Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Hornák

Igor Hornák
predseda predstavenstva | Factory 4 Solutions a.s.

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Ak ho vhodne rozbijete na buňky, v ktorých sedia spolupracujúce tímy, zabezpečíte zopár "zašivární" a vyriešite hlukový komfort, aby kolega na jednom konci nepočul rozhovor na druhom.
Ak ho vhodne rozbijete na buňky, v ktorých sedia spolupracujúce tímy, zabezpečíte zopár "zašivární" a vyriešite hlukový komfort, aby kolega na jednom konci nepočul rozhovor na druhom.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno Extenzívny rast spôsobený využívaním rezerv pracovnej sily na Slovensko skončili. Stav globálnej konjuktúry neprinesie nové rozvojové impulzy. Pokročilejšie technológie s pôvodom na Slovensku, ktoré by mohli vyvážiť uvedené majú na Slovensku len marginálny význam, zmena vyžaduje minimálne generáciu. Takže, veľa rastového potenciálu nevidím.
Extenzívny rast spôsobený využívaním rezerv pracovnej sily na Slovensko skončili. Stav globálnej konjuktúry neprinesie nové rozvojové impulzy. Pokročilejšie technológie s pôvodom na Slovensku, ktoré by mohli vyvážiť uvedené majú na Slovensku len marginálny význam, zmena vyžaduje minimálne generáciu. Takže, veľa rastového potenciálu nevidím.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

túto službu nevyužívame

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

skôr nie

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

nedostatočne Rekreačné poukazy, minimálna mzda, sick days, GDPR,... treba pokračovať?
Rekreačné poukazy, minimálna mzda, sick days, GDPR,... treba pokračovať?

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne nie Ale mali by sme :-).
Ale mali by sme :-).

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno A ešte stále dlhodobo podcenený či v službách, tak tovaroch.
A ešte stále dlhodobo podcenený či v službách, tak tovaroch.

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Daň z nehnuteľnosti je paušalna daň, fixný náklad. Jej výška súvisí s priestorovou náročnosťou podnikania, preto dopady na rôzne podniky môžu byť rôzne. Pre naše podnikanie nie sú významné. Daň z nehnuteľností ale považujem vo všeobecnosti za najspravodlivejšiu daň.
Daň z nehnuteľnosti je paušalna daň, fixný náklad. Jej výška súvisí s priestorovou náročnosťou podnikania, preto dopady na rôzne podniky môžu byť rôzne. Pre naše podnikanie nie sú významné. Daň z nehnuteľností ale považujem vo všeobecnosti za najspravodlivejšiu daň.

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne nie Minimálna mzda sa väčšinou neaplikuje v sektoroch s najväčším vplyvom na makroekonomické ukazovatele. Vo vyspelých krajinách bývajú spojené s vyspelými technológiami alebo službami s vysokým podielom kapitálu a kvalifikáciou personálu. Najnižšie mzdy sú spojené s nekvalifikovanými prácami v sektoroch s nizkou pridanou hodnotou, v ktorých nie je priestor pre rast akýchkoľvek nákladov ak majú prežiť.
Minimálna mzda sa väčšinou neaplikuje v sektoroch s najväčším vplyvom na makroekonomické ukazovatele. Vo vyspelých krajinách bývajú spojené s vyspelými technológiami alebo službami s vysokým podielom kapitálu a kvalifikáciou personálu. Najnižšie mzdy sú spojené s nekvalifikovanými prácami v sektoroch s nizkou pridanou hodnotou, v ktorých nie je priestor pre rast akýchkoľvek nákladov ak majú prežiť.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Po projektoch v oblasti big data prechádzame k deep learningu. Sme malá spoločnosť, preto použitie pre našu potrebu nemá význam. Ponúkame ale riešenia pre klientov v oblasti predikcie.
Po projektoch v oblasti big data prechádzame k deep learningu. Sme malá spoločnosť, preto použitie pre našu potrebu nemá význam. Ponúkame ale riešenia pre klientov v oblasti predikcie.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

rozhodne nie Teda určite nie v najbližších rokoch. Dôvodom je nižšia flexibilita (problém s nabíjaním), dojazd, cena obstarania.
Teda určite nie v najbližších rokoch. Dôvodom je nižšia flexibilita (problém s nabíjaním), dojazd, cena obstarania.

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie odvodov

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Otázka má pravdepodobne konkrétny kontext, ktorý nepoznám. Vo všeobecnosti veriť v neomylnosť je ignorovanie podstaty samotného ľudského poznania - človek je omylný. Rozumná spoločnosť predchádza omylom stanovovaním veľmi jedboduchých pravidiel.
Otázka má pravdepodobne konkrétny kontext, ktorý nepoznám. Vo všeobecnosti veriť v neomylnosť je ignorovanie podstaty samotného ľudského poznania - človek je omylný. Rozumná spoločnosť predchádza omylom stanovovaním veľmi jedboduchých pravidiel.

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne nie

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Alebo tu chcete Severnú Kóreu?
Alebo tu chcete Severnú Kóreu?

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie Veľmi skrátene: ti, čo sa rekreujú, robia tak aj bez poukážok. Tí čo nie, poukážky najrýchlejším možným spôsobom zmenia na peniaze. Asi sa zníži tlak na skvalitňovanie služieb, ani za gastráč predsa neočakávate kvalitu. Horšia kvalita, horšie v konkurencii ostatných krajín. V skutočnosi štát uvalil na podniky ďalšiu daň z hlavy, ktorá nie je príjmom štátu, ale kartelu transakčných firiem.
Veľmi skrátene: ti, čo sa rekreujú, robia tak aj bez poukážok. Tí čo nie, poukážky najrýchlejším možným spôsobom zmenia na peniaze. Asi sa zníži tlak na skvalitňovanie služieb, ani za gastráč predsa neočakávate kvalitu. Horšia kvalita, horšie v konkurencii ostatných krajín. V skutočnosi štát uvalil na podniky ďalšiu daň z hlavy, ktorá nie je príjmom štátu, ale kartelu transakčných firiem.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

neviem/nevyjadrujem sa/iné Či motivačných neviem, pohľad zvonka ale nebýva na škodu.
Či motivačných neviem, pohľad zvonka ale nebýva na škodu.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné V každom prípade k tomu pristúpim maximálne zodpovedne už v prvom kole aby som si v tom 2. nemusel vyberať medzi úplnými pomätencami.
V každom prípade k tomu pristúpim maximálne zodpovedne už v prvom kole aby som si v tom 2. nemusel vyberať medzi úplnými pomätencami.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Bozkávanie výložiek politikmi blúzniacich o povinnej vojenskej službe, nástupoch na buzerákoch, pochodoch, politických školeniach mužstva a vojenských prehliadkach, ktorí zároveň nákupujú mnohomiliardové technologicky vysokovyspelé zbraňové systémy svedčí alebo o úplnej pomätenosti, alebo o snahe prekryť obyčajnú zlodejinu.
Bozkávanie výložiek politikmi blúzniacich o povinnej vojenskej službe, nástupoch na buzerákoch, pochodoch, politických školeniach mužstva a vojenských prehliadkach, ktorí zároveň nákupujú mnohomiliardové technologicky vysokovyspelé zbraňové systémy svedčí alebo o úplnej pomätenosti, alebo o snahe prekryť obyčajnú zlodejinu.