Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Kostič

Martin Kostič
riaditeľ | Emark, s.r.o.

Otázka Odpoveď Komentár

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Najbližšia kríza nebude mať žiadnu konkrétnu ekonomickú príčinu. Vznikne z toho, že ju jednoducho budú všetci očakávať, hovoriť o nej, začnú dokonca realizovať "prípravné opatrenia", a tým krízu vyvolajú. Nikto nevie či, kedy a prečo kríza vznikne. Jedinou odpoveďou na jej možný vznik je preto nastaviť firmu na vysoký stupeň flexibility. Mnoho firiem začne pri očakávaní krízy šetriť. Ja som presvedčený, že je skôr potrebné investovať. Napríklad aj do dátovej analytiky, pretože ak kríza ozaj príde, bude potrebné konať rýchlo a veľmi adresne.
Najbližšia kríza nebude mať žiadnu konkrétnu ekonomickú príčinu. Vznikne z toho, že ju jednoducho budú všetci očakávať, hovoriť o nej, začnú dokonca realizovať "prípravné opatrenia", a tým krízu vyvolajú. Nikto nevie či, kedy a prečo kríza vznikne. Jedinou odpoveďou na jej možný vznik je preto nastaviť firmu na vysoký stupeň flexibility. Mnoho firiem začne pri očakávaní krízy šetriť. Ja som presvedčený, že je skôr potrebné investovať. Napríklad aj do dátovej analytiky, pretože ak kríza ozaj príde, bude potrebné konať rýchlo a veľmi adresne.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Verím tomu, že svet funguje na báze energie. Ak sa človek o niečo snaží, zrazu mu začne okolie nejakým spôsobom pomáhať. A tu si myslím, že existuje určitá zodpovednosť človeka vrátiť, čo dostal. Najväčší prínos však spravidla nie sú len financie, ale predovšetkým čas, ktorý môžeme ľuďom venovať. Podporujeme výchovu mladých ľudí smerom k hodnotám, hľadanie pravdy v spoločnosti, výnimočných ľudí, prednášame, zdieľame a coachujeme. Prečo? Pretože si myslíme, že môžeme významne ovplyvniť svet okolo nás a nie je nám to jedno.
Verím tomu, že svet funguje na báze energie. Ak sa človek o niečo snaží, zrazu mu začne okolie nejakým spôsobom pomáhať. A tu si myslím, že existuje určitá zodpovednosť človeka vrátiť, čo dostal. Najväčší prínos však spravidla nie sú len financie, ale predovšetkým čas, ktorý môžeme ľuďom venovať. Podporujeme výchovu mladých ľudí smerom k hodnotám, hľadanie pravdy v spoločnosti, výnimočných ľudí, prednášame, zdieľame a coachujeme. Prečo? Pretože si myslíme, že môžeme významne ovplyvniť svet okolo nás a nie je nám to jedno.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Mám 2 pohľady. K nám často prichádzajú ľudia, ktorí vnímajú, že sa v aktuálnej práci prestali rozvíjať. Alebo sú to ľudia, ktorí jednoducho vidia tú brutálnu príležitosť v oblasti dátovej analytiky a chcú rásť rýchlejšie a ďalej, byť v inovatívnom prostredí so super ľuďmi. Ak od nás niekto odišiel, spravidla išlo buď o našu chybu vo vnútorných procesoch, a/alebo slabší fit človeka s kultúrou firmy.
Mám 2 pohľady. K nám často prichádzajú ľudia, ktorí vnímajú, že sa v aktuálnej práci prestali rozvíjať. Alebo sú to ľudia, ktorí jednoducho vidia tú brutálnu príležitosť v oblasti dátovej analytiky a chcú rásť rýchlejšie a ďalej, byť v inovatívnom prostredí so super ľuďmi. Ak od nás niekto odišiel, spravidla išlo buď o našu chybu vo vnútorných procesoch, a/alebo slabší fit človeka s kultúrou firmy.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Študenti majú zásadný prínos v tom, že vedia priniesť úplne alternatívny pohľad na niečo, čo sa dlho zdalo úplne jasné a nemenné. Tiež vedia priniesť kreatívne myšlienky a energiu, ktorá dokáže doslova vyvolať "revolúciu".
Študenti majú zásadný prínos v tom, že vedia priniesť úplne alternatívny pohľad na niečo, čo sa dlho zdalo úplne jasné a nemenné. Tiež vedia priniesť kreatívne myšlienky a energiu, ktorá dokáže doslova vyvolať "revolúciu".

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

osobný kontakt

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

skôr nie Naši klienti sú prevažne na Linked-in. Dávno to už nie je len "ejďžáristická" platforma, či platforma pre tých, čo si hľadajú prácu. V podstate každý profesionál, ktorého poznám, na tejto sieti je. A kto nie je, čoskoro bude. Je to vynikajúci prostriedok pre zdieľanie odborných informácií a získavanie prehľadu o trendoch v rozličných oblastiach. Vo vyspelých krajinách vo svete je krásne vidieť trend, ktorý sa postupne dostáva aj ku nám. U nás sú ľudia zatiaľ skôr opatrní, príspevky na Linked-in si pozrú, ale nekomentujú ich veľmi. Naproti tomu, napríklad v Austrálii som bol celkom príjemne prekvapený, aké rôzne reakcie začali prichádzať na naše posty. Dokonca aj na tie, ktoré nijako zvlášť ďalšiu diskusiu nepodnecovali.
Naši klienti sú prevažne na Linked-in. Dávno to už nie je len "ejďžáristická" platforma, či platforma pre tých, čo si hľadajú prácu. V podstate každý profesionál, ktorého poznám, na tejto sieti je. A kto nie je, čoskoro bude. Je to vynikajúci prostriedok pre zdieľanie odborných informácií a získavanie prehľadu o trendoch v rozličných oblastiach. Vo vyspelých krajinách vo svete je krásne vidieť trend, ktorý sa postupne dostáva aj ku nám. U nás sú ľudia zatiaľ skôr opatrní, príspevky na Linked-in si pozrú, ale nekomentujú ich veľmi. Naproti tomu, napríklad v Austrálii som bol celkom príjemne prekvapený, aké rôzne reakcie začali prichádzať na naše posty. Dokonca aj na tie, ktoré nijako zvlášť ďalšiu diskusiu nepodnecovali.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Áno, ale závisí od viacerých faktorov podobne, ako v každom inom "biznise". Je potreba? Je dostatočne veľký trh? V princípe je jedno, aký je produkt a aký je klient. Samozrejme, pokiaľ je to v súlade s hodnotami a princípmi slušnosti a ľudskosti. A v tomto smere sú seniori veľmi, veľmi zraniteľní. Očakával by som tu určitý nemalý level ochrany zo strany štátu.
Áno, ale závisí od viacerých faktorov podobne, ako v každom inom "biznise". Je potreba? Je dostatočne veľký trh? V princípe je jedno, aký je produkt a aký je klient. Samozrejme, pokiaľ je to v súlade s hodnotami a princípmi slušnosti a ľudskosti. A v tomto smere sú seniori veľmi, veľmi zraniteľní. Očakával by som tu určitý nemalý level ochrany zo strany štátu.

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Chápem význam minimálnej mzdy ako priamy ochranný mechanizmus pre pracujúceho človeka pred "vykorisťovaním" zo strany kapitalistu ;). Skôr však ako na tieto priame ochranné prostriedky by som sa v stratégii krajiny, resp. celej spoločnosti zameral na to, ako vytvoriť čo najviac pracovných miest, kde si nebudeme musieť klásť otázku minimálnej mzdy.
Chápem význam minimálnej mzdy ako priamy ochranný mechanizmus pre pracujúceho človeka pred "vykorisťovaním" zo strany kapitalistu ;). Skôr však ako na tieto priame ochranné prostriedky by som sa v stratégii krajiny, resp. celej spoločnosti zameral na to, ako vytvoriť čo najviac pracovných miest, kde si nebudeme musieť klásť otázku minimálnej mzdy.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Podľa Gartnera, vo svete je vyše 3000 firiem, ktoré sa zaoberajú AI. Áno, technológie s prvkami AI vytvárame a implementujeme aj my. Dôležité je však uvedomiť si, že umelá inteligencia vo svojej podstate zatiaľ neexistuje. Aktuálne je možné vyvinúť algoritmy, pomocou ktorých sa dá dosiahnuť určitá konkrétna funkcionalita. Zároveň sa tieto algoritmy vedia učiť, inými slovami, vedia adaptovať svoje parametre na základe vstupov a podľa toho modifikovať výstupy. V B2B stále platí, že hlavný problém vo firmách nie je zavedenie AI, ale to, či majú dáta pripravené v takej forme, aby bolo možné nad nimi stavať akúkoľvek pokročilú funkcionalitu a či majú ĽUDIA tieto dáta k dispozícii, aby sa mohli rozhodovať. AI je v súčasnosti silný hype. Som celkom zvedavý, čo bude, keď tento hype spľasne :)
Podľa Gartnera, vo svete je vyše 3000 firiem, ktoré sa zaoberajú AI. Áno, technológie s prvkami AI vytvárame a implementujeme aj my. Dôležité je však uvedomiť si, že umelá inteligencia vo svojej podstate zatiaľ neexistuje. Aktuálne je možné vyvinúť algoritmy, pomocou ktorých sa dá dosiahnuť určitá konkrétna funkcionalita. Zároveň sa tieto algoritmy vedia učiť, inými slovami, vedia adaptovať svoje parametre na základe vstupov a podľa toho modifikovať výstupy. V B2B stále platí, že hlavný problém vo firmách nie je zavedenie AI, ale to, či majú dáta pripravené v takej forme, aby bolo možné nad nimi stavať akúkoľvek pokročilú funkcionalitu a či majú ĽUDIA tieto dáta k dispozícii, aby sa mohli rozhodovať. AI je v súčasnosti silný hype. Som celkom zvedavý, čo bude, keď tento hype spľasne :)

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Rozhodne nie Je načase ukázať, že aj zo Slovenska sa dajú robiť veľké veci. Že Slovensko nemusí byť len "servisným centrom" či "montážnou dieľňou" Európy. Veľké veci však robia veľkí ľudia. Nie, nemyslím vysoko postavených manažérov. Myslím ľudí, ktorí sú veľkí duchom a poznatkami. A ktorí sú na to dostatočne sebavedomí a možno aj trochu dostatočne šialení. Takýmto človekom sa môže stať každý, ak bude chcieť a snažiť sa. Štát by mal v záujme svojej budúcnosti vytvárať vhodnú kultúru, aby takýchto ľudí bolo čo najviac. ...by mal...
Je načase ukázať, že aj zo Slovenska sa dajú robiť veľké veci. Že Slovensko nemusí byť len "servisným centrom" či "montážnou dieľňou" Európy. Veľké veci však robia veľkí ľudia. Nie, nemyslím vysoko postavených manažérov. Myslím ľudí, ktorí sú veľkí duchom a poznatkami. A ktorí sú na to dostatočne sebavedomí a možno aj trochu dostatočne šialení. Takýmto človekom sa môže stať každý, ak bude chcieť a snažiť sa. Štát by mal v záujme svojej budúcnosti vytvárať vhodnú kultúru, aby takýchto ľudí bolo čo najviac. ...by mal...

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Štát nesmie vstupovať do cenotvorby žiadneho súkromného subjektu. Má iné prostriedky, akými môže dosiahnuť svoje ciele.
Štát nesmie vstupovať do cenotvorby žiadneho súkromného subjektu. Má iné prostriedky, akými môže dosiahnuť svoje ciele.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie Veľmi nesystémový a čiastkový krok. Štát by mal podporovať vytváranie vzťahu ľudí k Slovensku ako ku krásnej a zaujímavej krajine, podporiť firmy, ktoré Slovensko predávajú v zahraničí, podporiť poskytovateľov cestovného ruchu tak, aby mohli lepšie robiť biznis, jednoduchšie získavať klientov, mali lepší prístup k investíciám. Mal by podporiť marketing Slovenska, proste vytvárať systémové opatrenia na podporu. Štát však bohužiaľ aktuálne absolútne nedokáže ľudí inšpirovať, nedokáže uvažovať pozitívne. Namiesto toho robí to, čo vie. Využíva donucovacie opatrenia, ktoré mnoho ľudí nahnevajú a u ostatných vyvolajú ľahký úsmev na tvári, ale tak ako aj táto aktivita, výsledok bude tiež len čiastkový.
Veľmi nesystémový a čiastkový krok. Štát by mal podporovať vytváranie vzťahu ľudí k Slovensku ako ku krásnej a zaujímavej krajine, podporiť firmy, ktoré Slovensko predávajú v zahraničí, podporiť poskytovateľov cestovného ruchu tak, aby mohli lepšie robiť biznis, jednoduchšie získavať klientov, mali lepší prístup k investíciám. Mal by podporiť marketing Slovenska, proste vytvárať systémové opatrenia na podporu. Štát však bohužiaľ aktuálne absolútne nedokáže ľudí inšpirovať, nedokáže uvažovať pozitívne. Namiesto toho robí to, čo vie. Využíva donucovacie opatrenia, ktoré mnoho ľudí nahnevajú a u ostatných vyvolajú ľahký úsmev na tvári, ale tak ako aj táto aktivita, výsledok bude tiež len čiastkový.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

rozhodne áno Navyše, mentor by mal využívať obrovskú silu, ktorá sa skrýva v dátach. Dnes už je možné z dát odhadnúť, ktorý človek je nespokojný, kto je ohrozený z hľadiska možného odchodu, kto je preťažený, ale aj kto je potenciálny interný leader či "luminary". A to nie len z dotazníkov, ale tiež z tvrdých dát napríklad o výkonnosti, vyťaženosti, dovolenkách či paragrafoch z firemných databáz. Obrovskú informačnú hodnotu vedia navyše dať sentiment analýzy nad neštruktúrovanými zdrojmi dát ako sú maily či sociálne siete. Mentoring už dávno nie je len záležitosť "pocitu" a bude čoraz viac o využívaní AI (Augmented Intelligence).
Navyše, mentor by mal využívať obrovskú silu, ktorá sa skrýva v dátach. Dnes už je možné z dát odhadnúť, ktorý človek je nespokojný, kto je ohrozený z hľadiska možného odchodu, kto je preťažený, ale aj kto je potenciálny interný leader či "luminary". A to nie len z dotazníkov, ale tiež z tvrdých dát napríklad o výkonnosti, vyťaženosti, dovolenkách či paragrafoch z firemných databáz. Obrovskú informačnú hodnotu vedia navyše dať sentiment analýzy nad neštruktúrovanými zdrojmi dát ako sú maily či sociálne siete. Mentoring už dávno nie je len záležitosť "pocitu" a bude čoraz viac o využívaní AI (Augmented Intelligence).

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

rozhodne nie Pre mňa je absolútny základ hodnotový fit. Každý z nás robí chyby a tiež každý z nás hľadá cestu. Každý z nás niekedy tápe, vojde do slepej uličky, popáli sa, potom sa zbadá, vyjde z nej von, pochopí, poučí sa a spozná ďalší dôležitý princíp fungovania sveta. Na tejto ceste človek robí rozhodnutia, ktoré ho potom niekam zaradia. Podobne ako povedal učiteľ v Harry Potterovi - buď si na strane svetla alebo si na strane tmy. Každý z nás má možnosť si vybrať a rozhodnúť sa.
Pre mňa je absolútny základ hodnotový fit. Každý z nás robí chyby a tiež každý z nás hľadá cestu. Každý z nás niekedy tápe, vojde do slepej uličky, popáli sa, potom sa zbadá, vyjde z nej von, pochopí, poučí sa a spozná ďalší dôležitý princíp fungovania sveta. Na tejto ceste človek robí rozhodnutia, ktoré ho potom niekam zaradia. Podobne ako povedal učiteľ v Harry Potterovi - buď si na strane svetla alebo si na strane tmy. Každý z nás má možnosť si vybrať a rozhodnúť sa.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Povinná vojenská služba je anachronizmus, ktorý nepatrí do dnešného sveta a už vôbec nie do sveta budúcnosti. Je to bohapusté plytvanie potenciálom mladých ľudí a zásadný zásah do základných ľudských slobôd. Pozrime sa radšej na to, ako dokážeme mladých ľudí podporiť. Ako podporiť ich inovačný potenciál. Ako ich podporiť pri realizácií ich snov. Ako môže Slovensko získať konkurenčnú výhodu práve vďaka energii mladých ľudí.
Povinná vojenská služba je anachronizmus, ktorý nepatrí do dnešného sveta a už vôbec nie do sveta budúcnosti. Je to bohapusté plytvanie potenciálom mladých ľudí a zásadný zásah do základných ľudských slobôd. Pozrime sa radšej na to, ako dokážeme mladých ľudí podporiť. Ako podporiť ich inovačný potenciál. Ako ich podporiť pri realizácií ich snov. Ako môže Slovensko získať konkurenčnú výhodu práve vďaka energii mladých ľudí.

Očakávate, že sa vašej firmy či organizácie nejako dotkne hospodárske spomalenie v Európe?

21.01.2019

Skôr áno Ale verím, že skôr v pozitívnom duchu :) Sú dva typy ľudí. Jedna skupina, ak má ťažkosti, schúli sa do seba, vyfrustruje sa, demotivuje a spasívnie. Druhá skupina, ak má ťažkosti, vyburcuje sa k vyššiemu úsiliu, kreativite, akcii. Keďže som optimista, verím, že lídri väčšiny európskych firiem sú práve v tej druhej skupine. Verím, že práve prípadné ťažkosti ich vyburcujú hľadať odpovede v dátach a dátovej analytike a následne zvýšiť akčnosť a sofistikovanosť aj vďaka dátam. Akokoľvek to je, firma buď rastie, alebo klesá. Nie je nič medzitým bez ohľadu na okolnosti.
Ale verím, že skôr v pozitívnom duchu :) Sú dva typy ľudí. Jedna skupina, ak má ťažkosti, schúli sa do seba, vyfrustruje sa, demotivuje a spasívnie. Druhá skupina, ak má ťažkosti, vyburcuje sa k vyššiemu úsiliu, kreativite, akcii. Keďže som optimista, verím, že lídri väčšiny európskych firiem sú práve v tej druhej skupine. Verím, že práve prípadné ťažkosti ich vyburcujú hľadať odpovede v dátach a dátovej analytike a následne zvýšiť akčnosť a sofistikovanosť aj vďaka dátam. Akokoľvek to je, firma buď rastie, alebo klesá. Nie je nič medzitým bez ohľadu na okolnosti.

Myslíte si, že dlhoročný výkonný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu?

14.01.2019

Rozhodne nie Ústavný súd by mal byť výkladnou skriňou právneho štátu, miery jeho právneho povedomia a kredibility. A to smerom do vnútra voči vlastným občanom, ako aj medzinárodne.
Ústavný súd by mal byť výkladnou skriňou právneho štátu, miery jeho právneho povedomia a kredibility. A to smerom do vnútra voči vlastným občanom, ako aj medzinárodne.

Máte pocit, že sa tento rok posunulo Slovensko ďalej z hľadiska budovania uvedomelej občianskej spoločnosti a silnejšieho právneho štátu?

17.12.2018

skôr nie Tento rok sa, bohužiaľ aj kvôli veľmi tragickej udalosti, naplno ukázalo, kde sa Slovensko reálne nachádza. Na jednej strane, totálne politické zúfalstvo, na druhej strane deklarovaný záujem nemalej skupiny obyvateľov niečo s tým spraviť. Verím, že táto energia Slovensko v najbližších rokoch posunie.
Tento rok sa, bohužiaľ aj kvôli veľmi tragickej udalosti, naplno ukázalo, kde sa Slovensko reálne nachádza. Na jednej strane, totálne politické zúfalstvo, na druhej strane deklarovaný záujem nemalej skupiny obyvateľov niečo s tým spraviť. Verím, že táto energia Slovensko v najbližších rokoch posunie.

Máte pocit, že máte dostatočné informácie o kandidátoch a priebehu komunálnych volieb?

05.11.2018

rozhodne nie V Bratislave napríklad vládne silný marketing, dokonca miestami aj celkom kreatívny, možno občas trochu priehľadne udierajúci na citlivú strunu tej-ktorej skupiny ľudí vytvárajúci náruživých podporovateľov. Kedy bude na Slovensku politický marketing založený na konkrétnom programe a skutočnom pláne?
V Bratislave napríklad vládne silný marketing, dokonca miestami aj celkom kreatívny, možno občas trochu priehľadne udierajúci na citlivú strunu tej-ktorej skupiny ľudí vytvárajúci náruživých podporovateľov. Kedy bude na Slovensku politický marketing založený na konkrétnom programe a skutočnom pláne?

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Obe skupiny rovnako Rozprával som raz s jedným nemenovaným riaditeľom štátnej základnej školy o tom, či neuvažoval nad otvorením výberových tried - pre deti, ktoré majú záujem učiť sa, rozvíjať sa a chcú mať okolo seba podobne naladené deti. Odpovedal mi výhovorkou bežnou v mnohých odvetviach štátnej správy, že na to nemajú peniaze a ani ľudí. Keď som mu argumentoval, že predsa ide len o preskupenie žiakov napríklad podľa výsledkov bez potreby peňazí či ľudí, už mi nemal čo povedať, snáď len to, že na to nemá peniaze a ani ľudí. Na makroúrovni vládne vo vzdelávaní rovnostárstvo s mindsetom spred 20 rokov. Na mikroúrovni je to o tom, či sa nájde nadšenec, ktorému záleží na rozvoji kvality vzdelávania jeho predmetu či školy, alebo mu to je jedno. Áno, viem si predstaviť úplne iný model podpory vzdelávania na Slovensku.
Rozprával som raz s jedným nemenovaným riaditeľom štátnej základnej školy o tom, či neuvažoval nad otvorením výberových tried - pre deti, ktoré majú záujem učiť sa, rozvíjať sa a chcú mať okolo seba podobne naladené deti. Odpovedal mi výhovorkou bežnou v mnohých odvetviach štátnej správy, že na to nemajú peniaze a ani ľudí. Keď som mu argumentoval, že predsa ide len o preskupenie žiakov napríklad podľa výsledkov bez potreby peňazí či ľudí, už mi nemal čo povedať, snáď len to, že na to nemá peniaze a ani ľudí. Na makroúrovni vládne vo vzdelávaní rovnostárstvo s mindsetom spred 20 rokov. Na mikroúrovni je to o tom, či sa nájde nadšenec, ktorému záleží na rozvoji kvality vzdelávania jeho predmetu či školy, alebo mu to je jedno. Áno, viem si predstaviť úplne iný model podpory vzdelávania na Slovensku.