Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Kollár

Daniel Kollár
generálny riaditeľ | Československá obchodná banka, a.s.

Otázka Odpoveď Komentár

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie Neexistuje žiadny obhájiteľný dôvod, aby banky platili bankový odvod aj po roku 2020. Sme svedkami ignorancie práva, faktov a znevažovania základných princípov fungovania sektora. Skutočnosť, že môže dochádzať k selektívnemu zaťažovaniu sektora len preto, že vláda nedokázala udržať svoje záväzky a hospodáriť zodpovedne, je obrovský precedens a kvitovanie nezodpovedného prístupu. A rozhodovanie v skrátenom legislatívnom konaní, bez toho, aby sa zainteresované subjekty k návrhu mohli vyjadriť, sa nedá nazvať inak ako aroganciou moci.
Neexistuje žiadny obhájiteľný dôvod, aby banky platili bankový odvod aj po roku 2020. Sme svedkami ignorancie práva, faktov a znevažovania základných princípov fungovania sektora. Skutočnosť, že môže dochádzať k selektívnemu zaťažovaniu sektora len preto, že vláda nedokázala udržať svoje záväzky a hospodáriť zodpovedne, je obrovský precedens a kvitovanie nezodpovedného prístupu. A rozhodovanie v skrátenom legislatívnom konaní, bez toho, aby sa zainteresované subjekty k návrhu mohli vyjadriť, sa nedá nazvať inak ako aroganciou moci.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

neviem/nevyjadrujem sa/iné V zásade by podľa mňa regulované mzdy mali kopírovať regionálne životné náklady pre udržateľnosť štátnej a verejnej správy. Avšak ide o dlhodobý problém, ktorý si vyžaduje odbornú diskusiu, nielen politickú. Nesie so sebou totiž aj mnohé otázky - napríklad, či by sa aj výška minimálnej mzdy mala odvíjať od regiónu.
V zásade by podľa mňa regulované mzdy mali kopírovať regionálne životné náklady pre udržateľnosť štátnej a verejnej správy. Avšak ide o dlhodobý problém, ktorý si vyžaduje odbornú diskusiu, nielen politickú. Nesie so sebou totiž aj mnohé otázky - napríklad, či by sa aj výška minimálnej mzdy mala odvíjať od regiónu.

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Považujte tento krok za správny?

02.09.2019

skôr nie Daný zámer má dve stránky mince. Z pohľadu tej prvej rozumiem snahe zákonodarcu odľahčiť súdy o množstvo starých exekúcií, čo ako „pomocnú ruku“ určite ocenia aj samotní dlžníci. Avšak, z opačnej strany sa mi tento krok spája s dodatočnými nákladmi, ktoré by banky museli vynaložiť na opätovné začatia exekučných procesov. Spolu s nedávne uvedeným inštitútom osobného bankrotu, ktorý sa vo výraznej miere zneužíva, považujem tieto kroky za morálny hazard so zodpovednosťou dlžníkov splácať svoje záväzky.
Daný zámer má dve stránky mince. Z pohľadu tej prvej rozumiem snahe zákonodarcu odľahčiť súdy o množstvo starých exekúcií, čo ako „pomocnú ruku“ určite ocenia aj samotní dlžníci. Avšak, z opačnej strany sa mi tento krok spája s dodatočnými nákladmi, ktoré by banky museli vynaložiť na opätovné začatia exekučných procesov. Spolu s nedávne uvedeným inštitútom osobného bankrotu, ktorý sa vo výraznej miere zneužíva, považujem tieto kroky za morálny hazard so zodpovednosťou dlžníkov splácať svoje záväzky.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Áno, každoročne a dlhodobo. Firmy sa oprávnene pýtajú, či popri vysokom daňovo-odvodovom zaťažení majú ešte suplovať úlohu štátu vlastnými investíciami do zdravotníctva, vzdelávania, pomoci sociálne slabším a podobne. Na druhej strane sme neraz svedkami toho, že chýbajúcich niekoľko stoviek alebo tisíc eur rozhoduje o tom, čo si nemocnice alebo školy (ne)môžu dovoliť. Časy, keď sa úspech firmy meral iba cez krivkou jej ziskovosti, sú už dúfam za nami.
Áno, každoročne a dlhodobo. Firmy sa oprávnene pýtajú, či popri vysokom daňovo-odvodovom zaťažení majú ešte suplovať úlohu štátu vlastnými investíciami do zdravotníctva, vzdelávania, pomoci sociálne slabším a podobne. Na druhej strane sme neraz svedkami toho, že chýbajúcich niekoľko stoviek alebo tisíc eur rozhoduje o tom, čo si nemocnice alebo školy (ne)môžu dovoliť. Časy, keď sa úspech firmy meral iba cez krivkou jej ziskovosti, sú už dúfam za nami.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Brigády využívame kontinuálne počas celého roka, nielen počas prázdnin. Popritom každé leto otvárame tzv. trainee program, teda formu niekoľkomesačnej platenej stáže pre študentov 4. a 5. ročníka vysokých škôl na rôznych typoch pozícii a špecializácií. Vďaka sieti pobočiek vieme túto stáž ponúknuť aj v regiónoch mimo hlavého mesta, čo rozširuje možnosti mladých získavať popri štúdiu nevyhnutné praktické vedomosti.
Brigády využívame kontinuálne počas celého roka, nielen počas prázdnin. Popritom každé leto otvárame tzv. trainee program, teda formu niekoľkomesačnej platenej stáže pre študentov 4. a 5. ročníka vysokých škôl na rôznych typoch pozícii a špecializácií. Vďaka sieti pobočiek vieme túto stáž ponúknuť aj v regiónoch mimo hlavého mesta, čo rozširuje možnosti mladých získavať popri štúdiu nevyhnutné praktické vedomosti.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Strieborná ekonomika má aj vzhľadom na predlžujúci sa vek dožitia obrovský potenciál. Na to je ale nevyhnutná aj adekvátna kúpna sila, preto mi nedá v tomto kontexte nespomenúť úplne paradoxné zastropovanie veku odchodu do dôchodku.
Strieborná ekonomika má aj vzhľadom na predlžujúci sa vek dožitia obrovský potenciál. Na to je ale nevyhnutná aj adekvátna kúpna sila, preto mi nedá v tomto kontexte nespomenúť úplne paradoxné zastropovanie veku odchodu do dôchodku.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr nie Popri iných investíciách, a to buď legislatívne vynútených alebo tých, ktoré sú otázkou konkurenčného prežitia, zostáva tento faktor skôr na vedľajšej koľaji. No začína byť čoraz aktuálnejší, aj v kontexte automatizácie a zmeny samotného charakteru práce ako takej. Pri týchto zmenách sa podceňovanie investícií do ľudí a ich kapitálu nevypláca.
Popri iných investíciách, a to buď legislatívne vynútených alebo tých, ktoré sú otázkou konkurenčného prežitia, zostáva tento faktor skôr na vedľajšej koľaji. No začína byť čoraz aktuálnejší, aj v kontexte automatizácie a zmeny samotného charakteru práce ako takej. Pri týchto zmenách sa podceňovanie investícií do ľudí a ich kapitálu nevypláca.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie Firmy tak musia z vlastných zdrojov doslova dotovať iný sektor, ktorý navyše nebude nútený zvyšovať kvalitu služieb, lebo o nárast klientely má vďaka rekreačným poukazom postarané. Ide o deformáciu podnikateľského prostredia a veľká časť firiem musí vzhľadom na náklady prehodnotiť doterajšie benefity pre zamestnancov.
Firmy tak musia z vlastných zdrojov doslova dotovať iný sektor, ktorý navyše nebude nútený zvyšovať kvalitu služieb, lebo o nárast klientely má vďaka rekreačným poukazom postarané. Ide o deformáciu podnikateľského prostredia a veľká časť firiem musí vzhľadom na náklady prehodnotiť doterajšie benefity pre zamestnancov.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

rozhodne áno

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr nie Skôr na základe toho, čo majú kandidáti „za sebou“, aké sú ich skúsenosti a postoj k niektorým kľúčovým otázkam. Ak však budú v prieskumoch dosahovať vysoké čísla kandidáti, ktorých považujem za jednoznačne zlú alebo nebezpečnú voľbu, budem sa rozhodovať „strategicky“ a vyberať kandidáta, ktorý má najväčšiu šancu ich poraziť.
Skôr na základe toho, čo majú kandidáti „za sebou“, aké sú ich skúsenosti a postoj k niektorým kľúčovým otázkam. Ak však budú v prieskumoch dosahovať vysoké čísla kandidáti, ktorých považujem za jednoznačne zlú alebo nebezpečnú voľbu, budem sa rozhodovať „strategicky“ a vyberať kandidáta, ktorý má najväčšiu šancu ich poraziť.

Ktorý z nasledujúcich indikátorov podľa vás najlepšie vystihuje životnú úroveň v krajine?

19.11.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné Ide o ťažko merateľnú hodnotu, najmä ak sa chceme vyhnúť priemerovaniu a paušalizovaniu. Asi len málokto by vám povedal, že vďaka zvýšeniu HDP o 0,1% je jeho životná úroveň lepšia a je spokojnejší. Určite ide preto o kombináciu všetkých ukazovateľov, s výrazným vplyvom subjektívneho vnímania.
Ide o ťažko merateľnú hodnotu, najmä ak sa chceme vyhnúť priemerovaniu a paušalizovaniu. Asi len málokto by vám povedal, že vďaka zvýšeniu HDP o 0,1% je jeho životná úroveň lepšia a je spokojnejší. Určite ide preto o kombináciu všetkých ukazovateľov, s výrazným vplyvom subjektívneho vnímania.

Myslíte si, že Slováci sporia v dostatočnej miere a správnym spôsobom?

01.10.2018

skôr nie Viac ako celkový objem úspor vnímam kriticky ich štruktúru. Slováci sú druhí najkonzervatívnejší „investori“ v EÚ a väčšinu svojich peňazí nechávajú stále na bežných účtoch. V tomto smere však vidím kľúčovú úlohu nás - bánk, aby sme klientov edukovali a pomohli im vybudovať kvalitné portfólio svojich úspor a investícii. Práve kvalita poradenstva bude podľa mňa jedným z rozhodujúcich atribútov na finančnom trhu a veľkou pridanou hodnotou aj v čase postupujúcej digitalizácie.
Viac ako celkový objem úspor vnímam kriticky ich štruktúru. Slováci sú druhí najkonzervatívnejší „investori“ v EÚ a väčšinu svojich peňazí nechávajú stále na bežných účtoch. V tomto smere však vidím kľúčovú úlohu nás - bánk, aby sme klientov edukovali a pomohli im vybudovať kvalitné portfólio svojich úspor a investícii. Práve kvalita poradenstva bude podľa mňa jedným z rozhodujúcich atribútov na finančnom trhu a veľkou pridanou hodnotou aj v čase postupujúcej digitalizácie.

Myslíte si, že odporúčania existujúcich zamestnancov (referral programy) môžu byť prínosné pre vašu firmu pri nábore nových pracovníkov?

06.08.2018

rozhodne áno S referenčným programom máme dobré skúsenosti a aj preto sme ponovom zdvojnásobili finančnú odmenu, ktorú zamestnanci za takéto odporúčanie získavajú. Asi 12% spomedzi našich zamestnancov prišlo do ČSOB práve prostredníctvom tohto referenčného programu. Pre zamestnancov je to motivujúce, ak môžu do istej miery aj sami ovplyvniť, kto bude ich novým kolegom a pre firmu sú dobré referencie na nezaplatenie.
S referenčným programom máme dobré skúsenosti a aj preto sme ponovom zdvojnásobili finančnú odmenu, ktorú zamestnanci za takéto odporúčanie získavajú. Asi 12% spomedzi našich zamestnancov prišlo do ČSOB práve prostredníctvom tohto referenčného programu. Pre zamestnancov je to motivujúce, ak môžu do istej miery aj sami ovplyvniť, kto bude ich novým kolegom a pre firmu sú dobré referencie na nezaplatenie.

Môže dlhodobý a intenzívny tlak súkromného sektora na štát zmeniť zaužívané spôsoby verejného obstarávania?

16.07.2018

rozhodne áno Rezignácia nie je dobrou cestou, lebo nevyvíja žiadny tlak na zmenu a klesá počet hráčov zapojených do tendra. V dôsledku toho sa znižuje aj transparentnosť a konkurenčný tlak. Pri vyhodnocovaní súťaží treba jednoznačne upustiť od výhradného zamerania sa na čo najnižšiu cenu, ale mali by byť výraznejšie zohľadnené aj iné, predovšetkým kvalitatívne parametre či skúsenosti jednotlivých účastníkov s pôsobením na trhu a realizáciou predmetných projektov.
Rezignácia nie je dobrou cestou, lebo nevyvíja žiadny tlak na zmenu a klesá počet hráčov zapojených do tendra. V dôsledku toho sa znižuje aj transparentnosť a konkurenčný tlak. Pri vyhodnocovaní súťaží treba jednoznačne upustiť od výhradného zamerania sa na čo najnižšiu cenu, ale mali by byť výraznejšie zohľadnené aj iné, predovšetkým kvalitatívne parametre či skúsenosti jednotlivých účastníkov s pôsobením na trhu a realizáciou predmetných projektov.

Ako hodnotíte nápad pevného dôchodkového stropu 64 alebo 65 rokov?

04.06.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné Aj vzhľadom na to, že reálny efekt tohto „zastropovania“ by sa ukázal až o dve dekády, to vnímam najmä ako politickú tému. Aktuálnejšia je podľa mňa otázka celkovej udržateľnosti dôchodkového systému a potreba učiť ľudí, aby sa s dôchodkom nespoliehali len na štát. V konečnom dôsledku tak pomôžu nie len sebe, ale aj štátnemu rozpočtu
Aj vzhľadom na to, že reálny efekt tohto „zastropovania“ by sa ukázal až o dve dekády, to vnímam najmä ako politickú tému. Aktuálnejšia je podľa mňa otázka celkovej udržateľnosti dôchodkového systému a potreba učiť ľudí, aby sa s dôchodkom nespoliehali len na štát. V konečnom dôsledku tak pomôžu nie len sebe, ale aj štátnemu rozpočtu

Pociťujete na domácom trhu výraznejšie zdynamizovanie akvizičných nálad?

30.04.2018

rozhodne áno Rozhodne áno. Vnímame veľký pretlak voľných zdrojov zo strany investorov, či už domácich alebo zahraničných. Na druhej strane však ponuka nekorešponduje s týmto akvizičným apetítom, čo je dané aj mimoriadne dobrým a kontinuálnym ekonomickým rastom. Majitelia spoločností veria, že ešte dokážu zvýšiť ich hodnotu a nepredávajú ich. Najmä v niektorých odvetviach vývoj hraničí s prehrievaním trhu.
Rozhodne áno. Vnímame veľký pretlak voľných zdrojov zo strany investorov, či už domácich alebo zahraničných. Na druhej strane však ponuka nekorešponduje s týmto akvizičným apetítom, čo je dané aj mimoriadne dobrým a kontinuálnym ekonomickým rastom. Majitelia spoločností veria, že ešte dokážu zvýšiť ich hodnotu a nepredávajú ich. Najmä v niektorých odvetviach vývoj hraničí s prehrievaním trhu.

Po rokoch odlivu Slovákov do zahraničia sa začali vo výraznejšej miere vracať domov. Možno považovať za dôvod reformnú politiku vlády Roberta Fica?

16.04.2018

neviem/nevyjadrujem sa/iné Na Slovensko prišlo viac ľudí ako odišlo najmä vďaka vyššiemu počtu cudzincov, ktorí prišli na Slovensko za prácou. Bez nich počet odídených Slovákov stále prevyšuje počet tých, ktorí sa vrátili. Pozitívom však je, že sa tento pomer zlepšuje. Dôvod vidím predovšetkým v tom, že sa našej ekonomike darí, priemerné mzdy rastú rýchlejšie ako európsky priemer a práca v cudzine sa aj v pomere k nákladom už nemusí tak vyplatiť. Firmy na Slovensku vytvárajú viac atraktívnych pozícii, kde vedia navrátilci zúročiť svoje získané skúsenosti. Zároveň vďaka menšiemu trhu môže byť ich šanca kariérneho rastu doma vyššia. V neposlednom rade zohráva úlohu aj rodinné zázemie.
Na Slovensko prišlo viac ľudí ako odišlo najmä vďaka vyššiemu počtu cudzincov, ktorí prišli na Slovensko za prácou. Bez nich počet odídených Slovákov stále prevyšuje počet tých, ktorí sa vrátili. Pozitívom však je, že sa tento pomer zlepšuje. Dôvod vidím predovšetkým v tom, že sa našej ekonomike darí, priemerné mzdy rastú rýchlejšie ako európsky priemer a práca v cudzine sa aj v pomere k nákladom už nemusí tak vyplatiť. Firmy na Slovensku vytvárajú viac atraktívnych pozícii, kde vedia navrátilci zúročiť svoje získané skúsenosti. Zároveň vďaka menšiemu trhu môže byť ich šanca kariérneho rastu doma vyššia. V neposlednom rade zohráva úlohu aj rodinné zázemie.

Motivujete zamestnancov, aby v prípade choroby (chrípka) ostali doma a nenakazili ostatných na pracovisku?

19.02.2018

rozhodne áno Áno, aj pre tieto prípady poskytujeme zamestnancom počas roka 5 dní voľna na regeneráciu nad rámec dovolenky, tzv. sick days. Tie môže zamestnanec využiť na zotavenie a oddych, bez toho, aby musel nejako dokladovať návštevu lekára. Zostať počas choroby doma je najlepším riešením - tak pre samotného zamestnanca, ako aj pre ostatných kolegov. V otvorených kancelárskych priestoroch to platí obzvlášť.
Áno, aj pre tieto prípady poskytujeme zamestnancom počas roka 5 dní voľna na regeneráciu nad rámec dovolenky, tzv. sick days. Tie môže zamestnanec využiť na zotavenie a oddych, bez toho, aby musel nejako dokladovať návštevu lekára. Zostať počas choroby doma je najlepším riešením - tak pre samotného zamestnanca, ako aj pre ostatných kolegov. V otvorených kancelárskych priestoroch to platí obzvlášť.

Ako sa podľa vás dotkne vášho podnikania daň z poistenia?

29.01.2018

negatívne Navrhované nesystémové zmeny by mali pre sektor výrazne negatívny vplyv, a rovnako tak pre klientov. Očakávam, že ak sa nová daň premietne do výšky poistného, výrazne to zníži záujem o životné poistenia a poistenie úverov, čo je v rozpore so snahou motivovať ľudí k zodpovednému prístupu. To vnímame v našej bankopoistnej skupine mimoriadne kriticky. Miera poistenia je na Slovensku už teraz podpriemerná a prípadné zvýšenie poistného by ešte viac prehĺbilo závislosť ľudí na pomoci štátu v prípade krízových situácii. Pri bankovom odvode štát argumentoval tým, že príjmy z neho majú slúžiť na riešenie prípadných kríz. V tomto prípade nie je vôbec jasné, na čo by mal byť príjem štátu vo výške 57 miliónov eur ročne vôbec použitý. Navyše, aplikovanie dane na už existujúce zmluvy má retroaktívny charakter.
Navrhované nesystémové zmeny by mali pre sektor výrazne negatívny vplyv, a rovnako tak pre klientov. Očakávam, že ak sa nová daň premietne do výšky poistného, výrazne to zníži záujem o životné poistenia a poistenie úverov, čo je v rozpore so snahou motivovať ľudí k zodpovednému prístupu. To vnímame v našej bankopoistnej skupine mimoriadne kriticky. Miera poistenia je na Slovensku už teraz podpriemerná a prípadné zvýšenie poistného by ešte viac prehĺbilo závislosť ľudí na pomoci štátu v prípade krízových situácii. Pri bankovom odvode štát argumentoval tým, že príjmy z neho majú slúžiť na riešenie prípadných kríz. V tomto prípade nie je vôbec jasné, na čo by mal byť príjem štátu vo výške 57 miliónov eur ročne vôbec použitý. Navyše, aplikovanie dane na už existujúce zmluvy má retroaktívny charakter.

Myslíte si, že by Hornonitrianske bane Prievidza mali s ťažbou uhlia skončiť čo najskôr?

22.01.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné Pri tak komplikovanej téme nie je priestor pre rýchle riešenia. Podpora ťažby hnedého uhlia a paralelne s tým podpora obnoviteľných zdrojov energie, je protichodná. Na druhej strane, pre región, ktorý je vybudovaný práve na baníckej tradícii, kde zatiaľ neexistujú alternatívy pre tisícky zamestnancov podniku, by mohli byť dôsledky urýchleného ukončenia ťažby fatálne. Som však presvedčený o tom, že treba čím skôr pripraviť jasný plán na uzavretie ťažby a preorientovanie celého regiónu na iné príležitosti práce.
Pri tak komplikovanej téme nie je priestor pre rýchle riešenia. Podpora ťažby hnedého uhlia a paralelne s tým podpora obnoviteľných zdrojov energie, je protichodná. Na druhej strane, pre región, ktorý je vybudovaný práve na baníckej tradícii, kde zatiaľ neexistujú alternatívy pre tisícky zamestnancov podniku, by mohli byť dôsledky urýchleného ukončenia ťažby fatálne. Som však presvedčený o tom, že treba čím skôr pripraviť jasný plán na uzavretie ťažby a preorientovanie celého regiónu na iné príležitosti práce.