Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Bednárová

Klaudia Bednárová
managing director | the Bridge

Otázka Odpoveď Komentár

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Nemyslím si, že kedykoľvek bolo rozumné robiť biznis bez ohľadu na ochranu životného prostredia. Vnímam zásadný rozdiel medzi "zarobením peňazí" a "budovaním zdravej firmy". Z môjho pohľadu zdravá firma nie je o vidine nekonečného rastu drancújeho zdroje okolo seba. Zdravý biznis nemá “expiration date”, ale trvaloudržateľne produkuje hodnoty a zisk.
Nemyslím si, že kedykoľvek bolo rozumné robiť biznis bez ohľadu na ochranu životného prostredia. Vnímam zásadný rozdiel medzi "zarobením peňazí" a "budovaním zdravej firmy". Z môjho pohľadu zdravá firma nie je o vidine nekonečného rastu drancújeho zdroje okolo seba. Zdravý biznis nemá “expiration date”, ale trvaloudržateľne produkuje hodnoty a zisk.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

rozhodne áno Vypočuť si zaujímavú prednášku vždy prínosom je. Dôležité však je, aby ľudia ktorí "koučujú" a "motivujú" boli nielen skúsení ale i zruční odborníci a odborníčky a nie "rýchlokvasní akože odborníci", ktorí síce nikdy nič nevybudovali, ale majú plnú pusu rečí ako to urobiť.
Vypočuť si zaujímavú prednášku vždy prínosom je. Dôležité však je, aby ľudia ktorí "koučujú" a "motivujú" boli nielen skúsení ale i zruční odborníci a odborníčky a nie "rýchlokvasní akože odborníci", ktorí síce nikdy nič nevybudovali, ale majú plnú pusu rečí ako to urobiť.

Myslíte si, že film Únos, ktorý navštívilo už vyše 200-tisíc divákov, môže ovplyvniť spoločenské povedomie o Mečiarových amnestiách?

27.03.2017

rozhodne áno

Ovplyvňujú podľa vás sociálne siete nálady v spoločnosti?

11.07.2016

rozhodne áno

Máte v súčasnosti problém nájsť na trhu práce kvalitných ľudí?

28.03.2016

určite áno

Koho zvyknete krúžkovať vo voľbách do Národnej rady SR?

29.02.2016

kandidátov, ktorých poznám osobne

Pocítili ste vo svojom podnikaní pozitívny vplyv informatizácie štátnej a verejnej správy?

22.02.2016

určite nie

Oslovujú vás predvolebné kampane politických strán?

08.02.2016

rozhodne nie

Podporujete požiadavky štrajkujúcich učiteľov?

01.02.2016

rozhodne áno Ako už ktosi povedal, "naučili nás písať, čítať, počítať a teraz nás učia občianskej spoločnosti". Je nemysliteľné, aby učitelia zarábali tak málo. Ako majú byť šikovní a ambiciózni mladí ľudia motivovaní byť učiteľmi? Ako chceme, aby školstvo fungovalo ak nezaplatí kvalitných ľudí? Ak si však predsa len myslíme, že 600€ je dostatočný plat pre človeka, ktorý vychováva naše deti, našu spoločnosť a našich budúcich zamestnancov - lekárov, právnikov, obchodníkov atď., prečo potom platíme našim riadiacim zamestnancom raz toľko a viac? Mrháme peniazmi?
Ako už ktosi povedal, "naučili nás písať, čítať, počítať a teraz nás učia občianskej spoločnosti". Je nemysliteľné, aby učitelia zarábali tak málo. Ako majú byť šikovní a ambiciózni mladí ľudia motivovaní byť učiteľmi? Ako chceme, aby školstvo fungovalo ak nezaplatí kvalitných ľudí? Ak si však predsa len myslíme, že 600€ je dostatočný plat pre človeka, ktorý vychováva naše deti, našu spoločnosť a našich budúcich zamestnancov - lekárov, právnikov, obchodníkov atď., prečo potom platíme našim riadiacim zamestnancom raz toľko a viac? Mrháme peniazmi?

Učia sa deti v školách veci potrebné pre život?

04.01.2016

skôr áno Z môjho pohľadu je učivo - resp. jeho väčšia časť, úplne ok. Ako problém vidím spôsob jeho výučby a prístup ku žiakom. Práca učiteľov je oveľa ťažšia ako kedy bola, dávno už totiž neplatí, že jediná múdrosť sedí za katedrou. Pracovať s tým sa musia naučiť najskôr učitelia a potom deti a rodičia. Z učiteľa je skôr motivátor, facilitátor a tréner, ako ten ktorý/á "je stelesnením vzdelania a múdrosti". Myslím si, že učiteľom chýba psychologický výcvik, ktorý by im pomohol zvládnuť decká v 21. storočí.
Z môjho pohľadu je učivo - resp. jeho väčšia časť, úplne ok. Ako problém vidím spôsob jeho výučby a prístup ku žiakom. Práca učiteľov je oveľa ťažšia ako kedy bola, dávno už totiž neplatí, že jediná múdrosť sedí za katedrou. Pracovať s tým sa musia naučiť najskôr učitelia a potom deti a rodičia. Z učiteľa je skôr motivátor, facilitátor a tréner, ako ten ktorý/á "je stelesnením vzdelania a múdrosti". Myslím si, že učiteľom chýba psychologický výcvik, ktorý by im pomohol zvládnuť decká v 21. storočí.

Ako hodnotíte balík protiteroristických opatrení vlády Roberta Fica?

07.12.2015

rozhodne negatívne Okrem toho, že spôsob komunikácie, ktorý si pán premiér zvolil bol viac než len nevhodne zvolený, si myslím, že vytváranie pocitu strachu má presne opačný účinok.
Okrem toho, že spôsob komunikácie, ktorý si pán premiér zvolil bol viac než len nevhodne zvolený, si myslím, že vytváranie pocitu strachu má presne opačný účinok.

Myslíte si, že rozvíjajúca sa kultúra start-upov ovplyvňuje aj všeobecne biznisové myslenie a môže byť zdrojom riešení aj pre verejný sektor?

30.11.2015

rozhodne áno

Čo by podľa vás najviac pomohlo vrátiť matky malých detí na pracovný trh?

23.11.2015

iné (popíšte) Jedna vec je možnosť privyrobiť si a mať dostupné predškolské zariadenia. Najmä jasle, keďže štátne škôlky sú oficiálne od troch rokov a súkromne jasle sú tak drahé, že sa žene väčšinou neoplatí ísť do práce. Druhá dôležitá vec je otcovská dovolenka. Muži by mali mať nárok na niekoľko týždňov, otcovskej dovolenky, neprenosnej na ženu. Postupom času by ju využívalo viac a viac mužov. Začali by inak vnímať ženu na materskej, jej potreby a aj jej návrat na pracovný trh. Časom by to malo vplyv i na tvorbu rodinnej a pracovnej politiky. Žena by sa mala možnosť vrátiť do prace skôr s tým, že dieťa zostáva s otcom. Ženy sú v práci veľmi často diskriminované, i keď často len subtílne. Ona raz bude rodiť, pôjde na materskú, ona bude s dieťaťom na penke a pod. Cesta von je skôr o vyvažovaní rodičovských rolí, ako o kvótach na ženy v manažmente. Ďakujem Veronike Pizano a Silvii Seigne za konzultácie a názory. Nech to nie je o matkách bez matiek. :)
Jedna vec je možnosť privyrobiť si a mať dostupné predškolské zariadenia. Najmä jasle, keďže štátne škôlky sú oficiálne od troch rokov a súkromne jasle sú tak drahé, že sa žene väčšinou neoplatí ísť do práce. Druhá dôležitá vec je otcovská dovolenka. Muži by mali mať nárok na niekoľko týždňov, otcovskej dovolenky, neprenosnej na ženu. Postupom času by ju využívalo viac a viac mužov. Začali by inak vnímať ženu na materskej, jej potreby a aj jej návrat na pracovný trh. Časom by to malo vplyv i na tvorbu rodinnej a pracovnej politiky. Žena by sa mala možnosť vrátiť do prace skôr s tým, že dieťa zostáva s otcom. Ženy sú v práci veľmi často diskriminované, i keď často len subtílne. Ona raz bude rodiť, pôjde na materskú, ona bude s dieťaťom na penke a pod. Cesta von je skôr o vyvažovaní rodičovských rolí, ako o kvótach na ženy v manažmente. Ďakujem Veronike Pizano a Silvii Seigne za konzultácie a názory. Nech to nie je o matkách bez matiek. :)

Zlepšuje sa podľa vás fungovanie úradov?

26.10.2015

nezmenilo sa

Považujete sprostredkovateľské platformy typu Uber (taxi) či Airbnb (ubytovanie) za pozitívny príspevok k biznisu a ekonomike?

06.07.2015

rozhodne áno

Veríte, že vláda má záujem o podporu investovania na kapitálových trhoch, keď zároveň odhovára od rizikového investovania v penzijných fondoch?

25.05.2015

skôr nie

Používate vo firme (organizácii) herné a súťažné techniky na motivovanie zamestnancov alebo klientov (gamifikáciu)?

18.05.2015

nie

Ste za zrýchlenie procesu odobratia zbrane osobe so zmeneným zdravotným stavom?

13.04.2015

rozhodne áno

Pomáha vám v biznise oslabujúce sa euro?

07.04.2015

skôr nie

Dôverujete tajným službám natoľko, že by ste akceptovali posilnenie ich pôsobenia vo firemnom prostredí na Slovensku?

23.03.2015

nie Okrem toho, že mať dôveru nie je dôvod, tak nerozumiem prečo by takého čosi principiálne malo byť možné.
Okrem toho, že mať dôveru nie je dôvod, tak nerozumiem prečo by takého čosi principiálne malo byť možné.