktivite - napr. zrušením voľných živností a zjednodušením účtovania a daňových priznaní pre začínajúcich podnikateľov.

Ako hodnotíte nápad pevného dôchodkového stropu 64 alebo 65 rokov?

04.06.2018

veľmi negatívne Je to čisto populistický, slabošský prejav, zakrývajúci zlyhania v starostlivosti o zdravie ľudí. Stavia na ilúzii, že právnym zásahom sa dá jednoducho vyriešiť zložitý problém (tento prístup nám teraz bujnie - téma interrupcií, protidrogovej politiky). Mali by sme hľadať odpovede na otázky, ako zmení identitu a prácu ľudí digitálna revolúcia a ako nastaviť vzťahy do budúcnosti. To je ale zjavne nad sily bojovníkov za istoty.
Je to čisto populistický, slabošský prejav, zakrývajúci zlyhania v starostlivosti o zdravie ľudí. Stavia na ilúzii, že právnym zásahom sa dá jednoducho vyriešiť zložitý problém (tento prístup nám teraz bujnie - téma interrupcií, protidrogovej politiky). Mali by sme hľadať odpovede na otázky, ako zmení identitu a prácu ľudí digitálna revolúcia a ako nastaviť vzťahy do budúcnosti. To je ale zjavne nad sily bojovníkov za istoty.

Vláda uvoľňuje pravidlá pre zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ. Pocítili ste ako zamestnávateľ zjednodušenie tohto procesu?

28.05.2018

Cudzinci z krajín mimo EÚ u nás nepracujú Fenomén, že naša ekonomika potrebuje cudzincov je nový a zatiaľ sa s ním nevieme vyrovnať ani spoločensky ani na úrovni politických/regulačných opatrení. Našim klientom by nepochybne veľmi pomohlo, ak by vláda nadizajnovala premyslenú politiku prijímania cudzincov (napr. systém zelených kariet), ktorá by nebola len vynútenou reakciou päť minút po dvanástej, ale sledovala dlhodobejšie ciele.
Fenomén, že naša ekonomika potrebuje cudzincov je nový a zatiaľ sa s ním nevieme vyrovnať ani spoločensky ani na úrovni politických/regulačných opatrení. Našim klientom by nepochybne veľmi pomohlo, ak by vláda nadizajnovala premyslenú politiku prijímania cudzincov (napr. systém zelených kariet), ktorá by nebola len vynútenou reakciou päť minút po dvanástej, ale sledovala dlhodobejšie ciele.

Môže mať automatizácia pozitívny vplyv na trh práce na Slovensku?

23.04.2018

rozhodne áno Automatizácia trh práce už ovplyvňuje a aj keď to u nás ešte nevnímame, dramaticky zníži dopyt po nízkokvalifikovanej závislej práci. To je veľké riziko, ale aj príležitosť pre zapojenie "voľných" zdrojov do nových modelov ekonomických vzťahov. Osobitne právo musí prestať stáť v ceste novej realite - musíme sa "odučiť" spoliehaniu na zastaralé modely výkonu práce, vytvoriť priestor pre jednoduchý výkon ekonomických aktivít a zakotviť rozumnú mieru ochrany pre ľudí pôsobiacich v zdieľanej ekonomike.
Automatizácia trh práce už ovplyvňuje a aj keď to u nás ešte nevnímame, dramaticky zníži dopyt po nízkokvalifikovanej závislej práci. To je veľké riziko, ale aj príležitosť pre zapojenie "voľných" zdrojov do nových modelov ekonomických vzťahov. Osobitne právo musí prestať stáť v ceste novej realite - musíme sa "odučiť" spoliehaniu na zastaralé modely výkonu práce, vytvoriť priestor pre jednoduchý výkon ekonomických aktivít a zakotviť rozumnú mieru ochrany pre ľudí pôsobiacich v zdieľanej ekonomike.

Po rokoch odlivu Slovákov do zahraničia sa začali vo výraznejšej miere vracať domov. Možno považovať za dôvod reformnú politiku vlády Roberta Fica?

16.04.2018

rozhodne nie To, že sa ľudia vracajú, treba pripísať ich vlastnému záujmu o život v krajine, kde vyrástli. Život v zahraničí nie je pre každého, nie každý si zvykne a zapustí korene. Ale nemýľme sa, žiadna vláda neurobila nič významné pre návrat ľudí na Slovensko - naopak, kým nezlomíme dlhodobé zanedbanie školstva a verejného sektora, ktorý klientelistickým nastavením láka neužitočných chamtivých špekulantov, trend sa významne nezmení.
To, že sa ľudia vracajú, treba pripísať ich vlastnému záujmu o život v krajine, kde vyrástli. Život v zahraničí nie je pre každého, nie každý si zvykne a zapustí korene. Ale nemýľme sa, žiadna vláda neurobila nič významné pre návrat ľudí na Slovensko - naopak, kým nezlomíme dlhodobé zanedbanie školstva a verejného sektora, ktorý klientelistickým nastavením láka neužitočných chamtivých špekulantov, trend sa významne nezmení.

Ste spokojní so zložením novej vlády, na ktorej sa dohodli prezident Andrej Kiska a Peter Pellegrini?

26.03.2018

rozhodne nie V tomto zložení nepôjde o vládu, ktorá by bola schopná prinášať nové riešenia a podnety, ktoré potrebujeme ako soľ. Žiaľ, bude to vláda reaktívna, ktorá bude neustále bojovať s legitímnym tlakom verejnosti a problémami, ktoré súvisia s predchádzajúcim obdobím "rozpredania" štátu na súčiastky - nebude to mať ľahké, lebo je s týmto obdobím priamo spojená.
V tomto zložení nepôjde o vládu, ktorá by bola schopná prinášať nové riešenia a podnety, ktoré potrebujeme ako soľ. Žiaľ, bude to vláda reaktívna, ktorá bude neustále bojovať s legitímnym tlakom verejnosti a problémami, ktoré súvisia s predchádzajúcim obdobím "rozpredania" štátu na súčiastky - nebude to mať ľahké, lebo je s týmto obdobím priamo spojená.

Považujete návrh koalície na riešenie vnútropolitickej krízy vymenovaním novej vlády bez R. Fica a R. Kaliňáka za dostatočný?

19.03.2018

Skôr nie V žiadnom prípade, ak by namiesto menovaných - tak ako to prezentoval premiér v demisii - nastúpili osoby, ktorých hlavnou kvalitou má byť "profesionálnosť". To je totiž presne tá kvalita, ktorú ponúkajú aj "profesionáli" poskytujúci služby bielych koní napríklad v Paname. Plníme pokyny, nič sa nepýtame.
V žiadnom prípade, ak by namiesto menovaných - tak ako to prezentoval premiér v demisii - nastúpili osoby, ktorých hlavnou kvalitou má byť "profesionálnosť". To je totiž presne tá kvalita, ktorú ponúkajú aj "profesionáli" poskytujúci služby bielych koní napríklad v Paname. Plníme pokyny, nič sa nepýtame.