Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Smolár

Ondrej Smolár
predseda predstavenstva | Soitron

Otázka Odpoveď Komentár

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Skôr áno

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neplánujeme žiadne proaktívne opatrenia

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

rozhodne nie Každý taký pokus by bol len nezodpovedným a zbytočným zásahom do fungovania trhu na nesprávnom mieste.
Každý taký pokus by bol len nezodpovedným a zbytočným zásahom do fungovania trhu na nesprávnom mieste.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Máme projekty, ktoré sú nám blízke a pomáhame im. Finančne a aj konzultačne, prípadne dobrovoľníckou prácou. Úprimne, nepovažujem asignáciu 2% za filantropiu. To je len zákonom vymedzená možnosť, ktorá nás nič nestojí. Filantropia začína niekde inde.
Máme projekty, ktoré sú nám blízke a pomáhame im. Finančne a aj konzultačne, prípadne dobrovoľníckou prácou. Úprimne, nepovažujem asignáciu 2% za filantropiu. To je len zákonom vymedzená možnosť, ktorá nás nič nestojí. Filantropia začína niekde inde.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné V našej oblasti IT sa v zásade ponuka firiem v oblasti benefitov veľmi neodlišuje. To čo ostáva sú platy a firemná kultúra. Ak je kultúra fajn, nebýva dôvodom na odchod. Ostávajú 2 faktory: plat a profesionálny rast, ktoré zhruba rovnako prispievajú k odchodu zamestnancov.
V našej oblasti IT sa v zásade ponuka firiem v oblasti benefitov veľmi neodlišuje. To čo ostáva sú platy a firemná kultúra. Ak je kultúra fajn, nebýva dôvodom na odchod. Ostávajú 2 faktory: plat a profesionálny rast, ktoré zhruba rovnako prispievajú k odchodu zamestnancov.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

skôr áno

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

nedostatočne Keď som si prečítal otázku, tak som dal hodnotenie 3-. Ale v slovnom vyjadrení aj "dostatočne" je žiaľ viac, ako to čo sa za posledných 10 rokov spravilo pre lepšie podnikateľské prostredie. A asi je to na tomto fóre zbytočné hovoriť, v konečnom dôsledku všetko, čo sa v tejto oblasti spraví sa v konečnom dôsledku prejaví v lepšej životnej úrovni všetkých .
Keď som si prečítal otázku, tak som dal hodnotenie 3-. Ale v slovnom vyjadrení aj "dostatočne" je žiaľ viac, ako to čo sa za posledných 10 rokov spravilo pre lepšie podnikateľské prostredie. A asi je to na tomto fóre zbytočné hovoriť, v konečnom dôsledku všetko, čo sa v tejto oblasti spraví sa v konečnom dôsledku prejaví v lepšej životnej úrovni všetkých .

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne nie Zatiaľ nie. Na komunikáciu aktivít zo života firmy a čiastočne biznis informácií používame Facebook. O nových prípadových štúdiách, účasti na konferenciách, novinkách z nášho portfólia a biznis témach zas komunikujeme na Linkedin-e. Zvažujeme Instagram hlavne z pohľadu oslovenia mladšej generácie špecificky pre oblasť náboru nových zamestnancov.
Zatiaľ nie. Na komunikáciu aktivít zo života firmy a čiastočne biznis informácií používame Facebook. O nových prípadových štúdiách, účasti na konferenciách, novinkách z nášho portfólia a biznis témach zas komunikujeme na Linkedin-e. Zvažujeme Instagram hlavne z pohľadu oslovenia mladšej generácie špecificky pre oblasť náboru nových zamestnancov.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Tento segment je zjavne zaujímavý už teraz. Len by som v ňom očakával výrazne vyššie uplatňovanie etických zásad.
Tento segment je zjavne zaujímavý už teraz. Len by som v ňom očakával výrazne vyššie uplatňovanie etických zásad.

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

skôr nie

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Spliehať sa na štátom garantovanú penziu som vždy považoval za nemiestny optimizmus. To sa len a len potvrdzuje a bude to určite ešte horšie. Individuálne sporenie na dôchodok je jediným rozumným a zodpovedným prístupom!
Spliehať sa na štátom garantovanú penziu som vždy považoval za nemiestny optimizmus. To sa len a len potvrdzuje a bude to určite ešte horšie. Individuálne sporenie na dôchodok je jediným rozumným a zodpovedným prístupom!

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno AI je súčasťou našich riešení už dlhšiu dobu. A podľa reakcie našich klientov je jasné, že sa pomerne rýchlo stáva aj súčasťou ich podnikania.
AI je súčasťou našich riešení už dlhšiu dobu. A podľa reakcie našich klientov je jasné, že sa pomerne rýchlo stáva aj súčasťou ich podnikania.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

skôr nie

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie odvodov Z navrhnutých možností sa mi najrozumnejšie javí zníženie odvodov. Prestávame byť konkurenciaschopní na trhu práce a zníženie odvodov by pomohlo trochu dlhšie udržať na Slovensku výrobu, od ktorej sme tak závislí. Získali by sme čas na transformáciu a digitalizáciu ekonomiky, ktorú žiaľ škaredo zanedbávame.
Z navrhnutých možností sa mi najrozumnejšie javí zníženie odvodov. Prestávame byť konkurenciaschopní na trhu práce a zníženie odvodov by pomohlo trochu dlhšie udržať na Slovensku výrobu, od ktorej sme tak závislí. Získali by sme čas na transformáciu a digitalizáciu ekonomiky, ktorú žiaľ škaredo zanedbávame.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

rozhodne nie Ak sa nemýlim, nutným predpokladom na prekvalifikovanie daňového priestupku na trestný čin je dokázanie umyslu, že bol takýto čin dopredu vedome naplánovaný. To sa ale vylučuje s tým, že bol spáchaný omylom, a teda neplánovane, nechcene...
Ak sa nemýlim, nutným predpokladom na prekvalifikovanie daňového priestupku na trestný čin je dokázanie umyslu, že bol takýto čin dopredu vedome naplánovaný. To sa ale vylučuje s tým, že bol spáchaný omylom, a teda neplánovane, nechcene...

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne nie Profesný životopis všetkých svojich obchodných partnerov viem nájsť na LinkedIn. A typicky sa tam aj naň pozriem, keď sa s niekým stretnem prvý krát. Neviem, prečo by takáto "best practice" nemala platiť aj pre menežérov štátom ovládaných firiem.
Profesný životopis všetkých svojich obchodných partnerov viem nájsť na LinkedIn. A typicky sa tam aj naň pozriem, keď sa s niekým stretnem prvý krát. Neviem, prečo by takáto "best practice" nemala platiť aj pre menežérov štátom ovládaných firiem.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Štát by mal zasahovať výlučne tam, kde zlyhávajú trhové mechanizmy. Na to má aj štruktúry - jednou z nich je Protimonoplný úrad. Zasahovanie na základe akýchkoľvek iných - a teda politicko-populistických dôvodov prináša v dlhodobom horizonte zlyhanie. Venezuela je veľmi aktuálne dobrým príkladom.
Štát by mal zasahovať výlučne tam, kde zlyhávajú trhové mechanizmy. Na to má aj štruktúry - jednou z nich je Protimonoplný úrad. Zasahovanie na základe akýchkoľvek iných - a teda politicko-populistických dôvodov prináša v dlhodobom horizonte zlyhanie. Venezuela je veľmi aktuálne dobrým príkladom.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie Sú neuveriteľne rušivým zásahom do normálneho trhového prostredia. Náročné na administratívu tak na strane zamestnávateľov, ako aj na strane poskytovateľov. Jediný, kto reálne benefituje z tohoto paškvilu sú sprostredkovateľské firmy!
Sú neuveriteľne rušivým zásahom do normálneho trhového prostredia. Náročné na administratívu tak na strane zamestnávateľov, ako aj na strane poskytovateľov. Jediný, kto reálne benefituje z tohoto paškvilu sú sprostredkovateľské firmy!

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Ja som bol na "vojne" v roku 1986 za hlbokého socializmu. Chápem, že armáda sa od tej doby posunula a predpokladám, že je aj oveľa sofistikovanejšia a menej ideologická. To nič ale nemení na fakte, že je to stratený rok pre drvivú väčšinu účastníkov takejto zábavky. A vôbec som si nie istý hodnotou, ktorú armáda a spoločnosť získa zavedením povinnej vojenskej služby. Podľa mńa je záporná.
Ja som bol na "vojne" v roku 1986 za hlbokého socializmu. Chápem, že armáda sa od tej doby posunula a predpokladám, že je aj oveľa sofistikovanejšia a menej ideologická. To nič ale nemení na fakte, že je to stratený rok pre drvivú väčšinu účastníkov takejto zábavky. A vôbec som si nie istý hodnotou, ktorú armáda a spoločnosť získa zavedením povinnej vojenskej služby. Podľa mńa je záporná.