Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Čorejová

Tatiana Čorejová
rektor | Žilinská univerzita v Žiline

Otázka Odpoveď Komentár

Bojujete vo svojej firme alebo inštitúcii s predsudkami voči zahraničným pracovníkom?

15.01.2018

skôr nie

Podporuje štát dostatočne športovanie detí?

02.10.2017

rozhodne nie

Považujete projekt Hodnota za peniaze aj po roku fungovania za užitočný pre vytváranie rozumných politík štátu?

28.08.2017

skôr áno

Myslíte si, že nominácia Ľubomíra Jahnátka na šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) je dobré rozhodnutie?

03.07.2017

Skôr nie

Myslíte si, že vláda spravila dostatočnú propagáciu a edukáciu pre zavedenie úradných elektronických schránok pre štatutárov firiem od 1. júla 2017?

19.06.2017

nie

Považujete za správne, že o voľbe riaditeľa RTVS rozhodujú predstavitelia politických strán?

15.05.2017

rozhodne nie

Pociťujete ako hendikep rastúci objem pracovných mikro úloh (email, chat, sociálne siete, web), na úkor sústredenej a hlbšej práce?

13.03.2017

Skôr áno

Myslíte si, že skrátenie pracovného času by zvýšilo efektivitu a produktívnosť zamestnancov?

18.07.2016

rozhodne nie

Oslovujú vás predvolebné kampane politických strán?

08.02.2016

skôr nie

Myslíte si, že rozširujúci sa fenomén internetu vecí (Internet of Things) bude prínosom k biznisu?

24.08.2015

skôr áno

Ako hodnotíte, že sa štát posilňuje v energetických podnikoch?

01.06.2015

skôr pozitívne

Má podľa vás organizovanie referenda o rodine zmysel?

02.02.2015

rozhodne nie

Mal by podľa vás štát vedieť, kto stojí za schránkovými firmami, s ktorými obchoduje?

01.12.2014

rozhodne áno

Myslite si, že štátne trhovisko alebo takzvaný štátny e-bay z dielne ministra vnútra Roberta Kaliňáka stransparentní nákupy štátu?

06.10.2014

skôr nie

Prinášajú odbory firmám a inštitúciám niečo pozitívne?

02.09.2014

skôr nie

Je podľa vás spôsob, akým sa na Slovensku prijímajú zákony, prehľadný?

11.08.2014

skôr nie

Pôjdete voliť poslancov do Európskeho parlamentu? (Zdôvodnite svoje rozhodnutie.)

19.05.2014

rozhodne áno

Ako predovšetkým vnímate členstvo Slovenska v EÚ po desiatich rokoch od vstupu?

28.04.2014

ako záruku príslušnosti k Západu

Môžu podľa vás technológie na sledovanie správania zákazníkov zvýšiť úspešnosť podnikania?

24.03.2014

skôr áno

Premieta sa podľa vás štátom proklamovaná podpora rodiny aj do reálnej sociálnej politiky?

17.03.2014

skôr nie