Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Bobovnický

Artur Bobovnický
Obchodný riaditeľ | Ševt a.s.

Otázka Odpoveď Komentár

Myslíte si, že Slovensko by malo pre podnikanie rodinných firiem prijať osobitnú podpornú legislatívu?

25.04.2016

skôr nie Rodinná firma je pre mňa rovnaká entita ako akákoľvek iná firma.
Rodinná firma je pre mňa rovnaká entita ako akákoľvek iná firma.

Ako vnímate slovenskú firmu, podnikateľa či politika, ak sa objavili či objavia v Panama Papers?

11.04.2016

veľmi negatívne Daňová optimalizácia je všadeprítomná, ale mala by mať určité legálne ale aj morálne limity. Bohužiaľ sa dostávame do stavu spoločenského vedomia, keď akýkoľvek morálny imperatív je vnímaný skôr negatívne a výsledkom sú potom tieto a iné zoznamy.
Daňová optimalizácia je všadeprítomná, ale mala by mať určité legálne ale aj morálne limity. Bohužiaľ sa dostávame do stavu spoločenského vedomia, keď akýkoľvek morálny imperatív je vnímaný skôr negatívne a výsledkom sú potom tieto a iné zoznamy.

Cítili ste sa už sami alebo ako zástupca firmy na Slovensku bezprávne?

04.04.2016

rozhodne nie Ak sa niekedy cítim bezradne (rozhodne nie bezprávne), tak je to spravidla mojou neznalosťou zákona. To je však skôr moja chyba.
Ak sa niekedy cítim bezradne (rozhodne nie bezprávne), tak je to spravidla mojou neznalosťou zákona. To je však skôr moja chyba.

Čo vidíte za nástupom čínskeho kapitálu na slovenský a český trh?

21.03.2016

štandardnú podnikateľskú aktivitu Doterajší agresívny rast čínskej ekonomiky zjavne nie je trvalo udržateľný. Zákonitý pokles vyžaduje od subjektov, ktoré naakumulovali počas konjunktúry dostatok hotovosti, tieto zdroje vhodne investovať. Zároveň ide o snahu a stratégiu rozložiť riziká (nemať všetky vajcia v jednom košíku). Nevidím v týchto krokoch žiadne konšpiračné teórie.
Doterajší agresívny rast čínskej ekonomiky zjavne nie je trvalo udržateľný. Zákonitý pokles vyžaduje od subjektov, ktoré naakumulovali počas konjunktúry dostatok hotovosti, tieto zdroje vhodne investovať. Zároveň ide o snahu a stratégiu rozložiť riziká (nemať všetky vajcia v jednom košíku). Nevidím v týchto krokoch žiadne konšpiračné teórie.

Aké priority by podľa vás mala mať nová vláda, ktorá vzíde po víkendových parlamentných voľbách?

07.03.2016

verím, že ich aj splní Priority by mali vychádzať z vízie, kam Slovensko smeruje. Nie som si istý, či existuje jednoznačne akceptovaný smer rozvoja krajiny, ale predpokladám, že sa nebude príliš líšiť od týchto mojich priorít, pričom samotné priority by bolo potrebné hlbšie popísať: zlepšenie kvality školstva zjednodušenie života občana a firiem vo vzťahu k štátu a samospráve zlepšenie kvality riadenia zdravotníctva podpora konkurencieschopnosti domácich podnikateľov a produktov
Priority by mali vychádzať z vízie, kam Slovensko smeruje. Nie som si istý, či existuje jednoznačne akceptovaný smer rozvoja krajiny, ale predpokladám, že sa nebude príliš líšiť od týchto mojich priorít, pričom samotné priority by bolo potrebné hlbšie popísať: zlepšenie kvality školstva zjednodušenie života občana a firiem vo vzťahu k štátu a samospráve zlepšenie kvality riadenia zdravotníctva podpora konkurencieschopnosti domácich podnikateľov a produktov

Koho zvyknete krúžkovať vo voľbách do Národnej rady SR?

29.02.2016

kandidátov, ktorých poznám osobne Nie je ich príliš veľa, ale aspoň viem, komu mám potom adresovať svoje komentára a výhrady, postrehy, nápady. A nemôžem sa vyhovárať, že som nevedel, komu ten hlas pripadne!
Nie je ich príliš veľa, ale aspoň viem, komu mám potom adresovať svoje komentára a výhrady, postrehy, nápady. A nemôžem sa vyhovárať, že som nevedel, komu ten hlas pripadne!

Pocítili ste vo svojom podnikaní pozitívny vplyv informatizácie štátnej a verejnej správy?

22.02.2016

neviem / nevyjadrujem sa / iné Prináša to nevyhnutnosť pozerať sa na existujúci biznis model a hľadať v informatizácii nové príležitosti (čo sa nám aj podarilo). Informatizácia však prináša aj otázniky v podobe transparentnosti, nastavenia rovných podmienok podnikania ap. Pokiaľ zmiznú aj tieto tiene, tak by mal byť prínos jednoznačne pozitívny.
Prináša to nevyhnutnosť pozerať sa na existujúci biznis model a hľadať v informatizácii nové príležitosti (čo sa nám aj podarilo). Informatizácia však prináša aj otázniky v podobe transparentnosti, nastavenia rovných podmienok podnikania ap. Pokiaľ zmiznú aj tieto tiene, tak by mal byť prínos jednoznačne pozitívny.

Myslíte si, že meranie efektívnosti štátu by mohlo byť prínosom?

15.02.2016

určite áno Meranie je však len jeden krok, pokiaľ nebude nasledovať vyvodzovanie záverov a opatrení k zlepšeniam, tak to zostane celé len v polohe akademického výskumu. Ďalším dôležitým faktorom bude definovanie referenčných hodnôt a ich akceptovanie zo strany všetkých zainteresovaných.
Meranie je však len jeden krok, pokiaľ nebude nasledovať vyvodzovanie záverov a opatrení k zlepšeniam, tak to zostane celé len v polohe akademického výskumu. Ďalším dôležitým faktorom bude definovanie referenčných hodnôt a ich akceptovanie zo strany všetkých zainteresovaných.

Pociťujete tlak biznisu na vylepšovanie zovňajšku?

18.01.2016

skôr nie

Učia sa deti v školách veci potrebné pre život?

04.01.2016

skôr áno Hovoríme o základných školách, o stredných školách? Pretože veci sa neustále vyvíjajú a menia k lepšiemu. Aj učitelia prichádzajú s nápadmi ako vytvárať modernú školu (aj keď v spravidla starej infraštruktúre). Začatie duálneho vzdelávania je jednou z takýchto kvalitatívnych zmien. Podpora odborného vzdelávania na základných školách je ďalšou. Ale nesmieme zabúdať na intenzívnu oblastí, ako je počítačová gramotnosť a predovšetkým schopnosť samostatne kriticky uvažovať....tu vidím asi najväčší nedostatok, ale verím, že aj to sa zmení k lepšiemu
Hovoríme o základných školách, o stredných školách? Pretože veci sa neustále vyvíjajú a menia k lepšiemu. Aj učitelia prichádzajú s nápadmi ako vytvárať modernú školu (aj keď v spravidla starej infraštruktúre). Začatie duálneho vzdelávania je jednou z takýchto kvalitatívnych zmien. Podpora odborného vzdelávania na základných školách je ďalšou. Ale nesmieme zabúdať na intenzívnu oblastí, ako je počítačová gramotnosť a predovšetkým schopnosť samostatne kriticky uvažovať....tu vidím asi najväčší nedostatok, ale verím, že aj to sa zmení k lepšiemu

Prečítali ste tento rok nejakú zaujímavú knihu, ktorú by ste doporučili aj ostatným? Ak áno, ktorú?

23.12.2015

áno Daniel Hevier : Štúr bedeker. Jednoduché a inšpiratívne čítanie pre všetkých.
Daniel Hevier : Štúr bedeker. Jednoduché a inšpiratívne čítanie pre všetkých.

Čo by podľa vás najviac pomohlo vrátiť matky malých detí na pracovný trh?

23.11.2015

iné (popíšte) Asi zo všetkého niečo, ale najviac empatia zo strany zamestnávateľov, ich pochopenie určitých obmedzení na strane matiek. Na druhej strane by to mala byť aj snaha mamičiek nezneužívať všetky možnosti.
Asi zo všetkého niečo, ale najviac empatia zo strany zamestnávateľov, ich pochopenie určitých obmedzení na strane matiek. Na druhej strane by to mala byť aj snaha mamičiek nezneužívať všetky možnosti.

Myslíte si, že postoje politických elít v Poľsku, Maďarsku, Česku a na Slovensku sa radikalizujú a odkláňajú od demokratických princípov?

16.11.2015

rozhodne nie Nemyslím si, že ide o radikalizáciu a odklaon od demokratických princípov, skôr je tu snaha jasne a otvorene formulovať názory, ktoré sa v dôsledku zmenených podmienok začínajú odchyľovať od "očakávaných" a "politicky korektných". Svet nikdy nebol homogénny, a Európa rovnako, o tom svedčí aj súčasný postoj Veľkej Británie a nikto tu nehovorí odklone od demokratických princípov.
Nemyslím si, že ide o radikalizáciu a odklaon od demokratických princípov, skôr je tu snaha jasne a otvorene formulovať názory, ktoré sa v dôsledku zmenených podmienok začínajú odchyľovať od "očakávaných" a "politicky korektných". Svet nikdy nebol homogénny, a Európa rovnako, o tom svedčí aj súčasný postoj Veľkej Británie a nikto tu nehovorí odklone od demokratických princípov.

Rozhodli ste sa už, koho budete voliť v parlamentných voľbách? Ak áno, čo vás presvedčilo?

09.11.2015

ešte som sa nerozhodol

Cítite, že Slovensko je pre firmy zo zahraničia druhotriednym trhom?

02.11.2015

rozhodne nie Takýto dojem môže vzniknúť ako výsledok diskusií, hlavne o dlhodobo sledovaných produktoch kozmetiky a potravín, ale spravidla platí, že firmy reagujú na potreby svojich klientov a nedovolia si žiadny trh považovať za druhotriedny. Niekedy platí, že Slovensko nie je prioritným trhom, t.j. keď sa uvádza nový produkt, ktorý je dlhodobo očakávaný, vtedy Slovensko ako malý trh nie je medzi prvými. Ale rozhodne sem neprichádza druhotriedny tovar a už vonkoncom nie technológie.
Takýto dojem môže vzniknúť ako výsledok diskusií, hlavne o dlhodobo sledovaných produktoch kozmetiky a potravín, ale spravidla platí, že firmy reagujú na potreby svojich klientov a nedovolia si žiadny trh považovať za druhotriedny. Niekedy platí, že Slovensko nie je prioritným trhom, t.j. keď sa uvádza nový produkt, ktorý je dlhodobo očakávaný, vtedy Slovensko ako malý trh nie je medzi prvými. Ale rozhodne sem neprichádza druhotriedny tovar a už vonkoncom nie technológie.

Zlepšuje sa podľa vás fungovanie úradov?

26.10.2015

rozhodne áno V poslednej dobre nemám s rôznymi inštitúciami žiadny problém. Buď fungujú do značnej miery elektronicky (ako finančná správa), alebo sa správajú pro-zákaznícky. Do akej miery je to výsledok snahy exekutívy, alebo postupné dobiehanie zameškaného zo strany týchto inštitúcií sa asi nedá presne povedať.
V poslednej dobre nemám s rôznymi inštitúciami žiadny problém. Buď fungujú do značnej miery elektronicky (ako finančná správa), alebo sa správajú pro-zákaznícky. Do akej miery je to výsledok snahy exekutívy, alebo postupné dobiehanie zameškaného zo strany týchto inštitúcií sa asi nedá presne povedať.

Je podľa vás financovanie súkromných inštitútov (think tankov) dostatočne transparentné?

19.10.2015

neviem / nevyjadrujem sa / iné Bolo a je viac ako evidentné prepojenie týchto organizácií na niektoré politické strany. Deklarovaná transparentnosť a reálna transparentnosť sú potom veľakrát v rozpore. Zostáva potom otázka, či think tank má existovať z príspevkov, alebo zo svojej profesionality, ktorú by mohol efektívne komercionalizovať. a nielen pre štátne inštitúcie ako sme mohli veľakrát zaznamenať v minulosti, ale aj pre súkromné subjekty. Samozrejme v prípade, ak by súkromný sektor videl v ich činnosti pridanú hodnotu.
Bolo a je viac ako evidentné prepojenie týchto organizácií na niektoré politické strany. Deklarovaná transparentnosť a reálna transparentnosť sú potom veľakrát v rozpore. Zostáva potom otázka, či think tank má existovať z príspevkov, alebo zo svojej profesionality, ktorú by mohol efektívne komercionalizovať. a nielen pre štátne inštitúcie ako sme mohli veľakrát zaznamenať v minulosti, ale aj pre súkromné subjekty. Samozrejme v prípade, ak by súkromný sektor videl v ich činnosti pridanú hodnotu.

Darí sa podľa vás druhej vláde Roberta Fica efektívnejšie potláčať a vyšetrovať korupciu ako prvej?

12.10.2015

neviem /nevyjadrujem sa/ iné

Mala by EÚ odstúpiť od dotovania bežnej agrárnej prevádzky a podporovať iba nové rozvojové aktivity farmárov?

14.09.2015

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Ohrozujú podľa vás utečenci ekonomiku Európskej únie?

07.09.2015

skôr áno Ekonomika celej Európy trpí a bude ešte viac trpieť z dôvodu neistoty, nepokojov, turbulencií a možno aj chaosu, ktoré nás na Slovensku zasiahnu skôr nepriamo, ale rozhodne to bude extrémne náročné a pravdepodobne veľmi dlhé obdobie. Okrem ekonomiky to zasiahne aj ľudí z hľadiska morálky a definovania si hodnôt, priorít. Úmrtia takmer v priamom prenose nie ako výsledok vojny ale ako výsledok zvrátenej morálky niektorých skupín..... musia v ľuďoch vyvolávať veľa otázok a máme na ne len málo dobrých odpovedí.
Ekonomika celej Európy trpí a bude ešte viac trpieť z dôvodu neistoty, nepokojov, turbulencií a možno aj chaosu, ktoré nás na Slovensku zasiahnu skôr nepriamo, ale rozhodne to bude extrémne náročné a pravdepodobne veľmi dlhé obdobie. Okrem ekonomiky to zasiahne aj ľudí z hľadiska morálky a definovania si hodnôt, priorít. Úmrtia takmer v priamom prenose nie ako výsledok vojny ale ako výsledok zvrátenej morálky niektorých skupín..... musia v ľuďoch vyvolávať veľa otázok a máme na ne len málo dobrých odpovedí.