Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Mištíková

Simona Mištíková
konateľka | Divino, s.r.o., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Ste spokojní s personálnym zložením vlády Igora Matoviča?

23.03.2020

skôr áno

Akou známkou by ste ohodnotili činnosť končiacej Vlády SR?

24.02.2020

nedostatočná

Smer a SNS chcú na mimoriadnej schôdzi schváliť zrušenie diaľničných známok. Aký je váš názor na tento krok?

17.02.2020

Neviem/nevyjadrujem sa/iné Podobné návrhy vytvárajú klamlivý dojem, že existujú služby na ktoré majú občania bezplatné právo. Podobne ako vlaky zadarmo len diskriminujú tých, ktorí predmetnú bezplatnú službu nevyužívajú, ale prostredníctvom svojich daní prispievajú na jej bezplatnosť pre iných. Časovanie návrhu 2 týždne pred parlamentnými voľbami o motivácií navrhovateľov hovorí viac ako predmet samotného návrhu.
Podobné návrhy vytvárajú klamlivý dojem, že existujú služby na ktoré majú občania bezplatné právo. Podobne ako vlaky zadarmo len diskriminujú tých, ktorí predmetnú bezplatnú službu nevyužívajú, ale prostredníctvom svojich daní prispievajú na jej bezplatnosť pre iných. Časovanie návrhu 2 týždne pred parlamentnými voľbami o motivácií navrhovateľov hovorí viac ako predmet samotného návrhu.

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno Mierne to pomôže.
Mierne to pomôže.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Ako konzultačná marketingová spoločnosť prispievame naším know how a dlhodobo vzdelávame neziskové organizácie. Veríme, že takýmto spôsobom vieme pomocť čo najväčišmu množstvu ľudí a spoločnosti samotnej.
Ako konzultačná marketingová spoločnosť prispievame naším know how a dlhodobo vzdelávame neziskové organizácie. Veríme, že takýmto spôsobom vieme pomocť čo najväčišmu množstvu ľudí a spoločnosti samotnej.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Počas celého roka máme sťážistov, študentov, ktorí v agentúre pracujú. Mnohí z nich sú dnes našími kolegami. Prinášajú nové pohľady, svieže nápady a entuziasmus.
Počas celého roka máme sťážistov, študentov, ktorí v agentúre pracujú. Mnohí z nich sú dnes našími kolegami. Prinášajú nové pohľady, svieže nápady a entuziasmus.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr nie

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

skôr áno

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

rozhodne nie

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

skôr áno Súčasný stav robí z minimálnej mzdy cieľ snažení lobistov a nástroj na predvádzanie sa populistických politikov. Uzákonenie úzkeho rámca v rámci ktorého sa môže o minimálnej mzde rozhodovať by bolo prínosné a znížilo by vplyv politiky na tento ekonomický ukazovateľ.
Súčasný stav robí z minimálnej mzdy cieľ snažení lobistov a nástroj na predvádzanie sa populistických politikov. Uzákonenie úzkeho rámca v rámci ktorého sa môže o minimálnej mzde rozhodovať by bolo prínosné a znížilo by vplyv politiky na tento ekonomický ukazovateľ.

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Už doteraz mi bolo jasné, že slovenský dôchodkový systém nie je dlhodobo udržateľný v podobe v akej doteraz fungoval.
Už doteraz mi bolo jasné, že slovenský dôchodkový systém nie je dlhodobo udržateľný v podobe v akej doteraz fungoval.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Skôr áno

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné V prvom rade slovenské školstvo je dlhodobo podfinancované a tento dlh voči budúcnosti sa prejaví zhoršením konkurencie schopnosti slovenskej ekonomiky (čo pre občana znamená vyššiu nezamestnanosť, nižšie platy ako v iných krajinách, viac mladých ľudí v zahraničí). Investície firiem do svojich zamestnancov majú stúpajúci trend, ale neviem sa vyjadriť k tomu či sú porovnateľné s inými krajinami.
V prvom rade slovenské školstvo je dlhodobo podfinancované a tento dlh voči budúcnosti sa prejaví zhoršením konkurencie schopnosti slovenskej ekonomiky (čo pre občana znamená vyššiu nezamestnanosť, nižšie platy ako v iných krajinách, viac mladých ľudí v zahraničí). Investície firiem do svojich zamestnancov majú stúpajúci trend, ale neviem sa vyjadriť k tomu či sú porovnateľné s inými krajinami.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Okrem situácie kedy by hrozil monopol na trhu maloobchodného predaja, nie je dôvod na zásahy štátu do tvorby cien.
Okrem situácie kedy by hrozil monopol na trhu maloobchodného predaja, nie je dôvod na zásahy štátu do tvorby cien.

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Veľmi negatívne

Ktorý z nasledujúcich indikátorov podľa vás najlepšie vystihuje životnú úroveň v krajine?

19.11.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné Komplexné merania kvality života zohľadňujú viaceré faktory, medzi ktoré sa okrem vami spomenutých zaraďujú aj politická sloboda, rovnosť šancí, osobná bezpečnosť, kvalita životného prostredia a ďalšie. Meranie životnej úrovne prostredníctvom jedného indikátora nereflektuje rôzne aspekty, toho ako môžu ľudia po celom svete pojem životná úroveň vnímať.
Komplexné merania kvality života zohľadňujú viaceré faktory, medzi ktoré sa okrem vami spomenutých zaraďujú aj politická sloboda, rovnosť šancí, osobná bezpečnosť, kvalita životného prostredia a ďalšie. Meranie životnej úrovne prostredníctvom jedného indikátora nereflektuje rôzne aspekty, toho ako môžu ľudia po celom svete pojem životná úroveň vnímať.

Je podľa Vás na Slovensku dosť odborne zdatných a morálne bezúhonných ľudí, ktorí by mohli kandidovať do Ústavného súdu?

08.10.2018

rozhodne áno Ale je otázne či je dosť odborne zdatných a morálne bezúhonných ľudí, ktorí rozhodujú o kandidátoch na sudcov Ústavného súdu
Ale je otázne či je dosť odborne zdatných a morálne bezúhonných ľudí, ktorí rozhodujú o kandidátoch na sudcov Ústavného súdu

Myslíte si, že slovenské firmy okrádajú ich vlastní zamestnanci a manažéri?

11.06.2018

Neviem / nevyjadrujem sa /iné To je veľmi generálna otázka, vedome či nevedome, štátne alebo súkromné firmy? Všetko je vec riadenia a kontroly.
To je veľmi generálna otázka, vedome či nevedome, štátne alebo súkromné firmy? Všetko je vec riadenia a kontroly.

Vláda uvoľňuje pravidlá pre zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ. Pocítili ste ako zamestnávateľ zjednodušenie tohto procesu?

28.05.2018

Skôr nie

Môže mať automatizácia pozitívny vplyv na trh práce na Slovensku?

23.04.2018

skôr áno Predpokladám, že automatizácia bude mať neutrálny až mierne negatívny vplyv na trh práce na Slovensku.
Predpokladám, že automatizácia bude mať neutrálny až mierne negatívny vplyv na trh práce na Slovensku.