Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Kassay

Štefan Kassay
predseda dozornej rady | I.D.C. Holding

Otázka Odpoveď Komentár

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Skôr nie Ne som vyznávač žiadnych odvodov, pomaly ich bude viac, ako je to slušné.Podnikatelia si zoberú úvery za istých podmienok a čo chvíľa sa dozvedajú že namiesto platieb bankám platia vyšie odvody, s čím nerátali. Zmena pravidiel počas hry! nemá to priaznivý dopad na tých, ktorí skutočne tvrdo pracujú a tých, čo prácu iby imitujú.
Ne som vyznávač žiadnych odvodov, pomaly ich bude viac, ako je to slušné.Podnikatelia si zoberú úvery za istých podmienok a čo chvíľa sa dozvedajú že namiesto platieb bankám platia vyšie odvody, s čím nerátali. Zmena pravidiel počas hry! nemá to priaznivý dopad na tých, ktorí skutočne tvrdo pracujú a tých, čo prácu iby imitujú.

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Zodpovednosť za seba samého Človek si musí pomÓCť sám a neukrajovať z chleba spoupracovníkov.Má aj viacej voľnosti A MôžE SA BEZ ZáBRAN SAMOSTATNE ROZHODOVAť.
Človek si musí pomÓCť sám a neukrajovať z chleba spoupracovníkov.Má aj viacej voľnosti A MôžE SA BEZ ZáBRAN SAMOSTATNE ROZHODOVAť.

Akým spôsobom majú obce primárne zabezpečovať výstavbu nájomných bytov?

28.10.2019

vlastnou výstavbou

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno Je povážlivé po neúspechu a veľkých stratách znovu vstupovať do biznisu,opakovane do biznnisu. Niektorým sa ti podarí, iní znovu strácajú
Je povážlivé po neúspechu a veľkých stratách znovu vstupovať do biznisu,opakovane do biznnisu. Niektorým sa ti podarí, iní znovu strácajú

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

skôr nie rovnaký plat pri relatívne rozdielnych podmienkach možno vnímať ako stabilizáciu -zotrvanie na vyššej pracovnej pozícii s menšími nárokmi a predpokladmi spôsobilosti sa stále zlepšovať
rovnaký plat pri relatívne rozdielnych podmienkach možno vnímať ako stabilizáciu -zotrvanie na vyššej pracovnej pozícii s menšími nárokmi a predpokladmi spôsobilosti sa stále zlepšovať

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

je to individuálne

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Rozhodne áno NAJHORšIE PODNIKATELIA ZNášAJú ZMENY PRAVIDIEL.PREDSA NIE JE MOžNé ZVYšOVAť MZDY, AK SI PODNIK NA NE NEZAROBí. ´DALšIA VEC. nadirigovať veci zhora plošne znmená oslabiť dobré podniky, zabrzdiť investície do rozvoja a tak modernizáciu pri serioznom pojekte povedzme plánovanú na dva roky predlžime kvoli zvýšenýmodvodom alebo narideniam o tri roky, čo znamenž straty na možných ziskochn neuskutočnených výonov za plánované obdoie a zároveň finančnú vyčerpanosť,ktoráz vynikjaúceho podnku urobí iba podnik priemerný.
NAJHORšIE PODNIKATELIA ZNášAJú ZMENY PRAVIDIEL.PREDSA NIE JE MOžNé ZVYšOVAť MZDY, AK SI PODNIK NA NE NEZAROBí. ´DALšIA VEC. nadirigovať veci zhora plošne znmená oslabiť dobré podniky, zabrzdiť investície do rozvoja a tak modernizáciu pri serioznom pojekte povedzme plánovanú na dva roky predlžime kvoli zvýšenýmodvodom alebo narideniam o tri roky, čo znamenž straty na možných ziskochn neuskutočnených výonov za plánované obdoie a zároveň finančnú vyčerpanosť,ktoráz vynikjaúceho podnku urobí iba podnik priemerný.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

skôr áno nie každý sa dostal do problémov vlastnou vinou.
nie každý sa dostal do problémov vlastnou vinou.

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Skôr áno Áno, pokiaľ má človek privátneho bankára
Áno, pokiaľ má človek privátneho bankára

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

príležitostne Ano vzdy ked je to nevyhnutne v zaujme ochrany osoba a firmy.
Ano vzdy ked je to nevyhnutne v zaujme ochrany osoba a firmy.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

túto službu nevyužívame Firma ma svoj zivotopis a svoj charakter. Tazko. Y bolo novemumanazerovi tazke bezodkladne prijat existujucu podnikovu kulturu. Radsej si nastupcov do vrcholovych funkcii vychovyva e sami v nasej firme
Firma ma svoj zivotopis a svoj charakter. Tazko. Y bolo novemumanazerovi tazke bezodkladne prijat existujucu podnikovu kulturu. Radsej si nastupcov do vrcholovych funkcii vychovyva e sami v nasej firme

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné odchody zamestnancv sú skôr "neodchody" vyskytujú sa vo väzbe na rodinné problémy.Mimochodom, nie je to jednoduchá.v V sezóne, ak treba pracovač navyše, je to problém-
odchody zamestnancv sú skôr "neodchody" vyskytujú sa vo väzbe na rodinné problémy.Mimochodom, nie je to jednoduchá.v V sezóne, ak treba pracovač navyše, je to problém-

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

skôr nie NEHýRIME DOSTATKOM FINANčNýCH REZERV A TAK SOTVA SA KTORÝ PODNIKATEľ ROZHODNE, žE AJ KEĎ TO NIE JE ISTé, žE SA PRE TAKé RIZIKO ROZHODNE
NEHýRIME DOSTATKOM FINANčNýCH REZERV A TAK SOTVA SA KTORÝ PODNIKATEľ ROZHODNE, žE AJ KEĎ TO NIE JE ISTé, žE SA PRE TAKé RIZIKO ROZHODNE

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

skôr áno Ukáže situácia a záujem.
Ukáže situácia a záujem.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

osobný kontakt

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr nie

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno ro zhodne áno, ak pôjde o rovnocenný tovar!
ro zhodne áno, ak pôjde o rovnocenný tovar!

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr áno Pokiaľ ide o vyššie pracovné pozície, je tam veľká motivácia a záujem.Pri radových pozíciách je záujem menší.
Pokiaľ ide o vyššie pracovné pozície, je tam veľká motivácia a záujem.Pri radových pozíciách je záujem menší.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

skôr nie vieme o tom čo vedieť treba, ake zatiaľ sme žiadne kroky v tomu ritubjz
vieme o tom čo vedieť treba, ake zatiaľ sme žiadne kroky v tomu ritubjz

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

skôr áno aK SI TO PRIZNANIE ROBí SáM, S NIKýM SA NEPORADí A VERí VO SVOJU NEOMYLNOsť.
aK SI TO PRIZNANIE ROBí SáM, S NIKýM SA NEPORADí A VERí VO SVOJU NEOMYLNOsť.