Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Huščavová

Anna Huščavová
riaditeľka | Hanalex, s.r.o.

Otázka Odpoveď Komentár

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

neviem/nevyjadrujem sa/iné každá minca má dve strany a premiér sa pozrel len na tú jednu, ktorá je "ligotavá" práve pred voľbami, dobrý hospodár rozumne hospodári a kým siahne do vrecka, počíta ... u nás je to naopak
každá minca má dve strany a premiér sa pozrel len na tú jednu, ktorá je "ligotavá" práve pred voľbami, dobrý hospodár rozumne hospodári a kým siahne do vrecka, počíta ... u nás je to naopak

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Skôr áno závisí na tom, koho chce vláda v konečnom dôsledku podporiť a komu uškodiť, lebo ekonomika nestojí len na "vratkých nohách" gigantov ...
závisí na tom, koho chce vláda v konečnom dôsledku podporiť a komu uškodiť, lebo ekonomika nestojí len na "vratkých nohách" gigantov ...

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

rozhodne nie ide o nesystémový krok, ktorý automaticky vytvára priestor pre nezodpovedných dlžníkov ...
ide o nesystémový krok, ktorý automaticky vytvára priestor pre nezodpovedných dlžníkov ...

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné ak už, tak podporiť investície do nových technológií, ktoré by priniesli vyššiu konkurencieschopnosť a nižšie emisie ...
ak už, tak podporiť investície do nových technológií, ktoré by priniesli vyššiu konkurencieschopnosť a nižšie emisie ...

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

neviem/nevyjadrujem sa neplatí to univerzálne, rozhodujúci je spôsob fungovania firmy, aby pracovný priestor nebol obmedzujúci, ale podporujúci ...
neplatí to univerzálne, rozhodujúci je spôsob fungovania firmy, aby pracovný priestor nebol obmedzujúci, ale podporujúci ...

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné závisí od veku, pozície, regiónu: rozhodujúcim dôvodom odchodu sa stáva limitujúca možnosť rastu, nejasný zmysel výkonu pozície a chýbajúce docenenie ...
závisí od veku, pozície, regiónu: rozhodujúcim dôvodom odchodu sa stáva limitujúca možnosť rastu, nejasný zmysel výkonu pozície a chýbajúce docenenie ...

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

nedostatočne kozmetické a nesystémové ...
kozmetické a nesystémové ...

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

rozhodne áno jeho živnou pôdou je o.i. prijímaná legislatíva, ale aj klesajúca úroveň rešpektovania ľudskej dôstojnosti ...
jeho živnou pôdou je o.i. prijímaná legislatíva, ale aj klesajúca úroveň rešpektovania ľudskej dôstojnosti ...

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Doplnenie čísla do ústavy nám nezabezpečí dôstojnú starobu a naše deti zaťaží tak, že ani im dôstojný život na Slovensku ... Čim ďalej, tým viac sa stavia štát do opozície vlastným občanom, či podnikateľom.
Doplnenie čísla do ústavy nám nezabezpečí dôstojnú starobu a naše deti zaťaží tak, že ani im dôstojný život na Slovensku ... Čim ďalej, tým viac sa stavia štát do opozície vlastným občanom, či podnikateľom.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné závisí to na každom jednotlivcovi, či firme ako a koľko investuje do svojej budúcnosti ...
závisí to na každom jednotlivcovi, či firme ako a koľko investuje do svojej budúcnosti ...

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné mýliť sa je ľudské, ale v našich končinách je to viac-menej "bežná prax" ...
mýliť sa je ľudské, ale v našich končinách je to viac-menej "bežná prax" ...

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie ide o nesystémový krok, ktorý v konečnom dôsledku bude znamenať, že poľnohospodárom "pomôžu" samotní spotrebitelia, ktorí to zaplatia na zvýšených cenách potravín ...
ide o nesystémový krok, ktorý v konečnom dôsledku bude znamenať, že poľnohospodárom "pomôžu" samotní spotrebitelia, ktorí to zaplatia na zvýšených cenách potravín ...

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie vnímam to ako nesystémový krok, ktorý deformuje podnikateľské prostredie na Slovensku a vstupuje priamo do zamestnaneckej politiky firiem. Štát má na podporu CR iné nástroje ako zamestnávateľov s počtom zamestnancov viac ako 49 ...
vnímam to ako nesystémový krok, ktorý deformuje podnikateľské prostredie na Slovensku a vstupuje priamo do zamestnaneckej politiky firiem. Štát má na podporu CR iné nástroje ako zamestnávateľov s počtom zamestnancov viac ako 49 ...

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

rozhodne nie

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné

Myslíte si, že dlhoročný výkonný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu?

14.01.2019

Rozhodne nie

Ako vnímate, že podpredseda vlády a člen vedenia najsilnejšej strany sa plánuje stať guvernérom apolitickej NBS?

03.12.2018

Negatívne

Je podľa vás rozumné a legitímne, ak štát cez odvody z obratu presúva zdroje medzi prepojenými odvetviami tak, ako to teraz pri obchodných reťazcoch a farmároch presadzuje SNS?

29.10.2018

rozhodne nie takéto ad hoc rozhodnutie zabezpečí v konečnom dôsledku "presun" peňazí z peňaženiek spotrebiteľov do rozpočtu štátu ...
takéto ad hoc rozhodnutie zabezpečí v konečnom dôsledku "presun" peňazí z peňaženiek spotrebiteľov do rozpočtu štátu ...