Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Dula

Radúz Dula
predseda dozornej rady | Zväz cestovného ruchu SR

Otázka Odpoveď Komentár

Ste za to aby v zdravotníctve jeden privátny vlastník nemohol vlastniť spoločnosti naprieč celou vertikálou od zdravotnej poisťovne až po nemocnice?

02.12.2019

Rozhodne áno Monopol a dominancia jednej spoločnosti na celom trhu (ak ignorujeme štát) nie je rozhodne výhodou pre akéhokoľvek klienta.
Monopol a dominancia jednej spoločnosti na celom trhu (ak ignorujeme štát) nie je rozhodne výhodou pre akéhokoľvek klienta.

Najmä o čom by podľa vás mala byť predvolebná kampaň politických strán?

25.11.2019

Boj proti mafii Kým sa nevysporiadame s korupciou, stavom justície a vymožiteľnosťou práva, sú podľa mňa ostatné témy druhotné.
Kým sa nevysporiadame s korupciou, stavom justície a vymožiteľnosťou práva, sú podľa mňa ostatné témy druhotné.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie Chápem to ako ďalšie nepriame zdanenie. V svetle súčasných udalostí by sa politická scéna a štát ako taký mal zaujímať skôr o činnosť, či vlastne nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní.
Chápem to ako ďalšie nepriame zdanenie. V svetle súčasných udalostí by sa politická scéna a štát ako taký mal zaujímať skôr o činnosť, či vlastne nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní.

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Najväčší prínos je to, že sa dá legálne vôbec podnikať. Všetky ďalšie veci sú nadstavbou.
Najväčší prínos je to, že sa dá legálne vôbec podnikať. Všetky ďalšie veci sú nadstavbou.

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

výrazne Ceny našich služieb budeme upravovať približne o 5% smerom nahor. Vyplácame viac ako minimálne mzdy, avšak všetky dodatočné príplatky predražujú prácu hlavne vtedy, keď v cestovnom ruchu a službách všeobecne máme najväčší záujem o naše služby.
Ceny našich služieb budeme upravovať približne o 5% smerom nahor. Vyplácame viac ako minimálne mzdy, avšak všetky dodatočné príplatky predražujú prácu hlavne vtedy, keď v cestovnom ruchu a službách všeobecne máme najväčší záujem o naše služby.

Akým spôsobom majú obce primárne zabezpečovať výstavbu nájomných bytov?

28.10.2019

v spolupráci so súkromným sektorom Akokoľvek to môže znieť lákavo, mám za to, že obce by nemali podnikať, ale mali by poskytnúť priestor na výstavbu v spolupráci so súkromným sektorom. Podmienkou je transparentnosť podmienok.
Akokoľvek to môže znieť lákavo, mám za to, že obce by nemali podnikať, ale mali by poskytnúť priestor na výstavbu v spolupráci so súkromným sektorom. Podmienkou je transparentnosť podmienok.

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Nedôvera v slovenský právny poriadok Vnímam to tak, že má dosť Bašternákov, Jankovských, Kočnerov a Ficov.
Vnímam to tak, že má dosť Bašternákov, Jankovských, Kočnerov a Ficov.

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno Takéto veci by mali platiť automaticky. Je smiešne, ak sa tu niekto hrá na podnikateľa a v registri má pozatvárané firmy z dlhmi voči štátu, či zamestnancom.
Takéto veci by mali platiť automaticky. Je smiešne, ak sa tu niekto hrá na podnikateľa a v registri má pozatvárané firmy z dlhmi voči štátu, či zamestnancom.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Počul som o tom Počul som o tejto veci len z médií. Všeobecne v cestovnom ruchu sme pre veľkú personálnu náročnosť vždy platcami. Vratky takmer nie je možné z bežnej prevádzky dosiahnuť.
Počul som o tejto veci len z médií. Všeobecne v cestovnom ruchu sme pre veľkú personálnu náročnosť vždy platcami. Vratky takmer nie je možné z bežnej prevádzky dosiahnuť.

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Z dlhodobého hľadiska by mal byť cieľ chránenia nášho životného prostredia minimálne rovnako dôležitý, ako hospodársky rast.
Z dlhodobého hľadiska by mal byť cieľ chránenia nášho životného prostredia minimálne rovnako dôležitý, ako hospodársky rast.

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Rozhodne nie Konkurenciu na bankovom trhu vnímam, ale silnejší je aktuálny nedostatok personálu. Negatívne sa to odzrkadľuje na ľuďoch zamestnaných na pobočkách bánk.
Konkurenciu na bankovom trhu vnímam, ale silnejší je aktuálny nedostatok personálu. Negatívne sa to odzrkadľuje na ľuďoch zamestnaných na pobočkách bánk.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Aktuálne máme skôr problém s veľkým množstvom práce a nedostatkom personálu.
Aktuálne máme skôr problém s veľkým množstvom práce a nedostatkom personálu.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

rozhodne nie Vláda a štát všeobecne by sa do takýchto individuálnych projektov nemali vôbec miešať. Pri dnešnej vysokej zamestnanosti mám za to, že sa po voľných zamestnancoch len tak zapráši. Štát by sa mal v súčasnej situácii orientovať viac na služby, ako na výrobu.
Vláda a štát všeobecne by sa do takýchto individuálnych projektov nemali vôbec miešať. Pri dnešnej vysokej zamestnanosti mám za to, že sa po voľných zamestnancoch len tak zapráši. Štát by sa mal v súčasnej situácii orientovať viac na služby, ako na výrobu.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Vyradený majetok, či prebytočné zásoby jedla sme darovali stacionáru pre bezdomovcov. V prípade dopytov na služby od organizácií, ktoré robia charitatívne činnosti, zväčša poskytneme zvýhodnené ceny, alebo niektoré položky do ponuky zahrnieme bezplatne.
Vyradený majetok, či prebytočné zásoby jedla sme darovali stacionáru pre bezdomovcov. V prípade dopytov na služby od organizácií, ktoré robia charitatívne činnosti, zväčša poskytneme zvýhodnené ceny, alebo niektoré položky do ponuky zahrnieme bezplatne.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr nie V závislosti od toho, o aký druh práce ide. Osobne sa v takýchto priestoroch neviem dobre sústrediť. Na druhej strane nie sú potrebné porady, lebo všetci jednoducho vedia a počujú všetko.
V závislosti od toho, o aký druh práce ide. Osobne sa v takýchto priestoroch neviem dobre sústrediť. Na druhej strane nie sú potrebné porady, lebo všetci jednoducho vedia a počujú všetko.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Verme, že sa zatiaľ, kým vymyslíme nejakú inú orientáciu ako automobilový priemysel sa tomuto bude dariť.
Verme, že sa zatiaľ, kým vymyslíme nejakú inú orientáciu ako automobilový priemysel sa tomuto bude dariť.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Podiel všetkých 4 možností je približne rovnaký. Doplnil by som absolútne neadekvátne predstavy a očakávania od ponúkanej práce. Často sa stretávam s prekvapením absolventov hotelových škôl z práce vo sviatok, či v noci.
Podiel všetkých 4 možností je približne rovnaký. Doplnil by som absolútne neadekvátne predstavy a očakávania od ponúkanej práce. Často sa stretávam s prekvapením absolventov hotelových škôl z práce vo sviatok, či v noci.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

skôr áno Áno, avšak malo by to fungovať viac motivačne a informačne, ako cestou represií.
Áno, avšak malo by to fungovať viac motivačne a informačne, ako cestou represií.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Zverejnili sme inzerát, práve čakáme na respondentov. Myslím si, že je to jediná správna cesta k vzdelaniu, ktoré je orientované na trh. Je veľkou chybou, že ekonomicky orientované univerzity nemajú prax/stáž v štúdijných plánoch.
Zverejnili sme inzerát, práve čakáme na respondentov. Myslím si, že je to jediná správna cesta k vzdelaniu, ktoré je orientované na trh. Je veľkou chybou, že ekonomicky orientované univerzity nemajú prax/stáž v štúdijných plánoch.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Ideálna cesta je také vzťahy vôbec nezačínať. V objektívnych prípadoch preferujem osobný kontakt.
Ideálna cesta je také vzťahy vôbec nezačínať. V objektívnych prípadoch preferujem osobný kontakt.