Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Hudák

Marián Hudák
konateľ | Deloitte Audit

Otázka Odpoveď Komentár

Pokladáte investovanie do bitcoinu za perspektívne?

29.12.2017

rozhodne nie Krypto-meny si zatiaľ len hľadajú v ekonomickom svete svoje miesto. Cena bitcoinu vzrástla za posledných 12 mesiacov viac ako 20-násobne. Osobne dnes preto považujem investovanie do bitcoinu za vysoko rizikové aj keď je možné, že jeho cena bude aj naďalej stúpať.
Krypto-meny si zatiaľ len hľadajú v ekonomickom svete svoje miesto. Cena bitcoinu vzrástla za posledných 12 mesiacov viac ako 20-násobne. Osobne dnes preto považujem investovanie do bitcoinu za vysoko rizikové aj keď je možné, že jeho cena bude aj naďalej stúpať.

Má podľa vás Slovensko na to, aby raz ekonomicky dobehlo vyspelé európske krajiny?

20.11.2017

Skôr áno Slovensko potrebuje strategicky podporovať odvetvia s pridanou hodnotou, ktoré majú potenciál výrazne rásť (technológie, umelá inteligencia,..). Zvyšovanie kapacity montážnych liniek našu ekonomiku vpred veľmi neposunie. Cielené efektívne prerozdelenie HDP medzi súkromný a verejný sektor by malo podporiť vzdelávanie a rozvoj talentov, podporiť pdonikanie, inovácie a celkovú konkurencieschopnosť ekonomiky.
Slovensko potrebuje strategicky podporovať odvetvia s pridanou hodnotou, ktoré majú potenciál výrazne rásť (technológie, umelá inteligencia,..). Zvyšovanie kapacity montážnych liniek našu ekonomiku vpred veľmi neposunie. Cielené efektívne prerozdelenie HDP medzi súkromný a verejný sektor by malo podporiť vzdelávanie a rozvoj talentov, podporiť pdonikanie, inovácie a celkovú konkurencieschopnosť ekonomiky.

Pociťujete ako hendikep rastúci objem pracovných mikro úloh (email, chat, sociálne siete, web), na úkor sústredenej a hlbšej práce?

13.03.2017

Skôr nie Na prácu, ktorá si vyžaduje sústredenie (často ide o dôležité veci) musím mať čas. Sociálnym sieťam sa zatiaľ venujem skôr oddychovo aj keď vnímam, že ich význam pre biznis stále rastie.
Na prácu, ktorá si vyžaduje sústredenie (často ide o dôležité veci) musím mať čas. Sociálnym sieťam sa zatiaľ venujem skôr oddychovo aj keď vnímam, že ich význam pre biznis stále rastie.

Považujete sprostredkovateľské platformy typu Uber (taxi) či Airbnb (ubytovanie) za pozitívny príspevok k biznisu a ekonomike?

06.07.2015

skôr áno Ekonomika zdieľania prináša nový pohľad na potreby spotrebiteľov a hľadá nové efektívnejšie možnosti ich uspokojenia. Je to nová realita, ktorú biznis a ekonomika musia brať na vedomie. Prínos platforiem ako Uber či Airbnb vidím najmä v presadzovaní inovácie. Sú výzvou pre niektoré existujúce modely podnikania a príkladom pre využitie nových technologických možností v praxi.
Ekonomika zdieľania prináša nový pohľad na potreby spotrebiteľov a hľadá nové efektívnejšie možnosti ich uspokojenia. Je to nová realita, ktorú biznis a ekonomika musia brať na vedomie. Prínos platforiem ako Uber či Airbnb vidím najmä v presadzovaní inovácie. Sú výzvou pre niektoré existujúce modely podnikania a príkladom pre využitie nových technologických možností v praxi.

Spolumajiteľ ESETU Miroslav Trnka TRENDU potvrdil, že ešte v priebehu prvého polroka 2013 rozbehne novú protikorupčnú nadáciu, pracujúcu na podobnom princípe ako český Nadačný fond proti korupcii Karla Janečka. Myslíte, že novozaložená nadácia Zastavme korupciu, za ktorou stojí Miroslav Trnka, môže výrazne pomôcť v boji s korupciou?

25.03.2013

skôr áno Myslím si, že každá aktivita zameraná na boj s korupciou je prospešná. Aj keď je efekt konkrétnych opatrení často ťažko merateľný, dôležité je dosiahnuť zmenu postoja ku korupcii v spoločnosti. V situácii, keď jej rôzne formy sú verejnosťou všeobecne akceptované je otázne kto s korupciou skutočne bojuje...
Myslím si, že každá aktivita zameraná na boj s korupciou je prospešná. Aj keď je efekt konkrétnych opatrení často ťažko merateľný, dôležité je dosiahnuť zmenu postoja ku korupcii v spoločnosti. V situácii, keď jej rôzne formy sú verejnosťou všeobecne akceptované je otázne kto s korupciou skutočne bojuje...

Povedie zrýchlenie verejných obstarávaní po expresnej novele zákona k šetreniu pri zadávaní verejných zákaziek?

18.02.2013

neviem / nevyjadrujem sa / iné Verím, že novela prispeje k oživeniu ekonomiky skrz urýchlenú realizáciu rozsiahlych projektov, najmä v oblasti infraštruktúry. Dôležité je tiež zabezpečiť efektívne dočerpanie eurofondov za obdobie 2007-2013, ktoré dnes často bŕzdi práve príliš rigidný proces verejného obstarávania.
Verím, že novela prispeje k oživeniu ekonomiky skrz urýchlenú realizáciu rozsiahlych projektov, najmä v oblasti infraštruktúry. Dôležité je tiež zabezpečiť efektívne dočerpanie eurofondov za obdobie 2007-2013, ktoré dnes často bŕzdi práve príliš rigidný proces verejného obstarávania.

Stálo by za to, aby sa Slovensko spolu s Poľskom uchádzalo o usporiadanie Zimných olympijských hier v roku 2022?

04.02.2013

rozhodne áno Určite. Organizácia ZOH by priniesla na Slovensko ďalšie investície a pomohla by cestovnému ruchu. Nezanedbateľný je aj vplyv na zamestnanosť v regióne a zviditeľnenie krajiny vo svete.
Určite. Organizácia ZOH by priniesla na Slovensko ďalšie investície a pomohla by cestovnému ruchu. Nezanedbateľný je aj vplyv na zamestnanosť v regióne a zviditeľnenie krajiny vo svete.

Je Facebook pre vašu firmu dôležitý komunikačný nástroj?

17.12.2012

skôr áno Facebook využívame v rámci PR najmä na komunikáciu s mladými ľuďmi, potenciálnymi záujemcami o prácu v Deloitte. Je to nástroj, prostredníctvom ktorého prinášame informácie o aktuálnych štúdiách, prieskumoch a kampaniach. Keďže je dominantou najmä u mladšej generácie, prispôsobujeme tomu aj používaný jazyk, ktorý je menej formálny ako pri oslovovaní klientov.
Facebook využívame v rámci PR najmä na komunikáciu s mladými ľuďmi, potenciálnymi záujemcami o prácu v Deloitte. Je to nástroj, prostredníctvom ktorého prinášame informácie o aktuálnych štúdiách, prieskumoch a kampaniach. Keďže je dominantou najmä u mladšej generácie, prispôsobujeme tomu aj používaný jazyk, ktorý je menej formálny ako pri oslovovaní klientov.

Prinesie zrušenie rovnej sadzby dane viac peňazí do štátneho rozpočtu?

10.12.2012

skôr nie Otázkou je, či zmeny v daňovom systéme prinesú to, čo od nich vláda očakáva. Nie veľmi sľubný vývoj slovenskej či európskej ekonomiky nedáva predpoklad na dosiahnutie potrebnej úrovne daňových príjmov v nasledujúcich rokoch. Je tiež reálne predpokladať, že daňové subjekty budú silno motivované svoje efektívne daňové zaťaženie minimalizovať. Je teda otázne či sa príjmová stránka štátneho rozpočtu naplní podľa dnešných očakávaní.
Otázkou je, či zmeny v daňovom systéme prinesú to, čo od nich vláda očakáva. Nie veľmi sľubný vývoj slovenskej či európskej ekonomiky nedáva predpoklad na dosiahnutie potrebnej úrovne daňových príjmov v nasledujúcich rokoch. Je tiež reálne predpokladať, že daňové subjekty budú silno motivované svoje efektívne daňové zaťaženie minimalizovať. Je teda otázne či sa príjmová stránka štátneho rozpočtu naplní podľa dnešných očakávaní.

Ako vnímate opatrenia na boj proti daňovým únikom, ktoré sa pri DPH zaviedli od októbra tohto roka (skladanie zábezpeky pri registrácii na daň, ručenie odberateľa za daňové nedoplatky dodávateľa...)?

19.11.2012

skôr negatívne V boji s daňovými únikmi dnes zaostávame za vyspelým svetom. Pokiaľ ide o vhodné opatrenia vidím ich v dvoch rovinách. V preventívnej oblasti sú potrebné plošné opatrenia (najmä legislatívne zmeny a prísne finančné postihy), ktoré by ale nemali znižovať atraktivitu podnikania na Slovensku ani neprimerane zvyšovať administratívnu záťaž podnikateľských subjektov. V rovine odhaľovania podvodov sú potrebné efektívne opatrenia, cielené na rizikové skupiny subjektov. Zaradil by som sem využívanie špeciálnych informačných systémov na detekciu daňových podvodov či dôsledný a špecializovaný výkon kontrol zo strany finančnej správy a ďalších orgánov.
V boji s daňovými únikmi dnes zaostávame za vyspelým svetom. Pokiaľ ide o vhodné opatrenia vidím ich v dvoch rovinách. V preventívnej oblasti sú potrebné plošné opatrenia (najmä legislatívne zmeny a prísne finančné postihy), ktoré by ale nemali znižovať atraktivitu podnikania na Slovensku ani neprimerane zvyšovať administratívnu záťaž podnikateľských subjektov. V rovine odhaľovania podvodov sú potrebné efektívne opatrenia, cielené na rizikové skupiny subjektov. Zaradil by som sem využívanie špeciálnych informačných systémov na detekciu daňových podvodov či dôsledný a špecializovaný výkon kontrol zo strany finančnej správy a ďalších orgánov.

Súhlasíte s názorom, že moc v Európskej únii sa sústreďuje v rukách skupiny nikým nevolených úradníkov?

12.11.2012

skôr nie Spôsob riadenia európskych záležitostí v rámci EÚ možno nie je optimálny, dnes by však mala byť pre jednotlivé členské krajiny oveľa dôležitejšia úloha EÚ pri presadzovaní spoločných záujmov v globálnom konkurenčnom prostredí a pri riešení dlhovej krízy. S posilňovaním kompetencií Bruselu smerujúcim k hlbšej európskej integrácii by mal byť prehodnotený aj spôsob riadenia EÚ, a to tak z pohľadu jeho efektívnosti ako aj z pohľadu previazanosti riadiacich štruktúr únie a členských krajín.
Spôsob riadenia európskych záležitostí v rámci EÚ možno nie je optimálny, dnes by však mala byť pre jednotlivé členské krajiny oveľa dôležitejšia úloha EÚ pri presadzovaní spoločných záujmov v globálnom konkurenčnom prostredí a pri riešení dlhovej krízy. S posilňovaním kompetencií Bruselu smerujúcim k hlbšej európskej integrácii by mal byť prehodnotený aj spôsob riadenia EÚ, a to tak z pohľadu jeho efektívnosti ako aj z pohľadu previazanosti riadiacich štruktúr únie a členských krajín.

Celkovo vzaté, je podľa Vás Slovensko dobré miesto na podnikanie?

27.03.2012

skôr nie Je potrebné rozlišovať medzi príležitosťami a podmienkami na podnikanie. Podnikateľské príležitosti sú určované veľkosťou a vyspelosťou trhu; malý Slovenský trh ponúka menšie príležitosti než trh v USA. Navyše na Slovensku rôzna ekonomická sila regiónov vytvára rôzne príležitosti; je veľký rozdiel podnikať v Bratislave a na vidieku. Podmienky pre podnikanie podľa mňa zaostávajú za vyspelými ekonomikami, príkladmi môžu byť nadmerná administratívna záťaž podnikateľov či nízka vymožiteľnosť práva.
Je potrebné rozlišovať medzi príležitosťami a podmienkami na podnikanie. Podnikateľské príležitosti sú určované veľkosťou a vyspelosťou trhu; malý Slovenský trh ponúka menšie príležitosti než trh v USA. Navyše na Slovensku rôzna ekonomická sila regiónov vytvára rôzne príležitosti; je veľký rozdiel podnikať v Bratislave a na vidieku. Podmienky pre podnikanie podľa mňa zaostávajú za vyspelými ekonomikami, príkladmi môžu byť nadmerná administratívna záťaž podnikateľov či nízka vymožiteľnosť práva.

Pôjdete voliť? (A podľa čoho si vyberiete stranu, ktorej dáte hlas?)

06.03.2012

rozhodne áno Myslím si, že v dnešnej neľahkej dobe potrebujeme v parlamente (a vo vláde) strany s jasným a reálnym programom na riešenie zložitej sociálno-ekonomickej situácie ako aj s politickými skúsenosťami. Osobne kladiem dôraz na stabilitu a prehlbovanie pro-európskej integrácie.
Myslím si, že v dnešnej neľahkej dobe potrebujeme v parlamente (a vo vláde) strany s jasným a reálnym programom na riešenie zložitej sociálno-ekonomickej situácie ako aj s politickými skúsenosťami. Osobne kladiem dôraz na stabilitu a prehlbovanie pro-európskej integrácie.

Spôsobili aktuálne problémy na daňových úradoch vašej firme problémy?

21.02.2012

rozhodne nie Problémy na daňových úradoch sme zatiaľ nepocítili. Verím, že elektronizácia finančnej správy, ktorá povedie ku skvalitneniu a zefektívneniu jej služieb je do budúcna nevyhnutná.
Problémy na daňových úradoch sme zatiaľ nepocítili. Verím, že elektronizácia finančnej správy, ktorá povedie ku skvalitneniu a zefektívneniu jej služieb je do budúcna nevyhnutná.

Súhlasíte s názorom, že viac priamej demokracie (referendá, priama voľba dôležitých funkcionárov) by zvýšila kvalitu spravovania verejných vecí?

14.02.2012

skôr áno Myslím si, že priama účasť na rozhodovaní v ľuďoch podporuje pocit spolu-zodpovednosti za to, čo sa v krajine deje a zvyšuje záujem o verejné veci. "Kvalita" rozhodnutí prijatých v rôznych formách priamej demokracie závisí aj od kvality predchádzjúcej verejnej diskusie o riešeniach, z ktorých sa vyberá.
Myslím si, že priama účasť na rozhodovaní v ľuďoch podporuje pocit spolu-zodpovednosti za to, čo sa v krajine deje a zvyšuje záujem o verejné veci. "Kvalita" rozhodnutí prijatých v rôznych formách priamej demokracie závisí aj od kvality predchádzjúcej verejnej diskusie o riešeniach, z ktorých sa vyberá.

Súhlasíte s tým, aby pomer zastúpenia mužov a žien vo vrcholných funkciách vo firmách určovala legislatíva?

31.05.2011

rozhodne nie Pomery na trhu práce by mali byť (rovnako ako na každom inom trhu) určované dopytom a ponukou. Štát môže zamestnávateľov k určitému správaniu motivovať, nemal by ich však regulovať.
Pomery na trhu práce by mali byť (rovnako ako na každom inom trhu) určované dopytom a ponukou. Štát môže zamestnávateľov k určitému správaniu motivovať, nemal by ich však regulovať.

Súhlasíte s názorom, že médiá majú na slovenskú politiku príliš silný vplyv?

17.05.2011

skôr nie Médiá určite ovplyvňujú názory voličov a tým aj volebné preferencie a činnosť jednotlivých politických strán. Čím včasnejšie, presnejšie a pravdivejšie budú informácie o dianí na politickej scéne v médiách, tým lepšie pre voličov.
Médiá určite ovplyvňujú názory voličov a tým aj volebné preferencie a činnosť jednotlivých politických strán. Čím včasnejšie, presnejšie a pravdivejšie budú informácie o dianí na politickej scéne v médiách, tým lepšie pre voličov.

Súhlasíte s tvrdením, že firmy sú po kríze inovatívnejšie?

26.04.2011

rozhodne áno Nepriaznivá ekonomická situácia často motivuje firmy lepšie využívať existujúce zdroje a hľadať nové cesty k zákazníkom. Jedným z riešení sú inovácie.
Nepriaznivá ekonomická situácia často motivuje firmy lepšie využívať existujúce zdroje a hľadať nové cesty k zákazníkom. Jedným z riešení sú inovácie.

Pomáhajú podľa Vás eurofondy zdravému rozvoju ekonomiky Slovenska?

12.04.2011

skôr áno Áno, pokiaľ sú zamerané na rozvoj oblastí, kde spoľahlivo nefunguje trh. V opačnom prípade deformujú konkurenčné prostredie.
Áno, pokiaľ sú zamerané na rozvoj oblastí, kde spoľahlivo nefunguje trh. V opačnom prípade deformujú konkurenčné prostredie.

Je podľa Vás spoplatnenie vysokoškolského štúdia dobrý nápad?

29.03.2011

skôr áno Len ak preukázateľne povedie k zvýšeniu kvality štúdia a schopnosti absolventov konkurovať na domácom i medzinárodnom trhu práce.
Len ak preukázateľne povedie k zvýšeniu kvality štúdia a schopnosti absolventov konkurovať na domácom i medzinárodnom trhu práce.