Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Černák

Ľudovít Černák
predseda predstavenstva | Sitno Holding

Otázka Odpoveď Komentár

Ste spokojní s personálnym zložením vlády Igora Matoviča?

23.03.2020

skôr áno V novovytvorenej vláde je niekoľko dobrých odborníkov, je tam niekoľko nováčikov s predpokladom na dobrý výkon funkcie, ale je tam aj niekoľko pre mňa veľkých neznámych. V princípe však vláda nie je zložená zle, ale za krok späť považujem zrušenie krížových kontrol na rezortoch.
V novovytvorenej vláde je niekoľko dobrých odborníkov, je tam niekoľko nováčikov s predpokladom na dobrý výkon funkcie, ale je tam aj niekoľko pre mňa veľkých neznámych. V princípe však vláda nie je zložená zle, ale za krok späť považujem zrušenie krížových kontrol na rezortoch.

Smer a SNS chcú na mimoriadnej schôdzi schváliť zrušenie diaľničných známok. Aký je váš názor na tento krok?

17.02.2020

Bol by to nebezpečný výpadok príjmov NDS Nechápem tento "výkrik" , zaváňa to lacným populizmom a snahou o získanie nejakých váhavých voličov na svoju stranu. Tento krok potecionálne ohrozí rozpočet NDS a je exemplárnou ukážkou politickej neúcty voči inštitútu skrátené legislatívne konanie. Nemá teoretickú šancu prejsť ale rozbúri už aj tak búrlivú scénu pred voľbami.
Nechápem tento "výkrik" , zaváňa to lacným populizmom a snahou o získanie nejakých váhavých voličov na svoju stranu. Tento krok potecionálne ohrozí rozpočet NDS a je exemplárnou ukážkou politickej neúcty voči inštitútu skrátené legislatívne konanie. Nemá teoretickú šancu prejsť ale rozbúri už aj tak búrlivú scénu pred voľbami.

Štát sa rozhoduje, čo ďalej s mýtnym systémom. Ktorá alternatíva by podľa vás bola najlepšia?

10.02.2020

Vypísať tender na nového dodávateľa Je zvláštne, že koľko bolo "kriku" kvôli privatizácii a projekty, ktoré obrali štát o viac ako obidve privatizácie (odkúpenie SPP, SkyToll, nákup Spartanov a pod.) prebehli potichúčko "poza bučky" . Jednoznačne som za vypísanie nového tendra.
Je zvláštne, že koľko bolo "kriku" kvôli privatizácii a projekty, ktoré obrali štát o viac ako obidve privatizácie (odkúpenie SPP, SkyToll, nákup Spartanov a pod.) prebehli potichúčko "poza bučky" . Jednoznačne som za vypísanie nového tendra.

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

skôr áno Ano , rešpektujem právo na štrajk a môže byť učinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa. Musí však byť vedený v zmysle platných zákonov a mal by byť namierený na konkrétneho zamestnávateľa a nespôsobiť ujmu tretím osobám. Štrajky ,ktoré spôsobujú ujmu tretím osobám ( okupačné štrajky verejných budov, priestranstiev a komunikácií , blokovanie dopravy na cestách a pod. ) obmedzujú ústavné práva tretích osôb a mali by byť zákonmom prísne regulované. V prípade protestov a nesúhlasu s vládnou politikou existujú zákonom stanovené možnosti a tiež by nemali spôsobovať škodu štátu a tretám osobám ,
Ano , rešpektujem právo na štrajk a môže byť učinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa. Musí však byť vedený v zmysle platných zákonov a mal by byť namierený na konkrétneho zamestnávateľa a nespôsobiť ujmu tretím osobám. Štrajky ,ktoré spôsobujú ujmu tretím osobám ( okupačné štrajky verejných budov, priestranstiev a komunikácií , blokovanie dopravy na cestách a pod. ) obmedzujú ústavné práva tretích osôb a mali by byť zákonmom prísne regulované. V prípade protestov a nesúhlasu s vládnou politikou existujú zákonom stanovené možnosti a tiež by nemali spôsobovať škodu štátu a tretám osobám ,

Ste za to aby v zdravotníctve jeden privátny vlastník nemohol vlastniť spoločnosti naprieč celou vertikálou od zdravotnej poisťovne až po nemocnice?

02.12.2019

Rozhodne nie Žiadny zákon by nemal byť účelový a riešiť nesystémovo vzniknutú situáciu. Rovnaké pravidlá by mali byť pre štát aj pre súkromný sektor a prípadné hrozby by mali byť riešené transpoarentnými kontrólnymi mechanizmami. Okrem toho sa úmysel navrhovateľa dá považovať za retroaktívny a ľahučko sa dá obísť. Čiistý amaterizmus.
Žiadny zákon by nemal byť účelový a riešiť nesystémovo vzniknutú situáciu. Rovnaké pravidlá by mali byť pre štát aj pre súkromný sektor a prípadné hrozby by mali byť riešené transpoarentnými kontrólnymi mechanizmami. Okrem toho sa úmysel navrhovateľa dá považovať za retroaktívny a ľahučko sa dá obísť. Čiistý amaterizmus.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

skôr áno Maslím si , že je to krok správnym smerom . Nikoho neobmedzuje v jeho právach a poslúži na "vyčistene stola". Bol som prekvapený koľko prípadov leží na súdoch , z nich určite veľká časť je už nevymožiteľná a zbytočne zaťažuje súdy. Zásadný faktor je však ten, že po odstránení balastu budú môcť súdy efektívne riešiť reálne kauzy a už nebudú vznikať takéto "ležiaky".
Maslím si , že je to krok správnym smerom . Nikoho neobmedzuje v jeho právach a poslúži na "vyčistene stola". Bol som prekvapený koľko prípadov leží na súdoch , z nich určite veľká časť je už nevymožiteľná a zbytočne zaťažuje súdy. Zásadný faktor je však ten, že po odstránení balastu budú môcť súdy efektívne riešiť reálne kauzy a už nebudú vznikať takéto "ležiaky".

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr nie Pre metalurgický biznis je charakteristické cyklické kolísanie požiadavky trhov. Niekedy trh ženie pri vysokej investičnej aktivite zákazníkov ceny do oblačných výšok a následne pri poklese dopytu klesá cena až pod výrobné náklady . Trh sa očistí od zastaralých a drahých výrobcov a všetko sa znovu opakuje. S týmto musí majiteľ metalurgickej výroby počítať a musí byť pripravený na to , že po "úrodných rokoch" musí zvládnuť aj " neúrodné roky". Na košické oceliarne sú však naviazané ďalšie významné subjekty slovenskej ekonomiky ( automobilný priemysel , oceľové konštrukcie a plechári ) a preto si viem predstaviť podporu zo strany štátu , ale len v rámci platnej legislatívy.
Pre metalurgický biznis je charakteristické cyklické kolísanie požiadavky trhov. Niekedy trh ženie pri vysokej investičnej aktivite zákazníkov ceny do oblačných výšok a následne pri poklese dopytu klesá cena až pod výrobné náklady . Trh sa očistí od zastaralých a drahých výrobcov a všetko sa znovu opakuje. S týmto musí majiteľ metalurgickej výroby počítať a musí byť pripravený na to , že po "úrodných rokoch" musí zvládnuť aj " neúrodné roky". Na košické oceliarne sú však naviazané ďalšie významné subjekty slovenskej ekonomiky ( automobilný priemysel , oceľové konštrukcie a plechári ) a preto si viem predstaviť podporu zo strany štátu , ale len v rámci platnej legislatívy.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Rozhodne ano, zálohovanie sa prejaví znížením odpadu a to bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie , bez ohľadu na to , či sa vyzbierané PET fľaše a plechovky spracujú na Slovensku alebo sa na spracovanie budú vyvážať.
Rozhodne ano, zálohovanie sa prejaví znížením odpadu a to bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie , bez ohľadu na to , či sa vyzbierané PET fľaše a plechovky spracujú na Slovensku alebo sa na spracovanie budú vyvážať.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dobre Hoci sa za posledné tri roky podnikateľské prostredie výrazne nezhoršilo , žiaľ ani sa nezlepšilo . Trendy k výraznému zjednodušeniu daňovej politiky ( odštartované tzv. rovnou daňou ) sa zastavili , elektronizácia štátnej správy vo vzťahu k podnikateľom neprináša zníženie administratívnej záťaže , je ťažkopádna a komlikovaná. Mierne sa zlepšila vymožiteľnosť práva a zrýchlili sa súdne konania , ale registračné súdy sú preťažené a stanovené lehoty sa nedodržiavajú . Európske projekty , ktoré mali zlepšiť podnikateľské projekty sa utopili v byrokratických postupoch jednotlivých výzviev a nedosiahol sa želaný efekt. Oceňujem snahu podporiť export malých a stredných podnikov a súčinnosť ekonomických diplomatov.
Hoci sa za posledné tri roky podnikateľské prostredie výrazne nezhoršilo , žiaľ ani sa nezlepšilo . Trendy k výraznému zjednodušeniu daňovej politiky ( odštartované tzv. rovnou daňou ) sa zastavili , elektronizácia štátnej správy vo vzťahu k podnikateľom neprináša zníženie administratívnej záťaže , je ťažkopádna a komlikovaná. Mierne sa zlepšila vymožiteľnosť práva a zrýchlili sa súdne konania , ale registračné súdy sú preťažené a stanovené lehoty sa nedodržiavajú . Európske projekty , ktoré mali zlepšiť podnikateľské projekty sa utopili v byrokratických postupoch jednotlivých výzviev a nedosiahol sa želaný efekt. Oceňujem snahu podporiť export malých a stredných podnikov a súčinnosť ekonomických diplomatov.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Ano, seniorov neustale pribuda a tato oblasť je u nás málo rozvinutá , častokrát sa chápe len ako domy seniorov. Možnosti poslúžiť seniorom a spríjemniť jeseň života sú však podstatne širšie. Pri využití dnešných tecnológií môžu firmy seniorom poskytovať za rozumných podmienok široký rozsah nových služieb v oblasti zdravotnej, sociálnej a aj kultúrnej. Jedna z našich spoločností ukončuje projekt v oblasti starostlivosti o seniorov na Floride v meste Naples a skúsenosti získané pri tomto projekte chceme implementovať aj na našom domácom trhu.
Ano, seniorov neustale pribuda a tato oblasť je u nás málo rozvinutá , častokrát sa chápe len ako domy seniorov. Možnosti poslúžiť seniorom a spríjemniť jeseň života sú však podstatne širšie. Pri využití dnešných tecnológií môžu firmy seniorom poskytovať za rozumných podmienok široký rozsah nových služieb v oblasti zdravotnej, sociálnej a aj kultúrnej. Jedna z našich spoločností ukončuje projekt v oblasti starostlivosti o seniorov na Floride v meste Naples a skúsenosti získané pri tomto projekte chceme implementovať aj na našom domácom trhu.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr nie U niektorých mladých ľudí pozorujem , že tvrdo na sebe pracujú a investujú do svojho odborného rastu , ale celkovo si myslím, že hodnota tzv ľudského kapitálu je na Slovensku nedocenená. Málo do zvyšovania ľudského kapitálu investujú firmy, ešte menej štát a samotní ľudia nemajú motiváciu, aby tak robili.
U niektorých mladých ľudí pozorujem , že tvrdo na sebe pracujú a investujú do svojho odborného rastu , ale celkovo si myslím, že hodnota tzv ľudského kapitálu je na Slovensku nedocenená. Málo do zvyšovania ľudského kapitálu investujú firmy, ešte menej štát a samotní ľudia nemajú motiváciu, aby tak robili.

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie odvodov Slovenskej ekonomike by najviac pomohol návrat k rovnej 19% dani a dôslednému uplatňovaniu zabránenia dvojitého zdaňovania. V dlhšom časovom horizonte vidím veľký priestor v tlaku na lepšie hospodárenie poisťovní a následné znižovanie odvodov.
Slovenskej ekonomike by najviac pomohol návrat k rovnej 19% dani a dôslednému uplatňovaniu zabránenia dvojitého zdaňovania. V dlhšom časovom horizonte vidím veľký priestor v tlaku na lepšie hospodárenie poisťovní a následné znižovanie odvodov.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

rozhodne nie Jednoznačne nie , dnešné prepracované učtovné systémy a skúsený účtovník nemôžu urobiť "omyl" . A to nehovorím o tom, že väčšina firiem má aj daňových poradcov a tí vačší povinnosť auditu. A ak sa aj niečo prejaví časom ináč ako to bolo zaúčtované , inštitút opravného daňového priznania to účinne napraví.
Jednoznačne nie , dnešné prepracované učtovné systémy a skúsený účtovník nemôžu urobiť "omyl" . A to nehovorím o tom, že väčšina firiem má aj daňových poradcov a tí vačší povinnosť auditu. A ak sa aj niečo prejaví časom ináč ako to bolo zaúčtované , inštitút opravného daňového priznania to účinne napraví.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Jednoznačne nie . Ůžeru v rómskych osadách by sa nám vôbec nepodarilo znížiť , keby sme pre úžerníkov zaviedli nejaký dodatočný odvod alebo poplatok. Ůspech sa dostavil prijatím zákona o úžere a jej presným vymedzením. Podobne aj pri obchodných reťazcoch by mal štát prostredníctvom legislatívy kontrolovať kvalitu a uroveň predávaných produktov, ale vstupovať do tvorby cien by nemal .
Jednoznačne nie . Ůžeru v rómskych osadách by sa nám vôbec nepodarilo znížiť , keby sme pre úžerníkov zaviedli nejaký dodatočný odvod alebo poplatok. Ůspech sa dostavil prijatím zákona o úžere a jej presným vymedzením. Podobne aj pri obchodných reťazcoch by mal štát prostredníctvom legislatívy kontrolovať kvalitu a uroveň predávaných produktov, ale vstupovať do tvorby cien by nemal .

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

rozhodne nie Nikdy sa neriadim predvolebnymi preferenciami ale vlastnou hlavou. Ovela lahsie sa rozhodujem pri podpore, tych ktorych osobne poznam , ale podporim aj inych ak maju dobry program a hlavne ak posobia doveryhodne. Medzi kandidatmi na prezidenta v marcovych volbach je jeden ktoreho zvolenie by malo pozitivny vplyv na slovensku politicku scenu a bola by to analogia s volbou prezidenta Obamu v USA.
Nikdy sa neriadim predvolebnymi preferenciami ale vlastnou hlavou. Ovela lahsie sa rozhodujem pri podpore, tych ktorych osobne poznam , ale podporim aj inych ak maju dobry program a hlavne ak posobia doveryhodne. Medzi kandidatmi na prezidenta v marcovych volbach je jeden ktoreho zvolenie by malo pozitivny vplyv na slovensku politicku scenu a bola by to analogia s volbou prezidenta Obamu v USA.

Očakávate, že sa vašej firmy či organizácie nejako dotkne hospodárske spomalenie v Európe?

21.01.2019

Skôr nie

Myslíte si, že dlhoročný výkonný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu?

14.01.2019

Skôr áno Po odbornej stránke skúsený , jazykovo zdatný a relatívne mladý Róbert Fico je určite vhodným kandidátom na ústavného sudcu a bolo by to dôstojné zavŕšenie jeho kariéry. A keby sa bol vrátil k svojej profesii pred dvomi tromi rokmi , asi by aj bol do tejto funkcie prešiel. Nezvládnutie situácie pred rokom, vynútené odstúpenie z funkcie a otvorenie súbojov na mnohých frontoch ( médiá, "ulica", koaliční partneri, opozícia ... ) však zatienili jeho odbornosť a jeho menovanie za sudcu ústavného súdu je nereálne.
Po odbornej stránke skúsený , jazykovo zdatný a relatívne mladý Róbert Fico je určite vhodným kandidátom na ústavného sudcu a bolo by to dôstojné zavŕšenie jeho kariéry. A keby sa bol vrátil k svojej profesii pred dvomi tromi rokmi , asi by aj bol do tejto funkcie prešiel. Nezvládnutie situácie pred rokom, vynútené odstúpenie z funkcie a otvorenie súbojov na mnohých frontoch ( médiá, "ulica", koaliční partneri, opozícia ... ) však zatienili jeho odbornosť a jeho menovanie za sudcu ústavného súdu je nereálne.

Bude podľa vás Gorila po nástenkovom tendri ďalšou kauzou, ktorá pošle do väzenia súčasných či bývalých politikov?

10.12.2018

Skôr nie Je tam množstvo informácií, ktoré by mohli napomôcť spravodlivosti a potvrdiť že " Božie mlyny melú pomaly ale isto" . Veľký časový odstup od udalostí však vyšetrovanie sťažuje a stopy sú už poväčšinou zahladené. Som však potešený z faktu, že prokuratúra sa stáva skutočným majákom nezávislosti a rozhoduje profesionálne a spravodlivo. Škoda , že niekoľko jedincov ( napr. zmenky SPP ) kazí meno a imidž našej justícii , lebo môj názor je , že aj súdy sa stávajú tým , čo predpokladá ústava , tj. nezávislým tretím pilierom štátnej moci.
Je tam množstvo informácií, ktoré by mohli napomôcť spravodlivosti a potvrdiť že " Božie mlyny melú pomaly ale isto" . Veľký časový odstup od udalostí však vyšetrovanie sťažuje a stopy sú už poväčšinou zahladené. Som však potešený z faktu, že prokuratúra sa stáva skutočným majákom nezávislosti a rozhoduje profesionálne a spravodlivo. Škoda , že niekoľko jedincov ( napr. zmenky SPP ) kazí meno a imidž našej justícii , lebo môj názor je , že aj súdy sa stávajú tým , čo predpokladá ústava , tj. nezávislým tretím pilierom štátnej moci.

Mal podľa vás prokurátor Vasiľ Špirko informovať verejnosť o podozrivom korupčnom prípade?

18.06.2018

rozhodne nie Nemal a pôsobilo to teatrálne. Ak vám niekto bude tvrdiť , že stretol trojmetrového človeka, tak najprv si to preveríte, lebo to znie absurne. Podobne aj čísla, ktorými sa "šermovalo" sú nereálne a informovanie verejnosti bez evidentných dôkazov je neprofesionálne.
Nemal a pôsobilo to teatrálne. Ak vám niekto bude tvrdiť , že stretol trojmetrového človeka, tak najprv si to preveríte, lebo to znie absurne. Podobne aj čísla, ktorými sa "šermovalo" sú nereálne a informovanie verejnosti bez evidentných dôkazov je neprofesionálne.