Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Patek

Peter Patek
konateľ | Plastix, s.r.o.

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

skôr áno Skúsenosti ukazujú, že sa nemusí dosiahnuť vopred stanovený cieľ, ale nakoniec sa dospeje k rozumnému kompromisu. Štrajk autodopravcov voči vláde je neštandardný. Ak sa neobnoví doprava, ekonomické straty budú mať autodopravcovia a "tretie" strany. Štát už svoje dane má.
Skúsenosti ukazujú, že sa nemusí dosiahnuť vopred stanovený cieľ, ale nakoniec sa dospeje k rozumnému kompromisu. Štrajk autodopravcov voči vláde je neštandardný. Ak sa neobnoví doprava, ekonomické straty budú mať autodopravcovia a "tretie" strany. Štát už svoje dane má.

Priniesol uplynulý rok pozitívne zmeny pre vaše podnikanie?

16.12.2019

Rozhodne nie Nie
Nie

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku?

09.12.2019

skôr áno Pre obchodné firmy zaoberajúce sa hlavne dovozom, by to bolo jednoznačne prínosom. V celoplošnom zavedení je však viacero problémových miest pre výbercu daní - hlavne časový odstup od začiatku výroby (vstupu tovaru na trh) po konečnú spotrebu. Tiež nemožno zanedbať tvorivé schopnosti jednotlivých článkov trhu. Celý problém však súvisí s cash flow. Ak by sa v podnikateľskom prostredí vytvorili podmienky na to, aby firmy boli schopné plniť si svoje finančné záväzky v lehote splatnosti, o probléme by sa asi nehovorilo.
Pre obchodné firmy zaoberajúce sa hlavne dovozom, by to bolo jednoznačne prínosom. V celoplošnom zavedení je však viacero problémových miest pre výbercu daní - hlavne časový odstup od začiatku výroby (vstupu tovaru na trh) po konečnú spotrebu. Tiež nemožno zanedbať tvorivé schopnosti jednotlivých článkov trhu. Celý problém však súvisí s cash flow. Ak by sa v podnikateľskom prostredí vytvorili podmienky na to, aby firmy boli schopné plniť si svoje finančné záväzky v lehote splatnosti, o probléme by sa asi nehovorilo.

Ste za to aby v zdravotníctve jeden privátny vlastník nemohol vlastniť spoločnosti naprieč celou vertikálou od zdravotnej poisťovne až po nemocnice?

02.12.2019

Skôr áno Proti argumentu, že takýto zákaz by bol diskriminačný, môže stáť argument, že jeho existencia diskriminuje tie subjekty, ktoré nepodnikajú vo viacerých segmentoch zdravotníckeho biznisu. Vlastníctvo viacerých prvkov (poisťovňa, nemocnica, lekáreň) je nespochybniteľnou konkurenčnou výhodou.
Proti argumentu, že takýto zákaz by bol diskriminačný, môže stáť argument, že jeho existencia diskriminuje tie subjekty, ktoré nepodnikajú vo viacerých segmentoch zdravotníckeho biznisu. Vlastníctvo viacerých prvkov (poisťovňa, nemocnica, lekáreň) je nespochybniteľnou konkurenčnou výhodou.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie Neprešli cigarety, prešiel bankový odvod. Už len aby prešiel aj rozpočet.
Neprešli cigarety, prešiel bankový odvod. Už len aby prešiel aj rozpočet.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Počul som o tom V deväťdesiatych rokoch boli na to väčšie predpoklady, v poslednej dobe o tom počujem ako o hriechoch minulosti kadekoho. Možno som charakterom mojej firmy trochu mimo ...
V deväťdesiatych rokoch boli na to väčšie predpoklady, v poslednej dobe o tom počujem ako o hriechoch minulosti kadekoho. Možno som charakterom mojej firmy trochu mimo ...

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

rozhodne áno Ak by sa prijalo rozhodnutie, že platy majú byť rozdielne, nastolí sa otázka či sa majú v Bratislave zvýšiť, alebo v Poltári znížiť. Riešením by mohlo byť naviazanie platovej úrovne na priemerný plat v priemysle a službách v danom regione (okrese). Mohlo by to byť zároveň aj motívom pre štátnych zamestnancov na podporu rozvoja oblasti v ktorej pracujú.
Ak by sa prijalo rozhodnutie, že platy majú byť rozdielne, nastolí sa otázka či sa majú v Bratislave zvýšiť, alebo v Poltári znížiť. Riešením by mohlo byť naviazanie platovej úrovne na priemerný plat v priemysle a službách v danom regione (okrese). Mohlo by to byť zároveň aj motívom pre štátnych zamestnancov na podporu rozvoja oblasti v ktorej pracujú.

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Skôr áno Ak idete do súťaže so svojím produktom a viete,že uspejete len ak ponúknete najnižšiu cenu, musíte aj tvorcom produktu (svojim zamestnancom) za ich prácu dať najnižšiu cenu. Ak musíte zvýšiť cenu práce a chcete uspieť, musíte znížiť kvalitu, alebo nedodržať technológiu.
Ak idete do súťaže so svojím produktom a viete,že uspejete len ak ponúknete najnižšiu cenu, musíte aj tvorcom produktu (svojim zamestnancom) za ich prácu dať najnižšiu cenu. Ak musíte zvýšiť cenu práce a chcete uspieť, musíte znížiť kvalitu, alebo nedodržať technológiu.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr áno Tento typ podpory, ako aj spôsob jej získavania je už súčasťou slovenského podnikateľskjého folklóru. Takže: prečo nie?
Tento typ podpory, ako aj spôsob jej získavania je už súčasťou slovenského podnikateľskjého folklóru. Takže: prečo nie?

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Považujem to za časť celého pracovného priestoru, s poznámkou, že čo má byť spoločné, nech je spoločné, ale čo má byť dôverné, musí mať tiež priestor na to, aby to zostalo dôverným.
Považujem to za časť celého pracovného priestoru, s poznámkou, že čo má byť spoločné, nech je spoločné, ale čo má byť dôverné, musí mať tiež priestor na to, aby to zostalo dôverným.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

túto službu nevyužívame

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta Vyskúšal som všetky spôsoby, ak však dlhujúci nezaplatí na výzvu právnika, treba považovať pohľadávku viac menej za nedobytnú. Nie je to dobrý stav. Príčinu vidím hlavne v zaužívaných obchodných podmienkach, ktoré vedú k nereálnemu znižovaniu cien, často bez priebežného splácania dielčích výkonov. Následne to vedie k neschopnosti splácať vlastné záväzky.
Vyskúšal som všetky spôsoby, ak však dlhujúci nezaplatí na výzvu právnika, treba považovať pohľadávku viac menej za nedobytnú. Nie je to dobrý stav. Príčinu vidím hlavne v zaužívaných obchodných podmienkach, ktoré vedú k nereálnemu znižovaniu cien, často bez priebežného splácania dielčích výkonov. Následne to vedie k neschopnosti splácať vlastné záväzky.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

rozhodne áno Šikanovaním rozumiem cielené správanie sa vládnej moci, ktorému sa musí podriadiť istý subjekt, pričom dochádza k jeho poškodeniu (morálnemu alebo finančnému) a súčasne na tom profituje vládna moc. Z tohto pohľadu všetky sociálno populistické a iné nesystémové opatrenia smerujúce k zvýšeniu popularity vládnej moci (jej konkrétnych predstaviteľov), podfarbené ešte aj komentárom o nekompetenosti "úradníkov z finančnej politiky " majú charakter šikany, pretože sa realizujú na úkor iného subjektu.
Šikanovaním rozumiem cielené správanie sa vládnej moci, ktorému sa musí podriadiť istý subjekt, pričom dochádza k jeho poškodeniu (morálnemu alebo finančnému) a súčasne na tom profituje vládna moc. Z tohto pohľadu všetky sociálno populistické a iné nesystémové opatrenia smerujúce k zvýšeniu popularity vládnej moci (jej konkrétnych predstaviteľov), podfarbené ešte aj komentárom o nekompetenosti "úradníkov z finančnej politiky " majú charakter šikany, pretože sa realizujú na úkor iného subjektu.

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

skôr áno

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr nie Možno v nejakej virtuálnej korporácii ano, u mňa rozhodne nie.
Možno v nejakej virtuálnej korporácii ano, u mňa rozhodne nie.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

rozhodne áno Dvojkolová voľba prezidenta si vyžaduje aktívny prístup voliča a to sa bez prieskumov nedá. Hrdo kráčať za "svojim" kandidátom môže byť cesta do pekla. V istom okamihu sa treba rozhodnúť. Mali by to urobiť kandidáti a musí to urobiť aj volič.
Dvojkolová voľba prezidenta si vyžaduje aktívny prístup voliča a to sa bez prieskumov nedá. Hrdo kráčať za "svojim" kandidátom môže byť cesta do pekla. V istom okamihu sa treba rozhodnúť. Mali by to urobiť kandidáti a musí to urobiť aj volič.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie

Myslíte si, že dlhoročný výkonný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu?

14.01.2019

Rozhodne nie Viackrát povedal, že jeho ambíciou je znovu vyhrať so Smerom voľby a zostavovať vládu. Jeho nová ambícia pripomína len útek na pozíciu v ktorej možno o zodpovednosti len hovoriť.
Viackrát povedal, že jeho ambíciou je znovu vyhrať so Smerom voľby a zostavovať vládu. Jeho nová ambícia pripomína len útek na pozíciu v ktorej možno o zodpovednosti len hovoriť.

Pomohlo by vašej firme, ak by ostatné krajiny V4 prijali euro?

07.01.2019

Skôr nie Podstatnejšia je stabilita meny v partnerskej krajine.
Podstatnejšia je stabilita meny v partnerskej krajine.