Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Patek

Peter Patek
konateľ | Plastix, s.r.o.

Otázka Odpoveď Komentár

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr áno Tento typ podpory, ako aj spôsob jej získavania je už súčasťou slovenského podnikateľskjého folklóru. Takže: prečo nie?
Tento typ podpory, ako aj spôsob jej získavania je už súčasťou slovenského podnikateľskjého folklóru. Takže: prečo nie?

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Považujem to za časť celého pracovného priestoru, s poznámkou, že čo má byť spoločné, nech je spoločné, ale čo má byť dôverné, musí mať tiež priestor na to, aby to zostalo dôverným.
Považujem to za časť celého pracovného priestoru, s poznámkou, že čo má byť spoločné, nech je spoločné, ale čo má byť dôverné, musí mať tiež priestor na to, aby to zostalo dôverným.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

túto službu nevyužívame

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta Vyskúšal som všetky spôsoby, ak však dlhujúci nezaplatí na výzvu právnika, treba považovať pohľadávku viac menej za nedobytnú. Nie je to dobrý stav. Príčinu vidím hlavne v zaužívaných obchodných podmienkach, ktoré vedú k nereálnemu znižovaniu cien, často bez priebežného splácania dielčích výkonov. Následne to vedie k neschopnosti splácať vlastné záväzky.
Vyskúšal som všetky spôsoby, ak však dlhujúci nezaplatí na výzvu právnika, treba považovať pohľadávku viac menej za nedobytnú. Nie je to dobrý stav. Príčinu vidím hlavne v zaužívaných obchodných podmienkach, ktoré vedú k nereálnemu znižovaniu cien, často bez priebežného splácania dielčích výkonov. Následne to vedie k neschopnosti splácať vlastné záväzky.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

rozhodne áno Šikanovaním rozumiem cielené správanie sa vládnej moci, ktorému sa musí podriadiť istý subjekt, pričom dochádza k jeho poškodeniu (morálnemu alebo finančnému) a súčasne na tom profituje vládna moc. Z tohto pohľadu všetky sociálno populistické a iné nesystémové opatrenia smerujúce k zvýšeniu popularity vládnej moci (jej konkrétnych predstaviteľov), podfarbené ešte aj komentárom o nekompetenosti "úradníkov z finančnej politiky " majú charakter šikany, pretože sa realizujú na úkor iného subjektu.
Šikanovaním rozumiem cielené správanie sa vládnej moci, ktorému sa musí podriadiť istý subjekt, pričom dochádza k jeho poškodeniu (morálnemu alebo finančnému) a súčasne na tom profituje vládna moc. Z tohto pohľadu všetky sociálno populistické a iné nesystémové opatrenia smerujúce k zvýšeniu popularity vládnej moci (jej konkrétnych predstaviteľov), podfarbené ešte aj komentárom o nekompetenosti "úradníkov z finančnej politiky " majú charakter šikany, pretože sa realizujú na úkor iného subjektu.

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

skôr áno

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr nie Možno v nejakej virtuálnej korporácii ano, u mňa rozhodne nie.
Možno v nejakej virtuálnej korporácii ano, u mňa rozhodne nie.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

rozhodne áno Dvojkolová voľba prezidenta si vyžaduje aktívny prístup voliča a to sa bez prieskumov nedá. Hrdo kráčať za "svojim" kandidátom môže byť cesta do pekla. V istom okamihu sa treba rozhodnúť. Mali by to urobiť kandidáti a musí to urobiť aj volič.
Dvojkolová voľba prezidenta si vyžaduje aktívny prístup voliča a to sa bez prieskumov nedá. Hrdo kráčať za "svojim" kandidátom môže byť cesta do pekla. V istom okamihu sa treba rozhodnúť. Mali by to urobiť kandidáti a musí to urobiť aj volič.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie

Myslíte si, že dlhoročný výkonný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu?

14.01.2019

Rozhodne nie Viackrát povedal, že jeho ambíciou je znovu vyhrať so Smerom voľby a zostavovať vládu. Jeho nová ambícia pripomína len útek na pozíciu v ktorej možno o zodpovednosti len hovoriť.
Viackrát povedal, že jeho ambíciou je znovu vyhrať so Smerom voľby a zostavovať vládu. Jeho nová ambícia pripomína len útek na pozíciu v ktorej možno o zodpovednosti len hovoriť.

Pomohlo by vašej firme, ak by ostatné krajiny V4 prijali euro?

07.01.2019

Skôr nie Podstatnejšia je stabilita meny v partnerskej krajine.
Podstatnejšia je stabilita meny v partnerskej krajine.

Ktorý z nasledujúcich indikátorov podľa vás najlepšie vystihuje životnú úroveň v krajine?

19.11.2018

HDP na osobu Určite veľký vplyv má HDP. Správnym použitím takto vytvorených prostriedkov sa formuje spoločnosť a aj životná úroveň.
Určite veľký vplyv má HDP. Správnym použitím takto vytvorených prostriedkov sa formuje spoločnosť a aj životná úroveň.

Máte pocit, že máte dostatočné informácie o kandidátoch a priebehu komunálnych volieb?

05.11.2018

rozhodne nie Možno to zákon nevyžaduje, bolo by však vhodné, aby na zozname kandidátov okrem povinných údajov bola aj stručná charakteristika kandidáta - minimálne niečo o jeho doterajšej práci a dôvod prečo kandiduje. Ak by to bolo povinné, možno by boli aj zoznamy kandidátov kratšie.
Možno to zákon nevyžaduje, bolo by však vhodné, aby na zozname kandidátov okrem povinných údajov bola aj stručná charakteristika kandidáta - minimálne niečo o jeho doterajšej práci a dôvod prečo kandiduje. Ak by to bolo povinné, možno by boli aj zoznamy kandidátov kratšie.

Je podľa vás rozumné a legitímne, ak štát cez odvody z obratu presúva zdroje medzi prepojenými odvetviami tak, ako to teraz pri obchodných reťazcoch a farmároch presadzuje SNS?

29.10.2018

rozhodne nie Viacerí analytici sa zhodli (nie len v tomto prípade), že výkonná moc koná nesystémovo. Politici výkonnej moci viackrát konštatovali, že musia rozhodnúť bez analýzy, "politicky". Ak politici nepotrebujú k svojim rozhodnutiam analytikov, potom sú analýzy zbytočné. Alebo že by to bolo naopak?
Viacerí analytici sa zhodli (nie len v tomto prípade), že výkonná moc koná nesystémovo. Politici výkonnej moci viackrát konštatovali, že musia rozhodnúť bez analýzy, "politicky". Ak politici nepotrebujú k svojim rozhodnutiam analytikov, potom sú analýzy zbytočné. Alebo že by to bolo naopak?

Zažili ste niekedy v podnikaní nátlak, kde by niekto využíval v konkurenčnom boji politický, prípadne iný mocenský vplyv?

22.10.2018

rozhodne áno

Myslíte si, že Slováci sporia v dostatočnej miere a správnym spôsobom?

01.10.2018

neviem/nevyjadrujem sa/iné Úroveň sporenia do veľkej miery závisí od zhodnotenie úspor bankami. Zdá sa, že pre banky je jednoduchšie požičať a inkasovať vysoké úroky, ako sa hrať s centíkmi malých sporiteľov a ešte im za to platiť.
Úroveň sporenia do veľkej miery závisí od zhodnotenie úspor bankami. Zdá sa, že pre banky je jednoduchšie požičať a inkasovať vysoké úroky, ako sa hrať s centíkmi malých sporiteľov a ešte im za to platiť.

Zažili ste už, alebo niekto z vášho okolia, kybernetickú hrozbu, ktorá by ohrozila osobné alebo firemné financie?

17.09.2018

nie

Ako podľa vás zmenil krach Lehman Brothers súčasnú svetovú ekonomiku?

10.09.2018

vôbec nie Manažérska skúsenosť vraví, že treba analyzovať ako neočakávaný úspech, tak aj neúspech. Pád LB bol neočakávaný pre okolie, nie tak celkom pre jej manažérov. Asi sa urobili nejaké úpravy legislatívy, aby sa zabránilo tomu istému zlyhaniu. "Čaro" krízy je však v tom, že si nevšíma naše poučenia a zlepšenia. Vytrvalo hľadá slabé mesta a systematicky ich využíva. Uvidíme, čo a kedy nájde.
Manažérska skúsenosť vraví, že treba analyzovať ako neočakávaný úspech, tak aj neúspech. Pád LB bol neočakávaný pre okolie, nie tak celkom pre jej manažérov. Asi sa urobili nejaké úpravy legislatívy, aby sa zabránilo tomu istému zlyhaniu. "Čaro" krízy je však v tom, že si nevšíma naše poučenia a zlepšenia. Vytrvalo hľadá slabé mesta a systematicky ich využíva. Uvidíme, čo a kedy nájde.

Je podľa vás potrebné obmedziť dosah protischránkového zákona?

03.09.2018

skôr nie Asi je to nepísané pravidlo rokovacieho poriadku, okamžite po prijatí zákona robiť jeho úpravy.
Asi je to nepísané pravidlo rokovacieho poriadku, okamžite po prijatí zákona robiť jeho úpravy.