Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Otázka Odpoveď Komentár

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

rozhodne nie Slovenská ekonomika len pomaly reaguje na vývoj v globalizovanom svetovom hospodárstve a tvrdohlavo podporuje primárny sektor. Tlaku lacnejších ázijských krajín, Ukrajiny a Turecka dlhodobo odolávať nemožno. Je treba využiť obdobie relatívnej stability na rozsiahle štrukturálne zmeny priemyslu a prechod k vysokým technológiám. Rôzne druhy podpory sú anti systémové a vývoj na trhu s oceľou, kde Čína vyrába polovicu svetovej produkcie dáva jednoznačné signály, ktoré žiadne lokálne podporné opatrenia nezvrátia. Vzniká otázka, či každý sektor dlhodobo strácajúci svoju konkurencieschopnosť sa bude a na úkor koho takto podporovať?
Slovenská ekonomika len pomaly reaguje na vývoj v globalizovanom svetovom hospodárstve a tvrdohlavo podporuje primárny sektor. Tlaku lacnejších ázijských krajín, Ukrajiny a Turecka dlhodobo odolávať nemožno. Je treba využiť obdobie relatívnej stability na rozsiahle štrukturálne zmeny priemyslu a prechod k vysokým technológiám. Rôzne druhy podpory sú anti systémové a vývoj na trhu s oceľou, kde Čína vyrába polovicu svetovej produkcie dáva jednoznačné signály, ktoré žiadne lokálne podporné opatrenia nezvrátia. Vzniká otázka, či každý sektor dlhodobo strácajúci svoju konkurencieschopnosť sa bude a na úkor koho takto podporovať?

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

skôr nie

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr nie

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno Slovensko už niekoľko rokov žije nad pomery. Neracionálna distribúcia vytvorených zdrojov do rôznych nenávratných, ale politicky využiteľných, projektov je kontraproduktívna a z dlhodobého pohľadu celoplošne škodlivá. Pokiaľ nie je prerozdeľovanie zdrojov naviazané na rast produktivity práce a na nové investície, v súčasnosti hlavne do vzdelania a vedy, tak bude bez takto nastaveného "tlmiaceho vankúša" dopad spomalenia veľmi bolestný.
Slovensko už niekoľko rokov žije nad pomery. Neracionálna distribúcia vytvorených zdrojov do rôznych nenávratných, ale politicky využiteľných, projektov je kontraproduktívna a z dlhodobého pohľadu celoplošne škodlivá. Pokiaľ nie je prerozdeľovanie zdrojov naviazané na rast produktivity práce a na nové investície, v súčasnosti hlavne do vzdelania a vedy, tak bude bez takto nastaveného "tlmiaceho vankúša" dopad spomalenia veľmi bolestný.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

túto službu nevyužívame

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

plat Na Slovensku, aj z dôvodu nastavenie nízkych štandardných mzdových úrovní, je výška platu a pracovný výkon, ktorý je na jeho dosiahnutie potrebné vynaložiť rozhodujúcim dôvodom zmeny zamestnania. Vzťahy na pracovisku a kvalita prostredia, pokiaľ nevyvolajú úplnú frustráciu zatiaľ dôležitejšie nie sú.
Na Slovensku, aj z dôvodu nastavenie nízkych štandardných mzdových úrovní, je výška platu a pracovný výkon, ktorý je na jeho dosiahnutie potrebné vynaložiť rozhodujúcim dôvodom zmeny zamestnania. Vzťahy na pracovisku a kvalita prostredia, pokiaľ nevyvolajú úplnú frustráciu zatiaľ dôležitejšie nie sú.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Takýto postup bude mať zmysel len ako bude súčasťou zmeny štátnej stratégie v oblasti ochrany životného prostredia, ktorá vytvorí celoplošný priestor na separovaný zber odpadu. Jej súčasťou musí byť aj podpora zberu a triedenia, v inom prípade represia. V tomto kontexte by sa efektívnosť celého procesu mala odvíjať od iných parametrov ako schopnosť surovinu spracovať
Takýto postup bude mať zmysel len ako bude súčasťou zmeny štátnej stratégie v oblasti ochrany životného prostredia, ktorá vytvorí celoplošný priestor na separovaný zber odpadu. Jej súčasťou musí byť aj podpora zberu a triedenia, v inom prípade represia. V tomto kontexte by sa efektívnosť celého procesu mala odvíjať od iných parametrov ako schopnosť surovinu spracovať

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

skôr nie

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno Slovensko dosiahlo svoj hospodársky vrchol v roku 2018 a očakáva sa reálny pokles hlavných ekonomických parametrov. Malo by sa to premietnuť, aj keď oneskorene, do celoplošného šetrenia a prijatia ďalších adaptačných opatrení.Rast miezd, i keď môže priniesť určitú podporu domácej spotreby, medzi ne nepatrí. Navyše ich zvyšovanie predbieha rast produktivity práce a v konečnom dôsledku môže nepriaznivo ovplyvniť zahraničných investorov, od ktorých rozhodnutí sme závislí
Slovensko dosiahlo svoj hospodársky vrchol v roku 2018 a očakáva sa reálny pokles hlavných ekonomických parametrov. Malo by sa to premietnuť, aj keď oneskorene, do celoplošného šetrenia a prijatia ďalších adaptačných opatrení.Rast miezd, i keď môže priniesť určitú podporu domácej spotreby, medzi ne nepatrí. Navyše ich zvyšovanie predbieha rast produktivity práce a v konečnom dôsledku môže nepriaznivo ovplyvniť zahraničných investorov, od ktorých rozhodnutí sme závislí

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

skôr nie Tento variant je systémovo nepripravený a zatiaľ sa ukazuje, že je v EÚ skôr predraženou politickou agendou ako reálnym premietnutím dlhodobých makroekonomických záujmov zoskupenia a ich konvergencie, hlavne pokiaľ ide o podporu jej medzinárodnej konkurencieschopnosti, v ktorej hrá automobilový priemysel významnú úlohu.
Tento variant je systémovo nepripravený a zatiaľ sa ukazuje, že je v EÚ skôr predraženou politickou agendou ako reálnym premietnutím dlhodobých makroekonomických záujmov zoskupenia a ich konvergencie, hlavne pokiaľ ide o podporu jej medzinárodnej konkurencieschopnosti, v ktorej hrá automobilový priemysel významnú úlohu.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

skôr áno Podnikateľské prostredie na Slovensku sa často menilo a výklad mnohých "pravidiel hry" nebol komplexný, pričom aj ich výklad si často vzájomne odporoval. Niektoré zmeny boli objektívne a súviseli s konvergenciou európskych daňových predpisov a rôznych zákonných opatrení, iné boli zavádzané len postupne, čo pri uplatňovaní napr. retroaktivity vytváralo situácie, ktoré mohli prerásť do ich vyhodnotenia ako trestného činu. V iných prípadoch zasa pravdepodobne mohlo prichádzať aj k politickému nátlaku ich takto "prekvalifikovať."
Podnikateľské prostredie na Slovensku sa často menilo a výklad mnohých "pravidiel hry" nebol komplexný, pričom aj ich výklad si často vzájomne odporoval. Niektoré zmeny boli objektívne a súviseli s konvergenciou európskych daňových predpisov a rôznych zákonných opatrení, iné boli zavádzané len postupne, čo pri uplatňovaní napr. retroaktivity vytváralo situácie, ktoré mohli prerásť do ich vyhodnotenia ako trestného činu. V iných prípadoch zasa pravdepodobne mohlo prichádzať aj k politickému nátlaku ich takto "prekvalifikovať."

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr áno

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

rozhodne nie

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Slovensko nepotrebuje ďalších vojakov, nakoniec už ani nemá personálne kapacity na ich prípravu. Každý potenciálny vojensky konflikt bude mať globálny charakter a jeho riešenie nebude závislé na počte vojakov. Nakoniec sme súčasťou dôležitých vojenských zoskupení. Volné zdroje musíme investovať do kvality vzdelávania a podpory vedy. Ukazuje sa, že výsledky v tejto oblasti sú nakoniec jediná šanca na udržanie našej nezávislosti a národnej suverenity.
Slovensko nepotrebuje ďalších vojakov, nakoniec už ani nemá personálne kapacity na ich prípravu. Každý potenciálny vojensky konflikt bude mať globálny charakter a jeho riešenie nebude závislé na počte vojakov. Nakoniec sme súčasťou dôležitých vojenských zoskupení. Volné zdroje musíme investovať do kvality vzdelávania a podpory vedy. Ukazuje sa, že výsledky v tejto oblasti sú nakoniec jediná šanca na udržanie našej nezávislosti a národnej suverenity.