Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Hudec

Oto Hudec
profesor | Ekonomická fakulta Technickej univerzity

Otázka Odpoveď Komentár

Smer a SNS chcú na mimoriadnej schôdzi schváliť zrušenie diaľničných známok. Aký je váš názor na tento krok?

17.02.2020

Bol by to nebezpečný výpadok príjmov NDS

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Ako snaha ukryť reálnych vlastníkov

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

vzťahy s nadriadenými

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne nie

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Skôr nie

Máte pocit, že sa tento rok posunulo Slovensko ďalej z hľadiska budovania uvedomelej občianskej spoločnosti a silnejšieho právneho štátu?

17.12.2018

skôr áno

Ktorý z nasledujúcich indikátorov podľa vás najlepšie vystihuje životnú úroveň v krajine?

19.11.2018

stredná dĺžka života v zdraví Všetky premenné majú vysokú koreláciu, ale každá vyjadruje inú stránku. Prvé dve sú dobre merateľné, ale odrážajú zjednodušenú realitu blahobytu. Stredná dĺžka života v zdraví odráža viaceré stránky ako príjmy, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, životný štýl, osobnú slobodu, atď. Subjektívny blahobyt je dosť kultúrne podmienený a je najďalej obsahovo od životnej úrovne. Najviac nám asi napovie European Social Progress Index.
Všetky premenné majú vysokú koreláciu, ale každá vyjadruje inú stránku. Prvé dve sú dobre merateľné, ale odrážajú zjednodušenú realitu blahobytu. Stredná dĺžka života v zdraví odráža viaceré stránky ako príjmy, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, životný štýl, osobnú slobodu, atď. Subjektívny blahobyt je dosť kultúrne podmienený a je najďalej obsahovo od životnej úrovne. Najviac nám asi napovie European Social Progress Index.

Máte pocit, že máte dostatočné informácie o kandidátoch a priebehu komunálnych volieb?

05.11.2018

skôr áno

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Skôr politici

Myslíte si, že Slováci sporia v dostatočnej miere a správnym spôsobom?

01.10.2018

skôr nie

Považujete prípadný príchod piatej automobilky na Slovensku za prospešný pre krajinu?

09.07.2018

skôr áno

Ako hodnotíte nápad pevného dôchodkového stropu 64 alebo 65 rokov?

04.06.2018

veľmi negatívne Riešenie odchodu maximálneho veku odchodu do dôchodku nepovažujem za tému ústavy.
Riešenie odchodu maximálneho veku odchodu do dôchodku nepovažujem za tému ústavy.

Po rokoch odlivu Slovákov do zahraničia sa začali vo výraznejšej miere vracať domov. Možno považovať za dôvod reformnú politiku vlády Roberta Fica?

16.04.2018

skôr nie

Ako by sa podľa vás mala slovenská vláda správať po zverejnení informácií o väzbách politikov Smeru na talianskych podnikateľov prepojených na mafiu?

05.03.2018

Podať demisiu a iniciovať predčasné voľby

Bojujete vo svojej firme alebo inštitúcii s predsudkami voči zahraničným pracovníkom?

15.01.2018

skôr áno

Majú podľa vás ženy na Slovensku vytvorený dostatočný priestor v top manažmentoch firiem?

04.12.2017

skôr nie

Ste za to, aby štát investoval do ciest prvej triedy namiesto do drahých diaľnic?

27.11.2017

skôr nie Potrebujeme viac tepny, malé tepny alebo vlásočnice? Sú navzájom nahraditeľné? Iba krátkodobo, ako polovičaté riešenie. Okrem toho, každý okres Slovenska má nárok na slušnú dopravnú infraštruktúru a dostupnosť krajského centra a hlavného mesta. Kritériom nemôže byť iba intenzita dopravy, ale aj vyššia rovnosť v priestorovej dostupnosti.
Potrebujeme viac tepny, malé tepny alebo vlásočnice? Sú navzájom nahraditeľné? Iba krátkodobo, ako polovičaté riešenie. Okrem toho, každý okres Slovenska má nárok na slušnú dopravnú infraštruktúru a dostupnosť krajského centra a hlavného mesta. Kritériom nemôže byť iba intenzita dopravy, ale aj vyššia rovnosť v priestorovej dostupnosti.

Má podľa vás Slovensko na to, aby raz ekonomicky dobehlo vyspelé európske krajiny?

20.11.2017

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Ekonomické rozdiely medzi krajinami nastavila už priemyselná revolúcia pred 200 rokmi a jej základné kontúry sú rovnaké. Európska únia neurobí automaticky zo Slovenska vyspelú krajinu, dáva iba možnosti a podporu. Dlhodobé zmeny vedú cez celkovú vyššiu efektívnosť správy, vzdelávania a súdnictva v prospech funkčného a inovatívneho podnikateľského prostredia. Druhá civilizačná zmena je ešte zložitejšia, lebo je spoločensko-kultúrna, založená na rozvoji ľudského kapitálu, ale aj na zmene sociálnych noriem, hodnôt, postojov, zodpovednosti a využívania príležitostí. Aj kooperatívnosti a diskusiena miesto namiesto znevažovania a trestania úspechu iných. Mierna konvergencia Slovenska je evidentná v ročných rastoch HDP, ale so zväčšovaním rozdielov v ponuke práce medzi západom a východom krajiny. Priblíženie k vyspelému západu bude súvisieť aj s vyššou urbanizáciou.
Ekonomické rozdiely medzi krajinami nastavila už priemyselná revolúcia pred 200 rokmi a jej základné kontúry sú rovnaké. Európska únia neurobí automaticky zo Slovenska vyspelú krajinu, dáva iba možnosti a podporu. Dlhodobé zmeny vedú cez celkovú vyššiu efektívnosť správy, vzdelávania a súdnictva v prospech funkčného a inovatívneho podnikateľského prostredia. Druhá civilizačná zmena je ešte zložitejšia, lebo je spoločensko-kultúrna, založená na rozvoji ľudského kapitálu, ale aj na zmene sociálnych noriem, hodnôt, postojov, zodpovednosti a využívania príležitostí. Aj kooperatívnosti a diskusiena miesto namiesto znevažovania a trestania úspechu iných. Mierna konvergencia Slovenska je evidentná v ročných rastoch HDP, ale so zväčšovaním rozdielov v ponuke práce medzi západom a východom krajiny. Priblíženie k vyspelému západu bude súvisieť aj s vyššou urbanizáciou.

Čo očakávate od vládneho sociálneho balíčka?

09.10.2017

Neviem/nevyjadrujem sa/ iné Nepáči sa mi ten paternalistický podtón v názve.
Nepáči sa mi ten paternalistický podtón v názve.

Čo je podľa vás hlavnou príčinou odchodu šikovných študentov do zahraničia?

04.09.2017

Životná úroveň Je to veľa faktorov, motivácia je rôzna. Je to prirodzený trend, cestovanie zlacnelo a zjednodušilo sa, svet je vo väčšom pohybe, pre šikovných sú otvorené možnosti na celom svete: aj lepšie školy, aj lepšie firmy, aj vyššia životná úroveň. A verejný sektor si agendu expatov zatiaľ nestihol osvojiť.
Je to veľa faktorov, motivácia je rôzna. Je to prirodzený trend, cestovanie zlacnelo a zjednodušilo sa, svet je vo väčšom pohybe, pre šikovných sú otvorené možnosti na celom svete: aj lepšie školy, aj lepšie firmy, aj vyššia životná úroveň. A verejný sektor si agendu expatov zatiaľ nestihol osvojiť.