Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Paščák

Marek Paščák
generálny riaditeľ | Datalan, a.s., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno O takýchto riešeniach nielen uvažujeme, ale aktuálne ich pripravujeme aj pre našich zákazníkov, keďže sa o túto oblasť inovácií aktívne zaujímajú. Potenciál umelej inteligencie totiž vidíme prakticky všade, bez ohľadu na segment podnikania, a aj mimo neho. Je jedno, či ide priemysel, finančný sektor, alebo o školstvo, zdravotníctvo, či štátnu a verejnú správu. Riešenia na báze umelej inteligencie sa totiž dajú jednoducho prispôsobiť potrebám konkrétneho používateľa. Využiť sa dajú pri automatizácii procesov, tvorbe prediktívnych analýz, notifikácií, či učiacich sa modelov a mnohom inom. V rámci AI riešení môžem ako aktuálny príklad spomenúť momentálne silno rezonujúcu tému – chatbota. U nás v tíme sme vyvinuli customizované riešenie, vlastného chatbota, ktorého vieme prispôsobiť slovenským podmienkam a konkrétnemu prostrediu, v ktorom má byť využívaný. Poslúži na komunikáciu so zákazníkmi, či zjednodušenie prehľadu v rámci vlastných služieb, interne ho testujeme a ako jeho výhodu osobne vnímam, že je rýchly, dokáže sám učiť a k dispozícii je 24 hodín denne, 365 dní v roku.
O takýchto riešeniach nielen uvažujeme, ale aktuálne ich pripravujeme aj pre našich zákazníkov, keďže sa o túto oblasť inovácií aktívne zaujímajú. Potenciál umelej inteligencie totiž vidíme prakticky všade, bez ohľadu na segment podnikania, a aj mimo neho. Je jedno, či ide priemysel, finančný sektor, alebo o školstvo, zdravotníctvo, či štátnu a verejnú správu. Riešenia na báze umelej inteligencie sa totiž dajú jednoducho prispôsobiť potrebám konkrétneho používateľa. Využiť sa dajú pri automatizácii procesov, tvorbe prediktívnych analýz, notifikácií, či učiacich sa modelov a mnohom inom. V rámci AI riešení môžem ako aktuálny príklad spomenúť momentálne silno rezonujúcu tému – chatbota. U nás v tíme sme vyvinuli customizované riešenie, vlastného chatbota, ktorého vieme prispôsobiť slovenským podmienkam a konkrétnemu prostrediu, v ktorom má byť využívaný. Poslúži na komunikáciu so zákazníkmi, či zjednodušenie prehľadu v rámci vlastných služieb, interne ho testujeme a ako jeho výhodu osobne vnímam, že je rýchly, dokáže sám učiť a k dispozícii je 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Obe skupiny rovnako Nie je férové hodiť vinu iba na učiteľov, rovnako ju nie je možné pripísať iba politikom. Okruh zodpovedných je totiž oveľa širší. Politici vytvárajú pre kvalitu vzdelávania legislatívny rámec. Aj „vďaka“ nemu je slovenské školstvo podfinancované, tí najlepší z neho odchádzajú a zaostávame aj v prispôsobovaní obsahu vzdelávania potrebám dneška. Školstvo pre vládu nie je prioritou, neexistuje jasná, zmysluplná, jednotná a dlhodobá stratégia, čo negatívne ovplyvňuje aj ďalšie generácie. Učitelia sú často týmto stavom demotivovaní a mnohí z nich neberú svoje povolanie ani zďaleka ako poslanie. Zabúdať však nesmieme ani na rodičov, ktorí často svoje deti posielajú na školy, kde ide viac o umelú prestíž než o reálnu prípravu pre prax. Medzery vidno aj na strane žiakov či študentov, ktorí nezriedka volia cestu menšieho odporu, vyberajú si jednoduché odbory a študujú systémom "titul pre titul". A zabúdať nesmieme ani na firmy, ktoré na jednej strane tvoria dopyt po absolventoch, no na strane druhej sa do vzdelávacieho procesu nechcú bližšie zapojiť. Svoje zohráva aj celá spoločnosť, ktorá si stále menej váži učiteľov a kvalitné vzdelanie. Preto, ak chcete slovenské školstvo zmeniť k lepšiemu, musíme pre to niečo urobiť my všetci.
Nie je férové hodiť vinu iba na učiteľov, rovnako ju nie je možné pripísať iba politikom. Okruh zodpovedných je totiž oveľa širší. Politici vytvárajú pre kvalitu vzdelávania legislatívny rámec. Aj „vďaka“ nemu je slovenské školstvo podfinancované, tí najlepší z neho odchádzajú a zaostávame aj v prispôsobovaní obsahu vzdelávania potrebám dneška. Školstvo pre vládu nie je prioritou, neexistuje jasná, zmysluplná, jednotná a dlhodobá stratégia, čo negatívne ovplyvňuje aj ďalšie generácie. Učitelia sú často týmto stavom demotivovaní a mnohí z nich neberú svoje povolanie ani zďaleka ako poslanie. Zabúdať však nesmieme ani na rodičov, ktorí často svoje deti posielajú na školy, kde ide viac o umelú prestíž než o reálnu prípravu pre prax. Medzery vidno aj na strane žiakov či študentov, ktorí nezriedka volia cestu menšieho odporu, vyberajú si jednoduché odbory a študujú systémom "titul pre titul". A zabúdať nesmieme ani na firmy, ktoré na jednej strane tvoria dopyt po absolventoch, no na strane druhej sa do vzdelávacieho procesu nechcú bližšie zapojiť. Svoje zohráva aj celá spoločnosť, ktorá si stále menej váži učiteľov a kvalitné vzdelanie. Preto, ak chcete slovenské školstvo zmeniť k lepšiemu, musíme pre to niečo urobiť my všetci.

Nové nariadenie EK sprísňuje pravidlá spracovania osobných údajov a zavádza vysoké pokuty. Myslíte si, že sú adekvátne?

26.06.2017

skôr áno Výška pokút môže vyzerať hrozivo, to je fakt. Na druhej strane, práve hrozba vysokých sankcií je často tým „posledným nástrojom“, ktorý prinúti firmy, aby svoje povinnosti nebrali na ľahkú váhu a neignorovali ich. Ochrana osobných údajov však primárne nie je o pokutách. Únik informácií do externého prostredia, prípadne strata dát, totiž môžu viesť k existenčnému problému firiem, dokonca ich v dnešnej informačnej a dátovej dobe zlikvidovať. A to aj bez finančnej sankcie zo strany štátu. Firmy v prípade nezabezpečenia svojich dát a údajov svojich zákazníkov čelia výraznému reputačnému riziku, strate dôvery a know-how. Dôležité je preto myslieť hneď od začiatku na prevenciu, aby k žiadnym problémom nedošlo. Ak firma dokáže bezpečnostné požiadavky splniť, výška pokút ju zaujímať nemusí. Súkromná, ale aj verejná sféra podľa mňa túto výzvu vníma. Aj preto sa už technologický partner stretávame so zvýšením dopytom zo strany firiem či organizácií, ktoré majú záujem o komplexné a bezpečné riešenia na uchovávanie a spracovávanie dát aj osobných údajov. Nielenže je to už v digitálnej ére nevyhnutné, ale odbremení ich to aj od obáv z nového nariadenia.
Výška pokút môže vyzerať hrozivo, to je fakt. Na druhej strane, práve hrozba vysokých sankcií je často tým „posledným nástrojom“, ktorý prinúti firmy, aby svoje povinnosti nebrali na ľahkú váhu a neignorovali ich. Ochrana osobných údajov však primárne nie je o pokutách. Únik informácií do externého prostredia, prípadne strata dát, totiž môžu viesť k existenčnému problému firiem, dokonca ich v dnešnej informačnej a dátovej dobe zlikvidovať. A to aj bez finančnej sankcie zo strany štátu. Firmy v prípade nezabezpečenia svojich dát a údajov svojich zákazníkov čelia výraznému reputačnému riziku, strate dôvery a know-how. Dôležité je preto myslieť hneď od začiatku na prevenciu, aby k žiadnym problémom nedošlo. Ak firma dokáže bezpečnostné požiadavky splniť, výška pokút ju zaujímať nemusí. Súkromná, ale aj verejná sféra podľa mňa túto výzvu vníma. Aj preto sa už technologický partner stretávame so zvýšením dopytom zo strany firiem či organizácií, ktoré majú záujem o komplexné a bezpečné riešenia na uchovávanie a spracovávanie dát aj osobných údajov. Nielenže je to už v digitálnej ére nevyhnutné, ale odbremení ich to aj od obáv z nového nariadenia.

S akým očakávaním na vývoj vášho biznisu vstupujete do roku 2017?

02.01.2017

Biznis v roku 2017 bude výrazne lepší ako vlani Aj v ďalšom roku verím a očakávam, že nielen na Slovensku budeme pokračovať na vlne inovácií a pozitívnych zmien s reálnym prínosom. Pre udržanie rastového vývoja bude hlavnou výzvou a zároveň príležitosťou správne reagovať na globálne trendy v lokálnych podmienkach. Avšak aj keď je IT trh špecifický tým, že vývoj do značnej miery ovplyvňujú globálni technologickí hráči, ani lokálne firmy už dnes nemusia na tieto trendy reagovať iba kopírovaním. Úlohou lídrov trhu je priniesť niečo navyše. Osobne už teraz vidíme nielen veľký potenciál, ale aj konkrétne možnosti napr. v rozvoji internetu vecí, ďalšom rozširovaní cloudu, či masívnejšom nástupe virtuálnej a rozšírenej reality. Naším cieľom je zároveň obohatiť tieto trendy o slovenský rozmer a slovenské nápady. A to tak, aby sme vo výsledku dosiahli to, o čo ide v prvom rade - technológie musia byť užitočné a musia slúžiť nám ľuďom.
Aj v ďalšom roku verím a očakávam, že nielen na Slovensku budeme pokračovať na vlne inovácií a pozitívnych zmien s reálnym prínosom. Pre udržanie rastového vývoja bude hlavnou výzvou a zároveň príležitosťou správne reagovať na globálne trendy v lokálnych podmienkach. Avšak aj keď je IT trh špecifický tým, že vývoj do značnej miery ovplyvňujú globálni technologickí hráči, ani lokálne firmy už dnes nemusia na tieto trendy reagovať iba kopírovaním. Úlohou lídrov trhu je priniesť niečo navyše. Osobne už teraz vidíme nielen veľký potenciál, ale aj konkrétne možnosti napr. v rozvoji internetu vecí, ďalšom rozširovaní cloudu, či masívnejšom nástupe virtuálnej a rozšírenej reality. Naším cieľom je zároveň obohatiť tieto trendy o slovenský rozmer a slovenské nápady. A to tak, aby sme vo výsledku dosiahli to, o čo ide v prvom rade - technológie musia byť užitočné a musia slúžiť nám ľuďom.

Ohodnoťte známkou, ako je podľa vás slovenské školstvo pripravené vychovávať žiakov a študentov pre potreby súčasnej spoločnosti.

27.06.2016

dobre "Dávam trojku - je toho ešte dosť, čo sa dá na slovenskom školstve zlepšovať. Nie náhodou domáce firmy dlhodobo upozorňujú na to, že absolventi nie sú pripravení podľa požiadaviek praxe a náhodou nie je ani to, že miera nezamestnanosti mladých ľudí patrí na Slovensku medzi najvyššie v EÚ. Školstvo potrebuje dobehnúť vývoj, ktorým už hospodárstvo prešlo, potrebuje sa adaptovať na nové technológie, zvýšiť interaktívnosť a klásť vyšší dôraz na rozvoj talentov. Na druhej strane, pozitívom je, že v školstve vidíme množstvo zanietených a iniciatívnych ľudí, ktorí sú otvorení zmene a inováciám. Som preto presvedčený, že slovenské školy majú potenciál zameškané dobehnúť a vyrovnať sa svojou úrovňou štandardu, ktorý je bežný v zahraničí. Verím, že im s tým pomôžu aj slovenské firmy. Nikto totiž nechce, aby mladí talentovaní ľudia utekali za lepším vzdelaním do zahraničia, z ktorého sa potom vo väčšine prípadov nevrátia."
"Dávam trojku - je toho ešte dosť, čo sa dá na slovenskom školstve zlepšovať. Nie náhodou domáce firmy dlhodobo upozorňujú na to, že absolventi nie sú pripravení podľa požiadaviek praxe a náhodou nie je ani to, že miera nezamestnanosti mladých ľudí patrí na Slovensku medzi najvyššie v EÚ. Školstvo potrebuje dobehnúť vývoj, ktorým už hospodárstvo prešlo, potrebuje sa adaptovať na nové technológie, zvýšiť interaktívnosť a klásť vyšší dôraz na rozvoj talentov. Na druhej strane, pozitívom je, že v školstve vidíme množstvo zanietených a iniciatívnych ľudí, ktorí sú otvorení zmene a inováciám. Som preto presvedčený, že slovenské školy majú potenciál zameškané dobehnúť a vyrovnať sa svojou úrovňou štandardu, ktorý je bežný v zahraničí. Verím, že im s tým pomôžu aj slovenské firmy. Nikto totiž nechce, aby mladí talentovaní ľudia utekali za lepším vzdelaním do zahraničia, z ktorého sa potom vo väčšine prípadov nevrátia."

Sú podľa Vás slovenské firmy dostatočne inovatívne?

13.07.2015

rozhodne áno Áno, sú. Vidíme to v praxi, a nielen doma, ale i v nápadoch, ktoré sa presadzujú v zahraničí. Slovenským firmám nechýba odvaha a nadšenie niečo nové prelomové vytvoriť. Netýka sa to pritom len startupov, ale i spoločností, ktoré sú už na trhu etablované. Aj tieto firmy sa snažia inovovať a posúvať sa vpred. Ešte viditeľnejšie je to v segmente IT, kde platí, že bez inovácií sa nedá nielen rozvíjať, ale ani dlhodobo prežiť na trhu. V našom segmente teda nie sú inovácie možnosťou, ale doslova nutnosťou, ktorá rozhoduje o osude firmy.
Áno, sú. Vidíme to v praxi, a nielen doma, ale i v nápadoch, ktoré sa presadzujú v zahraničí. Slovenským firmám nechýba odvaha a nadšenie niečo nové prelomové vytvoriť. Netýka sa to pritom len startupov, ale i spoločností, ktoré sú už na trhu etablované. Aj tieto firmy sa snažia inovovať a posúvať sa vpred. Ešte viditeľnejšie je to v segmente IT, kde platí, že bez inovácií sa nedá nielen rozvíjať, ale ani dlhodobo prežiť na trhu. V našom segmente teda nie sú inovácie možnosťou, ale doslova nutnosťou, ktorá rozhoduje o osude firmy.

Môžu podľa vás technológie na sledovanie správania zákazníkov zvýšiť úspešnosť podnikania?

24.03.2014

skôr áno Technológie sú dnes v biznise už bez diskusie prínosom. V prípade moderných IT riešení, ktoré využívajú nástroje na spracovanie a analýzu big data, alebo trend mobility, dokážu firmy presne cieliť svoju ponuku a prispôsobovať ju požiadavkám zákazníkov v reálnom čase. A aj keď si to dnes ešte mnohokrát neuvedomujú, profitujú z toho aj samotní zákazníci. Výhodou sú napr. personalizované produkty, sofistikované riešenia na ochranu osobných financií, alebo dokonca technológie, ktoré vďaka sledovaniu a rýchlemu vyhodnocovaniu dát dokážu zachraňovať životy.
Technológie sú dnes v biznise už bez diskusie prínosom. V prípade moderných IT riešení, ktoré využívajú nástroje na spracovanie a analýzu big data, alebo trend mobility, dokážu firmy presne cieliť svoju ponuku a prispôsobovať ju požiadavkám zákazníkov v reálnom čase. A aj keď si to dnes ešte mnohokrát neuvedomujú, profitujú z toho aj samotní zákazníci. Výhodou sú napr. personalizované produkty, sofistikované riešenia na ochranu osobných financií, alebo dokonca technológie, ktoré vďaka sledovaniu a rýchlemu vyhodnocovaniu dát dokážu zachraňovať životy.

Koľko percent času vašich porád je, podľa vás, skutočne efektívnych?

16.09.2013

60-80 Samozrejme sa snažíme aby sme nemrhali časom, ale podľa mňa je dôležitá aj atmosféra porád a občas je potrebné ju aj uvoľniť :).
Samozrejme sa snažíme aby sme nemrhali časom, ale podľa mňa je dôležitá aj atmosféra porád a občas je potrebné ju aj uvoľniť :).

Je pre dosiahnutie úspechu v práci dôležitejšie logické uvažovanie než všeobecný prehľad či charakterové vlastnosti?

21.01.2013

neviem / nevyjadrujem sa / iné Zalezi na tom aku pracu vykonavate. Neda sa to zovseobecnit.
Zalezi na tom aku pracu vykonavate. Neda sa to zovseobecnit.

Slovenská ústava bude mať 20 rokov. Je podľa Vás Slovensko právny štát?

27.08.2012

skôr áno

Čo brzdí slovenské školstvo v napredovaní?

25.06.2012

zamieňanie vzdelania s memorovaním

Zvyšovanie ktorých daní považujete v rámci konsolidácie verejných financií za najmenej škodlivé

15.05.2012

neviem, nevyjadrujem sa

Stretli ste sa vo Vašej firme alebo organizácii s fenoménom vyhorenia spolupracovníkov?

08.05.2012

rozhodne áno Na unave nieje nic zvlastne, urcite pride na kazdeho.
Na unave nieje nic zvlastne, urcite pride na kazdeho.

Súhlasíte s názorom, že v tomto roku bude dobrý čas rozširovať biznis cez akvizície?

24.01.2012

skôr áno Skôr áno. Ak je k dispozícii firma s potenciálom rozšíriť obchodné aktivity a pôsobenie na trhu, či inovovať vlastné produkty, na akvizíciu bude vždy dobrý čas. Podľa spoločnosti Dealwatch zaznamenal trh akvizícií v strednej, južnej a východnej Európe v roku 2011 12-percentný medziročný nárast v počte transakcií. Môžeme očakávať, že získanie nových zákazníkov a rozvoj služieb - napríklad aj vďaka akvizíciám, bude v tomto roku vystupovať do popredia. Igor Zeman, generálny riaditeľ a člen predstavenstva, DATALAN, a.s.
Skôr áno. Ak je k dispozícii firma s potenciálom rozšíriť obchodné aktivity a pôsobenie na trhu, či inovovať vlastné produkty, na akvizíciu bude vždy dobrý čas. Podľa spoločnosti Dealwatch zaznamenal trh akvizícií v strednej, južnej a východnej Európe v roku 2011 12-percentný medziročný nárast v počte transakcií. Môžeme očakávať, že získanie nových zákazníkov a rozvoj služieb - napríklad aj vďaka akvizíciám, bude v tomto roku vystupovať do popredia. Igor Zeman, generálny riaditeľ a člen predstavenstva, DATALAN, a.s.

Predpokladáte pre odvtevie, v ktorom pôsobíte, do budúceho roku rast?

06.12.2011

skôr nie